Grafiske filformater og filtre

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du setter inn et bilde fra en fil i publikasjonen, kan du velge blant en rekke populære grafikkfilformater, inkludert punktgrafikk, skannede bilder og fotografier. For noen av disse grafikkfilformater må du bruke en separat grafikkfilteret når du setter inn bildet. Hvis du ikke kan sette inn et bestemt grafikkfilformat, kan du prøve å installereeller testing og installere grafikkfilteret.

Filformater som ikke krever et grafikkfilter

Du trenger ikke å installere et eget grafikkfilter for å sette inn følgende grafiske filformater direkte i publikasjonen:

Graphics Interchange Format (GIF, GFA)

Filteret for Graphics Interchange Format (GIF) (Gifimp32.flt) støtter filformatversjonene GIF87a (inkludert interlacing) og GIF89a (inkludert interlacing og gjennomsiktighet).

GIF-filteret importerer bare det første bildet i en GIF-fil som inneholder flere bilder.

Merknad: 

 • Du trenger ikke GIF-filteret til å importere og eksportere GIF-filer, og heller ikke til å lagre en publikasjon som inneholder GIF-bilder som en webside (HTM eller HTML).

 • Du trenger ikke GIF-filteret for å sette inn animerte GIF-bilder i publikasjoner. Når du lagrer en publikasjon som inneholder et animert GIF-bilde som en webside, vil animasjonen beholdes. Det er noen redigeringsfunksjoner du ikke kan utføre, for eksempel å beskjære eller endre fyllet, rammen eller skyggen, på et animert GIF-bilde. Foreta disse endringene i et redigeringsprogram for animerte GIF-filer, og sett deretter inn filen på nytt.  

JPEG File Interchange Format (JPEG, JPG, JFIF, JPE)

Grafikkfilteret for Joint Photographic Experts Group (JPEG) (Jpegim32.flt) støtter version 6.0 av JPEG File Interchange Format (JFIF). Filteret støtter cyan-magenta-yellow-black (CMYK) JPEG-filer.

Filteret støtter ikke JPEG Tagged Interchange Format-filer (JTIF).

Merknad: JPEG-filteret må være installert for at du skal kunne sette inn en JPEG-fil i en publikasjon fra Clip Organizer.

Microsoft Windows-punktgrafikk (BMP, RLE, DIB, BMZ)

Grafikkfilteret for Windows-punktgrafikk (Bmpimp32.flt) støtter Windows- og OS/2-punktgrafikk, samt Run Length Encoded-punktgrafikk (RLE) og enhetsuavhengig punktgrafikk (DIB).

Portable Network Graphics (PNG)

Portable Network Graphics-filteret (Png32.flt) støtter Portable Network Graphics-formatet.

Tagged Image-filformat (TIFF)

Grafikkfilteret for Tagged Image-filformat (TIF, TIFF) (Tiffim32.flt) støtter alle bildetyper og komprimeringer som overensstemmer med TIFF Specification Revision 5.0 and 6.0, Part1: Baseline TIFF. Disse typene inkluderer bilder i monokrom, gråtoner, fargepalett og RGB-farge. Filteret behandler en enkelt 8-biters kanal lagret med et RGB-fargebilde. TIFF-filteret støtter også TIFF-filtypen for CMYK-bilder.

I en TIFF-fil med flere bilder (underfiler) importeres bare det første.

Utvidet Windows-metafil (EMF)

Grafikkfilteret for utvidet metafil (Emfimp32.flt) konverterer utvidede metafiler (EMF) til Windows-metafiler (WMF).

Windows-metafil (WMF)

Grafikkfilteret for Windows-metafiler (Wmfimp32.flt) støtter Windows-metafilformatet.

Filformater som krever et grafikkfilter

Du må installere et grafikkfilter for å sette inn følgende grafikkfilformater direkte i publikasjonen.

Computer Graphics Metafile (CGM)

Computer Graphics Metafile-grafikkfilteret (Cgmimp32.flt) støtter versjon 1 av CGM 1992. Filteret kan håndtere alle tre koder, tolke og gi støtte for alle elementer og håndtere alle gyldige CGM-grafikkfiler på riktig måte.

De viktigste industriprofilene i ATA (Air Transport Association) og CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) støttes fullstendig av Computer Graphics Metafile-filteret. Filteret er sertifisert som ATA-kompatibel og CALS-kompatibel gjennom tester som er utført av National Institute of Standards and Technology (NIST).

Hvis du installerer filteret når du kjører installasjonsprogrammet, installeres følgende filer: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg, and Cgmimp32.hlp.

Dette filteret har følgende begrensning: Det har ikke støtte for CGM 1992 versjon 2, 3 og 4.

CorelDRAW (CDR)

CorelDRAW-grafikkfilteret (Cdrimp32.flt) har støtte for CDR, CDT, CMX og PAT-filer fra CorelDRAW 3.0 til 9.0.

Filteret har følgende begrensninger:

 • Object- og PostScript-teksturfyll erstattes med heldekkende, grått fyll.

 • Gradert fyll deles inn i ensfargede striper.

 • Filteret har ikke støtte for:

  • CorelDRAW-innstillinger, for eksempel sidestørrelse og -retning, enheter, rutenett og støttelinjer.

  • Linser og effektklipp (powerclips)

  • Sider, lag og grupper

  • OLE-objekter

  • Rotert punktgrafikk

  • Vektorfyll

  • Avsnittstekst i flere områder

Encapsulated PostScript (EPS)

Grafikkfilteret for Encapsulated PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) støtter Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification-versjonene 3.0 og tidligere. Filteret støtter EPS-bilder i Tagged Image File Format (TIF, TIFF) og innebygde forhåndsvisninger for Windows-metafil (WMF) .

Hvis en EPS-grafikkfil inneholder forhåndsvisning av en innebygd TIFF- eller Windows-metafil, vises en representasjon av bildet på skjermen. Kvaliteten på forhåndsvisningen avhenger av oppløsningen til TIFF- eller Windows-metafilbildet som var innebygd i EPS-filen da det ble laget. Lav, middels og høy oppløsning er vanligvis tilgjengelig når du oppretter en EPS-fil. Jo høyere oppløsning for bildet i forhåndsvisningen, jo større vil EPS-filen være. Siden forhåndsvisninger hovedsakelig brukes til å plassere bildene på siden, er oppløsningen vanligvis lav. En forhåndsvisning med høy oppløsning er ikke nødvendig siden den blir slettet når EPS-filen skrives ut på en PostScript-skriver.

Hvis EPS-grafikken du importerer, ikke inneholder en innebygd TIFF- eller Windows Metafile-forhåndsvisning, vises en melding i stedet for en forhåndsvisning av grafikken i publikasjonen. Grafikken blir imidlertid skrevet ut korrekt på en PostScript-skriver. Hvis du skriver ut EPS-grafikk på noe annet enn en PostScript-skriver, skrives bildet ut slik det vises på skjermen i forhåndsvisningen.

EPS-grafikk er laget for å skrives ut på en PostScript-skriver.

Macintosh PICT (PCT, PICT)

Macintosh PICT-grafikkfilteret (Pictim32.flt) brukes til å importere PICT-grafikk fra Macintosh. Gi Macintosh PICT-filene nytt navn med filtypen PCT når du kopierer dem til en datamaskin med Microsoft Windows, slik at Microsoft Office for Windows kan kjenne igjen filene som PICT-grafikk. Hvis du for eksempel har en grafikkfil med navnet Hyene på Macintosh-maskinen, bør du gi filen navnet Hyene.pct før du setter den inn i en fil for Windows.

Komprimert Macintosh PICT (PCZ)

Macintosh PCZ-filer blir først pakket ut og deretter importert av Macintosh PICT-grafikkfilteret (Pictim32.flt).

WordPerfect-grafikk (WPG)

Importfilteret WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) støtter WordPerfect Graphics versjon 1.0, 1.0e og 2.0, som samsvarer med WordPerfect Versjon 6.x og tidligere. For WPG-bilder som er opprettet i DrawPerfect, er bildets rammestørrelse som størrelsen på skjermen.

Dette filteret har følgende begrensninger:

 • PostScript-informasjon går tapt i Encapsulated PostScript-bilder som er innebygd i WordPerfect Graphics-filer.

 • Det er mulig at WordPerfect Graphics-filer med store, innebygde punktgrafikkbilder ikke vises riktig på datamaskiner med skjermdrivere i Mach-serien fra ATI. Hvis du tror du har dette problemet, kan du prøve å kjøre installasjonsprogrammet for Microsoft Windows og bytte skjermdriver til 8514/a-driverne som følger med Windows.

Installere et grafikkfilter

Hvis du ikke installerte det aktuelle filteret da du installerte Microsoft TE000130395 på datamaskinen, kan du legge til grafikkfilteret.

Hvis du opprinnelig installerte Publisher fra en filserver i nettverk eller fra en fellesmappe, må du installere eller fjerne komponenter fra denne plasseringen. Hvis du installerte Publisher fra en CD-ROM og har gitt CD-ROM-stasjonen en annen stasjonsbokstav etter installasjonen, må du installere Publisher fra CD-ROMen på nytt. Hvis du kjører Publisher fra CD-ROMen, må du fjerne Publisher og deretter installere programmet på nytt fra CD-ROMen.

 1. Avslutt alle programmer.

 2. Dobbeltklikk Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel i Windows.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har installert Office-programmet som en del av Microsoft Office, velger du Microsoft Office i boksen Installerte programmer. Deretter velger du Endre.

  • Hvis du installerte Office-programmet separat, merker du navnet på programmet i boksen Installerte programmer. Deretter velger du Endre.

 4. Velg alternativet Legg til eller fjern funksjoner i dialogboksen Alternativer for vedlikeholdsmodus, og klikk deretter Neste.

 5. Merk av for Velg avansert tilpasning av programmer i dialogboksen Tilpasset installasjon, og klikk deretter Neste.

 6. I dialogboksen Avansert tilpasning klikker du plusstegnet (+) ved siden av Delte funksjoner for Office, klikker plusstegnet (+) ved siden av Konverteringsprogrammer og filtre, og deretter klikker du plusstegnet (+) ved siden av Grafiske filtre.

 7. Klikk pilen ved siden av filteret du vil installere, og klikk deretter Kjør fra datamaskiner.

 8. Klikk Oppdater i dialogboksen Avansert tilpasning.

Merknad: Publisher støtter ikke Open Prepress Interface (OPI) for import eller eksport av koblede bilder.

Sette inn et bilde i publikasjonen

 1. Åpne eller opprett publikasjonen hvor du vil legge til bildet.

 2. Klikk Bilderammen Button Imageobjektverktøylinjen, og klikk deretter bilde fra fil.

 3. Dra musen diagonalt til bilderammen har den riktige størrelsen.

 4. Finn mappen som inneholder bildet du vil sette inn, i dialogboksen Sett inn bilde, og klikk bildefilen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bygge inn bildet, klikker du Sett inn.

  • Hvis du vil koble til bildet i bildefilen på harddisken til datamaskinen, klikker du pilen ved siden av Sett inn, og deretter klikker du Koble til fil.

Feilsøk for innsetting av grafikk

Hvis du har problemer med å sette inn grafikk i ett av filformatene som krever et filter, det riktige grafikkfilteret kan ikke installeres i mappen riktig, eller filteret kan være skadet. Grafiske filtre lagres som filer under også være c:\Programfiler\Microsoft-mappen. Også installert med grafiske filtre er noen eksempler grafikkbilder til å teste filtrene.

Teste et grafikkfilter

Slik tester du et grafikkfilter:

 1. Opprett en tom publikasjon som du ikke trenger å lagre.

 2. Klikk Bilderammen Button Imageobjektverktøylinjen, og klikk deretter bilde fra fil.

 3. Dra musen diagonalt til bilderammen har den riktige størrelsen.

 4. Finn mappen C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt i dialogboksen Sett inn bilde.

 5. Dobbeltklikk grafikkbildet for filteret du vil teste, som for eksempel Ms.tif.

Hvis testbildet er satt inn riktig, kan det være problemer med grafikkbildet du prøver å sette inn.

Hvis testbildet ikke er satt inn riktig, kan det være problemer med grafikkfilteret for bildeformatet.

Installere et grafikkfilter på nytt

Slik installerer du et grafikkfilter på nytt:

 1. Bla til mappen C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt, og gi den aktuelle grafikkfilterfilen et nytt navn. Du kan for eksempel kalle CorelDRAW-grafikkfilterfilen (Cdrimp32.flt) for Cdrimp32.old.

 2. Klikk Finn og reparerHjelp-menyen.

  Hvis du vil gjenopprette programsnarveiene til Start-menyen i Windows, må du passe på at det er merket av for Gjenopprett snarveiene mine under reparasjonen.

 3. Klikk Start.

Merknad: 

 • I denne prosessen oppdages og repareres problemer som for eksempel manglende filer og registerinnstillinger som gjelder alle installerte Microsoft Office-programmer. Personlige filer, for eksempel publikasjoner eller dokumenter, vil ikke bli reparert.

 • Hvis problemet ikke kan løses ved hjelp av kommandoen Finn og reparer, kan det hende at du blir nødt til å installere Publisher på nytt.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×