Funksjoner (ordnet etter kategori)

Funksjoner (ordnet etter kategori)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen inneholder koblinger til artikler som inneholder informasjon om vanlige funksjoner som brukes i uttrykk i Microsoft Access. De er først ordnet etter gruppe og er ordnet alfabetisk på slutten av denne artikkelen.

Tips!: Begynner med Access 2010, har uttrykksverktøyet IntelliSense slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever.

ActiveX-

CreateObject-funksjonen
GetObject, funksjon

Til toppen av siden

Program

Kommandoen funksjonen
Shell, funksjon

Til toppen av siden

Matriser

Datatabellen funksjonen
Filter-funksjonen
Join, funksjon
LBound-funksjonen
delt funksjonen
UBound, funksjon

Til toppen av siden

Konvertering

Stigende (funksjon)
Chr, funksjon
Day-funksjonen
EuroConvert-funksjonen
FormatCurrency, funksjon
FormatDateTime, funksjon
FormatNumber Funksjonen
FormatPercent, funksjon
GUIDFromString-funksjonen
Hex-funksjonen
Nz-funksjonen
Oct, funksjon
Str Funksjonen
StringFromGUID-funksjonen
Typekonverteringsfunksjoner
Val-funksjonen

Til toppen av siden

Database

DDE-funksjonen
DDEInitiate-funksjonen
DDERequest-funksjonen
DDESend-funksjonen
Eval-funksjonen
Partition, funksjon

Til toppen av siden

Dato/klokkeslett

Dato (funksjon)
DateAdd-funksjonen
DateDiff-funksjonen
DatePart, funksjon
DateSerial, funksjon
DateValue-funksjonen
time (funksjon)
Minutt fungere
Month-funksjonen
MonthName, funksjon
Now, funksjon
Second-funksjonen
Time-funksjonen
Timer, funksjon
TimeSerial, funksjon
TimeValue-funksjonen
Weekday-funksjonen
WeekdayName, funksjon
Year-funksjonen

Til toppen av siden

Domenemengde

DAvg-funksjonen
DCount-funksjonen
DFirst, DLast funksjoner
DLookup-funksjonen
DMin, DMax, funksjoner
DStDev, DStDevP, funksjoner
DSUMMER Funksjonen
DVar, DVarP, funksjoner

Til toppen av siden

Feilbehandling

CVErr-funksjonen
feilfunksjonen

Til toppen av siden

Fil/u

EOF-funksjonen
FreeFile, funksjon
inndata funksjonen
Loc, funksjon
LOF-funksjonen
Seek, funksjon

Til toppen av siden

Filbehandling

CurDir, funksjon
Dir-funksjonen
FileAttr-funksjonen
FileDateTime, funksjon
FileLen-funksjonen
GetAttr, funksjon

Til toppen av siden

Økonomiske

Degravs (funksjon)
Sluttverdi (funksjon)
RAVDRAG (funksjon)
IR (funksjon)
MIRR-funksjonen
Perioder (funksjon)
NPV-funksjonen
AVDRAG-funksjonen
AMORT (funksjon)
Nåverdi-funksjonen
rente (funksjon)
LINAVS (funksjon)
ÅRSAVS (funksjon)

Til toppen av siden

Inspeksjon

Environ, funksjon
GetAllSettings, funksjon
GetSetting, funksjon
IsArray, funksjon
IsDate, funksjon
IsEmpty-funksjonen
ERFEIL Funksjonen
IsMissing-funksjonen
IsNull-funksjonen
IsNumeric, funksjon
IsObject, funksjon
TypeName, funksjon
VarType-funksjonen

Til toppen av siden

Matematikk

ABS-funksjonen
Atn-funksjonen
Cos funksjonen
Exp-funksjonen
Int, Fix, funksjoner
Log-funksjonen
Rnd-funksjonen
Avrund Funksjonen
Sgn-funksjonen
Sin (funksjon)
Sqr, funksjon
Tan, funksjon

Til toppen av siden

Meldinger

InputBox, funksjon
MsgBox, funksjon

Til toppen av siden

Diverse

CallByName, funksjon
IMEStatus, funksjon
MacID-funksjonen
MacScript, funksjon
QBColor, funksjon
RGB-funksjonen
Spc, funksjon
Tab, funksjon

Til toppen av siden

Programmet flyt

Velg funksjonen
DoEvents-funksjonen
IIf-funksjonen
Switch-funksjonen

Til toppen av siden

Tekst

Formatere funksjonen
InStr-funksjonen
InstrRev, funksjon
LCase, funksjon
venstre-funksjonen
Lengde-funksjonen
LTrim, RTrim og Trim, funksjoner
Mid-funksjonen
Replace-funksjonen
riktig funksjon
Space-funksjonen
StrComp-funksjonen
StrConv-funksjonen
Streng-funksjonen
StrReverse, funksjon
UCase, funksjon

Til toppen av siden

Funksjoner (alfabetisk)

ABS-funksjonen
matriseformel
Stigende (funksjon)
Atn-funksjonen
CallByName-funksjonen
Velg (funksjon)
Chr, funksjon
Kommandoen funksjonen
Cos funksjonen
CreateObject, funksjon
CurDir, funksjon
CVErr-funksjonen
Datofunksjon
DateAdd Funksjonen
DateDiff-funksjonen
DatePart, funksjon
DateSerial, funksjon
DateValue-funksjonen
DAvg-funksjonen
dag Funksjonen
DCount-funksjonen
Degravs (funksjon)
DDE-funksjonen
DDEInitiate-funksjonen
DDERequest-funksjonen
DDESend Funksjonen
DFirst, DLast funksjoner
Dir-funksjonen
DLookup-funksjonen
DMin, DMax, funksjoner
DoEvents-funksjonen
DStDev, DStDevP, funksjoner
DSUMMER-funksjonen
DVar, DVarP, funksjoner
Environ, funksjon
EOF-funksjonen
feilfunksjonen
EuroConvert-funksjonen
Eval-funksjonen
Exp-funksjonen
FileAttr-funksjonen
FileDateTime, funksjon
FileLen-funksjonen
Filter-funksjonen
Format-funksjonen
FormatCurrency, funksjon
FormatDateTime, funksjon
FormatNumber, funksjon
FormatPercent, funksjon
FreeFile, funksjon
Sluttverdi (funksjon)
GetAllSettings, funksjon
GetAttr-funksjonen
GetObject-funksjonen
GetSetting, funksjon
GUIDFromString-funksjonen
Hex-funksjonen
Hour-funksjonen
IIf-funksjonen
IMEStatus, funksjon
Skriv inn funksjonen
InputBox-funksjonen
InStr-funksjonen
InstrRev, funksjon
Int, Fix, funksjoner
IPmt, funksjon
IR (funksjon)
IsArray, funksjon
IsDate, funksjon
IsEmpty-funksjonen
IsError-funksjonen
IsMissing, funksjon
IsNull-funksjonen
IsNumeric, funksjon
IsObject, funksjon
Join, funksjon
LBound, funksjon
LCase, funksjon
venstre-funksjonen
Lengde-funksjonen
Loc, funksjon
LOF-funksjonen
Log-funksjonen
LTrim, RTrim, og Trim, funksjoner
MacID-funksjonen
MacScript, funksjon
Mid-funksjonen
minutt (funksjon)
MIRR-funksjonen
Month-funksjonen
MonthName, funksjon
MsgBox-funksjonen
Now, funksjon
perioder Funksjonen
NPV-funksjonen
Nz-funksjonen
Oct, funksjon
Partition-funksjonen
AVDRAG-funksjonen
AMORT (funksjon)
Nåverdi-funksjonen
QBColor, funksjon
rente (funksjon)
Replace-funksjonen
RGB-funksjonen
Right, funksjon
Rnd-funksjonen
AVRUND-funksjonen
Second-funksjonen
Seek, funksjon
Sgn-funksjonen
Shell, funksjon
Sin (funksjon)
LINAVS (funksjon)
Space-funksjonen
Spc-funksjonen
delt funksjonen
Sqr Funksjonen
Str-funksjonen
StrComp-funksjonen
StrConv-funksjonen
streng-funksjonen
StringFromGUID, funksjon
StrReverse, funksjon
Switch-funksjonen
ÅRSAVS (funksjon)
Tab-funksjonen
Tan, funksjon
tid Funksjonen
Timer, funksjon
TimeSerial, funksjon
TimeValue-funksjonen
Typekonverteringsfunksjoner
TypeName, funksjon
UBound-funksjonen
UCase, funksjon
Val-funksjonen
VarType-funksjonen
Weekday-funksjonen
WeekdayName, funksjon
Year-funksjonen

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×