Gjeldende database, kategori (Alternativer for Access)

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Merknad: Alternativene i denne kategorien gjelder bare for den gjeldende (åpne) databasen.

Programalternativer

 • Programtittel    Skriv inn et navn for databasen. Navnet vises i tittellinjen i Windows.

 • Programikon    Skriv inn navnet på en punktgrafikkfil (BMP) eller ikonfil (ICO). Bildet vises i tittellinjen i Windows. Klikk Bla gjennom for å vise dialogboksen Bla gjennom ikoner og finne en bildefil.

 • Bruk som ikon for skjema og rapport    Når du velger et programikon, plasserer dette alternativet ikonet i fanene på skjemaer og rapporter i den gjeldende åpne databasen. Hvis du deaktiverer dokumentfaner, vises ikke ikonet andre steder.

 • Vis skjema    Angir, endrer eller fjerner skjemaet som åpnes automatisk når du starter en database. Hvis du ikke vil at et skjema skal åpnes, velger du (ingen). Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Vis statuslinje    Viser eller skjuler statuslinjen nederst i Access-arbeidsområdet. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Alternativer for dokumentvindu   

  • Overlappende vinduer    Lar deg åpne og vise flere skjermbilder i Microsoft Office Access 2007. Når du skjuler navigasjonsruten og velger dette alternativet, kommer du nærmest en "klassisk" visning. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

  • Dokumenter med faner    Lar deg bruke grensesnittet for enkeltdokumenter og vise ett enkelt objekt om gangen. Dette er standardalternativet. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Vis dokumentfaner    Aktiverer eller deaktiverer fanene som vises på åpne databaseobjekter. Denne innstillingen deaktiverer bare fanene, og lukker ikke selve de fanebaserte objektene og aktiverer ikke "klassisk" visning. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Bruk spesialtaster for Microsoft Access    Aktiverer eller deaktiverer de følgende hurtigtastene:

Taster

Resultat

F11

Viser og skjuler navigasjonsruten.

CTRL+G

Viser øyeblikksvinduet i Visual Basic Editor

ALT+F11

Starter Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

Når du arbeider med et Office Access 2007-prosjekt, stopper Access å hente poster fra serveren når du trykker denne tastekombinasjonen.

 • Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Komprimer ved lukking    Komprimerer og reparerer databasene automatisk når du lukker dem. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Fjern personlige opplysninger fra filegenskaper ved lagring    Fjerner personlige opplysninger automatisk fra filegenskapene når du lagrer filen. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Bruk Windows-temakontroller i skjemaer    Bruker Windows-temaet i kontrollene i skjemaene og rapportene. Denne innstillingen gjelder bare når du bruker et annet Windows-tema enn standardtemaet.

 • Aktiver oppsettvisning for denne databasen    Viser eller skjuler Oppsettvisning-knappen på statuslinjen og i hurtigmenyene som vises når du høyreklikker en objektkategori. Husk at oppsettvisning kan deaktiveres for enkeltstående databaseobjekter, så selv om du aktiverer dette alternativet, kan det hende at det ikke er tilgjengelig.

 • Aktiver utformingsendringer for tabeller i dataarkvisning    Lar deg endre utformingen for tabeller når du arbeider i dataarkvisning.

 • Kontroller om det finnes avkortede tallfelt    Når dette alternativet er aktivert, vises tall som "#####" når kolonnen er for smal for å vise hele verdien. Når dette alternativet ikke er aktivert, vises bare deler av verdiene i kolonner.

 • Lagringsplass for bildeegenskap   

  • Bevar kildebildeformat (mindre filstørrelse)    Hvis du velger dette alternativet, lagrer Access bilder i det opprinnelige formatet. Merk av for dette alternativet for å redusere databasestørrelsen.

  • Konverter alle bildedata til punktgrafikk (kompatibelt med Access 2003 og tidligere)    Hvis du velger dette alternativet, oppretter Access en kopi av den opprinnelige bildefilen i formatet Windows Bitmap eller Device Independent Bitmap. Velg dette alternativet for å vise bilder i databaser opprettet i Office Access 2003 og tidligere.

Navigasjon

 • Vis navigasjonsrute    Viser eller skjuler navigasjonsruten. Hvis du skjuler ruten ved et uhell, trykker du F11 for å vise den. Som standard har Access ikke lenger databasevinduet. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Alternativer for navigering    Viser dialogboksen Alternativer for navigering. Bruk dialogboksen til å endre kategoriene og gruppene som vises i navigasjonsruten.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dialogboksen Alternativer for navigering, kan du se artikkelen veiledning til navigasjonsruten.

Alternativer for båndet og verktøylinjen

 • Båndnavn    Merk navnet på en egendefinert båndgruppe fra listen. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for at det angitte alternativet skal tre i kraft.

  Merknad: Båndet er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 • Hurtigmenylinje    Angi eller endre standardmenylinjen for hurtigmenyer. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Tillat bruk av fullstendige menyer    Når det er merket av for dette, skjules alle kategorier på standard båndet med unntak av kategorien Hjem. I tillegg er bare kommandoene Lukk Database og Avslutt Access tilgjengelige når du klikker Microsoft Office-knappen Office-knappen .

  Merknad: 

  • Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for at den angitte innstillingen skal tre i kraft.

  • Hvis du vil gjenopprette standard båndet og Microsoft Office-knappen Office-knappen kommandoene midlertidig, lukker du databasen og åpner databasen på nytt mens du holder nede SKIFT-tasten. Når du har brukt denne metoden til å åpne databasen, kan du gjenopprette standard båndet og Microsoft Office-knappen Office-knappen kommandoene permanent ved å gå tilbake til dialogboksen Alternativer for Access, og deretter under Gjeldende Database under båndet og alternativer for verktøylinje, merker du av for Tillat bruk av fullstendige menyer.

   Merknad: 

 • Tillat bruk av standard hurtigmenyer    Aktiverer eller deaktiverer hurtigmenyene som vises når du høyreklikker et databaseobjekt i navigasjonsruten eller en kontroll i et skjema eller en rapport. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

Alternativer for autokorrektur for navn

 • Spor informasjon om autokorrigering av navn    Access lagrer informasjonen som er nødvendig for å korrigere navngivningsfeil. Access reparerer imidlertid ikke feil før du velger alternativet Utfør autokorrigering av navn. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Utfør autokorrigering av navn    Access reparerer navngivningsfeil når de oppstår. Hvis du velger alternativet Spor informasjon om autokorrigering av navn og lar dette alternativet stå tomt, lagrer Access eventuelle feildata til du merker av for dette alternativet. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Logg endringer i autokorrigering av navn    Access logger endringene som utføres med en database når navngivningsfeil repareres. Access lagrer dataene i en tabell kalt AutoCorrect.log. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

Filtreringsalternativer for oppslag for databasenavnet Database

Alternativene i dette avsnittet kontrollerer flere funksjoner:

 • Størrelsen på verdilisten som vises for et gitt felt i vinduet Filtrer etter skjema

 • Om du kan vise verdier for indekserte eller ikke-indekserte felt i den gjeldende åpne databasen og for en koblet tabell i en ekstern fil

 • Om verdilisten skal vises i kontrollene i et skjema når du bruker Filtrer etter skjema

Jo flere alternativer du velger, jo flere verdityper bruker du i filtreringsoperasjoner. Disse alternativene gjelder bare for den gjeldende åpne databasen.

 • Vise listen over verdier i   

  • Lokale indekserte felt    Inkluderer verdier fra lokale indekserte felt i verdilistene som vises i vinduet Filtrer etter skjema. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

  • Lokale ikke-indekserte felt    Inkluderer verdier fra lokale ikke-indekserte felt i verdilistene som vises i vinduet Filtrer etter skjema. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

  • ODBC-felt    Inkluderer verdier fra tabeller som du kobler til ved hjelp av en ODBC-tilkobling. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

 • Ikke vis lister der flere enn dette antallet rader vises    Skriv inn det maksimale antall poster som du vil at Access skal lese, når verdilisten for Filtrer etter skjema-operasjoner bygges. En verdiliste vil ikke vises hvis antall poster som kreves for å fullføre en liste, er større enn tallet du angir. Alle verdilister inneholder bare unike verdier, selv om feltene ikke er indeksert. Standardverdien er 1000. Du må lukke og åpne den gjeldende databasen på nytt for å det angitte alternativet skal tre i kraft.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×