Avanserte HVIS-funksjoner

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT og HVISFEIL

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT returnerer gjennomsnittet for alle celler som innfrir flere vilkår. HVISFEIL returnerer verdien som spesifiseres hvis GJENNOMSNITT.HVIS.SETT evalueres til en feil.

Vil du vite mer?

Neste en funksjon i en funksjon

HVIS-funksjon

SUMMER.HVIS.SETT-funksjon

ANTALL.HVIS.SETT-funksjon

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT-funksjon

HVISFEIL-funksjon

Nå skal vi finne gjennomsnittlig salg per område, der selgeren har femti eller flere ordrer.

Vi kan gjøre dette ved å bruke funksjonen GJENNOMSNITT.HVIS.SETT.

Først velger vi celleområdet vi vil legge til, i dette tilfellet området med celler i Salg-kolonnen.

Jeg trykker F4 for å gjøre dette til en absolutt cellereferanse.

Deretter velger vi det første celleområdet vi vil evaluere, de fire områdene i kolonnen Område.

Deretter velger vi kriteriene som området skal evalueres etter, i dette tilfellet Øst, celle F2.

Deretter velger vi celleområdet for antall ordre og vilkårene som må oppfylles,

I område Nord, for selgere som har 50 eller flere ordrer, er gjennomsnittlig salg Kr 63 370.

La oss gå gjennom dette. Det ligner på funksjonen SUMMER.HVIS.SETT.

Først evaluerer funksjonen hvor mange celler i Område-kolonnen som inneholder et bestemt område. I dette eksemplet, Nord.

Det er to, Mo og Dave er selgerne i område Nord.

Av disse to evaluere SUMMER.HVIS.SETT deretter hvor mange som har et ordreantall som er større enn eller lik 50. For Nord er dette både Mo og Dave.

Til slutt finner funksjonen gjennomsnittet i cellene fra celleområdet i Salg-kolonnen

der alle samsvarende vilkår er oppfylt.

Gjennomsnittet av Mo og Daves salg er 63 370 kr.

Du vil se at gjennomsnittet for område Sør er en deling med null-feil.

Om et øyeblikk skal jeg vise deg hvorfor, og hvordan du håndterer det.

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT returnerer gjennomsnittet av alle celler som oppfyller flere vilkår.

Dette er syntaksen i funksjonen GJENNOMSNITT.HVIS.SETT.

gjennomsnittsområde er obligatorisk. Det er én eller flere celler som skal gjennomsnittsberegnes. Tomme celler og tekstverdier ignoreres.

vilkårsområde1 er obligatorisk. Det er det første området som blir evaluert.

vilkår1 er obligatorisk. Det er vilkåret som vilkårsområde1 evalueres etter.

Vilkårsområde2, vilkår2 og så videre, er valgfrie.

Hver av cellene i gjennomsnittsområde

brukes bare i gjennomsnittsberegningen hvis alle de tilsvarende vilkårene som er angitt, er SANN for denne cellen.

Vilkårsområde må ha samme størrelse og form som gjennomsnittsområde.

Du kan bruke jokertegnene spørsmålstegn (?) og stjerne (*) i vilkår.

Du vil se at gjennomsnittet for område Sør returnerer en deling med null-feil.

Wei er den eneste selgeren i område Sør, og hun har færre enn 50 ordrer.

Hvis det ikke finnes noen celler som oppfyller alle vilkårene, returnerer GJENNOMSNITT.HVIS.SETT en feilverdi for deling med null (#DIV/0!).

Vi kan utvide formelen med funksjonen HVISFEIL for å håndtere denne og andre feilvilkår.

Jeg plasserer funksjonen GJENNOMSNITT.HVIS.SETT innenfor en HVISFEIL-funksjon.

HVISFEIL returnerer den angitte verdien, i dette tilfellet IT, hvis GJENNOMSNITT.HVIS.SETT evalueres til en feil,

ellers returneres resultatet av formelen.

Og vi ser at området Sør ikke lenger returnerer en feil.

Dette er syntaksen i funksjonen HVISFEIL.

Verdi er obligatorisk. Det er argumentet som kontrolleres for en feil.

Verdi_hvis_feil er også obligatorisk. Det er det HVISFEIL returnerer hvis verdiargumentet returnerer en feil.

Nå vet du ganske mye om hvordan du bruker HVIS-funksjoner i Excel.

Det er selvfølgelig alltid mer å lære.

Så sjekk kurssammenddraget på slutten, og aller best, utforsk Excel 2013 på egen hånd.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×