Office
Logg på
Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermeleseren til å opprette, lese og redigere presentasjoner. En PowerPoint-presentasjon er en lysbildefremvisning. Hvert lysbilde er et lerret for bilder, ord og figurer som hjelper deg å bygge opp en historie.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigtaster, kan du gå til Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Flere fremgangsmåter i dette emnet refererer til Backstage-visningen. I Office-programmer, somPowerPoint, refererer Backstage-visning til siden som åpnes når du velger Fil-fanen. Backstage-visningen inneholder settet med kommandoer du bruker til å gjøre ting med en presentasjonsfil, som å åpne den og lagre den, mens båndet inneholder settet med kommandoer for å arbeide i en presentasjon, for eksempel å sette inn et lysbilde eller legge til en kommentar.

I dette emnet

Åpne PowerPoint

Åpne PowerPoint 2016 ved å trykke på Windows-logotasten, skrive inn PowerPoint og deretter trykke på ENTER. PowerPoint åpnes i en visning som viser nylige presentasjoner, et søkefelt, maler og temaer. Fokuset er nå på Tom presentasjon-malen.

Åpne en presentasjon.

PowerPoint beholder en liste over filer som nylig ble åpnet, slik at det er enkelt å finne dem på nytt.

 1. Etter at du åpner PowerPoint 2016 kan du trykke på TAB til du hører navnet på en presentasjon, etterfulgt av «Knapp, ALT, F, 1.»

 2. Hvis du ønsker å åpne den første presentasjonen, trykker du på ENTER. Hvis ikke, kan du trykke på PIL NED til du finner den du ønsker. Deretter trykker du på ENTER.

 3. Hvis presentasjonen du er på utkikk etter ikke finnes i listen over presentasjoner, trykker du på PIL NED. Da kommer du omsider til hyperkoblingen Åpne andre presentasjoner i slutten av listen. Trykk på ENTER for å åpne Åpne-ruten. Her kan du søke etter filer på datamaskinen og på nettverksplasseringer du er koblet til, som OneDrive.

Lese lysbildeinnhold i normalvisning

Hovedområdet til Normal-visningen er miniatyrbilderuten, redigeringsområdet i lysbildet og Notater-ruten. Du navigerer gjennom disse ved å trykke på F6.

Hvert lysbilde har én eller flere plassholdere, det vil si tekstbokser og andre innholdselementer.

 1. Når fokus er på et lysbilde, trykker du på TAB for å veksle mellom plassholderne. Skjermleseren leser plassholdertypen når du navigerer mellom dem, for eksempel, «titteltekstboks, redigering.»

 2. Du kan lese innholdet i plassholderne ved å trykke på CAPS LOCK+M når du bruker skjermleseren.

 3. Etter at du har lest innholdet, kan du trykke på ESC for å gå tilbake til lysbildet.

Lese lysbildeinnhold i andre visninger

I tillegg til normalvisning inneholder PowerPoint flere andre visninger for å arbeide med lysbilder. Hver visning har unike funksjoner. Følgende visninger er spesielt nyttige:

 • Disposisjon. Gir en ren tekstvisning av innholdet i lysbildet. For å åpne disposisjonsvisning trykker du på ALT+N, P og deretter O. Hvis du vil bytte mellom miniatyrbilder og disposisjonen i normalvisning, trykker du på CTRL+SKIFT+TAB.

  Obs!: Skjermleseren annonserer noen ganger ikke disposisjonsvisningen etter at du har trykket på ALT+W, P, O.

 • Lysbildesortering. Viser alle lysbildene i rekkefølge i vannrette rader, slik at du enkelt kan klippe ut, kopiere, lime inn og omorganisere lysbildene. Skjermlesere identifiserer lysbilder etter nummer og tittel. Du åpner lysbildesortering ved å trykke på ALT+W, I. Du går tilbake til normalvisning ved å trykke på ALT+W, L.

 • Lesing. Tilbyr en metode for å gå gjennom en presentasjon som er lik lysbildefremvisning. Du åpner lesevisning ved å trykke på ALT+W, D. Trykk på ESC for å gå tilbake til forrige visning.

 • Lysbildemal. Lar deg gjøre endringer i utformingen som gjelder for alle lysbildene. Du åpner Lysbildemal ved å trykke på Alt+W, M. Lysbildemal-fanen (ALT+M) legges til på båndet mellom Fil- og Hjem-fanen. Du lukker Lysbildemal-visningen ved å trykke på ALT+M, C.

 • Lysbildefremvisning. Gjør det mulig å vise publikum en fullskjermvisning av lysbildene mens du presenterer for dem. Trykk på F5 for å starte en lysbildefremvisning. Trykk på PAGE UP for å gå fremover. Trykk på PAGE DOWN for å gå tilbake. Trykk på ESC for å avslutte.

 • Presentasjonsvisning. Hold presentasjonen med foredragsnotatene på én datamaskin (for eksempel en bærbar datamaskin), mens publikum ser presentasjonen din uten notater på en annen skjerm. Hvis datamaskinen er koblet til en annen skjerm, åpnesPresentasjonsvisning automatisk på datamaskinen når du starter presentasjonen i Lysbildefremvisning Hvis du arbeider på én enkelt skjerm, kan du trykke på SKIFT+F10+R for å åpne Presentasjonsvisning.

  Bruk følgende snarveier for å lese objekter på et lysbilde:

  • Trykk på CAPS LOCK+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å gå til forhåndsvisningen av lysbildene. Deretter trykker du på CAPS LOCK+ENTER for å flytte fokus til vinduet for Lysbildefremvisning.

  • Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE i vinduet for Lysbildefremvisning for å navigere gjennom alle objektene. Trykk på CAPS LOCK+M for å lese objektene.

  • Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE flere ganger til du hører «Gå tilbake til Presentasjonsvisning», og trykk deretter på CAPS LOCK+ENTER for å gå tilbake til vinduet Presentasjonsvisning.

   Obs!: Hvis du holder en presentasjon uten å bruke Presentasjonsvisning, vil du ikke høre «Gå tilbake til Presentasjonsvisning».

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Bruke hurtigtaster til å holde en presentasjon og Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint.

Navigere gjennom lysbilder

Du kan bruke miniatyrbilderuten til å bevege deg raskt mellom lysbildene.

 1. Trykk på F6 til du hører «Lysbilde», etterfulgt av tittelen og for eksempel «1 av 2». Dette forteller deg at fokuset er i miniatyrbilderuten.

 2. Når fokuset er i miniatyrbilderuten, leser skjermlesere lysbildetitlene etter hvert som du går gjennom lysbildene. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å gå til neste eller forrige lysbilde.

Tips!: Noen ganger mister skjermleseren fokus og leser ikke tittelen på lysbildet. Hvis dette skjer, trykker du på ALT+TAB to ganger for å prøve å flytte fokuset ut av PowerPoint-vinduet og tilbake til miniatyrbildene.

Velge et tema og opprette en presentasjon

Et tema er en forhåndsdefinert lysbildeutforming som inneholder et lysbildeoppsett, farger og skrifter. Enkelte temaer inkluderer også dekorativ grafikk, for eksempel et bakgrunnsbilde, en vannrett linje eller en dekorativ kantlinje. Du kan bruke et tema for å gi presentasjonen et profesjonelt utseende.

Obs!: Ikke alle temaer er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

 1. Når du starter PowerPoint åpnes det i Backstage-visning, hvor du kan velge fra de innebygde temaene og malene.

  Obs!: Med mindre gruppen har opprettet en tilgjengelig mal for PowerPoint-tema og gjort den tilgjengelig i Backstage-galleriet, anbefaler vi at du velger den tomme standardpresentasjonen.

  Bruk piltastene til å flytte gjennom temaene. Skjermlesere identifisere temaer etter navn, ikke etter farge eller utforming.

 2. Trykk på ENTER for å velge et tema. En forhåndsvisningsrute åpnes, og du hører: «Opprett <temanavnet>-knappen.» Fokuset er på Opprett-knappen.

 3. Trykk på ENTER for å opprette presentasjonen. Presentasjonen åpnes i normalvisning med et tittellysbilde. Du hører «lysbilde 1, lysbilde.»

 4. Trykk TAB for å flytte fokus til tittelplassholderen på det første lysbildet, og begynn å skrive inn tittelteksten.

 5. Trykk på ESC når du er ferdig med å skrive.

 6. Trykk TAB for å flytte til neste plassholder, som er for undertittelen, og begynn å skrive.

Sette inn et nytt lysbilde

Når du er ferdig med tittellysbildet, er du klar til å legge til lysbilder for resten av presentasjonen. Hvert tema har en samling av forhåndsdefinerte lysbildeoppsett. Det kan for eksempel være et tittellysbilde, et lysbilde som inneholder en tittelboks og en innholdsboks, og et lysbilde som er oppdelt i to spalter.

Tips!: Hvis du vil gjøre lysbildet tilgjengelig, er det viktig å gi en tittel til hvert lysbilde.

Hvis du vil legge til et nytt lysbilde basert på oppsettet for gjeldende lysbilde, trykker du CTRL+M.

Hvis du vil legge til et lysbilde som bruker et av de andre oppsettene i det valgte temaet, følger du disse trinnene:

 1. Trykk på ALT+H, I for å åpne listen over lysbildeoppsett. Fokuset flyttes til listen, og du hører navnet på det første lysbildeoppsettet.

 2. Bruk piltastene til å bla deg frem til lysbildeoppsettet du vil bruke. Du hører navnet på oppsettet, for eksempel To innhold eller Innhold med bildetekst. Du setter inn et nytt lysbilde med valgte oppsett ved å trykke på ENTER.

Tips!: Hvis du vil duplisere et lysbilde og innholdet, flytter du fokuset til lysbildet eller lysbildet i lysbildeminiatyrruten og trykker CTRL+D. (I skjermleseren, når fokus er på lysbildeminiatyrruten, hører du «lysbilde», etterfulgt av tittelen og for eksempel «1 av 2». Når fokus er på et lysbilde, hører du lysbildenummeret og «lysbilde».

Lagre presentasjonen

Det er lurt å lagre arbeidet ofte. Følg disse trinnene for å gi navn til og lagre presentasjonen for første gang:

 1. Trykk på ALT+F, A for å åpne Backstage-visningen med fokus på Lagre som-fanen. Trykk på TAB for å flytte fokus til den første arkivmappeplasseringen oppført i Lagre som-ruten. Du får høre navnet på standardplasseringen, for eksempel «OneDrive – Microsoft».

  Hvis du vil velge en annen plassering, for eksempel Dokumenter-mappen på PC-en, trykker du på PIL NED for å gå gjennom listen over tilgjengelige plasseringer til du kommer til den du vil bruke. Du kan for eksempel gå forbi andre plasseringer på nettet til «Denne PC-en».

 2. Trykk på TAB for å gå til området for å navngi filen. Fokuset flyttes til Naviger opp-knappen.

  • Hvis du vil fortsette å lete etter mappen du vil bruke, trykker du ENTER.

  • Hvis ikke, trykker du på TAB for å høre navnet på mappen. Du kan for eksempel høre: «Dokumenter».

 3. Gå til Filnavn-boksen ved å trykke TAB.

 4. Skriv inn et navn for presentasjonen.

  Tips!: PowerPoint lagrer presentasjonen som en standard PowerPoint 2016-fil med filtypen PPTX. Hvis du vil lagre presentasjonen som en annen filtype, trykker du på TAB og deretter på PIL NED for å bla gjennom alternativene. Trykk på PIL NED og PIL OPP for å navigere mellom alternativene, og trykk på ENTER for å foreta et valg.

 5. Trykk på TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter på ENTER.

Du kan når som helst lagre arbeidet ved å trykke CTRL+S.

Add text to a slide

Du må være i normalvisning for å legge til innhold på et lydbilde.

Legge til tekst i normalvisning

 1. Hvis du vil flytte fokus til et lysbilde, trykker du på F6 til du hører lysbildenummeret og «lysbilde».

 2. Trykk på TAB for å gå til en plassholder for tekst. Du hører for eksempel «Tittel tekstboks, redigering» for lysbildets tittel.

 3. Begynn å skrive inn teksten du vil ha på lysbildet.

 4. Hvis du vil flytte innsettingspunktet til neste tittel eller plassholderen for brødtekst, trykker du CTRL+ENTER.

  Obs!: Hvis det ikke er flere tekstplassholdere, kan du trykke CTRL+ENTER for å sette inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet og flytte fokuset til den første plassholderen i det nye lysbildet.

Formatere tekst

Du kan bruke ulike skriftstiler, som fet eller kursiv, og opprette punktlister eller nummererte lister ved bruk av hurtigtaster.

Endre skriftstilen

 1. Merk teksten der du vil legge til punktmerking eller nummerering, i en plassholder for tekst.

  Tips!: Hvis du vil lese om hvordan du merker tekst i PowerPoint ved hjelp av tastaturet, kan du gå til Merke og redigere tekst og objekter i Bruke hurtigtastene til å opprette presentasjonen.

 2. Bruke følgende hurtigtaster til å endre skriftstilen:

  • Trykk på CTRL+B for å gjøre merket tekst fet.

  • Trykk på CTRL+I for å gjøre merket tekst kursiv.

  • Trykk på CTRL+U for å gjøre merket tekst understreket.

  • Trykk på CTRL+MELLOMROM for å fjerne alle stiler fra merket tekst.

Opprette en punktliste mens du skriver

 1. På begynnelsen av en ny linje skriver du inn * (stjerne), og deretter trykker du på MELLOMROM eller TAB.

 2. Skriv inn en ønsket tekst. Et fylt rundt punkt opprettes automatisk når du trykker på ENTER.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Trykk på ENTER for å stoppe oppretting av listen, og trykk deretter på TILBAKE.

Opprette en nummerert liste mens du skriver

 1. Skriv inn 1. (tallet 1 etterfulgt av punktum), i begynnelsen på en ny linje, og trykk deretter på MELLOMROM eller TAB.

 2. Skriv inn den ønskede teksten. Et nummerert punkt opprettes automatisk når du trykker på ENTER.

 3. Trykk på ENTER for å opprette et nytt listeelement.

 4. Trykk på ENTER for å stoppe oppretting av listen, og trykk deretter på TILBAKE.

Legge til bilder

Du kan bruke grafikker og bilder for å skape livligere presentasjoner.

Obs!: Følgende trinn antar at bildene dine er lagret i Bilder-mappen på PC-en.

 1. Når fokus er på et lysbilde, trykker du på TAB for å veksle mellom plassholderne. Skjermleseren leser plassholdertypen når du navigerer, for eksempel «titteltekstboks, redigering.»

 2. Når du finner plassholderen hvor du ønsker å legge til et bilde, trykker du på ALT+N, P. Sett inn bilde-dialogboksen åpnes. Dialogboksen viser Bilder-mappen på PC-en din som standard.

 3. Fokuset er i utgangspunktet i Filnavn-feltet. Skriv inn første bokstav i navnet på bildefilen, og trykk deretter på PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene.

  • Skjermleseren leser ikke det første samsvarende resultatet automatisk. Du hører bare: «Slutten av linjen.» Trykk på CAPS LOCK+D for å høre filnavnet.

  • Hvis du får enda flere resultater, kan skjermleseren lese dem høyt ved at du trykker på PIL NED.

  • Hvis det ikke blir noen resultater, hører du i stedet «PIL NED» i stedet for «Slutten av linjen.»

 4. Trykk på ENTER for å legge til et bilde i valgte plassholder i presentasjonen.

Legge til foredragsnotater

Du kan legge inn nyttige fakta og merknader i foredragsnotatene og referere til dem mens du presenterer.

 1. Hvis du vil bekrefte at notatruten er åpen for lysbildet hvor du vil legge til kommentarer, kan du velge normalvisning ved å trykke ALT+W, L.

 2. Trykk på F6 til du hører: «Lysbildenotater, ruten.»

 3. Skriv inn notatene.

 4. Hvis du vil returnere fokus til lysbildet, trykker du på F6 til du hører navnet på lysbildet, etterfulgt av «Lysbilde».

  Tips!: Noen ganger mister skjermleseren fokus og leser ikke tittelen på lysbildet. Hvis dette skjer, trykker du på ALT+TAB to ganger for å prøve å flytte fokuset ut av PowerPoint-vinduet og tilbake.

Holde presentasjonen

Etter at presentasjonen er klar, er det enkelt å vise den til andre.

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint.

 2. Trykk på F5 for å starte lysbildefremvisningen.

 3. Hvis du vil gå til neste lysbilde, trykker du på MELLOMROM. Hvis du vil gå tilbake til forrige lysbilde, trykker du på TILBAKE.

 4. Hvis du vil avslutte lysbildefremvisningen, trykker du på ESC.

Du finner mer informasjon i Bruke hurtigtastene til å holde en presentasjon.

Se også

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac OS-skjermeleseren, til å opprette, lese og redigere presentasjoner. En PowerPoint-presentasjon er en lysbildefremvisning. Hvert lysbilde er et lerret for bilder, ord og figurer som hjelper deg å bygge opp en historie.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du se Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • PowerPoint har ulike visninger som er utformet for å utføre ulike oppgaver. Hvis du for eksempel legger til innhold i lysbildene, arbeider du vanligvis i Normal-visningen eller kanskje i Disposisjonsvisning dersom du vil opprette en disposisjon eller en dreiebok for presentasjonen. Lysbildefremvisning-visningen fungerer for å presentere lysbildene på en datamaskin, mens Presentasjonsvisningen er nyttig for å vise forskjellige skjermbilder for presentatøren og målgruppen.

I dette emnet

Åpne PowerPoint

 1. På Mac kan du trykke på KOMMANDO+SKIFT+A for å åpne Programmer-visningen i Søker.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å angi Programmer-gruppen, og deretter bruker du PILTASTENE til å bla gjennom programmene.

 3. Når VoiceOver sier «Microsoft PowerPoint-program», trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne PowerPoint.

 4. Det finnes fem knapper i ruten til venstre i visningen som åpnes. Ved bruk av knappene kan du logge på Microsoft-kontoen din, opprette en ny presentasjon, få tilgang til nylige og delte presentasjoner og åpne en presentasjon fra en filplassering.

  Du navigerer i ruten ved å trykke på SKIFT+TAB gjentatte ganger, helt til du hører VoiceOver si: «Logg på, menyknapp» eller «Ny, radioknapp.» Du navigerer til de andre knappene i ruten ved bruk av piltastene. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge en knapp.

  Du flytter til listen over filer ved å trykke på TAB, og deretter navigere med piltastene. Du velger og åpner en presentasjon ved å trykke på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Åpne en presentasjon.

 1. Trykk på KOMMANDO+O i PowerPoint.

  En dialogboks for å velge plassering og fil åpnes. Hvis du åpnet en PowerPoint-fil nylig, er den filen allerede valgt.

 2. Bruk TAB og piltastene for å navigere i dialogboksen. VoiceOver sier elementene etter hvert som du flytter. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn i en liste i dialogboksen. Du velger og åpner en fil ved å trykke på CTRL+TILVALG+MELLOMROM, når filen er valgt.

Lese lysbildeinnholdet

Lese lysbildeinnhold i normalvisning

 1. Trykk på KOMMANDO+1 for å gå til normalvisning.

 2. Trykk på F6 gjentatte ganger i PowerPoint-presentasjonen for å gå til miniatyrbilderuten.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn på ruten.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i lysbildene i miniatyrbilderuten. VoiceOver leser opp lysbildetitlene etter hvert som du flytter.

 5. Trykk på TAB for å flytte til lysbildeområdet, når du har valgt miniatyrbildet til lysbildet du ønsker å lese.

 6. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å velge innholdet i lysbildet. VoiceOver leser antallet elementer på lysbildet og navnet på elementet som er valgt for øyeblikket. På et lysbilde som inneholder for eksempel titteltekstboks og en tekstboks med tekstinnhold, sier VoiceOver: «I lysbilderedigeringsruten, oppsettsområde, 2 elementer, titteltekstboks, tekstboks.»

 7. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å velge og lese innholdet i en tekstboks, og VoiceOver leser teksten.

 8. Trykk først på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL OPP for å gå tilbake, og trykk deretter på PIL NED.

 9. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å velge og lese innholdet i et element, og VoiceOver leser teksten.

Lese lysbildetitler i lysbildesortering

 1. Trykk på KOMMANDO+2 for å gå til Lysbildesortering.

 2. Trykk på F6 flere ganger til VoiceOver sier: «Lysbildesortering, liste.»

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn i listen. VoiceOver leser tittelen på lysbildet som er valgt for øyeblikket.

 4. Bruk piltastene til å bevege deg gjennom lysbildene og delene. VoiceOver leser titlene etter hvert som du flytter.

Lese lysbildetitler i notatsidevisning

 1. Trykk på KOMMANDO+3 for å gå til Notatside-visning.

 2. Trykk på F6 til VoiceOver sier: «Notatsidevisning, oppsettsområde.»

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å velge siden og gå til første element på siden. Det første elementet er et bilde av lysbildet.

 4. Trykk på PIL NED for å navigere til Notatside-delen. VoiceOver sier: «Tekstboks, tekstboks.»

 5. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å lese notattekstene.

Lese lysbildeinnhold i disposisjonsvisning

 1. Hvis du vil gå til disposisjonsvisningen, trykker du på KOMMANDO+4.

 2. Trykk på F6 flere ganger til VoiceOver sier: «Oppsettruten, oppsettsområdet.»

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å velge ruten. VoiceOver begynner å lese innholdet i lysbildene fra og med første lysbilde.

Lese foredragsnotater i presentasjonsvisning

 1. Trykk på TILVALG+ENTER for å gå til presentasjonsvisning.

 2. Hvis du vil gå til foredragsnotatene, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE gjentatte ganger til VoiceOver sier: «Notatruten, oppsettområde.»

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å velge notatene, og VoiceOver leser dem. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL OPP for å avbryte det merkede området.

Lese lysbildeinnhold i lysbildefremvisning

 1. Hvis du vil starte en lysbildefremvisning, trykker du KOMMANDO+SKIFT+ENTER.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+A for å lese alt på et lysbilde.

  Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å åpne lysbildet og lese elementene hver for seg. Deretter navigerer du i områdene med piltastene. VoiceOver leser elementene og teksten, idet du beveger musen over dem.

Navigere i lysbildene

Slik navigerer du i lysbildene i lysbildefremvisning:

 • Trykk på N for å gå til neste lysbilde.

 • Trykk på P for å gå til forrige lysbilde.

 • Trykk på FUNKSJON+PIL HØYRE for å gå til siste lysbilde.

 • Trykk på FUNKSJON+PIL VENSTRE for å gå til første lysbilde.

 • Trykk på CTRL+TILVALG+ SKIFT+M for å åpne kontekstmenyen. Naviger i alternativene i menyen med PIL NED. VoiceOver sier elementene etter hvert som du flytter.

  Hvis du vil navigere til for eksempel et bestemt lysbilde i presentasjonen din, trykker du på PIL NED til du hører VoiceOver si: «Etter tittel, undermeny.» Trykk på PIL HØYRE én gang for å gå til undermenyen, og PIL NED for å navigerelysbildene. VoiceOver leser opp lysbildetitlene etter hvert som du lander på dem. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM når du befinner deg over ønsket lysbilde, og det aktuelle lysbildet åpnes.

Velge et tema og opprette en tom presentasjon

Et tema er en forhåndsdefinert lysbildeutforming som inneholder et lysbildeoppsett, farger og skrifter. Enkelte temaer inkluderer også dekorativ grafikk, for eksempel et bakgrunnsbilde, en vannrett linje eller en dekorativ kantlinje. Du kan bruke et tema for forbedre utseendet på presentasjonen.

 1. Start PowerPoint. PowerPoint åpnes i en visning der du kan velge fra ett av de innebygde temaene og malene. Trykk PIL OPP én gang. VoiceOver sier: «Søk i alle maler». Du er i et søkefelt.

 2. Hvis du vil finne de mest tilgjengelige temaene, skriver du inn tilgjengelig i feltet.

 3. Trykk PIL NED én gang for å gå til søkeresultatene. VoiceOver sier: «Rutenett, du er på et rutenett.»

 4. Trykk CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED én gang for å bla gjennom søkeresultatene, og bruk deretter piltastene for å flytte rundt. Når du er på et tema du vil bruke, trykker du på ENTER.

 5. Hvis du vil flytte til tittelplassholder på det første lysbildet, trykker du TAB. VoiceOver sier: «Rediger tekst, titteloppsett er valgt.» Trykk TILBAKE for å fjerne plassholderteksten, og skriv inn din egen tittel. Når du er ferdig med å skrive, trykker du ESC.

 6. Trykk TAB for å flytte til undertittel-plassholderen. VoiceOver sier: «Rediger tekst, undertittel er valgt.» Hvis du vil fjerne plassholderteksten, trykker du TILBAKE og skriver inn din egen undertittel. Når du er ferdig med å skrive, trykker du ESC.

Sette inn et nytt lysbilde

Hvis du vil legge til et nytt lysbilde basert på oppsettet for gjeldende lysbilde, trykker du CTRL+M.

Add text to a slide

 1. Trykk KOMMANDO+1 for å sikre at du er i normalvisningen.

  Tips!: Du kan også sette inn innhold i lysbilder i disposisjonsvisningen. Hvis du vil bytte til disposisjonsvisningen, trykker du KOMMANDO+4.

 2. Hvis du vil flytte en plassholder på lysbildet, trykker du TAB.

 3. Hvis du vil fjerne plassholderteksten, trykker du TILBAKE og skriver inn teksten.

Formatere teksten

Med formatering kan du forbedre lesbarheten for teksten og trekke oppmerksomheten mot det som er viktig. PowerPoint gir mange alternativer for formatering av innhold, for eksempel lister, hyperkoblinger, farger og andre formateringsalternativer for skrift.

 • Legg til lister på teksten:

  • Hvis du vil sette inn en punktliste, skriver du inn * og trykker på MELLOMROM, og så skriver du inn listeelementet og trykker på ENTER.

  • Hvis du vil sette inn en nummerert liste, skriver du inn 1. og trykker på MELLOMROM, for så å skrive inn listeelementet og trykke ENTER.

 • Slik bruker du andre alternativer for tekstformatering:

  • Hvis du vil formatere med fet skrift, trykker du KOMMANDO+B.

  • Hvis du vil bruke kursiv, trykker du KOMMANDO+I.

  • Hvis du vil bruke understreking, trykker du KOMMANDO+U.

  • Hvis du vil øke skriftstørrelsen, trykker du KOMMANDO+SKIFT+>.

  • For å redusere skriftstørrelsen trykker du KOMMANDO+SKIFT+<.

  • For flere alternativer for skriftformatering, for eksempel skriftfarge, trykker du KOMMANDO+T for å åpne SKRIFT-dialogboksen. Trykk tabulatortasten for å flytte rundt i dialogboksen. Hvis du vil velge et element, trykker du CTRL+ALT+MELLOMROM.

 • Hvis du vil legge til en hyperkobling, trykker du CTRL+K.

Lagre presentasjonen

Hvis du vil lagre presentasjonen, trykker du KOMMANDO+S. Hvis du vil lagre den samme presentasjonen med et annet navn, plassering eller filformat, trykker du KOMMANDO+SKIFT+S.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer i et annet filformat eller i et format som er kompatibelt med tidligere versjoner av PowerPoint, refererer du til Lagre en presentasjon ved hjelp av en skjermleser.

Legge til bilder

 1. Trykk F6 flere ganger til du havner på en fane.

  Det finnes åtte faner totalt, og det du leter etter er Sett inn-fanen, som er den andre fra venstre. Hvis du trenger å flytte mellom fanene, trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Når du er på Sett inn-fanen, sier VoiceOver: «Sett inn, fane, 2 av 8.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Sett inn-fanen trykker du TAB-tasten til VoiceOver sier: «Bilder, menyknapp.» Trykk Ctrl+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Hvis du vil flytte på menyen, trykker du PIL NED eller PIL OPP. VoiceOver sier menyalternativene. Hvis du vil velge et alternativ, trykker du Ctrl+ALT+MELLOMROM.

 4. En dialogboks for å merke en fil åpnes. Bruk TAB-tasten og piltastene for å navigere i dialogboksen. Hvis du vil sette inn bildet, trykker du CTRL+ALT+MELLOMROM.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med bilder, kan du se Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint.

Legge til foredragsnotater

Du kan legge til foredragsnotater for å minne deg på hva du skal si når du presenterer for en målgruppe.

 1. Trykk KOMMANDO+F1 for å gå til normalvisning.

  Tips!: For å legge til foredragsnotater i Notatside-visningen i stedet, følger du instruksjonene i Legg til foredragsnotater.

 2. Gå til lysbildet der du vil legge til notater, og trykk F6 til VoiceOver sier: «Notatruten, oppsettsområdet.»

 3. Skriv inn notatene for lysbildet. Når du er ferdig, trykker du F6 for å forlate notatruten.

Holde presentasjonen

 1. Hvis du vil starte en lysbildefremvisning, trykker du KOMMANDO+SKIFT+ENTER.

 2. For å gå videre til neste lysbilde trykker du N.

  Tips!: Hvis du vil gå tilbake til forrige lysbilde, trykker du P.

Avslutte lysbildefremvisningen

Hvis du vil avslutte lysbildefremvisningen, trykker du ESC.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, til å opprette, lese og redigere presentasjoner. En PowerPoint-presentasjon er en lysbildefremvisning. Hvert lystbilde er et lerret for bilder, ord og figurer som hjelper deg å bygge opp en historie.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Åpne PowerPoint

 1. Sveip til høyre eller venstre med tre fingre på telefonen for å gå til startskjermen, hvor du finner PowerPoint-appen.

 2. Deretter sveiper du til høyre med én finger til du hører VoiceOver lese opp app-navnet.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne appen.

Åpne en presentasjon.

 1. Når du åpner PowerPoint, åpnes den i visningen der du avsluttet sist. Hvis du lukket appen fullstendig, åpnes den med visningen av presentasjonen som ble brukt nyligst. Du navigerer listen og elementene på listen ved å sveipe til høyre, og VoiceOver leser opp listeelementene.

 2. Hvis du ikke har noen nylige filer eller du ønsker å åpne en annen fil, fortsetter du å sveipe til høyre til VoiceOver sier: «Åpne, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Du navigerer fremover i listen over plasseringer ved å sveipe til høyre. Sveip til venstre for å gå tilbake til listen. Du åpner en mappe eller fil ved å dobbelttrykke på skjermen, når elementet er valgt.

Lese lysbildeinnholdet

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint.

 2. Sveip til høyre gjentatte ganger til kommer til titteltekstboksen for lysbildet. VoiceOver leser lysbildetittelen.

 3. Hvis du vil flytte til neste tekstboks i lysbildet, sveiper du til høyre på nytt. VoiceOver leser innholdet i tekstboksen.

 4. Du veksler mellom lysbilder ved å fortsette å sveipe mot høyre, helt til du kommer til miniatyrbilderuten nedenfor gjeldende lysbilde. Du navigerer miniatyrbilderuten ved å fortsette å sveipe til høyre, helt til du hører VoiceOver leser opp neste lysbilde. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge og åpne lysbildet.

  Obs!: Hvis du bruker en telefon i liggende retning, vises miniatyrbilderuten til venstre for lysbildet. Du må da sveipe til venstre i stedet for.

 5. Du leser lysbildeinnholdet ved å sveipe til venstre gjentatte ganger, helt til du kommer til lysbildet. VoiceOver leser innholdet.

  Obs!: Hvis du bruker telefonen liggende retning, må du sveipe til høyre for å lese lysbildeinnholdet.

Navigere i lysbildene

Du navigerer i miniatyrbildet for lysbildene i normalvisning (visningen som åpnes når du åpner PowerPoint-presentasjonen) ved å sveipe til høyre gjentatte ganger, helt til du kommer til miniatyrbilderuten. VoiceOver sier for eksempel: «Lysbilde 1 av 9, <lysbildetittel>.» Du navigerer til neste miniatyrbilde ved å sveipe til høyre.

Slik navigerer du i lysbildene i lysbildefremvisningen:

 • Sveip til venstre med tre fingre for å flytte til neste lysbilde.

 • Sveip til høyre med tre fingre for å flytte til forrige lysbilde.

Merk et tema

Når du oppretter en ny PowerPoint-presentasjon, kan du velge et tema for å gjøre utseendet enda bedre. Et tema er en forhåndsdefinert lysbildeutforming som inneholder et lysbildeoppsett, farger og skrifter. Noen temaer inkluderer også dekorative grafikker, som bakgrunnsbilder, linjer eller en dekorativ kantlinje.

 1. Åpne PowerPoint.

  PowerPoint åpnes i en visning der du kan velge fra ett av de innebygde temaene og malene.

  Obs!: Hvis du har arbeidet på eller vist PowerPoint-presentasjoner tidligere, åpnes PowerPoint og viser de nyligste elementene i stedet for nye temaer. Sveip til høyre gjentatte ganger for å gå til Ny-knappen. Da sier VoiceOver: «Ny, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 2. Du navigerer i de tilgjengelige temaene ved å sveipe til høyre. VoiceOver leser opp temaene etter hvert som du lander på dem.

 3. Når du har valgt et tema du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen.

Sette inn et nytt lysbilde

Du kan legge til et nytt lysbilde i presentasjonen din ved å bruke en knapp i miniatyrbilderuten i PowerPoint. For å gå til knappen sveiper du mot høyre til VoiceOver leser: «Nytt lysbilde, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å legge til et nytt lysbilde.

Lagre presentasjonen

 1. Sveip til venstre eller høyre i PowerPoint-presentasjonen din, helt til VoiceOver sier: «Lagre og lukk, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

  Tips!: Hvis du vil utforske hva som er på skjermen, kan du også plassere fingeren på skjermen og dra rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Hvis du ønsker å finne for eksempel Lagre og lukk-knappen, drar du fingeren mot øverste venstre hjørne på skjermen.

 2. Hvis du lagrer presentasjonen for første gang, bekrefter PowerPoint at du ønsker å lagre. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Lagre, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Skriv inn navnet på presentasjonen ved bruk av skjermtastaturet.

 4. Drar fingeren over skjermen for å finne en plassering der du ønsker å lagre, som på telefonen eller en plassering på OneNote. VoiceOver leser opp plasseringene etter hvert som du beveger deg. Når du ser plasseringen du ønsker å lagre til, løfter du fingeren og dobbelttrykker på skjermen. Hvis det finnes mapper som kan åpnes, sveiper du til høyre til mappen er valgt. Deretter dobbeltrykker du for å åpne den.

 5. Du lagrer presentasjonen ved å sveipe til høyre, helt til du hører «Lagre, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Presentasjonen er nå lagret.

Add text to a slide

 1. Gå til lysbildet der du vil legge til koblingen i en PowerPoint-presentasjon. VoiceOver sier følgende for en titteltekstboks: «Titteltekstboks, tekstboks, tekstfelt.» VoiceOver sier følgende for en tekstboks: «Tekstboks, tekstboks, tekstfelt.» Dobbelttrykk for å velge tekstboksen.

 2. Du skriver ved bruk av skjermtastaturet ved å dra fingeren over den nedre delen av skjermen, helt til du hører VoiceOver si bokstaven du ønsker. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge bokstaven. Når du er ferdig med å skrive, plasserer du fingeren på skjermen og drar den til Skjul tastatur-knappen. Den finner du halvveis opp på skjermen, nær høyrekanten. Løft fingeren og dobbelttrykk på skjermen for å skjule tastaturet.

 3. Du går til neste tekstboks ved å sveipe til venstre, helt til du hører VoiceOver si navnet på den andre tekstboksen.

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å begynne å legge til tekst i feltet. Bruk skjermtastaturet for å skrive.

Formatere teksten

Med formatering kan du forbedre lesbarheten for teksten og trekke oppmerksomheten mot det som er viktig. PowerPoint gir mange alternativer for formatering av innhold, for eksempel lister, hyperkoblinger, farger og andre formateringsalternativer for skrift.

 1. Velg tekstboksen på lysbildet som inneholder teksten du ønsker å formatere.

 2. Sørg for at tastaturet er skjult. Du skjuler tastaturet ved å plassere fingeren på skjermen og dra den til Skjul tastatur-knappen. Den finner du halvveis opp på skjermen, nær høyrekanten. Når VoiceOver sier navnet på knappen, løfter du fingeren og dobbelttrykker på skjermen.

 3. Du velger grunnleggende formateringsalternativer for skrift, som fet, kursiv eller understreking, ved å sveipe til høyre, helt til du hører VoiceOver si navnet på knappen du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å ta i bruk.

Legge til en punktliste

 1. På lysbildet går du til tekstboksen hvor du ønsker å legge til listen.

 2. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Punktmerker, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å opprette en punktmerket liste.

Legge til en nummerert liste

 1. På lysbildet går du til tekstboksen hvor du ønsker å legge til listen.

 2. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Nummerering, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å opprette en nummerert liste.

Øke skriftstørrelsen

 1. Velg tekstboksen på lysbildet som inneholder teksten du ønsker å formatere.

 2. Sveip mot høyre til VoiceOver sier: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Skrifter, <navn på gjeldende skrift>, <gjeldende skriftstørrelse>, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 4. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Pluss, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å øke størrelsen med ett punkt.

Redusere skriftstørrelsen

 1. Velg tekstboksen på lysbildet som inneholder teksten du ønsker å formatere.

 2. Sveip mot høyre til VoiceOver sier: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Skrifter, <navn på gjeldende skrift>, <gjeldende skriftstørrelse>, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 4. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Minus, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å minke størrelsen med ett punkt.

Endre skriftfargen

 1. Velg tekstboksen på lysbildet som inneholder teksten du ønsker å formatere.

 2. Sveip mot høyre til VoiceOver sier: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge knappen.

 3. Hjem-menyen åpnes. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Skriftfarge, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å åpne Skriftfarge-menyen.

 4. Sveip til høyre for å navigere i alternativene. Når du har valgt en farge du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen for å velge.

Legge til foredragsnotater

Du kan legge til foredragsnotater for å minne deg på hva du skal si når du presenterer for en målgruppe.

 1. Åpne presentasjonen i normalvisning i PowerPoint.

 2. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Notater, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 3. VoiceOver sier: «Lysbildenotater, tekstboks, tekstfelt.» Dobbelttrykk på skjermen for å åpne notatområdet for redigering.

 4. Skriv notatene ved hjelp av skjermtastaturet.

 5. Når du ferdig, sveiper du til venstre til VoiceOver sier navnet på Lukk-knappen. Du lukker foredragsnotatområdet ved å dobbelttrykke på skjermen.

Holde presentasjonen

 1. Åpne presentasjonen i PowerPoint.

 2. Sveip til høyre med én finger til du hører VoiceOver: «Start lysbildefremvisning fra dette lysbildet, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å starte lysbildefremvisningen.

 3. Sveip til venstre med tre fingre for å flytte til neste lysbilde. Sveip til høyre med tre fingre for å gå tilbake til forrige lysbilde.

 4. VoiceOver leser innholdet i den første tekstboksen idet du lander på et lysbilde. Sveip til høyre med én finger for å lese resten av lysbildeinnholdet. Fokuset flyttes til neste element, og VoiceOver leser innholdet.

  Tips!: Når du høre en bankelyd, har du kommet til slutten av lysbildet, og det er ikke noe mer innhold til å lese.

Avslutte lysbildefremvisningen

Du avslutter lysbildefremvisningen mot slutten av presentasjonen ved å sveipe til venstre med tre fingre. Lysbildefremvisningen avsluttes, og du går tilbake til normalvisning.

Slik avslutter du lysbildefremvisningen når som helst:

 1. Sveip ned med tre fingre for å åpne verktøylinjen for lysbildefremvisningen i Lysbildefremvisning.

 2. Plasser én finger på skjermen og dra den sakte mot øverste venstre hjørne. VoiceOver sier: «Avslutt lysbildefremvisning, knapp.»

 3. Løft fingeren og dobbelttrykk på skjermen for å avslutte lysbildefremvisningen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å opprette, lese og redigere presentasjoner. En PowerPoint-presentasjon er en lysbildefremvisning. Hvert lystbilde er et lerret for bilder, ord og figurer som hjelper deg å bygge opp en historie.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Åpne PowerPoint for Android

Logg deg på PowerPoint for Android for å få fullt utbytte av PowerPoint for Android-funksjonene og ta presentasjonene dine med deg uansett hvor du er. Du kan også bruke appen uten å logge på.

 1. Sveip til venstre eller høyre på startskjermen, eller i App-menyen på enheten, til du hører «PowerPoint». Dobbelttrykk deretter på skjermen. PowerPoint for Android åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører «Logg på», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Få ting gjort på farten.»

 3. Sveip til høyre til du hører «Påloggingsknapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Obs!: Hvis du ikke har en konto, sveip til høyre til du hører «Registrer deg gratis», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hvis du vil åpne skjermtastaturet, trykker du på skjermen, og skriver deretter inn e-postadressen eller telefonnummeret du brukte til å opprette kontoen din.

 5. Sveip til høyre til du hører «Neste-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil åpne skjermtastaturet, trykker du på skjermen og skriver inn passordet ditt.

 7. Sveip til høyre til du hører «Påloggingsknapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Åpne en presentasjon.

Du kan raskt åpne en presentasjon som du nylig har arbeidet med i PowerPoint for Android, eller du kan finne filen ved å bla i OneDrive eller på enheten din.

 1. Sveip til høyre til du hører «Åpne-knapp» i åpningsvisningen for PowerPoint for Android, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Sveip til høyre til du hører navnet på presentasjonen, og dobbelttrykk deretter på skjermen for raskt å åpne en presentasjon du nylig har arbeidet med.

 2. Sveip til høyre i Åpne-menyen til du hører plasseringen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen til du hører navnet på presentasjonen. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Presentasjonen åpnes i Lesevisning.

 4. Hvis du ønsker å flytte til Redigeringsvisning, sveip til høyre til du hører: «Lysbilde én, valgt».

 5. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Rediger-knapp.»

 6. Dobbelttrykk på skjermen. Presentasjonen åpnes i Redigeringsvisning.

Lese lysbildeinnhold i Redigeringsvisning

Du kan kontrollere innholdet i lysbildet mens du jobber med presentasjonen din i Redigeringsvisning.

 1. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Lysbildenummer, kontroll for lysbilderedigering.» Fokuset er nå på hovedområdet for innholdet.

 2. Sveip til høyre, så sier TalkBack det første lysbildeelementet. Hvis elementet er et tekstelement, leser TalkBack innholdet.

 3. Sveip til høyre til du har lyttet til alle elementene på lysbildet.

 4. Hvis lysbildet har foredragsnotater, sveip til høyre til du hører: «Lysbildenotater, < Foredragsnotatene >.»

Lese lysbildeinnhold i andre visninger

 • Når du åpner lysbildet i Lysbildefremvisning, sier TalkBack innholdet i lysbildet automatisk. Du kan også skyve én finger sakte på den øverste delen av skjermen, så sier TalkBack lysbildeelementene og innholdet.

 • Sveip mot venstre eller høyre i Lesevisning. TalkBack sier lysbildenummeret, overskriften, og om lysbildet har notater eller kommentarer.

Navigere gjennom lysbilder

Kontroller at lysbildene er i riktig rekkefølge og at alt innhold er i presentasjonen.

 • Sveip opp med to fingre i Redigeringsvisning hvis du vil gå til neste lysbilde. Sveip ned med to fingre for å gå til forrige lysbilde.

 • Sveip til høyre med én finger i Lesevisning hvis du vil gå til neste lysbilde. Sveip til venstre med én finger for å gå til forrige lysbilde.

Merk et tema

Hvis du ønsker å friske opp presentasjonen, eller gi lysbildene et enhetlig utseende, kan du velge et tema fra de mange PowerPoint for Android-utformingene.

 1. Sveip til høyre i Redigeringsvisning til du hører «Utvid, bytt, ikke merket», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fane-meny, < gjeldende fane > valgt».

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Fane-menyen åpnes.

 3. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Utforming-fanen», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Temaer-meny», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Temaer».

 5. Sveip til høyre til du hører det temaet du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Den valgte menyen blir brukt på hele presentasjonen, og fokuset går tilbake til Utforming-fanen.

Sette inn et nytt lysbilde

Du kan legge til så mange lysbilder du vil i presentasjonen.

 1. Sveip til høyre i Redigeringsvisning til du hører «Utvid, bytt, ikke merket», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fane-meny, < gjeldende fane > valgt».

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Fane-menyen åpnes.

 3. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Sett inn tabulator», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Nytt lysbilde-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Det nye lysbildet er nå lagt til, og vises nå på hovedområdet for innholdet.

Lagre presentasjonen

Hvis du er logget på, lagrer PowerPoint for Android automatisk presentasjonen din til OneDrive mens du arbeider. Hvis du vil lagre en kopi av presentasjonen på enheten, er dette enkelt med TalkBack.

 1. Sveip til venstre i Lesevisning til du hører «Fil-knapp», og dobbeltrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fil-menyen er åpen».

 2. Sveip til høyre til du hører: «Lagre som-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil åpne skjermtastaturet, dobbeltrykk på skjermen og skriv deretter inn filnavnet som du vil lagre filen med.

 4. Når du er ferdig, sveip mot venstre til du hører plasseringen der du vil lagre filen, for eksempel «Denne enheten, presentasjoner.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge plasseringen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre til mappen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Filen er lagret, og fokuset går tilbake til Lesevisning.

Legge til tekst

Bruk TalkBack for enkelt å legge til tekst i lysbildene formidle budskapet ditt.

 1. Sveip til venstre eller høyre i Redigeringsvisning til du hører: «Lysbildenummer, kontroll for lysbilderedigering.» Fokuset er nå på hovedområdet for innholdet.

 2. Sveip til høyre, så sier TalkBack det første lysbildeelementet. Hvis elementet er et tekstelement, hører du: «Tittel-tekstboks» eller «Tekstboks.»

 3. Mens du er i tekstelementet, dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «<tekstbokstype>, valgt, Klipp ut-knapp». En hurtigmeny åpnes, og fokus er på Klipp ut-knappen.

 4. Sveip til høyre til du hører «Rediger tekst-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Viser <tastaturspråk> tastatur».

  Tips!: Lim inn en kopiert tekstdel ved å sveipe til høyre til du hører «Lim inn-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Skriv inn tekst ved å dra fingeren over den nedre halvdelen av skjermen. TalkBack sier tegnene på skjermtastaturet. Når du hører et tegn du vil bruke, løfter du fingeren. Tegnet legges til i tekstboksen.

  Hvis innskriving av forutsigende tekst er aktivert, kan du velge de foreslåtte ordene på samme måte.

Formatere tekst

Hvis du vil gjøre presentasjonen din mer tilgjengelig for ulike målgrupper, kan du for eksempel øke skriftstørrelsen, eller bruke fet formatering for å gjøre teksten mer leselig.

 1. Gå til tekstboksen du vil formatere i Redigeringsvisning, som beskrevet i Legg til tekst.

 2. Sveip til høyre til du hører «Utvid, bytt, ikke merket», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fane-meny, < gjeldende fane > valgt».

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Fane-menyen åpnes.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Hjem-fanen», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører alternativet for tekstformatering du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Noen alternativer har undermenyer for formatering. Sveip til høyre til du hører «< Formateringsalternativ>, meny», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å få tilgang til undermenyer. Sveip til høyre i undermenyen til du hører alternativet for tekstformatering du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til bilder

Noen ganger sier et bilde mer enn tusen ord, så hvorfor ikke legge til et bilde for å friske opp presentasjonen? Du kan legge du til et bilde fra enheten eller fra skylagringen din.

 1. Sveip til venstre til du hører «Bilde-tasten» mens du er i Lesevisning, og dobbeltrykk deretter på skjermen. Du hører: «Siste-menyen.» Åpne fra-menyen åpnes. Fokuset er på Siste-alternativet.

 2. Sveip til venstre eller høyre til du hører plasseringen der du vil legge til bildet, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Gå til bildet du vil bruke i den valgte plasseringen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Lagre bilde-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Bildet er lagt til på lysbildet.

Hvis du vil ha mer detaljerte instruksjoner for hvordan du legger til bilder, kan du se Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint.

Legge til foredragsnotater

Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for møtelederen.

 1. Sveip til venstre eller høyre i Redigeringsvisning til du hører «Notater-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-ruten åpnes nederst på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Notatkontroll», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Viser <tastaturspråk> tastatur».

 3. Skriv inn notatteksten som forklart i Legge til tekst. Tegnene eller ordene legges til i Notater-ruten.

 4. Når du er ferdig å skrive, trykker du på skjermen én gang.

 5. Sveip mot venstre til du hører «Fullført-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset går tilbake til lysbildet.

Holde presentasjonen

Når tiden er inne til å dele presentasjonen din med målgruppen, starter du lysbildefremvisningen.

 1. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Presenter-knapp» mens du har det første lysbildet i presentasjonen åpent i Redigeringsvisning. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lysbilde én, valgt». Lysbildefremvisning åpnes med fokus på det første lysbildet i Miniatyrbilde-ruten.

 2. Sveip mot høyre, og dobbelttrykk deretter på skjermen å vise neste lysbilde. Sveip mot venstre, og dobbelttrykk deretter på skjermen å vise forrige lysbilde.

Avslutte lysbildefremvisningen

Sveip til høyre til du hører «Avslutt lysbildefremvisning-knapp» mens du er i Lysbildefremvisning, og dobbelttrykk deretter på skjermen hvis du vil avslutte presentasjonen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Mobile med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å opprette, lese og redigere presentasjoner. En PowerPoint-presentasjon er en lysbildefremvisning. Hvert lystbilde er et lerret for bilder, ord og figurer som hjelper deg å bygge opp en historie.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i PowerPoint Mobile, kan du se Berøringsveiledning til Powerpoint Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Åpne PowerPoint

 1. Sveip til høyre på enhetens startside til du hører: «PowerPoint». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører «startside, rute», etterfulgt av kontonavnet ditt og «Knapp».

Obs!: Hvis du lot en presentasjon stå åpen da du sist brukte PowerPoint, åpnes appen der du sluttet.

Åpne en presentasjon.

Startsiden inneholder en liste over nylig åpnede presentasjoner.

 1. Sveip til høyre på startsiden for PowerPoint til du hører navnet på en presentasjon, etterfulgt av filplasseringen. Hvis den første presentasjonen i listen ikke er den korrekte, fortsetter du bare å sveipe til høyre til du finner den du vil ha.

 2. Dobbeltklikk på skjermen for å åpne den valgte presentasjonen. Du hører: «PowerPoint-vindu, lysbilde», etterfulgt av tittelen på det første lysbildet. Du er nå i lysbildevisningen.

Navigere gjennom lysbilder

 1. Sveip til høyre eller venstre for å navigere mellom lysbilder i lysbildevisningen. Den innebygde skjermleseren leser tittel og sidenummer på hvert lysbilde.

 2. Når du finner lysbildet du vil åpne, dobbelttrykker du på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Rediger-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Lysbildet åpnes i redigeringsvisning, og du hører: «Lysbilde, rute.»

 4. Sveip til høyre til du hører «Av, tilbake, knapp» og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå tilbake til lysbildevisningen.

Lese lysbildeinnholdet

 1. Åpne presentasjonen du vil lese i PowerPoint.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Presentasjon-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Landskapsmodus». Roter enheten 90 grader mot urviseren. Hvis ikke, fungerer instruksjonene for sveiping annerledes enn det som er angitt her.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Tittel-tekstboks» eller «Tekstboks», og sveip ned med tre fingre for å lese innholdet.

 4. Hvis det er flere tekstbokser på lysbildet, sveiper du til høyre for å komme til det neste, og sveiper ned med tre fingre for å lese innholdet.

  Tips!: Når du hører: «Tilbake, knappen skjult» etter at du har sveipet til høyre, vet du at lysbildet ikke har mer innhold.

 5. Hvis du vil gå til neste lysbilde, sveiper du til venstre til du hører: «Nytt lysbilde-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Når du har nådd det siste lysbildet, hører du: «Slutt på lysbildefremvisning». Dobbelttrykk på skjermen for å avslutte presentasjonsvisningen.

  Tips!: Hvis du på et tidspunkt vil avslutte presentasjonsvisningen, sveiper du til høyre til du hører «Tilbake, knappen skjult», og deretter dobbelttrykker du på skjermen.

 7. Roter enheten 90 grader med klokken hvis du vil snu enheten til stående retning. Du hører: «Stående modus».

Merk et tema

 1. Sveip til høyre til du hører «Flere alternativer, knappen skjult» mens du ser på et lysbilde i PowerPoint, og dobbeltrykk deretter på skjermen. Du hører: «Hjem, knappen skjult».

 2. Sveip til høyre til du hører: «Utforming, fire av åtte», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip mot høyre til du hører «Tema-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til venstre eller til høyre til du hører temaet du ønsker å bruke, for eksempel «Galleri» eller «Himmelsk», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Aktiverer tema».

  Obs!: Skjermleser sier fra hvis enheten må laste ned manglende skrifter for å bruke det valgte temaet.

 5. Hvis du vil lukke Utforming-menyen, skyver du fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake, knappen skjult». Dobbeltrykk deretter på skjermen.

Sette inn et nytt lysbilde

PowerPoint legger til alle nye lysbilder etter lysbildet du sist åpnet, så før du legger til et nytt lysbilde, må du navigere til riktig sted. Dette er forklart i Navigere mellom lysbilder.

 1. Sveip til høyre i lysbildevisningen til du hører «Nytt lysbilde-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Lagre presentasjonen

 1. Sveip til høyre i lysbildevisningen til du hører «Fil-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på presentasjonen, som er «Presentasjon» som standard.

 3. Hvis du vil endre navnet, dobbelttrykk på skjermen, og bruk skjermtastaturet til å skrive inn det nye navnet. Velg ENTER på tastaturet når du er ferdig med å skrive inn det nye navnet.

 4. Hvis du vil lukke Lagre-menyen, skyver du fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake, knappen skjult». Dobbeltrykk deretter på skjermen.

PowerPoint lagrer automatisk alle endringer i presentasjonen din ved bruk av navnet du skrev inn.

Legge til tekst

 1. Sveip mot høyre mens du viser et lysbilde i PowerPoint, til du finner tekstboksen der du vil legge til tekst, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne tekstboksen for redigering.

 2. Bruk skjermtastaturet for å skrive teksten din.

 3. Skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake-knapp, skjult.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

  Fokuset forblir på Tilbake-knappen. Dobbelttrykk på skjermen en gang til for å gå tilbake til lysbildevisning.

Formatere teksten

Du kan legge til en punktliste eller nummerert liste i en tekstboks i presentasjonen din. Lister hjelpe deg med å organisere teksten.

 1. Sveip mot høyre mens du viser et lysbilde i PowerPoint til du finner tekstboksen der du vil legge til punktmerking eller nummerering. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne tekstboksen for redigering.

 2. Legge til punktmerking eller nummerering:

  • Sveip til høyre til du hører: «Av, punktmerking, knapp, dobbelttrykk for å slå på,» og dobbelttrykk deretter på skjermen for å legge til et punktlisteelement.

  • Sveip til høyre til du hører: «Av, nummerering, knapp, dobbelttrykk for å slå på,» og dobbelttrykk deretter på skjermen for å legge til et nummerlisteelement.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn listeelementet.

 4. Hvis du vil legge til et annet listeelement, skyver du fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Skriv inn.» Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn et nytt listeelement, og bruk tastaturet til å skrive inn.

 5. Hvis du vil gjøre ferdig listen, skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake-knapp, skjult.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

  Fokuset forblir på Tilbake-knappen. Dobbelttrykk på skjermen en gang til for å gå tilbake til lysbildevisning.

Legge til bilder

Du kan bruke et hvilket som helst bilde du har lagret på enheten i presentasjonen din.

 1. Sveip til høyre mens du ser på et lysbilde i PowerPoint, til du hører: «Bilde-knapp», og dobbeltrykk deretter på skjermen. Du hører: «Bilde-vindu». Fokuset er på det nyeste bildet, og skjermleseren sier filnavnet.

 2. Sveip til høyre til du finner det bildet du ønsker å bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Valgt», etterfulgt av filnavnet til bildet.

 3. Dra fingeren langs skjermens nedre kant til du hører «Sett inn knapp for applinje», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Bilder-appen lukkes, og bildet settes inn i lysbildet.

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater til å legge til tilleggsinformasjon eller kommentarer som du ikke vil ha med i selve presentasjonen.

 1. Sveip til høyre mens du ser på et lysbilde i PowerPoint til du hører «Av, notater, knapp», og dobbeltrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører: «Lysbildenotater, redigerbar tekst», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet for å skrive notatet ditt.

 4. Dra fingeren langs skjermens øvre høyre hjørne til du hører «Lukk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å lukke tastaturet.

 5. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å lukke Notater-ruten.

Holde presentasjonen

 1. Åpne presentasjonen du vil fremføre i PowerPoint.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Presentasjon-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Landskapsmodus». Roter enheten 90 grader mot urviseren. Hvis ikke, fungerer instruksjonene for sveiping annerledes enn det som er angitt her.

 3. Sveip til venstre til du hører: «Lysbilde én», etterfulgt av tittelen på lysbildet og «Kontroll av lysbildefremvisning». Dobbelttrykk på skjermen for å gå til neste lysbilde.

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å gå fremover i presentasjonen. Når du har nådd det siste lysbildet, hører du: «Slutt på lysbildefremvisning». Dobbelttrykk på skjermen for å avslutte presentasjonsvisningen.

 5. Snu enheten tilbake til stående retning. Du hører: «Stående modus».

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Online med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å opprette, lese og redigere presentasjoner. En PowerPoint-presentasjon er en lysbildefremvisning. Hvert lysbilde er et lerret for bilder, ord og figurer som hjelper deg å bygge opp en historie.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

I dette emnet

Åpne PowerPoint Online

Logg deg på PowerPoint Online og ta presentasjoner med deg hvor enn du drar.

 1. Gå til Office Online i nettleseren.

 2. Trykk på TAB til du hører «PowerPoint, kobling», og trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på ALT+A hvis du vil logge deg på med Microsoft-kontoen din. Trykk på ALT+N hvis du vil logge deg på med jobb- eller skolekontoen din.

 4. Trykk på ENTER. Skriv inn legitimasjonen din, og trykk på ENTER.

 5. PowerPoint Online åpnes. Du hører: «Microsoft PowerPoint Online». Fokuset er på Fil-fanen, på et nytt tomt presentasjons-alternativ.

Åpne en presentasjon.

Du kan raskt åpne en presentasjon i PowerPoint Online som du nylig har arbeidet med, eller du kan finne filen ved å bla i OneDrive-mappene dine.

 1. Trykk på TAB eller SHIFT+TAB på Fil-fanen til du hører enten navnet på presentasjonen du vil jobbe med, eller «Åpne fra OneDrive». Trykk deretter på ENTER.

  • Hvis du har valgt Åpne fra OneDrive, åpnes OneDrive. Trykk på TAB og piltastene for å finne filen din. Trykk deretter på ENTER.

   Tips!: Trykk på CTRL+F6 til du hører gjeldene fane, og trykk deretter på F, O hvis du vil flytte til Åpne-menyen mens du allerede jobber på et lysbilde i Redigeringsvisning. Trykk på TAB for å flytte til filen, eller lagre plasseringen i Åpne-menyen, og trykk deretter på ENTER.

 2. Filen åpnes i Lesevisning. Hvis du vil bytte til Redigeringsvisning, trykk på CTRL+F6 til du hører «Rediger presentasjon», og trykk deretter på ENTER. Trykk på PIL NED til du hører «Rediger i nettleser», og trykk deretter på ENTER.

Lese lysbildeinnhold i Redigeringsvisning

Du kan kontrollere innholdet i lysbildet mens du jobber med presentasjonen din i Redigeringsvisning.

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører «Lysbildepanel», og trykk deretter på TAB. Skjermleseren leser opp det første elementet på lysbildet og leser også innholdet.

 2. Trykk på TAB for å flytte til det neste elementet og lese innholdet.

Lese lysbildeinnhold i andre visninger

Skjermleseren kan lese lysbildeinnholdet i Lesevisning eller i Lysbildevisning.

Lese lysbildeinnhold i lesevisning

 1. For å gå til Lesevisning trykker du på CTRL+F6 i Redigeringsvisning til du hører gjeldende fane. Trykk deretter på W. Du hører: «Valgt, Vis-fane».

 2. Trykk på D. Lesevisning åpnes.

 3. Trykk på CTRL+F6 til du hører «Gruppe», og trykk deretter på CAPS LOCK+M. Skjermleseren begynner å lese innholdet i lysbildet.

 4. Hvis du vil stoppe skjermleseren, trykker du på CTRL.

Lese lysbildeinnhold i lysbildefremvisning

 1. For å gå til Lysbildefremvisning trykker du på CTRL+F6 i Redigeringsvisning til du hører gjeldende fane. Trykk deretter på W. Du hører: «Valgt, Vis-fane».

 2. Trykk på B. Det første lysbildet i presentasjonen åpnes i Lysbildefremvisning.

 3. Trykk på TAB til du hører navnet på presentasjonen din, og trykk deretter på CAPS LOCK+M. Skjermleseren begynner å lese innholdet i lysbildet.

 4. Hvis du vil stoppe skjermleseren, trykker du på CTRL.

Les lysbildet innholdet i en tilgjengelig visning

 1. Trykk på CTRL+; (semikolon) hvis du vil gå til mer tilgjengelig visning i Lesevisning eller Lysbildefremvisning.

 2. Trykk på TAB til du hører navnet på presentasjonen din, og trykk deretter på CAPS LOCK+M. Skjermleseren begynner å lese innholdet i lysbildet.

 3. Hvis du vil stoppe skjermleseren, trykker du på CTRL.

Navigere gjennom lysbilder

Kontroller at lysbildene er i riktig rekkefølge og at alt innhold er på plass.

 1. Trykk på CTRL+F6 i Redigeringsvisning til du hører nummeret og tittelen på gjeldende lysbilde. Fokuset er på Miniatyrbilde-ruten.

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i Miniatyrbilde-ruten. Skjermleseren sier nummeret og tittelen på lysbildet og om lysbildet har notater eller kommentarer.

 3. Trykk på CTRL+F6 til du hører «Lysbilderute», og trykk deretter på TAB for å gå fra Miniatyrbilde-ruten til lysbildet.

 4. Hvis du vil navigere gjennom lysbildet, trykker du på TAB til du har gått gjennom alle elementene på lysbildet.

Merk et tema

Hvis du ønsker å friske opp presentasjonen, eller gi lysbildene et enhetlig utseende, kan du velge et tema fra de mange utformingene som er tilgjengelig i PowerPoint Online.

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører gjeldende fane, og trykk deretter på G. Du hører: «Valgt, Utforming-fanen.»

 2. Trykk på H. Du hører: «Office-tema»

 3. Trykk på TAB til du hører det temaet du ønsker, og trykk deretter på ENTER.

Sette inn et nytt lysbilde

Du kan legge til så mange lysbilder du vil i presentasjonen.

 1. Trykk på CTRL + F6 til du hører «Hjem-fanen», og trykk deretter på ENTER. Hvis fokuset er på en annen fane, trykker du på TAB, eller SKIFT+TAB, til du hører «Hjem-fanen», og deretter trykker du på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører «Nytt lysbilde-knapp», og trykk deretterpå ENTER. Dialogboksen Nytt lysbilde åpnes, og du hører navnet på det valgte lysbildeoppsettet.

 3. Trykk på TAB til du hører lysbildeoppsettet du vil sette inn, og trykk deretter på ENTER eller ALT+ENTER.

Tips!: Du kan raskt legge til et nytt, tomt lysbilde basert på et eksisterende lysbildeoppsett, ved å trykke på CTRL+F6 til du hører nummeret og tittelen på det gjeldende lysbildet. Fokuset er på Miniatyrbilde-ruten. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører lysbildet du ønsker, og trykk deretter på CTRL+M.

Lagre presentasjonen

PowerPoint Online lagrer automatisk presentasjonen til OneDrive mens du arbeider. Hvis du vil lagre en kopi av presentasjonen på enheten din, er dette enkelt med skjermleseren og hurtigtaster. Du kan laste ned presentasjonen enten som PowerPoint PPTX-, PDF- eller ODP-fil.

Obs!: Endringer du gjør i den lokale kopien blir ikke automatisk lagret i den opprinnelige filen på OneDrive.

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører gjeldende fane, og trykk deretter på F. Du hører: «Fil, lukk meny, menyelement».

 2. Trykk L. Last ned som-menyen åpnes.

 3. Trykk på PIL NED til du hører nedlastingsalternativet du vil bruke, og trykk deretter på ENTER. Du hører: «Klikk her for å laste ned < valgt nedlastingsformat>, kobling». Trykk på ENTER for å velge koblingen.

 4. Trykk på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører «Lagre-knapp», og trykk deretter på ENTER. Filen er nå lastet ned på enheten.

Legge til tekst

Bruk skjermleseren og hurtigtastene til å legge til tekst i lysbildene og for å formidle budskapet ditt.

 1. Hvis du vil flytte fokus til et redigerbart område på et lysbilde, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Lysbildepanel».

 2. Hvis du vil flytte til den første plassholderen i lysbildet, trykker du på TAB. Typen plassholder blir lest opp. Hvis det er en plassholder for tekst, trykker du på ENTER for å skrive inn innholdet.

 3. Trykk på F2 når du er ferdig.

 4. Trykk på TAB for å gå til neste plassholder. Trykk på ENTER hvis du vil redigere plassholder. Trykk på F2 hvis du vil lukke. Gjenta dette for alle plassholdere på lysbildet.

Formatere tekst

Hvis du vil gjøre presentasjonen din mer tilgjengelig for ulike målgrupper, kan du for eksempel øke skriftstørrelse, eller bruke fet formatering for å gjøre tekst mer leselig.

 1. Trykk på CTRL + F6 til du hører «Hjem-fanen», og trykk deretter på ENTER. Hvis fokuset er på en annen fane, trykker du på TAB, eller SKIFT+TAB, til du hører «Hjem-fanen», og deretter trykker du på ENTER.

 2. Hvis du vil flytte fokus til et redigerbart område på et lysbilde, trykker du på CTRL+F6 til du hører: «Lysbildepanel».

 3. Trykk på TAB hvis du vil flytte til det første redigerbare området på lysbildet.

 4. Trykk på ENTER hvis du vil velge det redigerbare området.

 5. Trykk på CTRL+A hvis du vil merke all tekst i området. Hvis du vil merke en del av teksten i området, bruk piltastene til du hører teksten, og trykk deretter på CTRL+SKIFT+piltaster for å velge den delen av teksten du vil bruke.

 6. Bruke følgende hurtigtaster for de vanligste formateringsalternativene på den merkede teksten:

  • Bruk fet: CTRL+B

  • Bruk kursiv: CTRL+I

  • Bruk understrek: CTRL+U

  • Øke skriftstørrelse: CTRL+]

  • Redusere skriftstørrelse: CTRL+[

 7. Hvis du vil ha tilgang til flere formateringsalternativer, merker du teksten og trykker på CAPS LOCK+VENSTRE PILTAST til du hører det formateringsalternativet du ønsker, for eksempel «Punktmerking-knapp.» Trykk på MELLOMROM for å velge et alternativ. Trykk på ALT+PIL NED for å vise kombinasjonsbokser.

Legge til bilder

Noen ganger sier et bilde mer enn tusen ord, så hvorfor ikke legge til et bilde for å friske opp presentasjonen? Du kan legge til bilder i PowerPoint Online fra ditt eget arkiv, eller bruke bilder direkte fra Internett.

Tips!: Hvis du vil legge til bilder på et bestemt sted og av en bestemt størrelse, bruker du et lysbilde som er basert på et lysbildeoppsett utformet for bilder, for eksempel Bilde med bildetekst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn et bilde ved hjelp av en skjermleser i PowerPoint Online.

Legge til bilder fra enheten din

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører gjeldende fane på et lysbilde der du vil legge til et bilde, og trykk deretter på N. Du hører: «Merket, Sett inn-fane».

 2. Trykk på P. Dialogboksen Åpne åpnes, og fokuset er på Filnavn-feltet.

 3. Trykk på TAB og piltastene til du hører bildefilen du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

Legg til bilder fra Internett

 1. Trykk på CTRL+F6 til du hører gjeldende fane på lysbildet der du vil legge til et bilde, og trykk deretter på N. Du hører: «Merket, Sett inn-fane».

 2. Trykk på F. Dialogboksen Søk i Bing-bilder åpnes og fokuset er på søkefeltet.

 3. Skriv inn søkeordene, og trykk på ENTER.

 4. Trykk på TAB til du hører det første søkeresultatet.

 5. Trykk på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører bildet du ønsker å sette inn, og trykk deretter på ENTER.

 6. Trykk på TAB til du hører «Sett inn-knapp», og trykk deretter på ENTER.

Legge til foredragsnotater

Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller diskusjonspunkter for møtelederen.

 1. Trykk på CTRL+F6 på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, til du hører standardspråket, for eksempel «engelsk, amerikansk, knapp».

 2. Trykk på TAB til du hører «Av, Notater-knapp», og trykk deretter på ENTER. Hvis du hører «På, Notater-knapp,» kan du gå til neste trinn.

 3. Trykk på CTRL+F6 til du hører: «Lysbildenotater, redigering».

 4. Skriv inn foredragsnotatene for lysbildet.

Holde presentasjonen

Når du skal dele presentasjonen din med publikum, kan du bruke hurtigtastene og skjermleseren til å starte lysbildefremvisningen.

 1. Trykk på CTRL+F6 i Redigering-visningen til du hører gjeldende fane, og trykk deretter på W. Du hører: «Valgt, Vis-fane».

 2. Trykk på B. Lysbildefremvisningen starter fra det første lysbildet i presentasjonen.

  Tips!: Trykk på C for å starte lysbildefremvisningen fra gjeldende lysbilde.

 3. Trykk på TAB til du hører navnet på presentasjonen i lysbildefremvisningen. Fokuset flyttes til lysbildefremvisningen.

 4. Trykk på N-tasten hvis du vil gå til neste lysbilde. Trykk på P-tasten hvis du vil gå til forrige lysbilde.

Avslutte lysbildefremvisningen

Når du vil slutte å presentere, trykker du på ESC. Fokuset går tilbake til Redigeringsvisning.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×