Funksjoner for språk som skrives fra høyre mot venstre

Microsoft Office støtter funksjoner for skriving fra høyre mot venstre eller i begge retninger, slik at tekst kan skrives, redigeres og vises på disse språkene. Dette gjelder skriftsystemer som skrives fra høyre mot venstre og omfatter språk som bruker tegn med kontekstuell utforming, for eksempel arabisk, samt språk som ikke gjør det. Du kan endre skjermen for å lese fra høyre mot venstre eller endre individuelle filer slik at innholdet leses fra høyre mot venstre.

Hvis det er ikke er installert en høyre-mot-venstre-versjon av Office på datamaskinen, må du installere den aktuelle språkpakken. Du må også kjøre en versjon av Microsoft Windows som har støtte for høyre-mot-venstre-skriving – for eksempel den arabiske versjonen av Windows Vista Service Pack 2 – og aktivere tastaturspråket for språket du ønsker å bruke.

Kommentarer  

I denne artikkelen

Krav for å arbeide med tekst på språk som skrives fra høyre mot venstre

Windows Vista eller Windows 7

Windows XP

Velg et visningsspråk

Endre visningsspråk

Tastaturspråk

Bruke tegnkart og ASCII-tegnkoder koder for å skrive inn tekst

Vis høyre-mot-venstre-tekst

Tekstretning i Access eller Excel

Angi høyre-mot-venstre-tekst, punktmerking og nummerering

Velg ligaturer og diakritiske tegn

Lagre høyre mot venstre-tekst i HTML-format

Sorter i høyre-mot-venstre-rekkefølge

Tegntabeller

Arabisk

Hebraisk

Krav for å arbeide med tekst på språk som skrives fra høyre mot venstre

Windows Vista eller Windows 7

Hvis du bruker Windows Vista eller Windows 7, må du først legge til et inndataspråk og aktivere tastaturoppsettet for det aktuelle høyre-mot-venstre-språket. Du kan ikke bruke høyre-mot-venstre-funksjonene i Microsoft Office eller vise skriften på riktig måte før du har gjort dette.

Windows XP

Hvis du bruker Windows XP, må du først åpne Kontrollpanel i Windows XP og installere de omfattende Microsoft Windows-skriptene som kreves. Du kan ikke bruke høyre-mot-venstre-funksjoner i Office eller vise høyre-mot-venstre-skript på riktig måte før du har gjort dette. Når du har installert programmet for omfattende skript, legger du til tastaturspråket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere Windows XP for flere språk og Aktivere tastaturoppsett for ulike språk.

Til toppen av siden

Velg et visningsspråk

Avhengig av hvordan du foretrekker å tilpasse datamaskinen, kan du bruke ett språk for visningen (menyer, dialogbokser og veivisere) og skrive på et annet språk. Hvis du både vil skrive på et høyre-mot-venstre-språk og vise menyer og elektronisk hjelp på samme språk, kan du angi at Office skal vises på det aktuelle språket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi språkinnstillinger for redigering, visning og hjelp.

Flere høyre-mot-venstre-funksjoner i Office-programmene bruker visningsspråket til å bestemme skjermoppsettets retning og justeringen av tekst i dialogbokser. Når du angir et høyre-mot-venstre-språk i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office, vises oppsettet av menyer, dialogbokser og veivisere fra høyre mot venstre, men innstillingene i Microsoft Windows forblir fra venstre mot høyre. Hvis du vil vite hvordan du endrer visningsspråket i Microsoft Windows, kan du se Endre visningsspråk.

Når for eksempel arabisk er valgt som visningsspråket i Office (men ikke i Windows), vises følgende:

Arabisk språk for brukergrensesnitt

Selv om menyene vises fra høyre mot venstre, er tittellinjen fortsatt på engelsk, og knappene Lukk, Minimer og Maksimer forblir i øvre høyre hjørne som i et venstre-til-høyre-grensesnitt. Hvis Windows-visningen er konfigurert for et høyre-mot-venstre-språk, vil språket i tittellinjen være oversatt, og knappene Lukk, Minimer og Maksimer vil være i øverste venstre hjørne.

Hvis du for det meste arbeider med et venstre-mot-høyre-språk, men noen ganger må sette inn tekst på et høyre-mot-venstre-språk, kan du i de fleste Office-programmene velge ditt eget språk som visningsspråk og ved behov skrive på høyre-mot-venstre-språket. Dette gjør du ved å angi høyre-mot-venstre-tekst, punktmerking og nummerering for redigeringsområdet og aktivere tastaturoppsettet.

Endre visningsspråk

Du kan endre tekstens retning i et Microsoft Office-program ved å klikke avsnittsknappen Høyre mot venstre i avsnittsgruppen under kategorien Hjem (dette vises bare når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert). Selv når du har endret visningen til et høyre-mot-venstre-språk, må riktig tastaturspråk være aktivert for at du skal kunne skrive inn tekst på dette språket.

Hvis det vanlige visningsspråket er norsk, men du ønsker å endre det til arabisk, gjør du følgende:

 1. Åpne en Office-fil, for eksempel et Word-dokument.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Alternativer.

 4. Klikk Språk.

 5. Velg Arabisk på listen Redigeringsspråk i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office, og klikk deretter Standard.

     Dette endrer standard redigeringsspråk for alle Microsoft Office-programmene.

Til toppen av siden

Tastaturspråk

Hvis du vil skrive med et bestemt språktastatur, må du installere den aktuelle språkpakken for dette språket og legge til riktig tastaturoppsett. Når du har lagt til et tastaturoppsett for et annet språk og angitt at språklinjen skal være forankret på oppgavelinjen, vises en språkindikator på oppgavelinjen Bilde av språklinjen. Denne angir gjeldende tastaturspråk. Språkindikatoren for arabisk ser for eksempel slik ut: Indikator for arabisk tastatur. Hvis du vil ha mer informasjon om språklinjen, kan du se Språklinjen (oversikt).

Merknad   Språklinjenvises automatisk når du legger til et tastatur for minst ett språk i tillegg til norsk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk i Microsoft Windows.

 • Hvis du vil vise språklinjen mens språkindikatoren på oppgavelinjen vises, klikker du språkindikatoren, og deretter klikker du Vis språklinjen .

 • Hvis du vil vise språkindikatoren på oppgavelinjen mens språklinjen vises, klikker du minimeringsknappen språklinjen.

 • Hvis du vil velge et annet språk for tastaturet, klikker du navnet på det nåværende språket (på språklinjen) eller språkindikatoren, og deretter klikker du navnet på språket du vil bytte til.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer et språkspesifikt tastatur, kan du se Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk.

Bruke tegnkart og ASCII-tegnkoder koder for å skrive inn tekst

Avhengig av hvilke språk du trenger, kan du skrive inn tekst ved hjelp av tegnkartet eller ASCII-tegnkoder. Hvis du vil ha informasjon om ASCII-tegnkoder, kan du se Skrive inn ¢, £ ¥, ® og andre tegn som ikke finnes på tastaturet.

Hvis du bare vil skrive inn litt tekst på et annet språk og ikke ønsker å bytte tastatur, kan du bruke tegnkartet (et tilbehør i Microsoft Windows) til å skrive inn tekst. Du kan velge et tegn fra én av skriftsidene med språk som skrives fra høyre mot venstre, eller språk som skrives fra venstre mot høyre, kopiere det til utklippstavlen og deretter sette inn tegnet i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tegnkartet til å skrive inn tekst, kan du se Bruke spesialtegn (tegnkart).

Til toppen av siden

Vis høyre-mot-venstre-tekst

Tekstretning henviser til leseretning, justeringen og samlet oppsett for skjermelementer. Når tekst som leses fra høyre mot venstre og venstre mot høyre, kombineres i samme setning, avsnitt eller kontroll, kalles den kombinerte teksten «blandet».

Når Office-programmet er konfigurert og aktivert for å vise et høyre-mot-venstre-miljø, varierer utseendet på markøren for å angi kjør Venstre-mot-høyre-markør venstre mot høyre eller Markør som angir retningen venstre mot høyre høyre mot venstre Høyre-mot-venstre-markør. Markøren kan bevege seg i henhold til retningen for språket som er gjenkjent (logisk bevegelse) eller bevege seg til det neste visuelt tilstøtende tegnet (visuell bevegelse).

Til toppen av siden

Tekstretning i Access eller Excel

Tekst i en celle eller et felt kan være venstrejustert, midtstilt eller høyrestilt. I enkelte programmer, for eksempel Access og Excel, kan teksten også ha kontekst-tekstretning.

Når tekst har kontekst-tekstretning, justeres tekst og tall i henhold til språket på det første tegnet du skriver inn – tekst i cellen eller feltet høyrejusteres hvis det første tegnet er på et språk som skrives fra høyre mot venstre, og den venstrejusteres hvis det første tegnet er på et språk som skrives fra venstre mot høyre. Du kan overstyre kontekst-tekstretning og bytte til venstre, midtstilt eller høyre tekstretning for enkeltobjekter.

Mange høyre-mot-venstre- eller kombinert høyre-mot-venstre- og venstre-mot-høyre-programmer bruker kontekstregler som styrer tekstretningen og leserekkefølgen av teksten. Bokser, lister og andre elementer styrer kontekstreglene for teksten de inneholder.

Kontekstreglene for leserekkefølgen og tekstretningen av tekst er følgende:

 • Hvis det første sterke tegn leses fra venstre mot høyre, blir leserekkefølgen også fra venstre mot høyre, og teksten venstrejusteres.

 • Hvis det første viktige tegnet leses fra høyre mot venstre, blir leserekkefølgen fra også høyre mot venstre, og teksten høyrejusteres.

 • Hvis du bare skriver inn nøytrale tegn, følger leserekkefølgen og retningen avsnittets retning (som kan være fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre) til du skriver inn det første viktige tegnet.

Når du endrer det første viktige tegnet fra et språk som skrives fra venstre mot høyre, til et språk som skrives fra høyre mot venstre, (eller omvendt), endres leserekkefølgen og tekstretningen tilsvarende.

Til toppen av siden

Angi høyre-mot-venstre-tekst, punktmerking og nummerering

Når både venstre-mot-høyre- og høyre-mot-venstre-språk er aktivert, aktiveres avsnittsknappene Venstre mot høyre og Høyre mot venstre på båndet i flesteparten av Office-programmene. Når du klikker disse knappene, kan du endre retningen på teksten du skriver inn eller justerer.

Merknad    I Microsoft OneNote får du tilgang til knappene Venstre mot høyre og Høyre mot venstre ved å klikke pilen for avsnittsjustering.

Til toppen av siden

Velg ligaturer og diakritiske tegn

I tekstbehandlingsprogrammer, for eksempel Word, kan du merke, søke etter og erstatte hvert enkelt diakritiske tegn og arabiske tegn uavhengig om de er samskrevet. Hver enkelt ligatur og diakritiske tegn behandles som en atskilt enhet av et ord skrevet på et språk som skrives fra høyre mot venstre.

Følgende eksempel viser hvordan du merker et arabisk ord med en ligatur bestående av tre tegn (der hvert tegn er merket).

Ord med én ligatur merket

Ord med to ligaturer merket

Ord med tre ligaturer merket

Til toppen av siden

Lagre høyre mot venstre-tekst i HTML-format

Du kan lagre filer i HTML-format hvis du vil legge ut tekst på nettet i høyre-mot-venstre- eller venstre-mot-høyre-retning. Nettsider med retning fra høyre mot venstre merkes ved å bruke standard DIR-attributt for HTML i HTML-filen. Hvis nettleseren du bruker, gjenkjenner DIR-attributtet, vises siden med retning fra høyre mot venstre. Hvis nettleseren ikke gjenkjenner DIR-attributtet, vises siden med retning fra venstre mot høyre.

Tips!    Når du skal vise nettsider med tekst fra høyre mot venstre, må du bruke en nettleser som gjenkjenner DIR-attributtet, for eksempel Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East eller senere, Microsoft Internet Explorer 4.01 for omfattende skript eller Microsoft Internet Explorer 5 eller senere.

Til toppen av siden

Sorter i høyre-mot-venstre-rekkefølge

Høyre-mot-venstre-sorteringsrekkefølge brukes når det er mulig. Dette gjelder datalister i tabellvisning, kortvisning og ikonvisning og grupperingslister, kontaktlister, mappelister og adresselister.

Merknad    Enkelte visninger på serversiden vil kanskje ikke sortere data i henhold til høyre-mot-venstre-sorteringsrekkefølge ettersom de følger støttede sorteringsrekkefølger på serversiden.

Til toppen av siden

Tegntabeller

Microsoft Office-programmer har støtte for følgende tegntabeller, som er tilgjengelige for brukere av arabisk, hebraisk og blandet tekst:

Arabisk

Hver tegntabell identifiseres med et unikt tegntabellnummer. Tegntabellen (CP) for arabisk er CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, pasjto, persisk, uigurisk og urdu bruker samme tegntabeller som arabisk.

Hebraisk

Hver tegntabell identifiseres med et unikt tegntabellnummer. Tegntabellen (CP) for hebraisk er CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jiddisk bruker samme tegntabell som hebraisk.

Til toppen av siden

Gjelder for: Project Standard 2010, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Access 2013, Visio 2016 Preview, Project Professional 2013, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk