Funksjoner (ordnet etter kategori)

Funksjoner (ordnet etter kategori)

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen inneholder koblinger til artikler som inneholder informasjon om vanlige funksjoner som brukes i uttrykk i Microsoft Access. De er først ordnet etter gruppe og er ordnet alfabetisk på slutten av denne artikkelen.

Tips!: Begynner med Access 2010, har uttrykksverktøyet IntelliSense slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever.

ActiveX-

CreateObject-funksjonen
GetObject, funksjon

Til toppen av siden

Program

Kommandoen funksjonen
Shell, funksjon

Til toppen av siden

Matriser

Datatabellen funksjonen
Filter-funksjonen
Join, funksjon
LBound-funksjonen
delt funksjonen
UBound, funksjon

Til toppen av siden

Konvertering

Stigende (funksjon)
Chr, funksjon
Day-funksjonen
EuroConvert-funksjonen
FormatCurrency, funksjon
FormatDateTime, funksjon
FormatNumber, funksjon
FormatPercent, funksjon
GUIDFromString-funksjonen
Hex-funksjonen
Nz-funksjonen
Oct, funksjon
Str-funksjonen
StringFromGUID-funksjonen
Typekonverteringsfunksjoner
Val-funksjonen

Til toppen av siden

Database

DDE-funksjonen
DDEInitiate-funksjonen
DDERequest-funksjonen
DDESend-funksjonen
Eval-funksjonen
Partition, funksjon

Til toppen av siden

Dato/klokkeslett

Dato (funksjon)
DateAdd-funksjonen
DateDiff-funksjonen
DatePart, funksjon
DateSerial, funksjon
DateValue-funksjonen
Hour-funksjonen
minutt fungere
Month-funksjonen
MonthName, funksjon
Now, funksjon
Second-funksjonen
tid (funksjon)
Timer, funksjon
TimeSerial, funksjon
TimeValue-funksjonen
Weekday-funksjonen
WeekdayName, funksjon
Year-funksjonen

Til toppen av siden

Domenemengde

DAvg-funksjonen
DCount-funksjonen
DFirst, DLast funksjoner
DLookup-funksjonen
DMin, DMax, funksjoner
DStDev, DStDevP, funksjoner
DSUMMER-funksjonen
DVar, DVarP, funksjoner

Til toppen av siden

Feilbehandling

CVErr-funksjonen
feilfunksjonen

Til toppen av siden

Fil/u

EOF-funksjonen
FreeFile, funksjon
inndata funksjonen
Loc, funksjon
LOF-funksjonen
Seek, funksjon

Til toppen av siden

Filbehandling

CurDir, funksjon
Dir-funksjonen
FileAttr-funksjonen
FileDateTime, funksjon
FileLen-funksjonen
GetAttr, funksjon

Til toppen av siden

Økonomiske

Degravs (funksjon)
Sluttverdi (funksjon)
RAVDRAG (funksjon)
IR (funksjon)
MIRR-funksjonen
Perioder (funksjon)
NPV-funksjonen
AVDRAG-funksjonen
AMORT (funksjon)
Nåverdi-funksjonen
rente (funksjon)
LINAVS (funksjon)
ÅRSAVS (funksjon)

Til toppen av siden

Inspeksjon

Environ, funksjon
GetAllSettings, funksjon
GetSetting, funksjon
IsArray, funksjon
IsDate, funksjon
IsEmpty-funksjonen
IsError-funksjonen
IsMissing-funksjonen
IsNull-funksjonen
IsNumeric, funksjon
IsObject, funksjon
TypeName, funksjon
VarType, funksjon

Til toppen av siden

Matematikk

ABS-funksjonen
Atn-funksjonen
Cos funksjonen
Exp-funksjonen
Int, Fix, funksjoner
Log-funksjonen
Rnd-funksjonen
AVRUND-funksjonen
Sgn-funksjonen
Sin (funksjon)
Sqr, funksjon
Tan, funksjon

Til toppen av siden

Messages

InputBox, funksjon
MsgBox, funksjon

Til toppen av siden

Diverse

CallByName, funksjon
IMEStatus, funksjon
MacID-funksjonen
MacScript, funksjon
QBColor, funksjon
RGB-funksjonen
Spc-funksjonen
Tab, funksjon

Til toppen av siden

Programmet flyt

Velg funksjonen
DoEvents-funksjonen
IIf-funksjonen
Switch-funksjonen

Til toppen av siden

Tekst

Formatere funksjonen
InStr-funksjonen
InstrRev, funksjon
LCase, funksjon
venstre-funksjonen
Lengde-funksjonen
LTrim, RTrim, og Trim, funksjoner
Mid-funksjonen
Replace-funksjonen
Right-funksjonen
Space, funksjon
StrComp, funksjon
StrConv, funksjon
streng-funksjonen
StrReverse, funksjon
UCase, funksjon

Til toppen av siden

Funksjoner (alfabetisk)

ABS-funksjonen
matriseformel
Stigende (funksjon)
Atn, funksjon
CallByName, funksjon
Velg (funksjon)
Chr, funksjon
Command-funksjonen
Cos (funksjon)
CreateObject, funksjon
CurDir, funksjon
CVErr, funksjon
Datofunksjon
DateAdd-funksjonen
DateDiff-funksjonen
DatePart, funksjon
DateSerial, funksjon
DateValue-funksjonen
DAvg, funksjon
Day-funksjonen
DCount-funksjonen
Degravs (funksjon)
DDE-funksjonen
DDEInitiate, funksjon
DDERequest, funksjon
DDESend-funksjonen
DFirst, DLast funksjoner
Dir, funksjon
DLookup, funksjon
DMin, DMax, funksjoner
DoEvents, funksjon
DStDev, DStDevP, funksjoner
DSUMMER-funksjonen
DVar, DVarP, funksjoner
Environ, funksjon
EOF, funksjon
feilfunksjonen
EuroConvert-funksjonen
Eval-funksjonen
Exp-funksjonen
FileAttr, funksjon
FileDateTime, funksjon
FileLen-funksjonen
Filter-funksjonen
Format-funksjonen
FormatCurrency, funksjon
FormatDateTime, funksjon
FormatNumber, funksjon
FormatPercent, funksjon
FreeFile, funksjon
Sluttverdi (funksjon)
GetAllSettings, funksjon
GetAttr, funksjon
GetObject-funksjonen
GetSetting, funksjon
GUIDFromString-funksjonen
Hex-funksjonen
Hour-funksjonen
IIf-funksjonen
IMEStatus, funksjon
inndata funksjonen
InputBox, funksjon
InStr-funksjonen
InstrRev, funksjon
Int og Fix, funksjoner
RAVDRAG (funksjon)
IR (funksjon)
IsArray, funksjon
IsDate, funksjon
IsEmpty-funksjonen
IsError-funksjonen
IsMissing, funksjon
IsNull, funksjon
IsNumeric, funksjon
IsObject, funksjon
Join, funksjon
LBound-funksjonen
LCase, funksjon
venstre-funksjonen
Lengde-funksjonen
Loc, funksjon
LOF-funksjonen
Log-funksjonen
LTrim, RTrim, og Trim, funksjoner
MacID, funksjon
MacScript, funksjon
Mid-funksjonen
minutt fungere
MODIR (funksjon)
Month-funksjonen
MonthName, funksjon
MsgBox, funksjon
Now, funksjon
Perioder (funksjon)
NNV (funksjon)
Nz-funksjonen
Oct, funksjon
Partition, funksjon
AVDRAG-funksjonen
AMORT (funksjon)
Nåverdi-funksjonen
QBColor, funksjon
rente (funksjon)
Replace-funksjonen
RGB-funksjonen
høyre Funksjonen
Rnd, funksjon
AVRUND-funksjonen
Second-funksjonen
Seek, funksjon
Sgn-funksjonen
Shell-funksjonen
Sin (funksjon)
LINAVS (funksjon)
Space, funksjon
Spc, funksjon
delt funksjonen
Sqr, funksjon
Str, funksjon
StrComp, funksjon
StrConv, funksjon
String, funksjon
StringFromGUID, funksjon
StrReverse, funksjon
Switch-funksjonen
ÅRSAVS (funksjon)
Tab-funksjonen
Tan, funksjon
Time-funksjonen
Timer, funksjon
TimeSerial, funksjon
TimeValue-funksjonen
Typekonverteringsfunksjoner
TypeName, funksjon
UBound-funksjonen
UCase, funksjon
Val-funksjonen
VarType-funksjonen
Weekday-funksjonen
WeekdayName, funksjon
Year-funksjonen

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×