Gå over til Visio 2010

Oversikt

Oversikt over "Gå over til Visio 2010" Hvis du oppgraderer til Microsoft Visio 2010 fra en tidligere versjon, er dette kurset for deg. Finn ut hvor du finner kommandoer på båndet og i Backstage-visningen. Se hvordan du utfører kjente oppgaver i Visio 2010, for eksempel legge til figurer i et diagram, endre utseendet til en tegning og koble eksterne data til figurer.

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

 • Behandle filer og diagrammaler i Backstage-visningen.

 • Finne kommandoene på båndet som du trenger til å utføre vanlige oppgaver i Visio.

 • Vise visningene og oppgaverutene du trenger til å lage en tegning.

 • Bruke Figurer-vinduet til å behandle sjablonger og legge til figurer på en tegning.

 • Bruke formatering på en tegning.

 • Bruke data i figurer.

Dette kurset inkluderer følgende:

 • Én selvstudieøkt og én øvelsesøkt som gir praktisk erfaring.

 • Én øvelsesøkt som gir praktisk erfaring. Øvelsesøkten krever Microsoft Visio Standard 2010, Visio Professional 2010 eller Visio Premium 2010.

 • En kort test på slutten av hver leksjon. Det gis ikke poeng på testen.

 • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut på slutten av kurset.

Arbeide med filer i Backstage-visningen

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Innføring i bruk av båndet

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bruke figurer, bilder og andre objekter

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Formatere et diagram

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Arbeide med data

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Øvelse

Øvelse i Visio 2010

Nedlastingsstørrelse: 69 kB

Øvelse i Visio 2010

Nå er tiden inne for å prøve ting på egen hånd i en øvelsesøkt.

Øvelsesøkten

Når du klikker Øvelse i Visio 2010, blir en øvelsestegning lastet ned til datamaskinen og åpnet i Visio, og et eget vindu med øvelsesinstruksjoner vises.

Obs!    Visio 2010 må være installert på datamaskinen.

Teste deg selv

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.

Sant eller usant: Du kan tilpasse båndet i Visio 2010.

Sant

Det er korrekt! Du kan opprette dine egne egendefinerte grupper og legge til ønskede kommandoer i dem. Se hurtigreferansekortet for mer informasjon om hvordan du tilpasser båndet.

Usant

Feil. Du kan opprette dine egne egendefinerte grupper og legge til ønskede kommandoer i dem.

Hvilken kategori på båndet har kommandoen for å vise vinduet Størrelse og posisjon ?

Kategorien Hjem

Selv om kategorien Hjem inneholder mange av de mest populære kommandoene, kan du ikke vise vinduet Størrelse og posisjon fra denne kategorien. Prøv på nytt.

Kategorien Sett inn

Du finner ikke vinduet Størrelse og posisjon i kategorien Sett inn. Prøv på nytt.

Kategorien Utforming

Du kan endre størrelsen på tegningssiden i kategorien Utforming, men du kan ikke åpne vinduet Størrelse og posisjon fra denne kategorien. Prøv et annet alternativ.

Kategorien Visning

Riktig! Du kan vise vinduene Figurer, Panorer og zoom og Figurdata, i tillegg til vinduet Størrelse og posisjon fra kategorien Visning.

Hva er den raskeste måten for å opprette en kobling mellom to figurer?

Du bruker Kobling-verktøyet.

Ja, du kan bruke Kobling-verktøyet til å tegne en kobling mellom to figurer. Det finnes imidlertid en mye enklere måte å gjøre dette på. Prøv et annet alternativ.

Du drar figuren til tegningen og slipper den på de blå pilene ved siden av en annen figur.

Utmerket! Den enkleste måten for å koble to figurer sammen er å bruke funksjonen Automatisk tilkobling. Med pilene i Automatisk tilkobling kan du raskt bygge et diagram mens du drar nye figurer til tegningen.

Du tegner en linje med Linje-verktøyet.

Selv om du kan tegne en linje som berører to figurer med Linje-verktøyet, vil ikke linjen være koblet til de to figurene. Prøv et annet alternativ.

Du søker etter koblinger og drar koblingen til siden.

Visio 2010 inneholder mange forskjellige koblingsfigurer. Det finnes imidlertid en mye enklere måte å gjøre dette på. Prøv et annet alternativ.

Sant eller usant: Du legger til topptekster og bunntekster i en tegning i kategorien Sett inn .

Sant

Ikke helt. Du legger til topptekster og bunntekster ved å bruke en bakgrunn. Du kan bruke en bakgrunnsside i tegningen ved å klikke Kantlinjer og titler i kategorien Utforming.

Usant

Det er korrekt! Hvis du vil legge til topptekster og bunntekster i en tegning, klikker du Kantlinjer og titler i kategorien Utforming og velger deretter en av stilene.

Hvordan oppretter du en ny figurdataegenskap?

Du åpner ShapeSheet og oppretter nye rader og egenskaper.

Du kan opprette nye egenskaper for figurer i ShapeSheet. Det finnes imidlertid en mye enklere måte. (Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tilgang til ShapeSheet, kan du se hurtigreferansekortet på slutten av dette kurset.

Du kan ikke. Du kan bare bruke dataegenskapene som er innebygd i Visio-figurene.

Det stemmer ikke. Du kan tilpasse dataene for enhver figur på tegningssiden og til og med bruke egendefinerte figurdatasett. Prøv et annet alternativ.

Du høyreklikker Figurdata-vinduet og velger Definer figurdata.

Ja! Du kan opprette nye dataegenskaper ved å høyreklikke Figurdata-vinduet og velge Definer figurdata. Du kan også endre eksisterende dataegenskaper fra dialogboksen Definer figurdata.

Du må opprette en ny egendefinert sjablong og legge til nye dataegenskaper i originalfigurene.

Du kan opprette en ny dataegenskap for en originalfigur ved å opprette en egendefinert originalfigur. Hvis du vil legge til en ny dataegenskap for en figur på tegningssiden eller en egendefinert originalfigur, må du imidlertid gjøre noe annet først. Prøv et annet alternativ.

Tilbakemelding

Hurtigreferansekort

Se også

Flytte rundt i Backstage-visning

 • Visio 2010 åpnes i Backstage-visning. Du går til og fra Backstage-visning ved å klikke kategorien Fil.

 • Du kan åpne en mal ved å klikke Åpne eller Siste.

 • I kategorien Ny kan du opprette et nytt diagram, inkludert tomme diagrammer.

 • I kategorien Skriv ut kan du skrive ut et diagram eller bruke Forhåndsvisning-modus.

 • I kategorien Lagre og send kan du endre filetypen for et diagram, lagre på et SharePoint-område eller sende et diagram som et vedlegg i en e-post.

 • Klikk Alternativer for å åpne dialogboksen Alternativer for Visio og angi alternativer for Visio eller tilpasse båndet.

Opprette et nytt diagram

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk kategorien Ny i Backstage-visning.

 3. Klikk malkategorien du vil bruke, under Velg en mal.

 4. Velg malen du vil bruke, og klikk deretter Opprett.

Bruke kommandoene i kategorien Hjem

 • Gruppene Skrift og Avsnitt inneholder de fleste vanlige kommandoene for å arbeide med tekst.

 • Verktøy-gruppen inneholder pekeverktøyet, Kobling-verktøyet, Koblingspunkt-verktøyet, Tekst-verktøyet, Tekstboks-verktøyet og verktøyene Rektangel, Ellipse, Linje, Frihåndsform, Bue og Blyant.

 • Figur-gruppen inneholder kommandoene for å endre fyllet, linjeformatet og skyggeformatet for figurer.

 • Ordne-gruppen inneholder kommandoene for å justere, plassere og gruppere figurer på tegningssiden.

Åpne vinduene Størrelse og posisjon og Panorering og zoom

 • Du åpner vinduet Størrelse og posisjon ved å klikke Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning og deretter klikke Størrelse og posisjon.

 • Du åpner vinduet Panorering og zoom ved å klikke Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning og deretter klikke Panorering og zoom.

Legge til en kobling mellom figurer

 • Gjør følgende hvis du vil bruke pilene i Automatisk tilkobling:

  1. Dra en figur fra Figurer-vinduet til tegningssiden, og la markøren hvile over figuren du vil koble til.

  2. Slipp figuren på en av de blå pilene som vises.

 • Gjør følgende hvis du vil bruke Kobling-verktøyet:

  1. Klikk Kobling-verktøyet i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.

  2. La markøren hvile over den første figuren du vil koble til. Klikk ønsket koblingspunkt.

  3. Dra koblingen til koblingspunktet på figuren du vil koble til.

  4. Når koblingspunktet blir rødt, slipper du koblingen.

Åpne en sjablong

 • Du åpner en innebygd sjablong ved å klikke Flere figurer i Figurer-vinduet, peke på den ønskede sjablongkategorien og deretter klikke sjablongen du vil bruke.

 • Du åpner en egendefinert sjablong på datamaskinen ved å klikke Flere figurer i Figurer-vinduet, klikke Mine figurer og deretter klikke sjablongen du vil bruke.

Sette inn en ny side

 • Gjør ett av følgende:

  • Klikk Tom side i Sider-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Tom side.

  • Klikk Sett inn side i Sider-listen.

Utforme en bakgrunnsside

 • Hvis du vil bruke en bakgrunn, klikker du Bakgrunner i Bakgrunner-gruppen i kategorien Utforming og klikker deretter bakgrunnen du vil bruke.

 • Hvis du vil bruke en kantlinje og tittel, klikker du Kantlinjer og titler i Bakgrunner-gruppen i kategorien Utforming og klikker deretter kantlinjen og tittelstilen du vil bruke.

 • Hvis du vil tilpasse bakgrunnen, klikker du bakgrunnssiden (i kursiv) i Sider-listen. Bakgrunnssiden åpnes.

Sette inn et felt

 1. Klikk Felt i Tekst-gruppen i kategorien Sett inn.

 2. Klikk felttypen du vil bruke, under Kategori i dialogboksen Felt.

 3. Klikk feltet du vil bruke, under Feltnavn.

 4. Hvis du vil endre formatet for feltet, klikker du Dataformat og velger dataformatet du vil bruke, i dialogboksen Dataformat.

 5. Klikk OK.

Bruke et tema

 • Gå til gruppen Temaer i kategorien Utforming, klikk Mer Knapp , og klikk deretter temaet du vil bruke.

Legge til data i en figur

 1. Klikk Oppgaveruter i Vis-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Figurdata.

 2. Velg figuren du vil legge til data i.

 3. Angi dataene i Figurdata-vinduet.

Opprette et nytt datafelt

 1. Merk figuren eller figurene der du vil bruke det nye datafeltet.

 2. Høyreklikk inne i Figurdata-vinduet, og klikk Definer figurdata.

 3. Klikk Ny i dialogboksen Definer figurdata.

 4. Skriv inn et navn på det nye feltet i Etikett-boksen.

 5. Velg datatypen for feltet fra Type-listen.

 6. Velg formatet for dataene fra Format-listen.

 7. Klikk OK.

Importere data fra en ekstern datakilde

Gjelder:   Visio Professional 2010, Visio Premium 2010

 1. Klikk Koble data til figurer i Eksterne data-gruppen i kategorien Data.

 2. Følg instruksjonene i veiviseren.

 3. Når Eksterne data-vinduet åpnes, klikker du en datarad og drar den til figuren i tegningen der du vil bruke den.

Bruke datagrafikk i en figur

Gjelder:   Visio Professional 2010, Visio Premium 2010

 • Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data, og velg deretter datagrafikken du vil bruke.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×