Grunnleggende oppgaver i Excel 2010

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Her er noen grunnleggende oppgaver som du kan gjøre i Microsoft Excel 2010.

I denne artikkelen

Hva er Excel?

Finne og bruke en mal

Opprette en ny arbeidsbok

Lagre en arbeidsbok

Skrive inn data i et regneark

Formatere tall

Bruke cellekantlinjer

Opprette en Excel-tabell

Bruke cellebakgrunn

Filtrere dataene

Sortere data

Opprette en formel

Diagram av dataene

Skrive ut et regneark

Aktivere og bruke et tillegg

Hva er Excel?

Excel er et regnearkprogram i Microsoft Office-systemet. Du kan bruke Excel til å opprette og formatere arbeidsbøker (en samling av regneark) for å analysere data og ta mer informerte forretningsbeslutninger. Spesielt, kan du bruke Excel til å spore data, bygge modeller for å analysere data, skrive formler for å utføre beregninger på disse dataene, pivot data på mange måter, og presentere data i en rekke profesjonelt utseende diagrammer.

Tabellen nedenfor oppsummerer vanlige scenarier for bruk av Excel.

Scenario

Beskrivelse

Eksempler

Regnskap

Du kan bruke de kraftige beregningsfunksjonene i Excel i mange regnskapsrapporter.

 • Kontantstrømoppstilling

 • Resultatregnskap

 • Resultatregnskap

Fakturering og salgsdata

Excel er nyttig for å administrere fakturering og salgsdata, og kan du enkelt opprette skjemaene du trenger.

 • Faktura

 • Følgebrev

 • Bestilling

Budsjettering

Om dine behov privat eller arbeidsrelatert, kan du opprette alle typer budsjett i Excel.

 • Budsjettplan for markedsføring

 • Arrangementsbudsjett

 • Pensjonen budsjettet

Planlegging

Excel er et flott verktøy for å lage profesjonelle planer eller nyttige planleggere.

 • Ukentlig timeplan

 • Plan for markedsføring oppslag

 • Skatt ved årsslutt

 • Planleggere til å organisere middager, fester eller ferier

Rapportering

Du kan opprette forskjellige typer rapporter i Excel som gjenspeiler dataanalysen eller oppsummerer dataene.

 • Rapporter som måler prosjektytelse

 • Rapporter som viser forskjellen mellom beregnede og faktiske resultater

 • Rapporter til prognosedata

Sporing

Du kan bruke Excel til å holde orden på data i en timeliste eller liste.

 • Timeliste for å spore arbeidet

 • Inventarliste til å spore utstyr

Bruke kalendere

På grunn av arbeidsområdet rutenett som passer Excel godt til å lage en hvilken som helst type kalender.

 • Akademisk kalender til å spore aktiviteter under et år med skolen

 • Kalender for regnskapsår til å spore business hendelser og milepæler

Finne og bruke en mal

Excel 2010 kan du bruke innebygde maler, til å bruke egendefinerte maler og søk fra en rekke maler på Office.com. Office.com inneholder et stort utvalg av populære Excel-maler, inkludert budsjetter.

Du finner en mal i Excel 2010
 1. Velg Fil > Ny.

 2. Under Tilgjengelige maler, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke en mal som du nylig har brukt på nytt, klikker du Nylige maler, klikker du malen du vil bruke, og klikk deretter Opprett.

  • Hvis du vil bruke din egen mal du allerede har installert, klikker du Mine maler, velger du malen du vil bruke, og klikk deretter OK.

  • Velg en malkategori for å finne en mal på Office.com, under Office.com-maler, velger du malen du vil bruke, og klikk deretter Last ned for å laste ned malen fra Office.com til datamaskinen.

Merknad: Du kan også søke etter maler på Office.com fra Excel. Skriv inn én eller flere søkeord i boksen Søk etter maler på Office.com, og klikk deretter piltasten for å søke.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner og Bruk maler, kan du se opprette en ny arbeidsbok.

Lage en ny arbeidsbok

 1. Velg Fil > Ny.

 2. Velg under Tilgjengelige malertom arbeidsbok.

 3. Velg Create.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en arbeidsbok, kan du se opprette en ny arbeidsbok.

Lagre en arbeidsbok

 1. Velg fil > Lagre som.

 2. I dialogboksen Lagre som i Filtype-listen velger du Excel-arbeidsbok

 3. Skriv inn et navn for arbeidsboken i filnavn-boksen.

 4. Velg Lagre for å fullføre.

Dialogboksen Lagre som i Excel

Skrive inn data i et regneark

 1. Merk cellen der du vil skrive inn data.

 2. Skriv inn dataene i cellen.

 3. Trykk ENTER eller TAB for å gå til neste celle.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver inn data, kan du se angi data i et regneark.

Formatere tall

 1. Merk cellene du vil formatere.

 2. Velg Dialogboksvelgeren ved siden av tall i tall-gruppen i kategorien Hjem (eller bare trykk CTRL + 1).
  Dialogboksvelgeren i Tall-gruppen

 3. I kategori-listen klikker du formatet du vil bruke, og deretter justere innstillingene, om nødvendig. Hvis du for eksempel hvis du bruker valutaformatet, kan du velge et annet valutasymbol, vise flere eller færre desimaler, eller endre måten negative tall vises.
  Dialogboksen Formater celler

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer tall og tilgjengelige tallformater, kan du se formatere tall i et regneark .

Bruke cellekantlinjer

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil legge til en kantlinje for.

 2. Klikk pilen ved siden av kantlinjer i skrift-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter kantlinjestilen du vil bruke.

  Båndet i Excel

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer et regneark, kan du se formatere et regneark.

Opprett en Excel-tabell

 1. Merk celleområdet som du vil ta med i tabellen, i et regneark. Cellene kan være tomme eller inneholde data.

 2. Velg Formater som tabell i stiler-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter tabellstilen du vil bruke.

  Stiler-gruppen i kategorien Hjem

 3. Hvis det merkede området inneholder data du vil vise som tabelloverskrifter, merker du tabellen har overskrifter i dialogboksen Formater som tabell.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en tabell, kan du se opprette en Excel-tabell.

Bruke cellebakgrunn

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil bruke cellebakgrunn på.

 2. Velg pilen ved siden av Fyllfarge Knappesymbol i Skrift-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter fargen du vil bruke under Temafarger eller Standardfarger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer et regneark, kan du se formatere et regneark.

Filtrere dataene

 1. Merk dataene du vil filtrere.

 2. Klikk FilterData-fanen i gruppen Sorter og Filtrer.

  Gruppen Sorter og filtrer i kategorien Data

 3. Klikk pilen Pil for rullegardinliste for filter i kolonneoverskriften for å vise en liste der du kan angi filtervalg.

 4. Fjern merket for (Merk alt) for å merke av verdiene i listen. Dette fjerner merkene fra alle avmerkingsboksene. Deretter velger du bare verdiene du vil se, og klikk OK for å se resultatene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du filtrerer data, kan du se filtrere data med et AutoFilter.

Sortere data

Du raskt sortere dataene
 1. Merk et dataområde, for eksempel A1:L5 (flere rader og kolonner) eller C1:C80 (én enkelt kolonne). Området kan omfatte titler du har opprettet for å identifisere kolonner eller rader.

 2. Velg en enkeltcelle i kolonnen du vil sortere.

 3. Klikk A til Å-kommandoen i Excel som sorterer A til Å eller fra minste til største tall for å sortere stigende (fra A til Å eller fra minste til største tall).

  Sorter-knappen i gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen i Excel

 4. Klikk Kommandoen Å til A i Excel som sorterer fra Å til A eller fra største til minste tall for å sortere synkende (fra Å til A eller fra største til minste tall).

Hvis du vil sortere etter bestemte kriterier
 1. Merk en enkelt celle i området du vil sortere.

 2. Velg Sorter i gruppen Sorter og FiltrerData-fanen.

  Sorter-kommandoen i gruppen Sorter og filtrer på Data-fanen i Excel

  Dialogboksen Sorter vises.

 3. Velg den første kolonnen du vil sortere etter, i Sorter etter-listen.

 4. Velg enten Verdier, Cellefarge, Skriftfarge eller Celleikon fra Sorter etter-listen.

 5. Velg rekkefølgen du vil bruke på sorteringen, fra Rekkefølge-listen: alfabetisk eller numerisk stigende eller synkende (det vil si A til Å eller Å til A for tekst eller lavere til høyere eller høyere til lavere for tall).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sorterer data, kan du se sortere data ved hjelp av et AutoFilter.

Opprette en formel

 1. Skriv inn et likhetstegn (=) i en celle for å starte på formelen.

 2. Skriv inn en kombinasjon av tall og operatorer, for eksempel 3+7.

 3. Bruk musen til å velge andre celler (sette inn en operatør mellom dem). Velg for eksempel B1 og skriv deretter inn et plusstegn (+), velg C1 og skriv inn +, og velg deretter D1.

 4. Trykk Enter når du er ferdig med å skrive for å fullføre formelen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en formel, kan du se opprette en formel.

Lage et diagram av dataene

 1. Merk dataene du vil lage et diagram av.

 2. Klikk diagramtypen du vil bruke i diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter en diagramundertype.
  Båndet i Excel

 3. Bruke Diagramverktøyene til å legge til diagramelementer som titler og dataetiketter og endre utforming, oppsett eller formatet på diagrammet.
  Diagramverktøy

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et diagram, kan du se diagrammet dataene.

Skrive ut et regneark

 1. Velg regnearket eller regnearkene du vil forhåndsvise.

 2. Velg fil > Skriv ut. (Du kan også trykke CTRL + P.)

  Merknad: Forhåndsvisningsvinduet vises i svart-hvitt, uavhengig av om regnearket inneholder farger, med mindre du er konfigurert til å skrive ut på en fargeskriver.

 3. Hvis du vil forhåndsvise neste og forrige side nederst i Forhåndsvisning-vinduet, velger du Neste side og Forrige side.

 4. Hvis du vil angi utskriftsalternativer, gjør du følgende:

  • Hvis du vil endre skriveren, Bruk rullegardinlisten under skriver, og velg skriveren du vil bruke.

  • Hvis du vil endre utskriftsformatet, for eksempel endre papirretningen, sidestørrelsen og sidemargene, velger du alternativene du vil bruke, under Innstillinger.

  • Klikk alternativet du vil bruke, i rullegardinlisten skala alternativer hvis du vil skalere hele regnearket for å få plass på én utskrevet side, under Innstillinger.

 5. Hvis du vil skrive ut arbeidsboken, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil skrive ut en del av et regneark, velger du regnearket, og velg deretter dataområdet du vil skrive ut.

  • Hvis du vil skrive ut hele regnearket, velger du regnearket for å aktivere den.

 6. Klikk Skriv ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver ut, kan du se skrive ut et regneark.

Aktivere og bruke et tillegg

 1. Velg Alternativer i kategorien fil, og velg deretter kategorien Tillegg.

 2. Kontroller at det er merket av for Excel-tillegg i Behandle-boksen nesten nederst i dialogboksen Alternativer for Excel, og klikk deretter Start.

 3. Merk av i boksene tilleggene du vil bruke i dialogboksen Tillegg, og klikk deretter OK.

  Hvis det vises en melding om den ikke kan kjøre dette tillegget og ber deg om å installere den, klikker du Ja for å installere tilleggene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tillegg, kan du se Hurtigstart: aktivere og bruke et tillegg.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×