Funksjoner for språk som skrives fra høyre mot venstre

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft Office støtter høyre mot venstre-funksjonalitet og -funksjoner for språk som arbeider i høyre mot venstre- eller kombinert høyre mot venstre venstre mot høyre-miljøer for å skrive inn, redigere og vise tekst. "Høyre-mot-venstre-språk" viser til alle skrivesystemer der teksten skrives fra høyre mot venstre, og inkluderer språk som krever kontekstuell utforming, for eksempel arabisk, og språk som ikke i denne konteksten. Du kan endre skjermen til å lese høyre-mot-venstre eller endre individuelle filer, slik at innholdet som leses fra høyre mot venstre.

Hvis datamaskinen ikke har en høyre-mot-venstre-språkversjon av Office installert, må du installere den aktuelle språkpakken. Du må også kjøre Microsoft Windows-operativsystem som har høyre mot venstre-støtte – for eksempel den arabiske versjonen av Windows Vista Service Pack 2, og aktiverer språket for høyre-mot-venstre-språket du vil bruke.

I denne artikkelen

Krav for å arbeide med tekst på språk som leses fra høyre mot venstre

Velg et visningsspråk

Tastaturspråk

Vise høyre-mot-venstre-tekst

Tekstretning i Access eller Excel

Angi høyre-mot-venstre-tekst, punktmerking og nummerering

Merke ligaturer og diakritiske tegn

Lagre høyre mot venstre-tekst i HTML-format

Sortere i høyre mot venstre-rekkefølge

Tegntabeller

Krav for å arbeide med tekst på språk som leses fra høyre mot venstre

Windows Vista eller Windows 7

Hvis du bruker Windows Vista eller Windows 7, før du kan bruke høyre-mot-venstre-funksjoner i Microsoft Office, eller vise selv riktig høyre-mot-venstre-skript, må du legge til et inndataspråk og aktivere tastaturoppsettet for høyre-mot-venstre-språk.

Windows XP

Hvis du bruker Windows XP, før du kan bruke høyre-mot-venstre-funksjoner i Office, eller du kan også vise høyre mot venstre-skript, må du først gå til startsiden for kontroll-panelet i Windows XP for å installere de nødvendige omfattende skriptene for Microsoft- Windows. Når du har installert programvaren for omfattende skript, kan du legge til tastaturspråket. Hvis du vil ha mer informasjon, se installere Windows XP for flere språk.

Til toppen av siden

Velg et visningsspråk

Avhengig av hvordan du foretrekker å tilpasse datamaskinen, kan du bruke ett språk på skjermen (menyer, dialogbokser og veivisere), og skriver inn i et annet språk etter behov. Hvis du vil ha både et høyre-mot-venstre-språk skrives inn og vise menyene og elektronisk hjelp i at språket, kan du angi visningen av Office til det språket du foretrekker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Angi redigering, visning, eller Språkinnstillinger.

Mange høyre-mot-venstre-funksjoner i Office programmene bruke visningsspråket til å angi skjerm oppsett retning og tekstjusteringen i dialogbokser. Når du angir et høyre-mot-venstre-språk som Vis i dialogboksen Angi Språkinnstillinger for Office, er oppsettet for menyer, dialogbokser og veivisere er høyre mot venstre, men Microsoft Windows-innstillingene er fortsatt venstre mot høyre. Hvis du vil lære hvordan du endrer skjermspråket i Microsoft- Windows, kan du se endre visningsspråket.

Når arabisk er valgt som visningsspråk for i Office (men ikke i Windows ), kan du for eksempel se følgende skjerm:

Arabisk språk for brukergrensesnitt

Selv om menyene vises fra høyre mot venstre, tittellinjen fortsatt på engelsk og på Lukk, forblir Minimer, Maksimer knappene og i øvre høyre hjørne som de gjør i et venstre-mot-høyre-grensesnitt. Hvis visningen av Windows er konfigurert for et høyre-mot-venstre-språk, språket i tittellinjen også være oversatt, og Lukk, Minimer, Maksimer knappene og vil være i hjørnet øverst til venstre.

Hvis du arbeider hovedsakelig i et venstre-mot-høyre-språk, men noen ganger må sette inn tekst på et høyre-mot-venstre-språk, kan du velge engelsk (USA) for visningsspråk og skrive inn høyre-mot-venstre-språk i de fleste programmer Office når du vil. Du gjør dette, Angi høyre-mot-venstre-tekst, punktmerking og nummerering for redigering området og aktivere tastaturoppsettet.

Endre visningsspråk

Du kan endre tekstretningen fra et Microsoft Office program ved å velge knappen for høyre-mot-venstre-avsnitt i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem (dette er bare tilgjengelig hvis du har aktivert et høyre-mot-venstre-språk). Selv etter å ha endret skjermen til å vises på et høyre-mot-venstre-språk, må du ha riktig tastaturspråk aktivert for å skrive inn tekst på dette språket.

Hvis vanlige visningsspråk er engelsk, men du vil endre den til en arabisk dialekt, gjør du følgende:

 1. Åpne en Office fil for programmet, for eksempel et Word dokument.

 2. Velg Alternativer i kategorien fil > språk.

 3. Velg dialekten Arabisk du vil bruke, og velg deretter Legg til i angitt i dialogboksen Språkinnstillinger for Office, i listen over Redigeringsspråk.

 4. Kontroller at den nylig er lagt til arabisk dialekten er uthevet, og velg deretter Angi som standard i tabellen Velg redigeringsspråk.

  Viktig  Når du setter det nyutnevnte redigeringsspråket som standard, blir standard for alle programmene i Microsoft Office.

Til toppen av siden

Tastaturspråk

Du kan skrive ved hjelp av innebygde tastaturet for et bestemt språk, må du installere den riktige språkpakken for språket. Du må også legge til riktig tastaturoppsett. Etter å legge til et tastaturoppsett for et annet språk, og velge språk-linjen skal være forankret på oppgavelinjen, en språkindikatoren vises på oppgavelinjen- Bilde av språklinjen og viser gjeldende tastaturspråk. Språkindikatoren for arabisk er for eksempel Indikator for arabisk tastatur. Hvis du vil ha mer informasjon om språklinjen, se språk (oversikt).

Merknad  Språklinjen vises automatisk når du legger til et tastatur for minst ett språk i tillegg til norsk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk i Microsoft Windows.

 • Hvis du vil vise språklinjen mens språkindikatoren på oppgavelinjen vises, velger du språkindikatoren, og deretter velger du Vis språklinjen.

 • Hvis du vil vise språkindikatoren på oppgavelinjen når språklinjen vises, velger du Minimer.

 • For å velge tastaturoppsett for et annet språk, velger du enten navnet på det gjeldende språket (på språklinjen ) eller språkindikatoren, og deretter velger du navnet på andre språk.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du aktiverer et språkspesifikt tastatur, kan du se Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk.

Bruke tegnkart og ASCII-tegnkoder koder for å skrive inn tekst

Avhengig av hvilket språk du trenger, kan du angi tekst ved å bruke Tegnkart eller ASCII-tegnkodene. Hvis du vil lære hvordan du automatisk sette inn ASCII-tegnkodene ved hjelp av Symbol-galleriet, kan du se sette inn symboler.

Hvis du bare vil sette inn litt tekst på et annet språk, og vil bytte tastaturet, kan du bruke tegnkartet tilhører tilbehør i Microsoft Windows. Du kan velge et tegn fra én av høyre-mot-venstre eller venstre mot høyre-språk skrift sider, kopiere det til utklippstavlen og deretter sette inn tegnet i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bruke Tegnkart til å skrive inn tekst, kan du se bruke spesialtegn (Tegnkart).

Til toppen av siden

Vise høyre-mot-venstre-tekst

Tekstretning henviser til leseretning, justeringen og samlet oppsett for skjermelementer. Når tekst som leses fra høyre mot venstre og venstre mot høyre, kombineres i samme setning, avsnitt eller kontroll, kalles den kombinerte teksten «blandet».

Når Office-programmet er definert og aktivert for å vise et høyre-mot-venstre-miljø, varierer utseendet på markøren for å angi et venstre-mot-høyre- kjør-Venstre-mot-høyre-markør eller Markør som angir retningen venstre mot høyre, eller en høyre-mot-venstre kjøre Høyre-mot-venstre-markør. Markøren kan flytte i henhold til retningen til språket som er gjenkjent (logisk bevegelse) eller flytte til neste synlige etterfølgende tegn (visuell flytting).

Til toppen av siden

Tekstretningen i Access eller Excel

Tekst i en celle eller felt kan være venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert. I noen programmer, for eksempel Access og Excel, kan tekst også bruke kontekst tekstretning.

Når tekst har kontekst-tekstretning, justeres tekst og tall i henhold til språket på det første tegnet du skriver inn – tekst i cellen eller feltet høyrejusteres hvis det første tegnet er på et språk som skrives fra høyre mot venstre, og den venstrejusteres hvis det første tegnet er på et språk som skrives fra venstre mot høyre. Du kan overstyre kontekst-tekstretning og bytte til venstre, midtstilt eller høyre tekstretning for enkeltobjekter.

Mange høyre-mot-venstre- eller kombinert høyre-mot-venstre- og venstre-mot-høyre-programmer bruker kontekstregler som styrer tekstretningen og leserekkefølgen av teksten. Bokser, lister og andre elementer styrer kontekstreglene for teksten de inneholder.

Kontekstreglene for leserekkefølgen og tekstretningen av tekst er følgende:

 • Hvis det første viktige tegnet leses fra venstre mot høyre, blir leserekkefølgen også fra venstre mot høyre, og teksten venstrejusteres.

 • Hvis det første sterke tegnet leses fra høyre mot venstre, blir leserekkefølgen fra også høyre mot venstre, og teksten høyrejusteres.

 • Hvis du bare skriver inn nøytrale tegn, følger leserekkefølgen og retningen avsnittets retning (som kan være fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre) til du skriver inn det første viktige tegnet.

Når du endrer det første viktige tegnet fra et språk som skrives fra venstre mot høyre, til et språk som skrives fra høyre mot venstre, (eller omvendt), endres leserekkefølgen og tekstretningen tilsvarende.

Til toppen av siden

Angi høyre-mot-venstre-tekst, punktmerking og nummerering

Når både venstre mot høyre og høyre-mot-venstre-språk er aktivert, aktiveres knappene venstre mot høyre og høyre-mot-venstre-avsnitt i de fleste programmer Office på båndet. Når du klikker disse knappene, kan du endre retningen på tekst når du skriver inn og justerer tekst.

Merknad  I Microsoft OneNote er venstre-mot-høyre- og høyre-mot-venstre-knappene tilgjengelige ved å klikke pilen Avsnittsjusteringen.

Til toppen av siden

Merke ligaturer og diakritiske tegn

I Word og andre tekstbehandlingsprogrammer, kan du merke, søke etter og erstatte individuelle diakritiske tegn og arabiske tegn, uavhengig av om de er samskrevet. Hver enkelt ligatur og diakritiske tegn behandles som en atskilt enhet av et ord med høyre-mot-venstre-språk.

Følgende eksempel viser hvordan du merker et arabisk ord med en ligatur bestående av tre tegn (der hvert tegn er merket).

Ord med én ligatur merket

Ord med to ligaturer merket

Ord med tre ligaturer merket

Til toppen av siden

Lagre høyre mot venstre-tekst i HTML-format

Du kan lagre filer i HTML-format for postering på weben med retning fra høyre mot venstre eller venstre mot høyre. Websider med retning fra høyre mot venstre merkes ved hjelp av standard HTML DIR-attributtet i HTML-filen. Hvis webleseren du bruker, gjenkjenner DIR-attributtet, vises siden med retningen høyre mot venstre. Hvis webleseren ikke gjenkjenner DIR-attributtet, vises siden med retningen venstre mot høyre.

Tips!  Hvis du vil vise høyre-mot-venstre-websider, kan du bruke en webleser som gjenkjenner DIR-attributtet, som minst Microsoft Internet Explorer 3.02 Midt-Østen, Microsoft Internet Explorer 4.01 for omfattende skript, eller på minst Microsoft Internet Explorer 5.

Til toppen av siden

Sortere i høyre mot venstre-rekkefølge

Høyre-mot-venstre-sorteringsrekkefølge brukes når det er mulig. Dette gjelder datalister i tabellvisning, kortvisning og ikonvisning og grupperingslister, kontaktlister, mappelister og adresselister.

Merknad  Noen visninger på serversiden vil kanskje ikke sortere data i henhold til høyre-mot-venstre-sorteringsrekkefølge ettersom de følger støttede sorteringsrekkefølger på serversiden.

Til toppen av siden

Tegntabeller

Microsoft Office-programmer støtter følgende tegntabeller som er tilgjengelige for brukere av arabisk, hebraisk og blandet tekst:

Arabisk

Hver tegntabell identifiseres med et unikt tegntabellnummer. Tegntabellen (CP) for arabisk er CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, pasjto, persisk, uigurisk og urdu bruker samme tegntabeller som arabisk.

Hebraisk

Hver tegntabell identifiseres med et unikt tegntabellnummer. Tegntabellen (CP) for hebraisk er CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jiddisk bruker den samme tegntabellen som hebraisk.

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, Office 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk