Grunnleggende oppgaver i Excel 2013

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Excel er et utrolig kraftig verktøy for å få noe meningsfullt ut av enorme mengder med data. Det er fungerer også svært bra for enkle beregninger og sporing av nesten alle typer informasjon. Nøkkelen til potensialet er rutenettet av celler. Celler kan inneholde tall, tekst eller formler. Du kan legge inn data i cellene og gruppere dem i rader og kolonner. Dette lar deg legge sammen dataene, sortere og filtrere dem, sette dem inn i tabeller og bygge diagrammer med flott utseende. La oss gå gjennom de grunnleggende trinnene slik at du kommer i gang.

Tips!: For et opplæringskurs som kan hjelpe deg med å opprette den første arbeidsboken, kan du se Opprette den første Excel 2013-arbeidsboken. Hvis du vil lære om nye funksjoner, kan du se Hva er nytt i Excel 2013.

Lage en ny arbeidsbok

Excel-dokumenter kalles arbeidsbøker. Hver arbeidsbok inneholder ark, vanligvis kalt regneark. Du kan legge til så mange ark du vil i en arbeidsbok, eller du kan opprette nye arbeidsbøker for å holde dataene atskilt.

 1. Klikk Fil > Ny.

 2. Klikk Tom arbeidsbok under Ny.

  Ny, tom arbeidsbok

Til toppen av siden

Skrive inn dataene

 1. Klikk en tom celle, for eksempel celle A1 i et nytt ark.

Celler refereres etter plasseringen i raden og kolonnen på arket, så celle A1 er den første raden i kolonne A.

 1. Skriv inn tekst eller et tall i cellen.

 2. Trykk ENTER eller TAB for å gå til neste celle.

Lær mer om måter å legge inn data i regnearkceller manuelt på.

Til toppen av siden

Bruke Autosummer for å legge inn data

Når du har skrevet inn tallene i arket, kan du for eksempel summere dem. En rask måte å gjøre dette på er å bruke Autosummer.

 1. Merk cellen til høyre eller under tallene du vil legge til.

 2. Klikk Hjem > Autosummer, eller trykk Alt+=.

Autosummer på fanen Hjem

Autosummer legger sammen tallene og viser resultatet i cellen du har merket.

Til toppen av siden

Opprette en enkel formel

Addisjon av tall er bare én av tingene du kan gjøre. Excel kan også utføre andre matematiske operasjoner. Prøv noen enkle formler for å addere, subtrahere, multiplisere eller dividere tallene.

 1. Velg en celle, og skriv inn et likhetstegn (=). Dette forteller Excel at denne cellen skal inneholde en formel.

 2. Skriv inn en kombinasjon av tall og beregningsoperatorer, for eksempel plusstegner (+) for addisjon, minustegnet (-) for subtraksjon, stjerne (*) for multiplikasjon eller skråstrek (/) for divisjon.

Skriv for eksempel inn =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 1. Trykk ENTER. Dette utfører beregningen.

Du kan også trykke CTRL+ENTER hvis du vil at markøren skal bli i den merkede cellen.

Lær mer om å opprette en enkel formel.

Til toppen av siden

Bruke et tallformat

Du kan skille mellom ulike typer tall ved å legge til et format, for eksempel valuta, prosent eller dato.

 1. Merk cellene som inneholder tall du vil formatere.

 2. Klikk Hjem > pilen ved siden av Generelt.

Formater tall-boksen på fanen Hjem

 1. Velg et tallformat.

Galleriet Tallformat

Hvis ønsket tallformat ikke vises, klikker du Flere tallformater.

Lær mer om måter å formatere tall på.

Til toppen av siden

Legge inn dataene i en tabell

En enkelt metode for å få tilgang til mange kraftige funksjoner i Excel, er å sette dataene inn i en tabell. Dette lar deg for det første hurtig filtrere eller sortere dataene.

 1. Merk dataene ved å klikke den første cellen, og dra til den siste cellen i dataene.

Hvis du vil bruke tastaturet holder du nede SKIFT mens du trykker piltastene for å merke dataene.

 1. Klikk Hurtiganalyse Knappen Hurtiganalyse nederst til høyre i utvalget.

Merket data med knappen Hurtiganalyselinse vist

 1. Klikk Tabeller, flytt markøren til tabellknappen slik at du kan se hvordan dataene vil se ut. Hvis du liker det du ser, kan du klikke knappen.

Tabellgalleri for Hurtiganalyse

 1. Nå kan du prøve deg frem med dataene: Filtrer for å se bare ønskede data, eller sorter dem for eksempel fra største til minste. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i tabelloverskriften til en kolonne.

 2. Du filtrerer dataene ved å fjerne merket for Merk alle for å fjerne alle merkene, og deretter merker du av for dataene du vil vise i tabellen.

Merk alle-boksen i galleriet Sorter og filtrer

 1. Du sorterer dataene ved å klikke Sorter fra A til Å eller Sorter fra Å til A.

Sorteringskommandoer i galleriet Sorter og filtrer

Lær mer om filtrere data i en Excel-tabell.

Til toppen av siden

Vise totaler for tallene

Hurtiganalyseverktøy lar deg hurtig beregne totaler for tallene. Uavhengig om du trenger en sum, et gjennomsnitt eller et antall, viser Excel beregningsresultatet rett under eller ved siden av tallene.

 1. Merk cellene som inneholder tallene du vil legge sammen eller telle.

 2. Klikk Hurtiganalyse Knappen Hurtiganalyse nederst til høyre i utvalget.

 3. Klikk Totaler, flytt markøren over knappene for å se beregningsresultatene for dataene, og klikk deretter knappen for å bruke totalene.

Totalgalleri for Hurtiganalyse

Til toppen av siden

Gi dataene mening

Betinget formatering eller sparkline-grafikk kan utheve de viktigste dataene eller vise datatrender. Bruk hurtiganalyseverktøyet for en direkte forhåndsvisning for å prøve det.

 1. Merk dataene du vil undersøke nærmere.

 2. Klikk knappen Hurtiganalyse knapp som vises nederst til høyre i utvalget.

 3. Utforsk alternativene på fanene Formatering og Sparkline-grafikk for å se hvilken effekt de har på dataene.

Formateringsgalleri for Hurtiganalyse

Velg for eksempel en fargeskala i Formatering-galleriet for å skille mellom høye, middels og lave temperaturer.

Data med betinget formatering med fargeskala

 1. Klikk alternativet du liker.

Lær mer om hvordan du bruker betinget formatering eller analyserer trender i dataene ved hjelp av sparkline-grafikk.

Til toppen av siden

Vise dataene i et diagram

Hurtiganalyseverktøyet anbefaler det riktige diagrammet for dataene, og gir deg en visuell presentasjon med noen få klikk.

 1. Merk cellene som inneholder dataene du vil vise i et diagram.

 2. Klikk knappen Hurtiganalyse knapp som vises nederst til høyre i utvalget.

 3. Klikk Diagrammer, flytt markøren over de anbefalte diagrammene for å se hvilke som egner seg best for dataene, og klikk deretter det du vil bruke.

Diagramgalleri for Hurtiganalyse

Merknad: Excel viser forskjellige diagrammer i dette galleriet, avhengig av hva som anbefales for dataene dine.

Lær flere måter å opprette et diagram på.

Til toppen av siden

Lagre arbeidet

 1. Klikk Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang, eller trykk CTRL+S.

Lagre-knappen på verktøylinjen for hurtigtilgang

Hvis du har lagret arbeidet tidligere, er du ferdig.

 1. Hvis dette er første gang du lagrer arbeidet, går du videre for å fullføre de neste trinnene:

  1. Under Lagre som velger du hvor arbeidsboken skal lagres, og deretter går du til en mappe.

  2. Skriv inn et navn på arbeidsboken i Filnavn-boksen.

  3. Klikk Lagre for å fullføre.

Til toppen av siden

Skrive ut

 1. Klikk Fil > Skriv ut, eller trykk CTRL+P.

 2. Forhåndsvis sidene ved å klikke pilene Neste side og Forrige side.

  Knappene Neste og Forrige i forhåndsvisningspanelet

  Forhåndsvisningsvinduet viser sidene i svart og hvitt eller i farger, avhengig av skriverinnstillingene.

  Hvis du ikke liker måten sidene vil bli skrevet ut på, kan du endre sidemargene eller sette inn sideskift.

 3. Klikk Skriv ut.

Lær mer om å skrive ut et regneark eller en arbeidsbok.

Til toppen av siden

Mer avanserte oppgaver

Gå mer avanserte oppgaver med arbeidsboken ved å bruke en funksjon for å opprette en formel, bruke slicere til å filtrere dataene i en Excel-tabelleller legge til en trendlinje eller en gjennomsnittslinje i et diagram.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×