Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre OneNote-notatblokkene tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet gir deg en trinnvise instruksjoner for å gjøre OneNote-notatblokkene dine mer tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

OneNote-notatblokk med en Contoso Project-side som viser en liste over gjøremål og et stolpediagram for oversikt over månedlige utgifter.

Personer som er blinde eller svaksynte, kan lettere forstå notatene dine hvis du oppretter OneNote-notatblokkene med tanke på tilgjengelighet.

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte Fremgangs måter for å opprette OneNote-notat blokker som er tilgjengelige for personer med funksjons hemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle bilder og innebygde filer.

Alternativ tekst som beskriver bilder og andre objekter, er viktig for personer som ikke kan se skjermen. Skjermlesere leser alternativ tekst høyt, og er den eneste tilgjengelige informasjonen enkelte personer har om bilder og objekter. Sørg for at den alternative teksten er beskrivende.

Unngå å bruke bilder som eneste metode for å formidle tekst, siden det er tungvint å navigere lang alternativ tekst med en skjermleser.

Legg til alternativ tekst som beskriver bildet, for personer som ikke kan se det. Vær kortfattet, men inkluder beskrivelser av det som er viktig i bildet.

Hvis du må bruke et bilde som inneholder en kort tekst, gjentar du denne teksten i brødteksten.

Når du setter inn en filutskrift, må du sørge for å beholde den opprinnelige filen på siden som en alternativ informasjonskilde.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Hvis du vil finne manglende alternativ tekst, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Legg til illustrerende tekst for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Gi inndelingsgrupper, inndelinger og sider unike navn, og fjern tomme elementer.

Notatblokker som har beskrivende navn basert på innholdet, gjør det enklere for deg å finne spesifikk informasjon i notatene. Dette hjelper også personer som bruker skjermlesere, slik at de vet hva en inndeling, inndelingsgruppe eller side inneholder uten å åpne den.

Gi nytt navn til inndelinger

Slette inndelinger

Gi nytt navn til inndelingsgrupper

Slette inndelingsgrupper

Legge til en tittel eller gi nytt navn til en side

Slette en side

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som en figur eller etikett. Vurder for eksempel å bruke en grønn hake for å angi suksess og en rød X for å angi feil, i stedet for å bruke grønn og rød skyggelegging.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel klare farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer med nedsatt syn å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og riktig mellomrom.

Personer med dysleksi oppfatter tekst på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom bokstaver og ord. De kan for eksempel blande en tekstlinje med linjen nedenfor, eller oppleve at tilstøtende bokstaver fletter seg sammen.

Mange tomme linjer eller etterfølgende mellomrom kan gjøre navigasjon med tastaturet tregt, og gjør det enda vanskeligere å bruke skjermleseren.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkluder tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt, men unngå mer enn to mellomrom mellom ord og to tomme linjer mellom avsnitt.

 • Venstrejustere avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå ujevne mellomrom mellom ordene, noe som kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Skjermleserprogramvare gjenkjenner innebygde overskriftsstiler som overskrifter, og kan lese opp overskrifter til lytteren. Skjermleserprogramvare gjør det også mulig for brukere å navigere etter overskrift. Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i OneNote til å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene dine.

I tillegg er personer som har lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, avhengig av overskrifter for å hjelpe dem med å strukturere informasjon og dele informasjon inn i mindre biter som er enklere å ta inn.

For at navigasjon skal bli enklere kan du organisere overskriftene i den foreskrevne logiske rekkefølgen. Bruk overskrift 1, overskrift 2 og deretter overskrift 3, ikke overskrift 3, overskrift 1 og deretter overskrift 2.

Bruk overskrifter til å organisere informasjonen i notatene dine i små, logiske inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruk ordnede lister

Hvis du vil finne overskrifter som ikke er i en logisk rekkefølge, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Lagre informasjon i én notatbeholder.

I OneNote kan du legge til notater hvor som helst på en side ved å klikke på siden og legge til innhold. Dette oppretter en ny notatbeholder.

Hvis alle notatene på en side oppbevares i én enkelt beholder, kan brukere av skjermlesere lese alle på ett sted, uten å måtte gå til flere steder på siden.

Prøv å flytte all informasjon fra én side til én notatbeholder. Hvis notatbeholderen blir for stor, kan du dele den opp i flere sider, eller legge til beskrivende topptekster. (Skjermlesere kaller notatbeholdere «innholdsblokker».)

Bruk en enkel tabellstruktur, og spesifiser kolonnetoppteksten.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen. Skjermlesere bruker også informasjon fra topptekst til å identifisere rader og kolonner.

Legge til en tabelloverskrift

Du kan sikre at tabeller ikke inneholder nestede tabeller ved å bruke Tilgjengelighetskontroll.

Gjøre audio og video tilgjengelig for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en gjengivelse (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffekter som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Så langt det er mulig, må du sjekke at lyd-og videofiler er tilgjengelige før de settes inn i OneNote.

Du kan også sette inn en ekstra fil i notatblokken med bildetekster, teksting for hørselshemmede eller videobeskrivelser.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel fotografier, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen av bildet.

Tips!: Fyll ut feltene Tittel og Beskrivelse, da ulike skjermlesere kan lese denne informasjonen på forskjellige måter. Hold teksten kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon.

 1. Høyreklikk på bildet i notatblokken, og velg Alternativ tekst ….

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse for bildet.

  Avhengig av OneNote-versjonen kan Beskrivelse-feltet allerede inneholde en maskingenerert, alternativ tekst. Hvis du vil bruke denne teksten, lukker du dialogboksen Alternativ tekst.

  Skjermbilde av dialogboksen Alternativ tekst i OneNote med eksempeltekst i feltene Tittel og Beskrivelse.

 3. Når du er klar, velger du OK.

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Legg til alternativ tekst for innebygde filer, for eksempel støttematerialer, jobbeskrivelser eller rapportmaler, slik at skjermlesere kan lese filbeskrivelsen.

 1. Høyreklikk på den innebygde filen, og velg Alternativ tekst ….

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse for det innebygde objektet.

  Legge til alternativ tekst i en dialogboks for filutskrift

  Avhengig av OneNote-versjonen kan Beskrivelse-feltet allerede inneholde en maskingenerert, alternativ tekst. Hvis du vil bruke denne teksten, lukker du dialogboksen Alternativ tekst.

 3. Når du er klar, velger du OK.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Legg til en meningsfull hyperkobling i teksten for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk teksten du vil legge til en hyperkobling for, og høyreklikk på den.

 2. Velg Kobling….

 3. Teksten du merket, vises i feltet Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Tips!: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Legg til nettadressen i Adresse-feltet.

  Du kan kopiere og lime inn adressen, bruke knappene Bla gjennom nettet eller Bla gjennom etter fil , eller velge en plassering i OneNote for å finne målsiden, filen eller OneNote -elementet.

  Skjermbilde av dialogboksen Kobling i OneNote. Inneholder to felt som skal fylles ut: Tekst som skal vises, og adresse.
 5. Klikk OK.

Gi nytt navn til inndelinger

Inndelinger med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndeling.

 1. Høyreklikk på inndelingsnavnet du vil redigere i en notatblokk, og velg Gi nytt navn.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk på Enter.

  Skjermbilde av hurtigmenyen med alternativet Gi nytt navn valgt.

Slette inndelinger

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelinger som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingen du vil slette i en notatblokk, og velg Slett.

  Skjermbilde av hurtigmenyen for å fjerne en del
 2. Klikk på Ja i dialogboksen for bekreftelse.

Gi nytt navn til inndelingsgrupper

Inndelingsgrupper med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndelinggruppe.

 1. Høyreklikk på inndelingsgruppen du vil redigere i en notatblokk, og velg Gi nytt navn.

  Gi nytt navn til en inndelingsgruppe i OneNote for Windows-dialogboks
 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk på Enter.

Slette inndelingsgrupper

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelingsgrupper som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsgruppen du vil fjerne i en notatblokk, og velg Slett.

  Slette en inndelingsgruppe i OneNote for Windows-dialogboks
 2. Velg Ja i dialogboksen for bekreftelse.

Legge til en tittel eller gi et nytt navn til en side

Sider med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne den riktige siden.

 1. I Side-listen høyreklikker du på siden du vil gi navn eller nytt navn til, og velger Gi nytt navn.

  Gi nytt navn til en side i OneNote for Windows-dialogboks
 2. Skriv inn et navn for siden.

Slette en side

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte sider som ikke inneholder informasjon.

 1. I Side-listen høyreklikker du på siden du vil fjerne, og velger Slett.

  Slette en side i OneNote for Windows-dialogboks

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. Hjem-fanen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift, for å fremheve noe.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk Automatisk-innstillingen for skriftfarger for å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, .

 1. Velg teksten.

 2. Klikk på pilen som peker nedover, ved siden av Skriftfarge-knappen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Automatisk.

  Skjermbilde av alternativet Skriftfarge på Hjem-menyen.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruk de innebygde overskriftsstilene til å lage en disposisjon av notatblokksidene for skjermleserne. Skjermlesere tolker ikke en tekstdel med stor og fet skrift til å være en overskrift, med mindre de innebygde stilene brukes.

 1. Merk teksten for overskriften.

 2. Velg en overskriftsstil på Hjem-fanen, for eksempel Overskrift 2.

  Skjermbilde av valg av en overskriftsstil fra Hjem-menyen.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte teksten til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Punktmerking-knappen på Hjem-fanen.

 3. Hvis du vil endre punktstilen, klikker du på pilen som peker nedover, ved siden av Punktmerking-knappen.

  Skjermbilde av elementet Punktmerket liste valgt på Hjem-menyen.
 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Når det er gjennomførbart, bruk nummererte lister da de er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Nummerering-knappen på Hjem-fanen.

 3. Hvis du vil endre nummereringsstilen, klikker du på pilen som peker nedover, ved siden av Nummerering-knappen.

  Skjermbilde av alternativet Nummerert liste i Hjem-menyen.
 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstavstand

Øk eller reduser mellomrommet mellom setninger og avsnitt for å forbedre lesbarheten.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Klikk på knappen Avsnittsjustering på Hjem-fanen.

 3. Klikk Alternativer for avsnittsavstand... , og skriv inn avstanden du vil bruke.

  Obs!: Verdiene for avsnittsavstand i OneNote følger en annen logikk enn verdiene i for eksempel Word. I OneNote må du angi det totale antallet (i punkter) for både gjeldende skriftstørrelse og den tiltenkte linjeavstanden. Hvis du for eksempel vil bruke dobbel linjeavstand med Calibri skriftstørrelse 11, angir du 27 i Minste linjeavstand-feltet.

 4. Skjermbilde av alternativet Avsnittsavstand på Hjem-menyen.

Legge til en tabelloverskrift

Legg til topptekster i tabellen for hjelpe skjermlesere å holde oversikt over kolonnene og radene .

Alle tabeller som er opprettet i OneNote har automatisk en overskriftsrad. Det er mulig å fjerne/legge til overskriftsraden ved hjelp av OneNote Windows-skrivebordsappen. Hvis du bruker en bærbar PC som har overskriftsraden deaktivert, kan du bruke Windows-skrivebordsappen til å løse dette problemet.

 1. I tabellen plasserer du markøren et vilkårlig sted i den første raden.

 2. Klikk på Sett inn ovenfor i Tabellverktøy-fanen.

 3. Høyreklikk den innsatte raden i tabellen, og velg Tabell. Kontroller at Topptekstrad er valgt.

 4. Gå tilbake til tabellen og skriv inn kolonneoverskriftene.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Excel-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig for personer med funksjons hemninger

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette OneNote for Mac-notatblokker som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle bilder og innebygde filer.

Alternativ tekst som beskriver bilder og andre objekter, er viktig for personer som ikke kan se skjermen. Skjermlesere leser alternativ tekst høyt, og er den eneste tilgjengelige informasjonen enkelte personer har om bilder og objekter. Sørg for at den alternative teksten er beskrivende.

Unngå å bruke bilder som eneste metode for å formidle tekst, siden det er tungvint å navigere lang alternativ tekst med en skjermleser.

Legg til alternativ tekst som beskriver bildet eller objektet, for personer som ikke kan se det. Vær kortfattet, men inkluder en beskrivelse av det som er viktig i bildet.

Hvis du må bruke et bilde som inneholder en kort tekst, gjentar du denne teksten i brødteksten.

Når du setter inn en filutskrift, må du sørge for å beholde den opprinnelige filen på siden som en alternativ informasjonskilde.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Hvis du vil finne manglende alternativ tekst, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Legg til illustrerende tekst for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Gi inndelingsgrupper, inndelinger og sider unike navn, og fjern tomme elementer.

Notatblokker som har beskrivende navn basert på innholdet, gjør det enklere for deg å finne spesifikk informasjon i notatene. Dette hjelper også personer som bruker skjermlesere, slik at de vet hva en inndeling, inndelingsgruppe eller side inneholder uten å åpne den.

Gi nytt navn til inndelinger

Slette inndelinger

Gi nytt navn til inndelingsgrupper

Slette inndelingsgrupper

Legge til en tittel eller gi nytt navn til en side

Slette en side

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som en figur eller etikett. Vurder for eksempel å bruke en grønn hake for å angi suksess og en rød X for å angi feil, i stedet for å bruke grønn og rød skyggelegging.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel klare farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer med nedsatt syn å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og riktig mellomrom.

Personer med dysleksi oppfatter tekst på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom bokstaver og ord. De kan for eksempel blande en tekstlinje med linjen nedenfor, eller oppleve at tilstøtende bokstaver fletter seg sammen.

Mange tomme linjer eller etterfølgende mellomrom kan gjøre navigasjon med tastaturet tregt, og gjør det enda vanskeligere å bruke skjermleseren.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkluder tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt, men unngå mer enn to mellomrom mellom ord og to tomme linjer mellom avsnitt.

 • Venstrejuster avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå ujevne mellomrom mellom ordene, noe som kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Programvare for skjermlesere gjenkjenner innebygde overskriftsstiler som overskrifter, og kan lese opp overskrifter til lytteren. Skjermleserprogramvare gjør det også mulig for brukere å navigere etter overskrift. Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i OneNote til å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene dine.

I tillegg er personer som har lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, avhengig av overskrifter for å hjelpe dem med å strukturere informasjon og dele informasjon inn i mindre biter som er enklere å ta inn.

Du gjør navigasjon enklere ved å organisere overskriftene i den foreskrevne logiske rekkefølgen. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, ikke Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2.

Bruk overskrifter til å organisere informasjonen i notatene dine i små, logiske inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruk ordnede lister

Hvis du vil finne overskrifter som ikke er i en logisk rekkefølge, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Lagre informasjon i én notatbeholder.

I OneNote kan du legge til notater hvor som helst på en side ved å klikke på siden og legge til innhold. Dette oppretter en ny notatbeholder.

Hvis alle notatene på en side oppbevares i én enkelt beholder, kan brukere av skjermlesere lese alle på ett sted, uten å måtte gå til flere steder på siden.

Prøv å flytte all informasjon fra én side til én notatbeholder. Hvis notatbeholderen blir for stor, kan du dele den opp i flere sider, eller legge til beskrivende topptekster. (Skjermlesere kaller notatbeholdere «innholdsblokker».)

Bruk en enkel tabellstruktur.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Alle tabeller som er opprettet i OneNote for Mac, er opprettet med en overskriftsrad som standard. Hvis du vil legge til en tabelloverskrift som har blitt fjernet, må du bruke Windows-skrivebordsprogrammet til å Legge til en tabelloverskrift.

Bruk Tilgjengelighetskontroll til å sikre at tabeller ikke inneholder nestede tabeller.

Gjøre audio og video tilgjengelig for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en gjengivelse (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffekter som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Så langt det er mulig, må du sjekke at lyd-og videofiler er tilgjengelige før de settes inn i OneNote.

Du kan også sette inn en ekstra fil i notatblokken med bildetekster, teksting for hørselshemmede eller videobeskrivelser.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel fotografier, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen av bildet.

 1. Høyreklikk bildet i notatblokken, og velg Alternativ tekst... .

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, klikker du OK.

  Tips!: Fyll ut feltene Tittel og Beskrivelse, da ulike skjermlesere kan lese denne informasjonen på forskjellige måter.

  Alternativ tekst-dialogboks for Mac Sierra.

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Legg til alternativ tekst for innebygde filer, for eksempel støttematerialer, jobbeskrivelser eller rapportmaler, slik at skjermlesere kan lese filbeskrivelsen.

 1. Høyreklikk på filen i notatblokken, og velg Alternativ tekst ….

 2. Skriv inn en tittel og beskrivelse for filen.

  Legge til alternativ tekst for innebygde filer i OneNote for Mac
 3. Velg OK når du er ferdig.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Legg til en meningsfull hyperkobling i teksten for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Klikk på Kobling på båndet i Sett inn-fanen.

 3. Teksten du merket, vises i feltet Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Tips!: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Legg til nettadressen i Adresse-feltet. Du kan kopiere og lime inn adressen fra den opprinnelige plasseringen.

  Hyperkobling-dialogboks for Mac.

 5. Klikk OK.

Gi nytt navn til inndelinger

Inndelinger med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndeling.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil redigere, i listen over inndelinger, og velg Gi nytt navn.

 2. Skriv inn det nye navnet.

  Hurtigmeny for inndeling med utheving av Gi nytt navn til inndeling.

Slette inndelinger

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelinger som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil slette, i listen over inndelinger, og velg Slett inndeling.

  Hurtigmeny for inndeling i Mac med utheving av Slett inndeling.

 2. Klikk på Ja i dialogboksen for bekreftelse.

Gi nytt navn til inndelingsgrupper

Inndelingsgrupper med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndelinggruppe.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil gi nytt navn til, i listen over inndelinger.

 2. Velg Gi nytt navn.

  Gi nytt navn til en inndelingsgruppe i OneNote for Mac
 3. Skriv inn det nye navnet på inndelingsgruppen, og trykk deretter på Enter.

Slette inndelingsgrupper

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelingsgrupper som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsgruppen du vil fjerne, i listen over inndelinger.

 2. Velg Slett.

  Slette en inndelingsgruppe i OneNote for Mac
 3. Velg Ja i dialogboksen for bekreftelse.

Legge til en tittel eller gi et nytt navn til en side

Sider med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne den riktige siden.

 1. Høyreklikk på siden du vil gi navn eller nytt navn til, i side-listen.

 2. Velg Gi nytt navn.

  Gi nytt navn til en side i OneNote for Mac
 3. Skriv inn et navn for siden.

Slette en side

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte sider som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på siden du vil fjerne, i side-listen.

  Slette en side i OneNote for Mac
 2. Velg Slett.

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. Hjem-fanen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift, for å fremheve noe.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk Automatisk-innstillingen for skriftfarger for å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, .

 1. Velg teksten.

 2. Klikk på pilen som peker nedover, ved siden av Skriftfarge-knappen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Automatisk.

  Skriftfarge-rullegardinmenyen i OneNote for Mac.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruk de innebygde overskriftsstilene til å lage en disposisjon av notatblokksidene for skjermleserne. Skjermlesere tolker ikke en tekstdel med stor og fet skrift til å være en overskrift, med mindre de innebygde stilene brukes.

 1. Merk teksten for overskriften.

 2. Velg en overskriftsstil på Hjem-fanen, for eksempel Overskrift 2.

  Overskriftstil-meny i OneNote for Mac,

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte teksten til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Punktmerking-knappen på Hjem-fanen.

 3. Hvis du vil endre punktstilen, klikker du på pilen som peker nedover, ved siden av Punktmerking-knappen.

 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Punktmerket liste-rullegardinmeny i Mac.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Når det er gjennomførbart, bruk nummererte lister da de er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Nummerering-knappen på Hjem-fanen.

 3. Hvis du vil endre nummereringsstilen, klikker du på pilen som peker nedover, ved siden av Nummerering-knappen.

  Nummerert liste-rullegardinmeny i Mac.
 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstavstand

Øk eller reduser mellomrommet mellom setninger og avsnitt for å forbedre lesbarheten.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Klikk på knappen Avsnittsjustering på Hjem-fanen.

 3. Klikk på justeringen du vil bruke.

  Avsnittjustering-rullegardinmeny på Mac.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Excel-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig for personer med funksjons hemninger

Obs!: Dette emnet forutsetter at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette notatblokker som er tilgjengelige for alle, i OneNote for iOS.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle bilder og innebygde filer.

Alternativ tekst som beskriver bilder og andre objekter, er viktig for personer som ikke kan se skjermen. Skjermlesere leser alternativ tekst høyt, og er den eneste tilgjengelige informasjonen enkelte personer har om bilder og objekter. Sørg for at den alternative teksten er beskrivende.

Unngå å bruke bilder som eneste metode for å formidle tekst, siden det er tungvint å navigere lang alternativ tekst med en skjermleser.

Legg til alternativ tekst som beskriver bildet eller objektet, for personer som ikke kan se det. Vær kortfattet, men inkluder en beskrivelse av det som er viktig i bildet.

Hvis du må bruke et bilde som inneholder en kort tekst, gjentar du denne teksten i brødteksten.

Når du setter inn en filutskrift, må du sørge for å beholde den opprinnelige filen på siden som en alternativ informasjonskilde.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Legg til illustrerende tekst for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Gi inndelingsgrupper, inndelinger og sider unike navn, og fjern tomme elementer.

Notatblokker som har beskrivende navn basert på innholdet, gjør det enklere for deg å finne spesifikk informasjon i notatene. Dette hjelper også personer som bruker skjermlesere, slik at de vet hva en inndeling, inndelingsgruppe eller side inneholder uten å åpne den.

Gi nytt navn til inndelinger

Slette inndelinger

Gi nytt navn til inndelingsgrupper

Slette inndelingsgrupper

Legge til en tittel eller gi nytt navn til en side

Slette en side

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som en figur eller etikett. Vurder for eksempel å bruke en grønn hake for å angi suksess og en rød X for å angi feil, i stedet for å bruke grønn og rød skyggelegging.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel klare farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer med nedsatt syn å skille mellom tekst og figurer.

Du kan endre tekstfargene i skrivebordsversjonen, Windows 10-appen eller nettbaserte versjoner av OneNote. De endrede fargene blir synlige når notatblokken åpnes i iOS-versjonen. Du finner instruksjoner om hvordan du bruker tilgjengelige tekstfarger i OneNote for Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online ved å se de relevante inndelingene i denne artikkelen.

Bruk en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og riktig mellomrom.

Personer med dysleksi oppfatter tekst på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom bokstaver og ord. De kan for eksempel blande en tekstlinje med linjen nedenfor, eller oppleve at tilstøtende bokstaver fletter seg sammen.

Mange tomme linjer eller etterfølgende mellomrom kan gjøre navigasjon med tastaturet tregt, og gjør det enda vanskeligere å bruke skjermleseren.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkluder tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt, men unngå mer enn to mellomrom mellom ord og to tomme linjer mellom avsnitt.

 • Venstrejuster avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå ujevne mellomrom mellom ordene, noe som kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Lagre informasjon i én notatbeholder.

Du kan legge til notater hvor som helst på en side ved å klikke på siden og legge til innhold i OneNote. Dette oppretter en ny notatbeholder.

Hvis alle notatene på en side oppbevares i én enkelt beholder, kan brukere av skjermlesere lese alle på ett sted, uten å måtte gå til flere steder på siden.

Prøv å flytte all informasjon fra én side til én notatbeholder. Hvis notatbeholderen blir for stor, kan du dele den opp i flere sider, eller legge til beskrivende topptekster. (Skjermlesere kaller notatbeholdere «innholdsblokker».)

Bruk en enkel tabellstruktur.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Alle tabeller som er opprettet i OneNote for iOS, er opprettet med en overskriftsrad som standard. Hvis du vil legge til en tabelloverskrift som har blitt fjernet, må du bruke Windows-skrivebordsprogrammet til å Legge til en tabelloverskrift.

Sørg for at tabeller ikke inneholder nestede tabeller ved å undersøke dem visuelt i OneNote for iOS eller bruke Tilgjengelighetskontroll i skrivebordsversjonen, Windows 10-appen eller nettbaserte versjoner av OneNote.

Gjøre audio og video tilgjengelig for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en gjengivelse (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffekter som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Så langt det er mulig, må du sjekke at lyd-og videofiler er tilgjengelige før de settes inn i OneNote.

Du kan også sette inn en ekstra fil i notatblokken med bildetekster, teksting for hørselshemmede eller videobeskrivelser.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legg til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese en beskrivelse av bildet.

 1. Trykk og hold på bildet i notatblokken, sveip til venstre i hurtigmenyen og trykk på Alternativ tekst.

 2. Skriv inn en tittel og beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, trykker du på Ferdig.

  Tips!: Fyll ut feltene TITTEL og BESKRIVELSE, da ulike skjermlesere kan lese denne informasjonen på forskjellige måter.

  Alternativ tekst-dialogboks i iPhone.

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Legg til alternativ tekst for innebygde filer, for eksempel støttematerialer, jobbeskrivelser eller rapportmaler, slik at skjermlesere kan lese filbeskrivelsen.

 1. Trykk og hold på filen på en side i notatblokken.

 2. Sveip til venstre i hurtigmenyen, og trykk på Alternativ tekst.

 3. Skriv inn en tittel og beskrivelse for filen.

  Legge til alternativ tekst for en innebygd fil i OneNote for iOS
 4. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote for iOS-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Legg til en hyperkobling i en meningsfull tekst for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Sveip til venstre i menylinjen, og trykk deretter på Sett inn kobling-knappen.

  Kobling-knapp i menylinjen i iPhone.
 3. Teksten du merket, vises i VIS-feltet. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Tips!: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Skriv nettadressen til hyperkoblingen inn i ADRESSE-feltet.

  Obs!: Du kan også kopiere og lime inn adressen.

 5. Trykk Ferdig.

  Hyperkobling-dialogboks i iPhone.

Gi nytt navn til inndelinger

Inndelinger med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndeling.

 1. Trykk og hold på inndelingsfanen du vil gi nytt navn til i en notatblokk, og trykk på Gi nytt navn-knappen i menylinjen.

  Gi ny navn til inndeling-knappen i menylinjen i iPhone.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk på Ferdig.

Slette inndelinger

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelinger som ikke inneholder informasjon.

 1. Trykk og hold på inndelingsfanen du vil fjerne i en notatblokk, og trykk deretter på Fjern-knappen i menylinjen.

  Fjern inndeling-knappen i menylinjen i iPhone.

 2. Klikk på Slett i dialogboksen for bekreftelse.

Gi nytt navn til inndelingsgrupper

Inndelingsgrupper med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndelinggruppe.

 1. Trykk og hold på inndelingsgruppen du vil gi nytt navn til, i INNDELINGER-listen.

 2. I menylinjen trykker du på Gi nytt navn-knappen Knapp for gi nytt navn til inndeling eller inndelingsgruppe i OneNote for iOS .

  Gi nytt navn til en inndelingsgruppe i OneNote for iOS
 3. Skriv inn det nye navnet på inndelingsgruppen, og trykk deretter på Ferdig.

Slette inndelingsgrupper

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelingsgrupper som ikke inneholder informasjon.

 1. Trykk og hold på inndelingsgruppen du vil fjerne, i INNDELINGER-listen.

 2. I menylinjen trykker du på Fjern-knappen Knapp for sletting av side, inndeling eller inndelingsgruppe i OneNote for iOS .

  Slette en inndelingsgruppe i OneNote for iOS
 3. Velg Slett i dialogboksen for bekreftelse.

Legge til en tittel eller gi et nytt navn til en side

Sider med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne den riktige siden.

 1. Trykk på siden du vil gi navn eller nytt navn til, i SIDE-listen.

 2. Skriv inn navnet på linjen for sidetittel, over klokkeslettet og datoen.

  Gi nytt navn til en side i OneNote for iOS

Slette en side

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte sider som ikke inneholder informasjon.

 1. Trykk og hold på siden du vil fjerne, i SIDE-listen.

 2. Trykk på Fjern-knappen Knapp for sletting av side, inndeling eller inndelingsgruppe i OneNote for iOS i hurtigmenyen.

  Slette en side i OneNote for iOS

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

Bruk tekstformatering

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. I menylinjen kan du for eksempel velg fet eller kursivert skrift for å understreke eller fremheve noe. Trykk på alternativet du vil velge.

  Fet tekst-knappen på menylinjen i iPhone.

Endre skrift og størrelse

 1. Trykk på Innstillinger-knappen i Notatblokker-visningen.

  Innstillinger-knapp i Notatblokker iPhone.
 2. Trykk på Rediger og vis i Innstillinger.

 3. Velg en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype.

  Endre alternativer for skrifttype og tekststørrelse i Innstillinger i iPhone.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte kontinuerlig tekst til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Trykk på Punktmerking-knappen i menylinjen.

  Punktmerket liste-knapp på menylinjen i iPhone.

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Bruk en nummerert liste for en sekvens, da det er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Trykk på Nummerering-knappen i menylinjen.

  Sortert liste-knappen på menylinjen i iPhone.

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstavstand

Juster avsnittene til venstre for å unngå ujevne avstander mellom ordene.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Trykk på Reduser innrykk-knappen i menylinjen.

  Venstrejuster-knapp i menylinjen i iPhone.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Excel-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig for personer med funksjons hemninger

Obs!: Dette emnet antar at du bruker en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette notatblokker i OneNote for Android som er tilgjengelige for alle.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle bilder og innebygde filer.

Alternativ tekst som beskriver bilder og andre objekter, er viktig for personer som ikke kan se skjermen. Skjermlesere leser alternativ tekst høyt, og er den eneste tilgjengelige informasjonen enkelte personer har om bilder og objekter. Sørg for at den alternative teksten er beskrivende.

Unngå å bruke bilder som eneste metode for å formidle tekst, siden det er tungvint å navigere lang alternativ tekst med en skjermleser.

Legg til alternativ tekst som beskriver bildet eller objektet, for personer som ikke kan se det. Vær kortfattet, men inkluder en beskrivelse av det som er viktig i bildet.

Hvis du må bruke et bilde som inneholder en kort tekst, gjentar du denne teksten i brødteksten.

Legge til alternativ tekst i bilder

Du kan legge til alternative tekster i innebygde filer i skrivebordsversjonen, Windows 10-appen og nettbaserte versjoner av OneNote. Instruksjoner om hvordan du legger til alternativ tekst i innebygde filer i OneNote for Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finner du ved å se de relevante inndelingene i denne artikkelen.

Legg til illustrerende tekst for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Gi inndelingsgrupper, inndelinger og sider unike navn, og fjern tomme elementer.

Notatblokker som har beskrivende navn basert på innholdet, gjør det enklere for deg å finne spesifikk informasjon i notatene. Dette hjelper også personer som bruker skjermlesere, slik at de vet hva en inndeling, inndelingsgruppe eller side inneholder uten å åpne den.

Gi nytt navn til inndelinger

Slette inndelinger

Legge til en tittel eller gi nytt navn til en side

Slette en side

Du kan gi nytt navn til og slette inndelingsgruppene i skrivebordsversjonen og Windows 10-appen for OneNote. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du gir nytt navn til eller sletter inndelings grupper i OneNote for Windows-, Mac-eller Windows 10-appen, kan du se de respektive delene i denne artikkelen

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som en figur eller etikett. Vurder for eksempel å bruke en grønn hake for å angi suksess og en rød X for å angi feil, i stedet for å bruke grønn og rød skyggelegging.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel klare farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer med nedsatt syn å skille mellom tekst og figurer.

Du kan endre tekstfargene i skrivebordsversjonen, Windows 10-appen eller nettbaserte versjoner av OneNote. De endrede fargene blir synlige når notatblokken åpnes i Android-versjonen. Du finner instruksjoner om hvordan du bruker tilgjengelige tekstfarger i OneNote for Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online ved å se de relevante inndelingene i denne artikkelen.

Bruk en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og riktig mellomrom.

Personer med dysleksi oppfatter tekst på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom bokstaver og ord. De kan for eksempel blande en tekstlinje med linjen nedenfor, eller oppleve at tilstøtende bokstaver fletter seg sammen.

Mange tomme linjer eller etterfølgende mellomrom kan gjøre navigasjon med tastaturet tregt, og gjør det enda vanskeligere å bruke skjermleseren.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkluder tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt, men unngå mer enn to mellomrom mellom ord og to tomme linjer mellom avsnitt.

 • Venstrejuster avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå ujevne mellomrom mellom ordene, noe som kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Du kan endre skriften og størrelsen i skrivebordsversjonen, Windows 10-appen og nettbaserte versjoner av OneNote. Instruksjoner for hvordan du endrer teksttype og -størrelse i OneNote for Windows, Mac, Windows 10-appen eller Online finner du ved å se de relevante inndelingene i denne artikkelen.

Lagre informasjon i én notatbeholder.

I OneNote kan du legge til notater hvor som helst på en side ved å klikke på siden og legge til innhold. Dette oppretter en ny notatbeholder.

Hvis alle notatene på en side oppbevares i én enkelt beholder, kan brukere av skjermlesere lese alle på ett sted, uten å måtte gå til flere steder på siden.

Prøv å flytte all informasjon fra én side til én notatbeholder. Hvis notatbeholderen blir for stor, kan du dele den opp i flere sider, eller legge til beskrivende topptekster. (Skjermlesere kaller notatbeholdere «innholdsblokker».)

Bruk en enkel tabellstruktur.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Alle tabeller som er opprettet i OneNote for Android, er opprettet med en overskriftsrad som standard. Hvis du vil legge til en tabelloverskrift som har blitt fjernet, må du bruke Windows-skrivebordsprogrammet til å Legge til en tabelloverskrift.

Sørg for at tabeller ikke inneholder nestede tabeller ved å undersøke dem visuelt i OneNote for Android eller bruke Tilgjengelighetskontroll i skrivebordsversjonen, Windows 10-appen eller nettbaserte versjoner av OneNote.

Gjøre audio og video tilgjengelig for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en gjengivelse (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffekter som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Så langt det er mulig, må du sjekke at lyd-og videofiler er tilgjengelige før de settes inn i OneNote.

Du kan også sette inn en ekstra fil i notatblokken med bildetekster, teksting for hørselshemmede eller videobeskrivelser.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legg til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese en beskrivelse av bildet.

 1. Trykk og hold på bildet i notatblokken.

 2. Trykk på Flere alternativer-knappen Flere alternativer-knappen i hurtigmenyen i OneNote for Android i hurtigmenyen, og velg deretter ALTERNATIV TEKST.

 3. Skriv inn en tittel og beskrivelse for bildet. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, trykker du på FERDIG.

  Tips!: Fyll ut feltene Tittel og Beskrivelse, da ulike skjermlesere kan lese denne informasjonen på forskjellige måter.

  Legge til alternativ tekst for bilder i OneNote for Android

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote for Android-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Legg til en hyperkobling i en meningsfull tekst for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Sveip til venstre i menylinjen, og trykk deretter på Sett inn kobling-knappen Legge til hyperkoblingsknapp i OneNote for Android .

 3. Teksten du merket, vises i feltet Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Tips!: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Skriv nettadressen til hyperkoblingen inn i Adresse-feltet.

  Obs!: Du kan også kopiere og lime inn adressen.

 5. Trykk på FERDIG.

  Legge til hyperkobling-dialogboks i OneNote for Android

Gi nytt navn til inndelinger

Inndelinger med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndeling.

 1. Trykk og hold på inndelingen du vil gi nytt navn til, i INNDELINGER-listen.

 2. Trykk på Gi nytt navn til inndeling i hurtigmenyen.

  Gi nytt navn til en inndeling i OneNote for Android
 3. Skriv inn det nye navnet, og trykk på GI NYTT NAVN.

Slette inndelinger

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelinger som ikke inneholder informasjon.

 1. Trykk og hold på inndelingen du vil fjerne, i INNDELINGER-listen.

 2. Trykk på Slett inndeling i hurtigmenyen.

  Slette en inndeling i OneNote for Android
 3. Klikk på SLETT i dialogboksen for bekreftelse.

Legge til en tittel eller gi et nytt navn til en side

Sider med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig side.

 1. Trykk på siden du vil gi navn eller nytt navn til, i side-listen.

 2. Skriv inn det nye sidenavnet på linjen for sidetittel, over klokkeslettet og datoen.

  Gi nytt navn til en side i OneNote for Android

Slette en side

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte sider som ikke inneholder informasjon.

 1. Trykk og hold på siden du vil fjerne, i side-listen.

 2. Velg Slett side i hurtigmenyen.

  Slette en side i en lang hurtigmeny i OneNote for Android
 3. Velg SLETT i dialogboksen for bekreftelse.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Du kan forbedre tekstformateringen ved å bruke fet skrift, justere teksten til venstre og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Hvis du vil bruke tekstformatering, merk delen av teksten du vil formatere.

 2. I menylinjen kan du for eksempel velg fet eller understreket skrift for fremheve noe. Trykk på alternativet du vil ha.

  Tekstformateringsknapper på verktøylinjen i OneNote for Android

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte kontinuerlig tekst til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Trykk på Punktmerking-knappen i menylinjen Punktmerket liste-knapp i OneNote for Android .

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Bruk en nummerert liste for en sekvens, da det er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Trykk på Nummerering-knappen i menylinjen. Legge til nummerert liste-knapp i OneNote for Android .

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstjustering

Juster avsnittene til venstre for å unngå ujevne avstander mellom ordene.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Trykk på Reduser innrykk-knappen Juster venstre-knapp i OneNote for Android på menylinjen.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Excel-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig for personer med funksjons hemninger

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette notatblokker i OneNote for Windows 10 som er tilgjengelige for alle.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle bilder og innebygde filer.

Alternativ tekst som beskriver bilder og andre objekter, er viktig for personer som ikke kan se skjermen. Skjermlesere leser alternativ tekst høyt, og er den eneste tilgjengelige informasjonen enkelte personer har om bilder og objekter. Sørg for at den alternative teksten er beskrivende.

Unngå å bruke bilder som eneste metode for å formidle tekst, siden det er tungvint å navigere lang alternativ tekst med en skjermleser.

Legg til alternativ tekst som beskriver bildet eller objektet, for personer som ikke kan se det. Vær kortfattet, men inkluder en beskrivelse av det som er viktig i bildet.

Hvis du må bruke et bilde som inneholder en kort tekst, gjentar du denne teksten i brødteksten.

Når du setter inn en filutskrift, må du sørge for å beholde den opprinnelige filen på siden som en alternativ informasjonskilde.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Hvis du vil finne manglende alternativ tekst, kan du bruke Tilgjengelighetskontroll.

Legg til illustrerende tekst for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Gi inndelingsgrupper, inndelinger og sider unike navn, og fjern tomme elementer.

Notatblokker som har beskrivende navn basert på innholdet, gjør det enklere for deg å finne spesifikk informasjon i notatene. Dette hjelper også personer som bruker skjermlesere, slik at de vet hva en inndeling, inndelingsgruppe eller side inneholder uten å åpne den.

Gi nytt navn til inndelinger

Slette inndelinger

Gi nytt navn til inndelingsgrupper

Slette inndelingsgrupper

Legge til en tittel eller gi nytt navn til en side

Slette en side

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som en figur eller etikett. Vurder for eksempel å bruke en grønn hake for å angi suksess og en rød X for å angi feil, i stedet for å bruke grønn og rød skyggelegging.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene dine skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, inkludert personer med synshemning, kan se den godt.

Bruk for eksempel klare farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer med nedsatt syn å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og riktig mellomrom.

Personer med dysleksi oppfatter tekst på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom bokstaver og ord. De kan for eksempel blande en tekstlinje med linjen nedenfor, eller oppleve at tilstøtende bokstaver fletter seg sammen.

Mange tomme linjer eller etterfølgende mellomrom kan gjøre navigasjon med tastaturet tregt, og gjør det enda vanskeligere å bruke skjermleseren.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkluder tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt, men unngå mer enn to mellomrom mellom ord og to tomme linjer mellom avsnitt.

 • Venstrejuster avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå ujevne mellomrom mellom ordene, noe som kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstjustering

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Programvare for skjermlesere gjenkjenner innebygde overskriftsstiler som overskrifter, og kan lese opp overskrifter til lytteren. Programvare for skjermlesere gjør det også mulig for brukere å navigere etter overskriftene. Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i OneNote for å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene dine.

I tillegg er personer som har lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, avhengig av overskrifter for å hjelpe dem med å strukturere informasjon og dele informasjon inn i mindre biter som er enklere å ta inn.

Du gjør navigasjon enklere ved å organisere overskriftene i den foreskrevne logiske rekkefølgen. Bruk Overskrift 1, Overskrift 2 og deretter Overskrift 3, ikke Overskrift 3, Overskrift 1 og deretter Overskrift 2.

Bruk overskrifter til å organisere informasjonen i notatene dine i små, logiske inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruk ordnede lister

Lagre informasjon i én notatbeholder.

I OneNote kan du legge til notater hvor som helst på en side ved å klikke på siden og legge til innhold. Dette oppretter en ny notatbeholder.

Hvis alle notatene på en side oppbevares i én enkelt beholder, kan brukere av skjermlesere lese alle på ett sted, uten å måtte gå til flere steder på siden.

Prøv å flytte all informasjon fra én side til én notatbeholder. Hvis notatbeholderen blir for stor, kan du dele den opp i flere sider, eller legge til beskrivende topptekster. (Skjermlesere kaller notatbeholdere «innholdsblokker».)

Bruk en enkel tabellstruktur.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Alle tabeller som er opprettet i OneNote for Windows 10, er opprettet med en overskriftsrad som standard. Hvis du vil legge til en tabelloverskrift som har blitt fjernet, må du bruke Windows-skrivebordsprogrammet til å Legge til en tabelloverskrift.

Gjøre audio og video tilgjengelig for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en gjengivelse (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffekter som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Så langt det er mulig, må du sjekke at lyd-og videofiler er tilgjengelige før de settes inn i OneNote.

Du kan også sette inn en ekstra fil i notatblokken med bildetekster, teksting for hørselshemmede eller videobeskrivelser.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legg til alternativ tekst i bilder, for eksempel bilder, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese en beskrivelse av bildet.

 1. Høyreklikk på bildet i notatblokken, og velg Bilde > Alternativ tekst.

 2. Skriv inn en tittel og en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, velger du Ferdig.

  Tips!: Fyll ut feltene Tittel og Beskrivelse, da ulike skjermlesere kan lese denne informasjonen på forskjellige måter.

  Dialogboks for alternativ tekst for å legge til alternativ tekst i OneNote for Windows 10.

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Legg til alternativ tekst for innebygde filer, for eksempel støttematerialer, jobbeskrivelser eller rapportmaler, slik at skjermlesere kan lese filbeskrivelsen.

 1. Høyreklikk på filen på siden.

 2. Velg Fil > Alternativ tekst.

 3. Skriv inn en tittel og en beskrivelse for filen.

  Legge til alternativ tekst for innebygde filer i OneNote for Windows 10
 4. Velg Ferdig.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Legg til en hyperkobling i en meningsfull tekst for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Velg KoblingSett inn-fanen.

 3. Teksten du merket, vises i feltet Tekst som skal vises. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Tips!: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Skriv nettadressen til hyperkoblingen inn i Adresse-feltet.

  Tips!: Du kan også kopiere og lime inn adressen.

 5. Velg Sett inn.

  Skjermbilde av dialogboksen for å legge til en hypertekstkobling i OneNote for Windows 10.

Gi nytt navn til inndelinger

Inndelinger med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndeling.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil redigere i en notatblokk, og velg Gi nytt navn til inndeling.

  Skjermbilde av hurtigmenyen for å gi nytt navn til en inndelingsfane i OneNote for Windows 10.

 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk på ENTER.

Slette inndelinger

Du hjelper skjermlesere og brukere til å finne relevant informasjon raskt ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelinger som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil slette i en notatblokk, og velg Slett inndeling.

  Skjermbilde av hurtigmenyen for å slette en inndelingsfane i OneNote for Windows 10.

 2. Velg Slett inndeling i dialogboksen for bekreftelse.

Gi nytt navn til inndelingsgrupper

Inndelingsgrupper med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndelinggruppe.

 1. Høyreklikk på inndelingsgruppen du vil gi nytt navn til, i listen over inndelinger, og velg Gi nytt navn til inndelingsgruppe.

  Gi nytt navn til inndelingsgrupper i OneNote for Windows 10-appen
 2. Skriv inn det nye navnet, og trykk på Enter.

Slette inndelingsgrupper

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelingsgrupper som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsgruppen du vil fjerne, i listen over inndelinger, og velg Slett inndelingsgruppe.

  Slette inndelingsgrupper i OneNote for Windows 10-appen
 2. Velg Slett i dialogboksen for bekreftelse.

Legge til en tittel eller gi et nytt navn til en side

Sider med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne den riktige siden.

 1. Høyreklikk på siden du vil gi navn eller nytt navn til, i side-listen.

 2. Velg Gi nytt navn til side.

  Gi nytt navn til sider i OneNote for Windows 10-appen
 3. Skriv inn et navn for siden.

Slette en side

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte sider som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på siden du vil fjerne, i side-listen.

 2. Velg Slett side.

  Fjerne en side i OneNote for Windows 10-appen

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. Hjem-fanen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift, for å fremheve noe.

  Tekstformatering-knappene på Hjem-båndet i OneNote for Windows 10.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk Automatisk-innstillingen for skriftfarger for å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, .

 1. Velg teksten.

 2. Hjem-fanen klikker du på pilen som peker nedover, ved siden av Skriftfarge-knappen Skrift-knapp i OneNote for Windows 10-appen .

 3. Velg Automatisk.

  Tekstfarge-meny i OneNote for Windows 10-appen

Bruke riktig tekstjustering

Juster avsnittene til venstre for å unngå ujevne avstander mellom ordene.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. Hjem-fanen klikker du på Avsnittsformatering-knappen Formater avsnitt-knapp i OneNote for Windows 10-appen .

 3. Velg Venstrejuster Juster venstre-knapp i OneNote for Windows 10-appen .

  Venstrejustere avsnitt i OneNote for Windows 10-appen

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruk de innebygde overskriftsstilene til å lage en disposisjon av notatblokksidene for skjermleserne. Skjermlesere tolker ikke en tekstdel med stor og fet skrift til å være en overskrift, med mindre de innebygde stilene brukes.

 1. Merk teksten for overskriften.

 2. Hjem-fanen klikker du på Stiler-knappen Formater avsnitt-knapp i OneNote for Windows 10-appen .

  Stiler-meny i OneNote for Windows 10-appen
 3. Velg en overskriftsstil, for eksempel Overskrift 2.

  Listen over overskrifter i OneNote for Windows 10-appen

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte kontinuerlig tekst til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Hjem-fanen klikker du på Punktliste-knappen.

  Punktliste-knappen er valgt på Hjem-båndet i OneNote for Windows 10.

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Bruk en nummerert liste for en sekvens, da det er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Nummerering-knappen på Hjem-fanen, og velg en stil.

  Nummerert liste-knappene på Hjem-båndet i OneNote for Windows 10.

 3. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Se også

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig for personer med funksjons hemninger

Tabellen nedenfor inneholder anbefalte fremgangsmåter for å opprette OneNote Online-notatblokker som er tilgjengelige for personer med funksjonshemninger.

Hva du kan løse

Hvorfor løse dette

Slik løser du det

Inkludere alternativ tekst med alle bilder og innebygde filer.

Alternativ tekst som beskriver bilder og andre objekter, er viktig for personer som ikke kan se skjermen. Skjermlesere leser alternativ tekst høyt, og er den eneste tilgjengelige informasjonen enkelte personer har om bilder og objekter. Sørg for at den alternative teksten er beskrivende.

Unngå å bruke bilder som eneste metode for å formidle tekst, siden det er tungvint å navigere lang alternativ tekst med en skjermleser.

Legg til alternativ tekst som beskriver bildet eller objektet, for personer som ikke kan se det. Vær kortfattet, men inkluder en beskrivelse av det som er viktig i bildet.

Hvis du må bruke et bilde som inneholder en kort tekst, gjentar du denne teksten i brødteksten.

Når du setter inn en filutskrift, må du sørge for å beholde den opprinnelige filen på siden som en alternativ informasjonskilde.

Legge til alternativ tekst i bilder

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Legg til illustrerende tekster for hyperkoblinger.

Personer som bruker skjermlesere, skanner noen ganger en liste over koblinger. Koblinger skal formidle klar og nøyaktig informasjon om målet. Du kan for eksempel inkludere hele tittelen til målsiden, i stedet for å koble fra teksten «Klikk her».

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Gi inndelingsgrupper, inndelinger og sider unike navn, og fjern tomme elementer.

Notatblokker som har beskrivende navn basert på innholdet, gjør det enklere for deg å finne spesifikk informasjon i notatene. Dette hjelper også personer som bruker skjermlesere, slik at de vet hva en inndeling, inndelingsgruppe eller side inneholder uten å åpne den.

Gi nytt navn til inndelinger

Slette inndelinger

Legge til en tittel eller gi nytt navn til en side

Slette en side

Du kan gi nytt navn til og slette inndelingsgruppene i skrivebordsversjonen eller Windows 10-appen av OneNote. Instruksjoner for hvordan du sletter eller endrer navn på inndelingsgrupper i Windows-skrivebord eller i Windows 10-appen finner du ved å se de relevante inndelingene i dette emnet.

Påse at farge ikke er det eneste virkemidlet til formidling av informasjon.

Personer som har nedsatt syn, er blinde eller fargeblinde, kan gå glipp av betydningen som formidles av bestemte farger.

Pass på at du ikke bruker farge alene til å formidle betydning. Opprett tekst som dupliserer betydningen av fargen eller andre sensoriske egenskaper.

Hvis du vil unngå dette, kan du også bruke andre metoder for å formidle informasjon, som en figur eller etikett. Vurder for eksempel å bruke en grønn hake for å angi suksess og en rød X for å angi feil, i stedet for å bruke grønn og rød skyggelegging.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruk nok kontrast for tekst og bakgrunnsfarger.

Teksten i notatblokkene skal være leselig i høykontrastmodus, slik at alle, også personer med synshemninger, kan se den godt.

Bruk for eksempel klare farger eller fargevalg med høykontrast fra motsatte ender av fargespekteret. Svart-hvitt-tema gjør det enklere for personer med nedsatt syn å skille mellom tekst og figurer.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk en større skriftstørrelse (18-punkt eller større), sans serif-skrifter og riktig mellomrom.

Personer med dysleksi oppfatter tekst på en måte som kan gjøre det vanskelig å skille mellom bokstaver og ord. De kan for eksempel blande en tekstlinje med linjen nedenfor, eller oppleve at tilstøtende bokstaver fletter seg sammen.

Mange tomme linjer eller etterfølgende mellomrom kan gjøre navigasjon med tastaturet tregt, og gjør det enda vanskeligere å bruke skjermleseren.

Hvis du vil redusere lesebelastningen, kan du for eksempel:

 • Bruke sans serif-skrifter, for eksempel Arial eller Calibri.

 • Unngå å bruke bare store bokstaver og overflødig bruk av kursiv eller understreking.

 • Inkluder tilstrekkelig mellomrom mellom linjer og avsnitt, men unngå mer enn to mellomrom mellom ord og to tomme linjer mellom avsnitt.

 • Venstrejuster avsnittene i stedet for å bruke blokkjustering. Dette bidrar til å unngå ujevne mellomrom mellom ordene, noe som kan skape en visuell effekt av en elv av mellomrom som flyter gjennom avsnittet.

Bruke tilgjengelig tekstformat

Bruke riktig tekstavstand

Bruk innebygde overskrifter og stiler.

Programvare for skjermlesere gjenkjenner innebygde overskriftsstiler som overskrifter, og kan lese opp overskrifter til lytteren. Programvare for skjermlesere gjør det også mulig for brukere å navigere etter overskriftene. Bruk en logisk rekkefølge på overskriftene samt de innebygde formateringsverktøyene i OneNote Online for å gjøre det enklere for skjermlesere å lese notatene dine.

I tillegg er personer som har lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi, avhengig av overskrifter for å hjelpe dem med å strukturere informasjon og dele informasjon inn i mindre biter som er enklere å ta inn.

For at navigasjon skal bli enklere kan du organisere overskriftene i den foreskrevne logiske rekkefølgen. Bruk overskrift 1, overskrift 2 og deretter overskrift 3, ikke overskrift 3, overskrift 1 og deretter overskrift 2.

Bruk overskrifter til å organisere informasjonen i notatene dine i små, logiske inndelinger. Ideelt sett bør hver overskrift kun omfatte noen få avsnitt.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruke punktmerkede lister

Bruk ordnede lister

Lagre informasjon i én notatbeholder.

Du kan legge til notater hvor som helst på en side ved å klikke på siden og legge til innhold i OneNote. Dette oppretter en ny notatbeholder.

Hvis alle notatene på en side oppbevares i én enkelt beholder, kan brukere av skjermlesere lese alle på ett sted, uten å måtte gå til flere steder på siden.

Prøv å flytte all informasjon fra én side til én notatbeholder. Hvis notatbeholderen blir for stor, kan du dele den opp i flere sider, eller legge til beskrivende topptekster. (Skjermlesere kaller notatbeholdere «innholdsblokker».)

Bruk en enkel tabellstruktur.

Skjermlesere holder rede på plasseringen i en tabell ved å telle tabellceller. Hvis en celle nestet i en annen tabell, slått sammen eller delt opp, mister skjermleseren tellingen og kan ikke gi nyttig informasjon om tabellen etter at dette har skjedd. Tomme celler i en tabell kan også villede noen som bruker en skjermleser til å tro at det er ikke noe mer i tabellen.

Skjermlesere bruker også topptekstinformasjon til å identifisere rader og kolonner.

Alle tabeller som er opprettet i OneNote Online, er opprettet med en overskriftsrad som standard. Hvis du vil legge til en tabelloverskrift som har blitt fjernet, må du bruke Windows-skrivebordsprogrammet til å Legge til en tabelloverskrift.

Gjøre audio og video tilgjengelig for syns- og hørselshemmede brukere

Undertekster inneholder vanligvis en gjengivelse (eller oversettelse) av dialogen.

Teksting for hørselshemmede beskriver vanligvis også lyder, for eksempel musikk eller lydeffekter som skjer utenfor bildet.

Videobeskrivelse betyr opplesing av beskrivelser av viktige visuelle elementer i videoen. Disse beskrivelsene settes inn i naturlig pauser i programmets dialog. Videobeskrivelser gjør videoene mer tilgjengelige for personer som er blinde eller svaksynte.

Så langt det er mulig, må du sjekke at lyd-og videofiler er tilgjengelige før de settes inn i OneNote.

Du kan også sette inn en ekstra fil i notatblokken med bildetekster, teksting for hørselshemmede eller videobeskrivelser.

Legge til alternativ tekst til bilder

Legge til alternativ tekst i bilder, for eksempel fotografier, grafikk, utklipp og skjermbilder, slik at skjermlesere kan lese beskrivelsen av bildet.

 1. Høyreklikk på bildet i notatblokken, og velg Rediger alternativ tekst ….

 2. Skriv inn en beskrivelse i feltene. Hold det kort, begynn med den viktigste informasjonen og ha som mål å formidle bildets innhold og funksjon. Når du er klar, klikker du på OK.

  Alternativ tekst-dialogboks for OneNote Online.

Legge til alternativ tekst for innebygde filer

Legg til alternativ tekst for innebygde filer, for eksempel støttematerialer, jobbeskrivelser eller rapportmaler, slik at skjermlesere kan lese filbeskrivelsen.

 1. Høyreklikk på filen i notatblokken, og velg Rediger alternativ tekst ….

 2. Skriv inn en beskrivelse for filen.

  Legge til alternativ tekst for innebygde filer i OneNote Online
 3. Når du er klar, velger du OK.

Gjøre hyperkoblinger og tekst tilgjengelige

Fremgangsmåtene nedenfor beskriver hvordan du gjør hyperkoblinger og tekst i OneNote Online-notatblokkene mer tilgjengelige.

Legge til illustrerende tekster for hyperkoblinger

Legg til en meningsfull hyperkobling i teksten for å fortelle brukeren hva som ligger bak koblingen.

 1. Merk delen av teksten der du vil legge til hyperkoblingen.

 2. Klikk på Kobling på båndet i Sett inn-fanen.

 3. Teksten du merket, vises i feltet Vis tekst. Dette er hyperkoblingsteksten. Du kan endre den om nødvendig.

  Tips!: Unngå å bruke «klikk her» eller lignende ikke-beskrivende uttrykk. Koblingsteksten bør beskrive målsiden, nøyaktig men kort.

 4. Legg til nettadressen i Adresse-feltet.

  Hyperlink-dialogboks for OneNote Online.

 5. Klikk Sett inn.

Gi nytt navn til inndelinger

Inndelinger med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne riktig inndeling.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil redigere i en notatblokk, og velg Gi nytt navn ….

 2. Skriv inn det nye navnet.

  Alternativet Gi nytt navn til en inndeling i OneNote Online.

Slette inndelinger

Du hjelper skjermlesere og brukere til å finne relevant informasjon raskt ved å fjerne eventuelle ubrukte inndelinger som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på inndelingsfanen du vil slette i en notatblokk, og velg Slett ….

  Alternativet Slett inndeling i OneNote Online.

 2. Klikk på Ja i dialogboksen for bekreftelse.

Legge til en tittel eller gi et nytt navn til en side

Sider med beskrivende og nøyaktige titler hjelper brukere å finne den riktige siden.

 1. Velg siden du vil gi navn eller nytt navn til, i en notatblokk.

 2. Skriv inn navnet på linjen for sidetittel, over klokkeslettet og datoen.

  Gi nytt navn til en side i OneNote Online

Slette en side

Du hjelper skjermlesere og brukere til raskt å finne relevant informasjon ved å fjerne eventuelle ubrukte sider som ikke inneholder informasjon.

 1. Høyreklikk på sidefanen du vil fjerne, i en notatblokk.

 2. Velg Slett.

  Slette en side i OneNote Online

Bruke tilgjengelig tekstformat

For å forbedre tekstformateringen, bør du velge en vanlig sans serif-skrift, bruke en større skriftstørrelse, venstrejustere teksten, og unngå overdreven bruk av store bokstaver og kursiv.

 1. Merk den delen av teksten du vil formatere.

 2. Hjem-fanen kan du for eksempel velge en større skriftstørrelse og en sans serif-skrifttype. Du kan også bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet skrift, for å fremheve noe.

Bruke tilgjengelig tekstfarge

Bruk Automatisk-innstillingen for skriftfarger for å sikre at teksten vises tydelig også i høykontrastmodus, .

 1. Velg teksten.

 2. Klikk på pilen som peker nedover, ved siden av Skriftfarge-knappen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Automatisk.

  Alternativer for skriftfarge i OneNote Online.

Bruke innebygde overskriftsstiler

Bruk de innebygde overskriftsstilene til å lage en disposisjon av notatblokksidene for skjermleserne. Skjermlesere tolker ikke en tekstdel med stor og fet skrift til å være en overskrift, med mindre de innebygde stilene brukes.

 1. Merk teksten for overskriften.

 2. Velg en overskriftsstil på Hjem-fanen, for eksempel Overskrift 2.

  Alternativer for overskriftstiler i OneNote Online.

Bruke punktmerkede lister

Når det er gjennomførbart, kan du bryte teksten til punkter for å forbedre lesbarhet og navigasjon.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Punktmerking-knappen på Hjem-fanen.

 3. Hvis du vil endre punktstilen, klikker du på pilen som peker nedover, ved siden av Punktmerking-knappen.

  Punktmerket liste-menyen i OneNote Online.

 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

  Tips!: Bruke punktum eller komma på slutten av hvert element i listen for å få skjermlesere til å stanse.

Bruk ordnede lister

Når det er gjennomførbart, bruk nummererte lister da de er lettere å følge enn en sammenhengende tekstblokk.

 1. Plasser markøren der du vil legge til listen i notatblokken, eller velg tekstdelen som skal inkluderes i listen.

 2. Klikk på Nummerering-knappen på Hjem-fanen.

 3. Hvis du vil endre nummereringsstilen, klikker du på pilen som peker nedover, ved siden av Nummerering-knappen.

  Alternativer for menyen Nummerert liste i OneNote Online.

 4. Hvis det er nødvendig, skriver du inn listeelementene.

Bruke riktig tekstavstand

Øk eller reduser mellomrommet mellom setninger og avsnitt for å forbedre lesbarheten.

 1. Merk tekstdelen du vil endre.

 2. Klikk på Avsnittsjustering-knappen på Hjem-fanen.

 3. Velg alternativet du vil ha.

  Menyalternativer for avsnittjustering i OneNote Online.

Se også

Regler for Tilgjengelighetskontroll

Forbedre tilgjengelighet med tilgjengelighets kontroll

Gjøre Word-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Excel-dokumenter tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjons hemninger

Gjøre Outlook-e-post tilgjengelig for personer med funksjons hemninger

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×