Grunnleggende oppgaver i Excel Online med en skjermleser

Grunnleggende oppgaver i Excel Online med en skjermleser

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Grunnleggende oppgaver, som innskriving, summering og formatering av dataene, er enkle å utføre med Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, i Excel Online.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i Excel Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

I dette emnet

Lage en ny arbeidsbok

Du kan opprette en ny arbeidsbok fra en mal eller fra grunnen av.

Opprett en arbeidsbok når du starter Excel Online

Når du starter Excel Online, inneholder den venstre ruten nylig brukte arbeidsbøker og den høyre ruten inneholder maler. Tabuler til du hører navnet på en nylig brukte arbeidsbok. Hvis du vil høre flere navn i arbeidsboken, kan du fortsette å trykke TAB-tasten. For å gå til ruten med maler trykker du TAB-tasten. Når du tabulerer til ruten med maler, leser skjermleseren navnene på de tilgjengelige malene, inkludert Tom arbeidsbok.

For å velge en arbeidsbok eller velge en mal og opprette en ny arbeidsbok basert på denne, trykker du MELLOMROM.

Opprett en arbeidsbok når du starter Excel Online

For å opprette en ny arbeidsbok må du være i redigeringsmodus. Du kan finne ut om du er i redigeringsmodus basert på alternativene i Fil-menyen. De er bare tilgjengelig i redigeringsmodus. Du kan bytte til redigeringsmodus ved å velge Rediger i Excel i fanelinjen.

 1. For å åpne Finn-dialogboksen trykker du ALT+Q. Du hører «Fortell meg hva du vil gjøre».

 2. Skriv inn Ny og trykk ENTER. Resultatlisten vises.

 3. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Ny» (det første elementet i listen), og trykk deretter PIL HØYRE-tasten. Det vises en undermeny.

  • For å opprette en ny, tom arbeidsbok, trykker du TAB-tasten. Du hører «Tom arbeidsbok-knappen». Trykk KONTROLL+MELLOMROM.

  • For å opprette en ny arbeidsbok fra en mal fortsetter du å trykke TAB-tasten. Du høre beskrivelser av de tilgjengelige malene. For å velge en mal for den nye arbeidsboken trykker du KONTROLL+MELLOMROM.

Skrive inn dataene

Tips!: Hvis et regneark åpnes i Lesevisning i Excel Online, fungerer ikke kommandoene for redigering. For å bytte til Rediger-visning, flytter du fokus ut av regnearket ved å trykke F6 eller CTRL+F6. I Internet Explorer trykker du TAB-tasten til du hører «Verktøylinje» og deretter trykker du MELLOMROM. TAB til Rediger arbeidsbok-listen. Trykk MELLOMROM, trykk PIL NED-tasten og deretter trykker du MELLOMROM igjen for å velge Rediger i Excel Online.

 1. For å flytte mellom celler trykker du PILTASTENE. Skjermleseren leser navnene på cellene etter hvert som du går gjennom dem. Det henvises til celler etter plasseringen av raden og kolonnen på regnearket, slik at celle A1 er i den første raden i kolonne A. Hvis cellen inkluderer tekst, leser skjermleseren teksten.

 2. For å skrive inn eller erstatte tekst i en celle skriver du inn teksten, tallet eller formelen.

 3. For å gå til neste celler trykker du ENTER eller TAB.

Bruk Summer for å legge sammen data

Når du har skrevet inn tallene i arket, vil du kanskje legge dem sammen.

 1. Merk cellen til høyre for eller rett nedenfor tallene du vil legge til.

 2. Skriv inn =SUMMER( og for å gå til den første cellen som inneholder et tall du vil inkluderer i totalen, trykker du så PIL VENSTRE- eller PIL OPP-tasten.

 3. Velg alle cellene du vil summere. For å merke cellene trykker du SKIFT+PIL NED til du når enden av settet. (Du finner forklaringer på måter å merke celler på i artikkelen Hurtigtaster i Excel Online.)

 4. For å utføre beregningen trykker du ENTER.

Excel Online legger sammen tallene og plasserer resultatet i cellen du har valgt.

Lage en enkel formel

Excel Online kan gjøre mye mer matematikk enn bare å legge sammen tall. Her er instruksjoner for å opprette enkle formler for å legge til, subtrahere, multiplisere eller dividere tall.

 1. Merk cellen til høyre for eller rett nedenfor tallene du vil beregne.

 2. Skriv inn et likhetstegn (=). (JAWS sier «Pluss» i stedet for «Er lik». Det forteller Excel Online at denne cellen skal inneholde en formel.

 3. For å opprette formelen skriver du inn en kombinasjon av tall og operatorer for beregningen, slik som plusstegnet (+) for addisjon, minustegnet (–) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon eller fremoverskråstrek (/) for divisjon. Skriv f.eks. inn 2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 4. Trykk Enter.

Excel Online utfører beregningen, og plasserer resultatet i cellen.

Bruke et tallformat

Du kan vise forskjellige talltyper i Excel Online ved å bruke et format, f.eks. Valuta, Prosent eller Dato.

 1. Merk cellen eller cellene du vil formatere. (For å merke en etterfølgende rekke med celler, trykker du SKIFT+PILTAST.)

 2. For å flytte fokus ut av regnearket og til Hjem-fanen trykker du F6 eller CTRL+F6. I Internet Explorer hører du URL-adressen lest opp. Deretter trykker du TAB-tasten til du hører «Hjem-fane». Trykk MELLOMROM.

 3. For å åpne Formater celler-menyen trykker du TAB-tasten til du hører «Rediger tall, tallformat». Trykk PIL NED-tasten.

 4. For å velge et format bruker du PIL NED. Skjermleseren leser de tilgjengelige formatene, eksempel Valuta eller Dato. Trykk MELLOMROM for å velge én.

Legge inn dataene i en tabell

En enkel måte utnytte kreftene i Excel Online på, er å legge dataene dine inn i en tabell, slik at du raskt kan filtrere eller sortere dataene.

 1. I Excel Online merker du cellene du vil inkludere i tabellen. (For å merke en etterfølgende rekke med celler, trykker du SKIFT+PILTAST.)

 2. For å åpne Opprett tabell-dialogboksen trykker du CTRL+L.

 3. For å gå til avmerkingsboksen for Min tabell har overskrifter i dialogboksen Opprett tabell, trykker du SKIFT+TAB.

 4. Du merker eller tømmer avmerkingsboksen (basert på om de vil at toppraden skal brukes som tabelloverskrift) ved å trykke MELLOMROM.

  Viktig!: Tabelloverskrifter er nødvendig for å gjøre en tabell tilgjengelig for skjermlesere. Skjermlesere bruker informasjonen i tabelloverskriften for å forstå hvor den finner tabellceller.

 5. Trykk TAB-tasten til du kommer til OK-knappen, og trykk så ENTER.

Sorter og filtrer data

Obs!: Denne fremgangsmåten fungerer med Skjermleser, men fungerer foreløpig ikke med JAWS-skjermleseren.

 1. For å åpne rullegardinmenyen for filtre trykker du ALT+PIL NED. For å bla gjennom feltene og bruk en sortering eller et filter, trykker du PIL NED-tasten.

  • For å sortere data flytter du til du hører Sorter stigende eller Sorter synkende, og deretter trykker du ENTER.

  • For å bruke et enkelt filter trykker du PIL NED-tasten til du hører «Filtrer» og deretter trykker du ENTER. Filter-dialogboksen vises. For å velge et element å bruke filteret på trykker du PIL NED og for å velge et element trykker du så MELLOMROM.

  • For å bruke et sammensatt filter trykker du PIL NED-tasten til du hører «Tekstfiltre» og deretter trykker du ENTER. Filtermenyen vises. For å høre navnene trykker du PIL NED-tasten. For å velge et filter trykker du så ENTER. Fyll ut dialogboksen som vises, tab til OK-knappen og trykk så ENTER.

Excel Online bruker sorteringen eller filteret.

Vis tallberegninger

Obs!: Denne fremgangsmåten fungerer med Skjermleser, men fungerer foreløpig ikke med JAWS-skjermleseren.

 1. I cellen der du vil at summen skal vises, skriver du inn et likhetstegn (=).

 2. Begynn å skrive inn formelen eller funksjonen du vil bruke. Fokus flyttes til formellinjen.

  • For å bruke en funksjon skriver du inn første bokstav i den funksjonene, f.eks. «S» for SUMMER eller «G» for GJENNOMSNITT. Det åpnes en meny med funksjoner, og du hører navnet på den første funksjonen. Hvis du vil høre navnene på andre funksjoner, trykker du PIL NED-tasten. For å velge en funksjon trykker du TAB.

  Excel Online åpner et tekstfelt og inkluderer automatisk det forventede celleområdet (de cellene som du sannsynligvis vil legge sammen).

 3. For å fullføre funksjonen skriver du inn et celleområde eller andre nødvendige tall, og deretter trykker du ENTER.

Fokus går tilbake til arket og cellene som inneholder funksjonen du akkurat har lagt til.

Lagre arbeidet

Excel Online lagrer automatisk arbeidet ditt, men du kan endre plassering eller filnavnet og du kan laste ned en kopi av filen.

 1. For å flytte fokus ut av regnearket og til Fil-fanen trykker du F6 eller CTRL+F6. I Internet Explorer hører du URL-adressen lest opp. Trykk TAB-tasten til du hører «Fil-fane», og trykk deretter MELLOMROM. Fil-menyen åpnes.

 2. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Lagre som-fanen valgt», og trykk deretter HØYRE PIL-tast. Fokus er i Lagre som-menyen.

 3. Trykk Fane-tasten til du hører Lagre-alternativet du vil bruke og trykk så ENTER:

  • DenLagre en kopi på Internett-alternativet lar deg lagre filen på en annen plassering, og om ønskelig med et annet navn. En dialogboks vises. For å gå gjennom dialogboksen og fylle inn feltene bruker du TAB-tasten og trykker SKIFT+TAB. Tabuler til Lagre-knappen, og trykk ENTER.

  • Gi nytt navn til denne arbeidsboken-alternativet lar deg endre navn på filen mens du lagrer på samme plassering. Når du velger dette alternativet, vises en dialogboks. For å gå gjennom dialogboksen og fylle inn feltene bruker du TAB-tasten og trykker SKIFT+TAB. Tabuler så til Lagre-knappen, og trykk ENTER.

  • Last ned en kopi-alternativet lar deg lagre en kopi av filen på den lokale maskinen. Filen lastes ned til Nedlastinger-mappen på datamaskinen og Varsler-linjen åpnes i nettleseren. For å flytte til Varsler-linjen trykker du F6, og for deretter å flytte mellom knappene (Åpne, Lagre, Avbryt eller Lukk) trykker du TAB-tasten eller SKIFT+TAB. Trykk ENTER for å velge en måned.

Skriv ut jobben

 1. For å flytte fokus ut av regnearket og til Fil-fanen trykker du F6 eller CTRL+F6. I Internet Explorer hører du URL-adressen lest opp. Trykk TAB-tasten til du hører «Fil-fane», og trykk deretter MELLOMROM. Fil-menyen åpnes.

 2. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Skriv ut-fanen valgt», og trykk deretter HØYRE PIL-tast. Du hører «Skriv ut, vis en utskriftsvennlig visning» og fokus er på Skriv ut-knappen.

 3. Trykk ENTER. Utskriftsalternativer -dialogboksen åpnes, og fokus er på Skriv ut-knappen i dialogboksen.

 4. Som standard skriver Excel Online ut hele arket. Hvis du har merket en del av arket for utskrift, går du til utskriftalternativer ved å trykke SKIFT+TAB, og for å velge Merket område trykker du så PIL OPP-tasten. TAB til Skriv ut-knappen, og trykk deretter ENTER.

 5. Det åpnes et nytt vindu for utskrift. TAB til du hører «Skriv ut-knapp», og trykk deretter ENTER. Standard dialogboks for Skriv ut åpnes.

 6. For å avslutte utskriften bruker du dialogboksen for eventuelt å endre noen av innstillingene, og deretter tabulerer du til Skriv ut-knappen og trykker ENTER.

Se også

Gjøre Excel-regneark tilgjengelig

Hurtigtaster i Excel Online

Les om hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×