Office
Logg på

Gjøre et bilde gjennomsiktig

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Grunnleggende trinn for å gjøre bilder gjennomsiktige

Kort beskrevet er trinnene for å gjøre et bilde gjennomsiktig som følger:

Tegne en figur først, fyll det med et bilde og deretter justere bildets gjennomsiktighet.

Denne prosessen er vist i videoen. Hvis du ønsker mer informasjon om denne fremgangsmåten og andre metoder, klikker du på en prosedyreoverskrift nedenfor for å utvide den og se detaljene.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Ett minutts demonstrasjon

Detaljerte instruksjoner for gjennomsiktighet

 1. Velg Sett inn > figurer. Velg en figur fra galleriet som åpnes.

 2. Tegn figuren i dokumentet, noe som gjør det samme proporsjoner som bildet du er i ferd med å legge til i den.

 3. Merk figuren. Klikk Format > Figuromriss > uten omriss.

 4. Høyreklikk på figuren igjen, og klikk deretter på Formater figur.

 5. Klikk Fyll ikonet Fyll og linje-ikonet i ruten Formater figur, og klikk deretter bilde eller tekstur.

  Knappen Bilde eller tekstur i ruten Formater bilde

 6. Klikk på Fil-knappen. Finn bildefilen du vil sette inn, i dialogboksen Sett inn bilde. Merk bildet, og velg deretter Sett inn-knappen.

 7. Flytt glidebryteren for gjennomsiktighet i Formater figur-ruten for å justere bildet.

  Glidebryteren Gjennomsiktighet i ruten Formater bilde

  Eller du kan skrive inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren: 0 er helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen; og 100% er helt gjennomsiktig.

Hvis du endrer det opprinnelige størrelsesforholdet for figuren ved å dra den, kan bildet du setter inn i figuren, bli fordreid. Noen bilder vil i tillegg ikke passe perfekt i enkelte figurer. Du kan foreta justeringer av utseendet på bildet ved å endre størrelsen eller ved å bruke innstillingene for Forskyvning nedenfor glidebryteren for gjennomsiktighet.

Obs!: Hvis du bruker PowerPoint, kan du gjøre et bilde gjennomsiktig og bruke det som lysbildebakgrunn.

Du kan gjøre én farge i et bilde gjennomsiktig ved hjelp av den innebygde gjennomsiktighetsfunksjonen.

I motsetning til å gjøre et helt bilde gjennomsiktig, er det bare mulig å gjøre én farge gjennomsiktig i et objekt som er satt inn som et bilde, ikke inne i en figur. Hvis bildet er satt inn i en figur som fyll, som beskrevet ovenfor, er alternativet Angi gjennomsiktig farge ikke tilgjengelig.

Viktig!: Områder som ser ut til å bestå av én farge (for eksempel grønne blader) kan faktisk bestå av en rekke svake fargenyanser, og du får kanskje ikke effekten du vil ha. Bruk av en gjennomsiktig farge fungerer best med enkle bilder med heldekkende farger, for eksempel utklipp.

 1. Dobbeltklikk på bildet, og når Bildeverktøy vises, klikker du på Bildeverktøysformat > Farge.

  Fargeknappmeny åpnet under Bildeverktøy i kategorien Format

 2. Klikk Angi gjennomsiktig farge, og klikk fargen du vil gjøre gjennomsiktig, når markøren endres.

  Bilde med markør som vises etter klikking på Angi gjennomsiktig farge

I bildet nedenfor består bladene av flere grønnfarger, slik at bare deler av bladene gjøres gjennomsiktige, noe som gjør det vanskelig å se gjennomsiktighetseffekten. Hvis du gjentar prosessen med en annen farge, fjernes gjennomsiktigheten for den første fargen. Hvis du vil angre fargeendringene, klikker du på Tilbakestill bilde i Juster-gruppen.

Bilde med en del av bladet gjort gjennomsiktig

Obs!: Når du skriver ut bilder med gjennomsiktige områder, er de gjennomsiktige områdene samme farge som papiret. På skjermen eller på et nettsted er de gjennomsiktige områdene samme farge som bakgrunnen.

 1. Velg Sett inn > Figurer.

 2. Velg en figur fra rullegardinlisten, og tegn den deretter i den størrelsen du ønsker.

 3. Høyreklikk på figuren, og velg Formater figur.

  Formater figur-ruten åpnes.

 4. Åpne Fyll i ruten.

 5. Velg glidebryteren for gjennomsiktighet, og dra den til høyre for å angi den graden av gjennomsiktighet du ønsker.

  Velg glidebryteren for gjennomsiktighet, og dra til høyre for å angi den graden av gjennomsiktighet du ønsker.

Hvis du har en bilderedigeringsapp, kan du nå bruke den til å gjøre bildene dine gjennomsiktige. Deretter kan du lagre bildene i et format som beholder gjennomsiktighetsinformasjon (som Portable Network Graphics (.png)-fil), og sette filen inn i Office-dokumentet.

Hvis du ønsker å kunne gjøre et bilde gjennomsiktig uten å bruke en figur, kan du gå til forslagsboksen og stemme på metoden slik at PowerPoint-produktteamet vet.

Grunnleggende trinn for å gjøre bilder gjennomsiktige

Kort beskrevet er prosessen for å gjøre et bilde gjennomsiktig som følger:

Tegne en figur først, fyll det med et bilde og deretter justere bildets gjennomsiktighet.

Denne prosessen er vist i videoen. Hvis du ønsker mer informasjon om denne fremgangsmåten og andre metoder, klikker du på en prosedyreoverskrift nedenfor for å utvide den og se detaljene.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Ett minutts demonstrasjon

Detaljerte instruksjoner for gjennomsiktighet

Tegne en figur først, fyll det med et bilde og deretter justere bildets gjennomsiktighet:

 1. Velg Sett inn > figurer. Velg en figur fra galleriet som åpnes.

 2. Tegn figuren i dokumentet, noe som gjør det samme proporsjoner som bildet du er i ferd med å legge til i den.

 3. Merk figuren. Klikk Format > Figuromriss > uten omriss.

  Velg Figuromriss, og velg deretter Uten omriss fra menyen som vises
 4. Høyreklikk figuren på nytt, og velg Formater figur.

 5. I dialogboksen Formater figur under Fyll, velg bilde eller tekstur, og velg deretter filen.

  Dialogboksen Formater bilde
 6. Finn bildet i dialogboksen Sett inn bilde, merker du den, og velg deretter Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn bilde

  Bildet legges også til lysbildet, inni figuren. Det kan hende du må flytte dialogboksen Formater bilde for å se det. Hold dialogboksen åpen for å justere gjennomsiktigheten.

 7. Når bildet nå vises i figuren, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet (eller angir et tall i boksen ved siden av glidebryteren) i dialogboksen Format bilde for å justere bildet slik du ønsker.

  Skyv gjennomsiktighetslinjen mot høyre for å justere bakgrunnsbildet

  Du kan variere prosentverdien for gjennomsiktigheten fra 0 % (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

 8. Velg Lukk for å lukke dialogboksen.

Tips!: Hvis du endrer det opprinnelige størrelsesforholdet for figuren ved å dra den, kan bildet du setter inn i figuren bli fordreid. Noen bilder vil i tillegg ikke passe perfekt i enkelte figurer. Du kan foreta justeringer av utseendet på bildet ved å endre størrelsen eller ved å bruke innstillingene for Forskyvning ovenfor glidebryteren for gjennomsiktighet.

Du kan gjøre én farge i et bilde gjennomsiktig ved hjelp av den innebygde gjennomsiktighetsfunksjonen.

I motsetning til å gjøre et helt bilde gjennomsiktig, er det bare mulig å gjøre én farge gjennomsiktig i et objekt som er satt inn som et bilde, ikke inne i en figur. Hvis bildet er satt inn i en figur som fyll, som beskrevet ovenfor, er alternativet Angi gjennomsiktig farge ikke tilgjengelig.

Viktig!: Områder som ser ut til å bestå av én farge (for eksempel grønne blader) kan faktisk bestå av en rekke svake fargenyanser, og du får kanskje ikke effekten du vil ha. Bruk av en gjennomsiktig farge fungerer best med enkle bilder med heldekkende farger, for eksempel utklipp.

 1. Dobbeltklikk på bildet, og når Bildeverktøy vises, klikker du på Bildeverktøysformat > Farge.

  Fargeknappmeny åpnet under Bildeverktøy i kategorien Format

 2. Klikk Angi gjennomsiktig farge, og klikk fargen du vil gjøre gjennomsiktig, når markøren endres.

  Bilde med markør som vises etter klikking på Angi gjennomsiktig farge

I bildet nedenfor består bladene av flere grønnfarger, slik at bare deler av bladene gjøres gjennomsiktige, noe som gjør det vanskelig å se gjennomsiktighetseffekten. Hvis du gjentar prosessen med en annen farge, fjernes gjennomsiktigheten for den første fargen. Hvis du vil angre fargeendringene, klikker du på Tilbakestill bilde i Juster-gruppen.

Bilde med en del av bladet gjort gjennomsiktig

Obs!: Når du skriver ut bilder med gjennomsiktige områder, er de gjennomsiktige områdene samme farge som papiret. På skjermen eller på et nettsted er de gjennomsiktige områdene samme farge som bakgrunnen.

 1. Velg Sett inn > Figurer.

 2. Velg en figur fra rullegardinlisten, og tegn den deretter i den størrelsen du ønsker.

 3. Høyreklikk på figuren, og velg Formater figur.

  Dialogboksen Formater figur åpnes.

 4. Velg glidebryteren for gjennomsiktighet i dialogboksen under Fyll, og dra den mot høyre for å angi graden av gjennomsiktighet du ønsker.

  Velg glidebryteren for gjennomsiktighet, og dra til høyre for å angi den graden av gjennomsiktighet du ønsker.

Hvis du har en bilderedigeringsapp, kan du nå bruke den til å gjøre bildene dine gjennomsiktige. Deretter kan du lagre bildene i et format som beholder gjennomsiktighetsinformasjon (som Portable Network Graphics (.png)-fil), og sette filen inn i Office-dokumentet.

Grunnleggende trinn for å gjøre bilder gjennomsiktige

Kort beskrevet er trinnene for å gjøre et bilde gjennomsiktig som følger:

 1. Tegne en figur først

 2. Fylle den med et bilde

 3. Justere bildets gjennomsiktighet

Detaljerte instruksjoner for gjennomsiktighet

Sett inn et bilde i en figur, med nøyaktig den størrelsen du ønsker, og deretter justerer du gjennomsiktigheten:

 1. Velg Sett inn > figurer. Velg en figur fra galleriet som åpnes.

 2. Tegn figuren i dokumentet, noe som gjør det samme proporsjoner som bildet du er i ferd med å legge til i den.

 3. Merk figuren. Klikk Format > Figuromriss > uten omriss.

  Velg Figuromriss, og velg deretter Uten omriss fra menyen som vises
 4. Høyreklikk på figuren, og velg Formater figur.

 5. I dialogboksen I formater figur under Fyll, velg bilde eller tekstur, og velg deretter filen.

  Dialogboksen Formater bilde
 6. Finn bildet du vil bruke, i dialogboksen Sett inn bilde, merk det, og velg deretter Sett inn.

  Dialogboksen Sett inn bilde

  Bildet legges også til lysbildet, inni figuren. Det kan hende du må flytte dialogboksen Formater bilde for å se det. Hold dialogboksen åpen for å justere gjennomsiktigheten.

 7. Når bildet nå vises i figuren, flytter du glidebryteren for gjennomsiktighet (eller angir et tall i boksen ved siden av glidebryteren) i dialogboksen Format bilde for å justere bildet slik du ønsker.

  Skyv gjennomsiktighetslinjen mot høyre for å justere bakgrunnsbildet

  Du kan variere prosentverdien for gjennomsiktigheten fra 0 % (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

 8. Velg Lukk for å lukke dialogboksen.

Du kan gjøre én farge i et bilde gjennomsiktig ved hjelp av den innebygde gjennomsiktighetsfunksjonen.

Viktig!: Områder som ser ut til å bestå av én farge (for eksempel grønne blader) kan faktisk bestå av en rekke svake fargenyanser, og du får kanskje ikke effekten du vil ha. Bruk av en gjennomsiktig farge fungerer best med enkle bilder med heldekkende farger, for eksempel utklipp.

 1. Klikk på bildet du vil lage gjennomsiktige områder i.

 2. Klikk på Ny farge under Bildeverktøy i Juster-gruppen på Format-fanen.

  Bildeverktøy, fanen Format

 3. Klikk på Angi gjennomsiktig farge, og klikk deretter på fargen i bildet som du vil gjøre gjennomsiktig.

  Obs!: 

  • Alternativet Angi gjennomsiktig farge er tilgjengelig for punktgrafikk-bilder som ikke allerede er gjennomsiktige, og noen utklipp.

  • Du kan ikke opprette et gjennomsiktig område i animert GIF-bilder. Du kan imidlertid gjøre gjennomsiktighetsendringer i et redigeringsprogram for animert GIF og deretter sette filen inn på nytt i 2007 Microsoft Office-system-dokumentet.

  • Du kan gjøre mer enn én farge gjennomsiktig i et annet bilderedigeringsprogram, lagre bildet i et format som bevarer gjennomsiktighetsinformasjonen, for eksempel Portable Network Graphics (.png)-fil, og deretter sette filen inn i 2007 Office-utgivelse-dokumentet.

 1. Velg Sett inn > Figurer.

 2. Velg en figur fra rullegardinlisten, og tegn den deretter i den størrelsen du ønsker.

 3. Høyreklikk på figuren, og velg Formater figur.

  Dialogboksen Formater figur åpnes.

 4. Velg glidebryteren for gjennomsiktighet i dialogboksen under Fyll, og dra den mot høyre for å angi graden av gjennomsiktighet du ønsker.

  Velg glidebryteren for gjennomsiktighet, og dra til høyre for å angi den graden av gjennomsiktighet du ønsker.

Hvis du har en bilderedigeringsapp, kan du nå bruke den til å gjøre bildene dine gjennomsiktige. Deretter kan du lagre bildene i et format som beholder gjennomsiktighetsinformasjon (som Portable Network Graphics (.png)-fil), og sette filen inn i Office-dokumentet.

Endre gjennomsiktigheten til et bilde eller en fyllfarge

 1. Merk bildet eller objektet du vil endre gjennomsiktigheten for.

 2. Velg Bildeformat- eller Figurformat-fanen , og velg deretter Gjennomsiktighet Gjennomsiktighets-knappen på Bildeformat-fanen på båndet .

  Det vises et galleri med forhåndsinnstilte alternativer for gjennomsiktighet for bildet.

  Forhåndsinnstilte alternativer for gjennomsiktighet på bildet

 3. Velg ett av de forhåndsinnstilte alternativene, eller velg Alternativer for gjennomsiktighet på bildet nederst for mer spesifikke valg.

  Formateringsbilde-ruten åpnes til høyre.

 4. Dra glidebryteren for gjennomsiktighet rightward for å angi nøyaktig gjennomsiktighetsprosenten du vil bruke under Bildet gjennomsiktighet, eller angi en prosentverdi i boksen.

  Glidebryteren for gjennomsiktighet i Formater bilde-ruten

  Du kan variere prosentverdien for gjennomsiktigheten fra 0 % (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Gjøre en del av et bilde gjennomsiktig

Du kan gjøre en farge i et bilde gjennomsiktig for å skjule deler av bildet eller skape en lageffekt. Gjennomsiktige områder i bilder får samme farge som papiret de skrives ut på. I en elektronisk visning, for eksempel på et nettsted, har de gjennomsiktige områdene samme farge som bakgrunnen.

 1. Merk bildet som du vil endre gjennomsiktigheten for en farge i.

 2. Velg FargeBildeformat-fanen, og velg deretter Angi gjennomsiktig farge.

 3. Klikk på fargen i bildet som du vil gjøre gjennomsiktig.

  Obs!: Du kan ikke gjøre mer enn én farge på et bilde gjennomsiktig. Områder som ser ensfargede ut (for eksempel blå himmel), kan faktisk bestå av ulike fargenyanser. Det kan derfor hende at fargen du velger bare vises på et lite område, og det kan være vanskelig å se gjennomsiktighetseffekten på visse bilder.

Endre gjennomsiktigheten til et bilde eller en fyllfarge

 1. Merk bildet eller objektet du vil endre gjennomsiktigheten for.

 2. Velg Formater bilde- eller Formater-fanen.

 3. Dra glidebryteren for gjennomsiktighet (Innringet i grønt i bildet nedenfor) rightward for å angi nøyaktig gjennomsiktighetsprosenten du vil bruke.

  Glidebryteren for gjennomsiktighet for bilder er på formateringsbilde-fanen når et bilde er valgt på et lysbilde

Gjøre en del av et bilde gjennomsiktig

Du kan gjøre en farge i et bilde gjennomsiktig for å skjule deler av bildet eller skape en lageffekt. Gjennomsiktige områder i bilder får samme farge som papiret de skrives ut på. I en elektronisk visning, for eksempel på et nettsted, har de gjennomsiktige områdene samme farge som bakgrunnen.

 1. Merk bildet som du vil endre gjennomsiktigheten for en farge i.

 2. Klikk på Endre farge, og velg deretter Angi gjennomsiktig fargeFormater bilde-fanen.

 3. Klikk på fargen i bildet som du vil gjøre gjennomsiktig.

  Obs!: Du kan ikke gjøre mer enn én farge på et bilde gjennomsiktig. Områder som ser ensfargede ut (for eksempel blå himmel), kan faktisk bestå av ulike fargenyanser. Det kan derfor hende at fargen du velger bare vises på et lite område, og det kan være vanskelig å se gjennomsiktighetseffekten på visse bilder.

Du kan gjøre et bilde gjennomsiktig i Office Online. Du må bruke en Skrivebordsversjon av Office (på Windows eller Mac OS) i stedet.

Se også

Legge til bakgrunn eller vannmerke i lysbilder

Fjerne bakgrunnen til et bilde

Endre lysstyrke, kontrast eller skarphet for et bilde

Endre fargen på et bilde

Legge til en kunstnerisk effekt på et bilde

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×