Funksjoner for språk som skrives fra høyre mot venstre

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft Office støtter høyre mot venstre funksjonalitet og funksjoner for språk som fungerer i et høyre-mot-venstre- eller kombinert høyre-mot-venstre venstre mot høyre-miljøer for å angi, redigere og vise tekst. I denne konteksten refererer "høyre-mot-venstre-språk" til en hvilken som helst skrivesystem som skrives fra høyre mot venstre, og inkluderer språkene som krever kontekstavhengig forming, for eksempel arabisk og språk som ikke. Du kan endre visningen for å lese høyre mot venstre eller endre enkeltfiler slik at innholdet leses fra høyre mot venstre.

Hvis datamaskinen ikke har et høyre-mot-venstre språkversjon av Office installert, må du installere den riktige språkpakken. Du må også kjøre et Microsoft Windows-operativsystem som har høyre-mot-venstre støtter og aktivere tastaturspråk for høyre-mot-venstre-språk som du vil bruke.

Før du kan bruke høyre-mot-venstre-funksjonene i Microsoft Office eller vise selv riktig høyre-mot-venstre-skript, må du legge til et inndataspråk i Windows og aktivere tastaturoppsettet for høyre-mot-venstre-språk.

Hvis du bruker Windows XP, må du først gå til startsiden for control panel i Windows XP å installere de nødvendige omfattende skriptene for Microsoft- Windows. Når du har installert programvaren omfattende skript, legger du til tastaturspråk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se konfigurere Windows XP for flere språk.

Avhengig av hvordan du foretrekker å tilpasse datamaskinen, kan du bruke ett språk for skjermen (menyer, dialogbokser og veivisere), og Skriv inn i et annet språk etter behov. Hvis du vil både skrive på et høyre-mot-venstre-språk, og se menyer og elektronisk hjelp i dette språket, du kan angi Office visningen til denne innstillingen for foretrukket språk. For mer informasjon, kan du se legge til et språk eller angi språkinnstillinger i Office.

Mange høyre-mot-venstre-funksjoner i Office programmer bruker visningsspråket til å bestemme skjermen oppsett retning og justering av tekst i dialogbokser. Når du angir et høyre-mot-venstre-brukeren visningsspråk i dialogboksen Angi Språkinnstillinger for Office, oppsett for menyer, dialogbokser og veivisere er høyre mot venstre, men Microsoft Windows innstillingene fortsatt venstre mot høyre.

Når arabisk er valgt som visningsspråket i Office (men ikke i Windows ), ser du for eksempel følgende:

Arabisk språk for brukergrensesnitt

Selv om menyene vises fra høyre mot venstre, tittellinjen fortsatt på engelsk og den Lukk, Minimer og Maksimer knapper forblir i øvre høyre hjørne som de gjør i et venstre mot høyre-grensesnitt. Hvis Windows visningen er konfigurert for et høyre-mot-venstre-språk, språket i tittellinjen også være oversatt, og Lukk, Minimer, Maksimer knappene og vil være i hjørnet øverst til venstre.

Hvis du arbeider hovedsakelig på et venstre mot høyre-språk, men noen ganger trenger å sette inn tekst i et høyre-mot-venstre-språk, kan du velge engelsk (USA) for visningsspråk og skrive inn høyre-mot-venstre-språk i de fleste Office programmer når du vil. Du gjør dette, Angi høyre-mot-venstre-tekst, punktmerking og nummerering for redigering området og aktivere tastaturoppsettet.

Du kan endre tekstretning fra et program for Microsoft Office ved å velge knappen høyre-mot-venstre-avsnitt i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem (dette vises bare hvis du har et høyre-mot-venstre-språk er aktivert). Selv når du har endret skjermen til å vises i et høyre-mot-venstre-språk, må du ha riktig tastaturspråk aktivert for å skrive inn tekst på dette språket.

Hvis det vanlige visningsspråket er norsk, men du vil endre den til en arabisk dialekt, gjør du følgende:

 1. Åpne en Office programfilen, for eksempel et Word dokument.

 2. Velg Alternativerfil-fanen > språk.

 3. Velg Arabisk-dialekt du vil bruke, og velg deretter Legg til i Angi Språkinnstillinger for Office-dialogboks, i listen Redigeringsspråk.

 4. Kontroller at den nylig tillagt arabisk dialekten er uthevet, og velg deretter Angi som standard i Velg redigeringsspråk-tabellen.

  Viktig: Når du angir det nylig tildelte redigeringsspråket som standard, blir det standard for alle programmene dine Microsoft Office.

Hvis du vil skrive ved hjelp av opprinnelige tastaturoppsett for et bestemt språk, må du installere den nødvendige språkpakken for det aktuelle språket. Du må også legge til riktig tastaturoppsett. En språkindikatoren vises på oppgavelinjen Bilde av språklinjen etter legger til et tastaturoppsett for et annet språk, og velge språklinjen skal være forankret på oppgavelinjen, og viser gjeldende tastaturspråk. Språkindikatoren for arabisk er for eksempel Indikator for arabisk tastatur .

Merknad: Språklinjen vises automatisk når du har lagt til et tastatur for minst ett språk i tillegg til engelsk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk i Microsoft Windows.

 • Hvis du vil vise språklinjen mens språkindikatoren på oppgavelinjen vises, velger du språkindikatoren, og velg deretter Vis språklinjen.

 • Hvis du vil vise språkindikatoren på oppgavelinjen mens språklinjen vises, velger du Minimer.

 • Hvis du vil velge tastaturet for et annet språk, velg navnet på det gjeldende språket (på språklinjen ) eller språkindikatoren, og velg deretter navnet på det andre språket.

For å få instruksjoner om hvordan du aktiverer et språkspesifikt tastatur, kan du se aktivere eller endre tastaturoppsettspråket.

Avhengig av hvilke språk du trenger, kan du skrive tekst ved hjelp av Tegnkart eller ASCII-tegnkoder. Hvis du vil lære hvordan du setter automatisk inn ASCII-tegnkoder ved å bruke i Symbol-galleriet, kan du se sette inn symboler.

Hvis du bare vil skrive inn litt tekst på et annet språk og vil bytte tastaturet, kan du bruke tegnkartet av tilbehør i Microsoft Windows. Du kan velge et tegn fra ett av høyre mot venstre eller venstre mot høyre språket skrift sider, kopiere det til utklippstavlen og deretter sette inn tegnet i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Tegnkart til å skrive inn tekst, kan du se bruke spesialtegn (Tegnkart).

Tekstretning henviser til leseretning, justeringen og samlet oppsett av elementer på skjermen. Når du bruker høyre-mot-venstre- og venstre mot høyre tekster sammen i samme setning, avsnitt eller kontroll, kalles teksten "blandet."

Når Office-programmet er konfigurert og aktivert for å vise et høyre-mot-venstre-miljø, varierer utseendet på markøren for å angi en venstre mot høyre kjør Venstre-mot-høyre-markør eller Markør som angir retningen venstre mot høyre eller et høyre-mot-venstre kjøre Høyre-mot-venstre-markør . Markøren kan flyttes i henhold til retningen til språket som er gjenkjent (logisk bevegelse) eller flytte til neste visuelt tilstøtende tegn (visuell bevegelse).

Når både venstre mot høyre og høyre-mot-venstre-språk er aktivert, aktiveres knappene venstre mot høyre og høyre-mot-venstre-avsnitt i de fleste Office programmer på båndet. Når du klikker disse knappene, kan du endre retningen på teksten når du skriver inn og justerer tekst.

Merknad: I Microsoft OneNote er venstre mot høyre og høyre-mot-venstre-knappene tilgjengelige ved å klikke pilen for Avsnittsjustering.

Tekst i en celle eller felt kan være venstrejustert, midtstilt eller høyrejustert. Tekst kan også bruke kontekst tekstretning i enkelte programmer, for eksempel Access og Excel.

Når tekst har kontekst-tekstretning, justeres tekst og tall i henhold til språket på det første tegnet du skriver inn – tekst i cellen eller feltet høyrejusteres hvis det første tegnet er på et språk som skrives fra høyre mot venstre, og den venstrejusteres hvis det første tegnet er på et språk som skrives fra venstre mot høyre. Du kan overstyre kontekst-tekstretning og bytte til venstre, midtstilt eller høyre tekstretning for enkeltobjekter.

Mange høyre-mot-venstre- eller kombinert høyre-mot-venstre- og venstre-mot-høyre-programmer bruker kontekstregler som styrer tekstretningen og leserekkefølgen av teksten. Bokser, lister og andre elementer styrer kontekstreglene for teksten de inneholder.

Kontekstreglene for leserekkefølgen og tekstretningen av tekst er følgende:

 • Hvis det første viktige tegnet er venstre mot høyre, blir leserekkefølgen også er venstre mot høyre, og teksten venstrejusteres.

 • Hvis det første viktige tegnet leses fra høyre mot venstre, blir leserekkefølgen fra også høyre mot venstre, og teksten høyrejusteres.

 • Hvis du bare skriver inn nøytrale tegn, følger leserekkefølgen og retningen avsnittets retning (som kan være fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre) til du skriver inn det første viktige tegnet.

Når du endrer det første viktige tegnet fra et språk som skrives fra venstre mot høyre, til et språk som skrives fra høyre mot venstre, (eller omvendt), endres leserekkefølgen og tekstretningen tilsvarende.

I Word og andre tekstbehandlingsprogrammer, kan du velge, finne og erstatte individuelle diakritiske tegn og arabiske tegn, uavhengig av om de er samskrevet. Hver ligatur og diakritiske tegn behandles som en atskilt del av et ord i høyre-mot-venstre-språk.

Følgende eksempel viser hvordan du merker et arabisk ord med en ligatur bestående av tre tegn (der hvert tegn er merket).

Ord med én ligatur merket

Ord med to ligaturer merket

Ord med tre ligaturer merket

Du kan lagre filer i HTML format for å legge på nettet i retning høyre mot venstre eller venstre mot høyre. Nettsider som har høyre mot venstre merkes ved hjelp av standard HTML DIR-attributtet i HTML-filen. Hvis nettleseren du bruker gjenkjenner DIR-attributtet, vises siden i et høyre-mot-venstre-retning. Hvis nettleseren ikke gjenkjenner DIR-attributtet, vises siden med retningen venstre mot høyre.

Tips!: Hvis du vil vise høyre-mot-venstre-nettsider, kan du bruke en nettleser som gjenkjenner DIR-attributtet som minst Microsoft Internet Explorer 3.02 Midtøsten, Microsoft Internet Explorer 4.01 for omfattende skript eller på minst Microsoft Internet Explorer 5.

Høyre-mot-venstre-sorteringsrekkefølge brukes når det er mulig. Dette gjelder datalister i tabellvisning, kortvisning og ikonvisning og grupperingslister, kontaktlister, mappelister og adresselister.

Merknad: Enkelte visninger på serversiden kan ikke sortere data i henhold til høyre-mot-venstre-sorteringsrekkefølge ettersom de følger støttede sorteringsrekkefølger på serversiden.

Indiske språk, for eksempel bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathi, panjabi, tamilsk og telugu, er kanskje ikke kompatible med alle søkealternativene i Microsoft Office. Alternativene Skill mellom store og små bokstaver og Bare hele ord vil for eksempel ikke fungere for dokumenter på disse språkene. Disse alternativene kan imidlertid fortsatt brukes til å søke etter tilsvarende latinske tegn i det samme dokumentet.

Høyre-mot-venstre-språk

Funksjonene Søk og erstatt søke etter tekst i rekkefølgen der teksten er angitt i boksen Søk etter, i stedet for rekkefølgen der det vises. Derfor kan du søke etter tekststrenger høyre-mot-venstre-tekst, uavhengig av retning av avsnittet. Du kan også søke etter treff for tegn med eller uten kashida (bare arabisk), Alef Hamzas (bare arabisk) eller diakritiske tegn, for eksempel hebraisk niqqud. For en liste over ASCII og Unicode-tegnkoder, kan du se sette inn ASCII- eller Unicode-basert på Latin symboler og tegn.

Indiske språk

Indiske språk, for eksempel bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathi, panjabi, tamilsk og telugu, er kanskje ikke kompatible med alle søkealternativene i Microsoft Office. Alternativene Skill mellom store og små bokstaver og Bare hele ord vil for eksempel ikke fungere for dokumenter på disse språkene. Disse alternativene kan imidlertid fortsatt brukes til å søke etter tilsvarende latinske tegn i det samme dokumentet.

Sørøstasiatiske språk

Sørøstasiatiske språk, for eksempel thai og vietnamesisk, er kanskje ikke kompatible med alle søkealternativene i Microsoft Office. Alternativene Skill mellom store og små bokstaver og Bare hele ord vil for eksempel ikke fungere for sørøstasiatiske tegn. Disse alternativene kan imidlertid fortsatt brukes til å søke etter tilsvarende latinske tegn i det samme dokumentet.

Microsoft Office programmer har støtte for følgende tegntabeller som er tilgjengelige for brukere av arabisk, hebraisk og blandet tekst:

Arabisk

Hver tegntabell identifiseres med et unikt tegntabellnummer. Tegntabellen (CP) for arabisk er CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, pasjto, persisk, uigurisk og urdu bruker samme tegntabeller som arabisk.

Hebraisk

Hver tegntabell identifiseres med et unikt tegntabellnummer. Tegntabellen (CP) for hebraisk er CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jiddisk bruker samme tegntabell som hebraisk.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×