Gi tegningene et profesjonelt utseende med temaer

Et tema i Microsoft Visio 2010 er et sett med farger og effekter som du kan bruke på en tegning med ett enkelt klikk. Temaer er en rask og enkel måte å gi tegningene et friskt og profesjonelt utformet utseende på.

I denne artikkelen

Bruke et tema

Lage et egendefinert tema

Kopiere et tema

Redigere et egendefinert tema

Kopiere et egendefinert tema til en annen tegning

Forhindre at temaer påvirker en figur

Fjerne et tema fra en figur

Slette et egendefinert tema

Et tema består av to deler:

 • Temafarger – et sett med farger som går godt sammen

 • Temaeffekter – et sett med effekter til skrifttype, fyll, skyggelegginger, linjer og koblinger

Du kan blande og sette sammen temafarger og -effekter på utallige måter.

Et enkelt organisasjonskart før et tema er brukt.

Et enkelt organisasjonskart før et tema er brukt.

Det samme organisasjonskartet etter at et tema er brukt.

Det samme organisasjonskartet etter at et tema er brukt.

Microsoft Office Visio kommer med et sett innebygde temaer, men du kan også lage og redigere egendefinerte temaer. Du kan for eksempel lage et egendefinert tema som er tilpasset firmaets logo og merke.

De innebygde temafargene er tilpasset temafargene som er tilgjengelige i andre Microsoft Office-programmer, for eksempel PowerPoint og Word.

Bruke et tema

 1. Klikk Mer Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Høyreklikk en minatyr, og klikk deretter Bruk på gjeldende side for å bruke temaet på den gjeldende tegningssiden.

  • Høyreklikk en miniatyr, og klikk deretter Bruk på alle sider for å bruke temaet på alle sidene i tegningen.

   Tips!: Du kan også klikke en miniatyr. Når du klikker en miniatyr, brukes temaet enten på den gjeldende siden eller på alle sidene i tegningen, avhengig av hva som var det siste du gjorde.

   Obs!: 

   • Klikk Mer Knapp i Temaer-gruppen, og klikk deretter Ingen temaer for å fjerne gjeldende temafarger eller temaeffekter fra alle figurer.

   • Enkelte temaer inneholder også en bakgrunnsfarge. Hvis du vil bruke en ny bakgrunnsfarge i temaet, klikker du Bakgrunner i Bakgrunner-gruppen i kategorien Utforming og velger bakgrunnen du vil bruke.

   • Hvis du ikke vil at temabakgrunnsfargen skal vises når du skriver ut, merker du av for Ingen bakgrunn i dialogboksen Skriv ut.

   • Når du bruker et tema, brukes dette temaet på alle figurer du legger til i tegningen. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen midlertidig, klikker du Mer Knapp i Temaer-gruppen, og deretter fjerner du merket for Bruk tema på nye figurer.

Til toppen av siden

Lage et egendefinert tema

Slik oppretter du egendefinerte temafarger:

 1. Klikk Farger-knappen Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Opprett nye temafarger.

 2. Velg fargene eller effektene du vil bruke, i dialogboksen Nye temafarger, og klikk deretter OK.

  Obs!: Når du endrer temafargene, endres fargene i Farger-knappen Knapp tilsvarende.

Slik oppretter du egendefinerte temaeffekter:

 1. Klikk Effekter-knappen Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming, og klikk deretter Opprett nye temaeffekter.

 2. Velg fargene eller effektene du vil bruke, i dialogboksen Nye temaeffekter, og klikk deretter OK.

Tips!: Før du lager et egendefinert tema, bruker du først et tema som er likt temaet du vil lage. Når du deretter åpner dialogboksen Nye temafarger eller Nye temaeffekter, vil de fleste valgene dine allerede være gjort.

Til toppen av siden

Kopiere et tema

Slik kopierer du temafarger:

 • Klikk Farger-knappen Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming, høyreklikk miniatyrbildet av temafargene du vil bruke, og velg deretter Kopier.

  De kopierte temafargene legges til i Farger-listen Knapp under Egendefinert.

Slik kopierer du temaeffekter:

 • Klikk Effekter-knappen Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming, høyreklikk miniatyrbildet av temaeffektene du vil bruke, og velg deretter Kopier.

  De kopierte temaeffektene legges til i Effekter-listen Knapp under Egendefinert.

Til toppen av siden

Redigere et egendefinert tema

Slik redigerer du temafarger:

 1. Klikk Farger-knappen Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming, høyreklikk miniatyrbildet av temafargene du vil redigere, under Egendefinert, og velg deretter Kopier.

 2. Velg alternativene du vil bruke, i dialogboksen Rediger temafarger, og klikk deretter OK.

Slik redigerer du temaeffekter:

 1. Klikk Effekter-knappen Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming, høyreklikk miniatyrbildet av temaeffektene du vil redigere, under Egendefinert, og velg deretter Kopier.

 2. Velg alternativene du vil bruke, i dialogboksen Rediger temaeffekter, og klikk deretter OK.

Obs!: Du kan ikke redigere temaene som er innebygd i Visio. Hvis du vil endre et av de innebygde temaene, kopierer du det og redigerer deretter det kopierte temaet.

Til toppen av siden

Kopiere et egendefinert tema til en annen tegning

 1. Åpne tegningen med det egendefinerte temaet du vil kopiere.

 2. Velg en figur der det egendefinerte temaet er brukt.

 3. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem. Kopier-knappen.

 4. Åpne tegningen du vil kopiere det egendefinerte temaet til.

 5. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem. De egendefinerte temafargene og effektene legges til i listene Farger Knapp og Effekter Knapp under Egendefinert.

 6. Nå kan du slette figuren som du limte inn i tegningen.

Obs!: Du kan ikke kopiere et tema fra et annet Microsoft Office-program, for eksempel PowerPoint eller Word, til Visio. Du kan heller ikke kopiere et tema fra Visio til et annet Microsoft Office-program.

Til toppen av siden

Forhindre at temaer påvirker en figur

Du vil kanskje ikke at et tema skal brukes på hver eneste figur i en tegning. Hvis tegningen for eksempel inneholder et trafikkskilt, vil du sannsynligvis ikke at fyllfargen eller mønsteret i skiltet skal endres når du bruker et tema.

Hvis du vil forhindre at temaer brukes på en bestemt figur, kan du enten forby temaer for denne figuren eller beskytte figuren mot temafarger eller temaeffekter.

Obs!:  Noen av figurene i Visio påvirkes ikke av temaer som standard. Hvis du lar temaer påvirke disse figurene, kan du få uventede resultater.

Ikke tillate temaer for en figur

 • Høyreklikk figuren, pek på Format, og fjern merket for Tillat temaer.

Beskytte en figur mot temafarger eller temaeffekter

 1. Merk figuren.

 2. Klikk Beskyttelse i Figurutforming-gruppen i kategorien Utvikler.

  Hvor er kategorien Utvikler?

  Slik viser du kategorien Utvikler:

  1. Klikk kategorien Fil.

  2. Klikk Alternativer.

  3. Klikk kategorien Tilpass båndet i dialogboksen Alternativer for Visio.

  4. Velg Hovedkategorier i Tilpass båndet-listen, og merk deretter av for Utvikler under Hovedkategorier.

  5. Klikk OK.

 3. I dialogboksen Beskyttelse merker du av for Fra temafarger eller Fra temaeffekter.

Bruke tekst-, linje- eller fyllfarge som ikke endres med temaet

 • Merk figuren.

 • Gjør ett av følgende:

  • Klikk Fyll eller Linje i Figur-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter en av fargene under Standardfarger.

  • Klikk Skriftfarge Skriftfarge-knappen i Figur-gruppen i kategorien Hjem, og velg deretter en av fargene under Standardfarger.

Til toppen av siden

Fjerne et tema fra en figur

 • Høyreklikk figuren, velg Format, og klikk på Fjern tema.

  Tips!: Klikk Mer Knapp i Temaer-gruppen, og klikk deretter Ingen temaer for å fjerne gjeldende temafarger eller temaeffekter fra alle figurer.

Til toppen av siden

Slette et egendefinert tema

Slik sletter du temafarger:

 • Klikk Farger-knappen Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming, høyreklikk miniatyrbildet av temafargene du vil slette, under Egendefinert, og velg deretter Slett.

Slik sletter du temaeffekter:

 • Klikk Effekter-knappen Knapp i Temaer-gruppen i kategorien Utforming, høyreklikk miniatyrbildet av temaeffektene du vil slette, under Egendefinert, og velg deretter Slett.

Obs!: Du kan ikke slette temaene som er innebygd i Visio.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×