Gjøre et bilde gjennomsiktig

Gjennomsiktighet på tre klikk

Snarveien til å gjøre et bilde gjennomsiktig i Office, er å bruke Utvasking:

 1. Merk bildet.

 2. Velg Farge Farge-knappen på Bildeverktøyformat-fanen på båndet i Office i fanen Bildeverktøyformat på båndet for verktøylinjen. Velg Utvasking under Endre farge (det fjerde alternativet fra venstre i den første raden.)

Det finnes andre måter å gjøre et bilde gjennomsiktig på. De består av flere trinn, men gir deg mer kontroll over sluttresultatet. Klikk på en av prosedyreoverskriftene nedenfor, for å utvide den og se detaljene.

Velg Farge i Bildeverktøyformat-fanen på verktøylinjebåndet. Velg Utvasking under Endre farge.

Flere fleksible alternativer for gjennomsiktighet

Tegn en figur, fyll den med et bilde, og juster deretter bildets gjennomsiktighet:

 1. Velg Figurer, og velg deretter en figur, for eksempel et rektangel fra galleriet som vises, på Sett inn-fanen på båndet.

 2. Tegn figuren i dokumentet.

  Det er viktig at proporsjonene til figuren er de samme som på bildet du holder på å legge til. Hvis proporsjonene til bildet og figuren endres, blir bildet forskjøvet.

 3. Hvis du vil fjerne konturen på figuren, kan du høyreklikke på figuren og deretter klikke på Kontur-knappen som vises. Velg Ingen kontur i galleriet som åpnes.

 4. Høyreklikk på figuren igjen, og klikk deretter på Formater figur.

  Ruten Formater figur åpnes.

 5. Klikk på Bilde eller teksturfyll under Fyll i Formater bakgrunn-fanen.

  Knappen Bilde eller tekstur i ruten Formater bilde

 6. Klikk på Fil-knappen. Finn bildefilen du vil sette inn, i dialogboksen Sett inn bilde. Merk bildet, og velg deretter Sett inn-knappen.

 7. Når bildet nå vises i figuren, flytter du gjennomsiktighet-glidebryteren i Formater figur-fanen for å justere bildet slik du ønsker.

  Glidebryteren Gjennomsiktighet i ruten Formater bilde

Tips!: Hvis du endrer det opprinnelige størrelsesforholdet for figuren ved å dra den, kan bildet du setter inn i figuren, bli fordreid. Noen bilder vil i tillegg ikke passe perfekt i enkelte figurer. Du kan foreta justeringer av utseendet på bildet ved å endre størrelsen eller ved å bruke innstillingene for Forskyvning nedenfor glidebryteren for gjennomsiktighet.

Obs!: Hvis du bruker PowerPoint, kan du gjøre et bilde gjennomsiktig og bruke det som lysbildebakgrunn.

Du kan gjøre én farge i et bilde gjennomsiktig ved hjelp av den innebygde gjennomsiktighetsfunksjonen.

I motsetning til å gjøre et helt bilde gjennomsiktig, er det bare mulig å gjøre én farge gjennomsiktig i et objekt som er satt inn som et bilde, ikke inne i en figur. Hvis bildet er satt inn i en figur som fyll, som beskrevet ovenfor, er alternativet Angi gjennomsiktig farge ikke tilgjengelig.

Viktig!: Områder som ser ut til å bestå av én farge (for eksempel grønne blader) kan faktisk bestå av en rekke svake fargenyanser, og du får kanskje ikke effekten du vil ha. Bruk av en gjennomsiktig farge fungerer best med enkle bilder med heldekkende farger, for eksempel utklipp.

 1. Dobbeltklikk bildet, og når Bildeverktøy vises, klikker du på Bildeverktøysformat > Farge.

  Fargeknappmeny åpnet under Bildeverktøy i kategorien Format

 2. Klikk på Angi gjennomsiktig farge, og klikk deretter på fargen du vil gjøre gjennomsiktig, når markøren endres.

  Bilde med markør som vises etter klikking på Angi gjennomsiktig farge

I bildet nedenfor består bladene av flere grønnfarger, slik at bare deler av bladene gjøres gjennomsiktige, noe som gjør det vanskelig å se gjennomsiktighetseffekten. Hvis du gjentar prosessen med en annen farge, fjernes gjennomsiktigheten for den første fargen. Hvis du vil angre fargeendringene, klikker du på Tilbakestill bilde i Juster-gruppen.

Bilde med en del av bladet gjort gjennomsiktig

Obs!: Når du skriver ut bilder med gjennomsiktige områder, er de gjennomsiktige områdene samme farge som papiret. På skjermen eller på et nettsted er de gjennomsiktige områdene samme farge som bakgrunnen.

Tips!: Hvis du har en bilderedigeringsapp, kan du nå bruke den til å gjøre bildene dine gjennomsiktige. Deretter kan du lagre bildene i et format som beholder gjennomsiktighetsinformasjon (som Portable Network Graphics (.png)-fil), og sette filen inn i Office-dokumentet.

Hvis du har kommentarer eller forslag om disse funksjonene, er du velkommen til å dele dem på Office User Voice-forumet.

Gjennomsiktighet på tre klikk

Snarveien til å gjøre et bilde gjennomsiktig i Office, er å bruke Utvasking:

 1. Merk bildet.

 2. Velg Farge Farge-ikonet på fanen Bildeverktøyformat på båndet i fanen Bildeverktøyformat på båndet for verktøylinjen. Velg Utvasking under Endre farge (det fjerde alternativet fra venstre i den første raden.)

Det finnes andre måter å gjøre et bilde gjennomsiktig på. De består av flere trinn, men gir deg mer kontroll over sluttresultatet. Klikk på en av prosedyreoverskriftene nedenfor, for å utvide den og se detaljene.

Klikk på Farge-knappen, og velg deretter Utvasking under Endre farge

Flere fleksible alternativer for gjennomsiktighet

Tegn en figur, fyll den med et bilde, og juster deretter bildets gjennomsiktighet:

 1. Velg Figurer, og velg deretter en figur, for eksempel et rektangel fra galleriet som vises, på Sett inn-fanen på båndet.

 2. Tegn figuren i dokumentet.

  Sørg for at du justerer proporsjonene til bildet du holder på å legge til i figuren. Hvis proporsjonene til bildet og figuren endres, blir bildet forskjøvet.

 3. Fjern omrisset av den valgte figuren: Mens figuren er merket velger du Figuromriss på fanen Format for tegneverktøy på verktøylinjen, og velg deretter Uten omriss.

  Velg Figuromriss, og velg deretter Uten omriss fra menyen som vises
 4. Høyreklikk på figuren, og velg Formater figur.

  Dialogboksen Formater figur åpnes.

 5. Velg Bilde- eller teksturfyll under Fyll, og velg deretter Fil-knappen.

  Dialogboksen Formater bilde

  Dialogboksen Sett inn bilde åpnes.

 6. Finn bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, merk det, og velg deretter Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn bilde

  Bildet legges også til lysbildet, inni figuren. Det kan hende du må flytte dialogboksen Formater bilde for å se det. Hold dialogboksen åpen for å justere gjennomsiktigheten.

 7. Når bildet nå vises i figuren, i dialogboksen Formater bilde, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet til høyre for å justere bildet slik du ønsker.

  Skyv gjennomsiktighetslinjen mot høyre for å justere bakgrunnsbildet

 8. Velg Lukk for å lukke dialogboksen.

Tips!: Hvis du endrer det opprinnelige størrelsesforholdet for figuren ved å dra den, kan bildet du setter inn i figuren bli fordreid. Noen bilder vil i tillegg ikke passe perfekt i enkelte figurer. Du kan foreta justeringer av utseendet på bildet ved å endre størrelsen eller ved å bruke innstillingene for Forskyvning ovenfor glidebryteren for gjennomsiktighet.

Du kan gjøre én farge i et bilde gjennomsiktig ved hjelp av den innebygde gjennomsiktighetsfunksjonen.

I motsetning til å gjøre et helt bilde gjennomsiktig, er det bare mulig å gjøre én farge gjennomsiktig i et objekt som er satt inn som et bilde, ikke inne i en figur. Hvis bildet er satt inn i en figur som fyll, som beskrevet ovenfor, er alternativet Angi gjennomsiktig farge ikke tilgjengelig.

Viktig!: Områder som ser ut til å bestå av én farge (for eksempel grønne blader) kan faktisk bestå av en rekke svake fargenyanser, og du får kanskje ikke effekten du vil ha. Bruk av en gjennomsiktig farge fungerer best med enkle bilder med heldekkende farger, for eksempel utklipp.

 1. Dobbeltklikk på bildet, og når Bildeverktøy vises, klikker du på Bildeverktøysformat > Farge.

  Fargeknappmeny åpnet under Bildeverktøy i kategorien Format

 2. Klikk på Angi gjennomsiktig farge, og klikk deretter på fargen du vil gjøre gjennomsiktig, når markøren endres.

  Bilde med markør som vises etter klikking på Angi gjennomsiktig farge

I bildet nedenfor består bladene av flere grønnfarger, slik at bare deler av bladene gjøres gjennomsiktige, noe som gjør det vanskelig å se gjennomsiktighetseffekten. Hvis du gjentar prosessen med en annen farge, fjernes gjennomsiktigheten for den første fargen. Hvis du vil angre fargeendringene, klikker du på Tilbakestill bilde i Juster-gruppen.

Bilde med en del av bladet gjort gjennomsiktig

Obs!: Når du skriver ut bilder med gjennomsiktige områder, er de gjennomsiktige områdene samme farge som papiret. På skjermen eller på et nettsted er de gjennomsiktige områdene samme farge som bakgrunnen.

Tips!: Hvis du har en bilderedigeringsapp, kan du nå bruke den til å gjøre bildene dine gjennomsiktige. Deretter kan du lagre bildene i et format som beholder gjennomsiktighetsinformasjon (som Portable Network Graphics (.png)-fil), og sette filen inn i Office-dokumentet.

Hvis du har kommentarer eller forslag om disse funksjonene, er du velkommen til å dele dem på Office User Voice-forumet.

Gjennomsiktighet på tre klikk

Snarveien til å gjøre et bilde gjennomsiktig i Office, er å bruke Utvasking:

 1. Merk bildet.

 2. Velg Endre farge Endre farge-knappen i fanen Bildeverktøyformat på båndet for verktøylinjen. Velg Utvasking under Fargemodus (det tredje alternativet fra venstre.)

Det finnes andre måter å gjøre et bilde gjennomsiktig på. De består av flere trinn, men gir deg mer kontroll over sluttresultatet. Klikk på en av prosedyreoverskriftene nedenfor, for å utvide den og se detaljene.

Velg Endre farge-knappen, og velg deretter alternativet Utvasking under Fargemodus

Flere fleksible alternativer for gjennomsiktighet

Sett inn et bilde i en figur, med nøyaktig den størrelsen du ønsker, og deretter justerer du gjennomsiktigheten:

 1. Velg Figurer, og velg deretter en figur, for eksempel et rektangel fra galleriet som vises, på Sett inn-fanen på båndet.

 2. Tegn figuren i dokumentet.

  Sørg for at du justerer proporsjonene til bildet du holder på å legge til i figuren. Hvis proporsjonene til bildet og figuren endres, blir bildet forskjøvet.

 3. Fjern omrisset av den valgte figuren: Velg Figuromriss på fanen Format for tegneverktøy på verktøylinjen, og velg deretter Uten omriss.

  Velg Figuromriss, og velg deretter Uten omriss fra menyen som vises
 4. Høyreklikk på figuren, og velg Formater figur.

  Dialogboksen Formater figur åpnes.

 5. Velg Bilde- eller teksturfyll under Fyll, og velg deretter Fil-knappen.

  Dialogboksen Formater bilde

  Dialogboksen Sett inn bilde åpnes.

 6. Finn bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, merk det, og velg deretter Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn bilde

  Bildet legges også til lysbildet, inni figuren. Det kan hende du må flytte dialogboksen Formater bilde for å se det. Hold dialogboksen åpen for å justere gjennomsiktigheten.

 7. Når bildet nå vises i figuren, i dialogboksen Formater bilde, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet til høyre for å justere bildet slik du ønsker.

  Skyv gjennomsiktighetslinjen mot høyre for å justere bakgrunnsbildet

 8. Velg Lukk for å lukke dialogboksen.

Du kan gjøre én farge i et bilde gjennomsiktig ved hjelp av den innebygde gjennomsiktighetsfunksjonen.

Viktig!: Områder som ser ut til å bestå av én farge (for eksempel grønne blader) kan faktisk bestå av en rekke svake fargenyanser, og du får kanskje ikke effekten du vil ha. Bruk av en gjennomsiktig farge fungerer best med enkle bilder med heldekkende farger, for eksempel utklipp.

 1. Klikk på bildet du vil lage gjennomsiktige områder i.

 2. Klikk på Ny farge under Bildeverktøy i Juster-gruppen på Format-fanen.

  Bildeverktøy, fanen Format

 3. Klikk på Angi gjennomsiktig farge, og klikk deretter på fargen i bildet som du vil gjøre gjennomsiktig.

  Obs!: 

  • Alternativet Angi gjennomsiktig farge er tilgjengelig for punktgrafikk-bilder som ikke allerede er gjennomsiktige, og noen utklipp.

  • Du kan ikke opprette et gjennomsiktig område i animert GIF-bilder. Du kan imidlertid gjøre gjennomsiktighetsendringer i et redigeringsprogram for animert GIF og deretter sette filen inn på nytt i 2007 Microsoft Office-system-dokumentet.

  • Du kan gjøre mer enn én farge gjennomsiktig i et annet bilderedigeringsprogram, lagre bildet i et format som bevarer gjennomsiktighetsinformasjonen, for eksempel Portable Network Graphics (.png)-fil, og deretter sette filen inn i 2007 Office-utgivelse-dokumentet.

Tips!: Hvis du har en bilderedigeringsapp, kan du nå bruke den til å gjøre bildene dine gjennomsiktige. Deretter kan du lagre bildene i et format som beholder gjennomsiktighetsinformasjon (som Portable Network Graphics (.png)-fil), og sette filen inn i Office-dokumentet.

Hvis du har kommentarer eller forslag om disse funksjonene, er du velkommen til å dele dem på Office User Voice-forumet.

Se også

Fjerne bakgrunnen til et bilde

Endre lysstyrke, kontrast eller skarphet for et bilde

Endre fargen på et bilde

Legge til en kunstnerisk effekt på et bilde

Bruke Transformasjonsovergangen i PowerPoint

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×