Grunnleggende aktiviteter i prosjektet

En tom prosjektfil kan virke skremmende, spesielt hvis du ikke har drevet med prosjektledelse tidligere. Men med noen få klikk kan du bruke TE102750828 til å konvertere gjøremålslistene til et fullt utviklet prosjekt som du kan lede og dele med gruppen og interessenter. Hvis du vil ha en mer detaljert beskrivelse av hvordan du kan lære prosjektstyring nå du bruker Project, kan du gå til veikartet for prosjektstyring.

Legge til aktiviteter

 1. Klikk Visning > Gantt-diagram.

 2. Skriv et navn i det første tomme Aktivitetsnavn-feltet nederst i aktivitetslisten.

 3. Trykk ENTER.

En aktivitetsliste i Gantt-diagrammet.

Hvis det tar for lang tid å legge til én aktivitet om gangen, kan du også gjøre følgende:

Til toppen av siden

Disponere aktiviteter

Rykk aktivitetene inn og ut for å vise plasseringen i hierarkiet – det vil si for å gjøre om aktivitetslisten til en disposisjon av prosjektet. En innrykket aktivitet blir en delaktivitet av aktiviteten over, som blir et aktivitetssammendrag.

 1. Klikk Visning > Gantt-diagram.

 2. Klikk aktiviteten du vil rykke inn, i Aktivitetsnavn-kolonnen.

 3. Klikk Aktivitet > Rykk inn aktivitet Rykk inn aktivitet-knappen på båndet.. Aktiviteten blir en delaktivitet.

 4. Klikk Reduser innrykk for aktivitet Knappen Reduser innrykk for aktivitet på båndet. for å flytte aktiviteten tilbake til samme nivå som aktiviteten over den. Den er ikke lenger en delaktivitet.

En aktivitetsliste med et aktivitetssammendrag og delaktiviteter i Gantt-diagrammet

Du finner mer informasjon om disponering av aktiviteter, i Opprette delaktiviteter og aktivitetssammendrag.

Til toppen av siden

Koble aktiviteter

Du kan kobling to aktiviteter i et prosjekt for å vise forholdet mellom dem (også kalt en aktivitetsavhengigheter). Avhengigheter påvirker prosjektplanen – når du har koblet aktiviteten, påvirker alle endringer du gjør i én aktivitet, den andre, som igjen påvirker den neste, og så videre.

 1. Klikk Visning > Gantt-diagram.

 2. Hold nede CTRL og klikk de to aktivitetene du vil koble (i Aktivitetsnavn-kolonnen).

 3. Klikk Aktivitet > Koble sammen de merkede aktivitetene Knappen Koble sammen de merkede aktivitetene i kategorien Aktivitet på båndet.

Tre koblede aktiviteter i et Gantt-diagram

Project støtter fire slags aktivitetskoblinger. Hvis du vil endre koblingstypen eller fjerne koblingen helt, kan du se Endre en aktivitetskobling.

Til toppen av siden

Endre visning

Når du starter TE102750828, vises det velprøvde og trygge Gantt-diagramvisning, men du har dusinvis av andre alternativer for visning av aktivitetene og ressursene og hvordan de alle er knyttet sammen. Du kan endre alle visninger etter egne behov.

 1. Klikk Visning-kategorien.

 2. Klikk visningen du vil bruke, i Aktivitetsvisninger-gruppen eller i Ressursvisninger-gruppen.

 3. Hvis du vil se alle tilgjengelige visninger, klikker du Gantt-diagram > Flere visninger, og velger fra alternativene i dialogboksen Flere visninger.

Aktivitetsvisninger-gruppen på båndet og en del av et eksempel på et nettverksdiagram

Du finner mer informasjon (og det er mye mer!) under Velge riktig visning for prosjektet.

Til toppen av siden

Skrive ut prosjektet

Utskrift av en visning eller en rapport i Project fungerer omtrent som utskrift i andre Office-programmer:

Klikk Fil > Skriv ut > Skriv ut.

Skriv ut-knapp og utskriftsalternativer i Backstage-visningen.

Men hvis du vil ta med bare den spesifikke prosjektinformasjonen du vil dele med interessentene, i utskriften, krever det litt forberedelser før du kan trykke skriv ut-knappen.

Mer informasjon

Hvis du bruker veikartet for prosjektstyring, kan du tilegne deg prosjektstyringskompetanse mens du bruker alle funksjonene i Project.

Til toppen av siden

Gjelder for: Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Standard 2016 Preview, Project Professional 2016 Preview, Project 2010, Project Professional 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk