Office
Logg på
Frys ruter for å låse rader og kolonner

Frys ruter for å låse rader og kolonner

Hvis du vil holde et område av et regneark synlig mens du blar til et annet område av regnearket, kan du gå til Visning-fanen der du kan Fryse ruter for å låse bestemte rader og kolonner, eller du kan Dele ruter for å opprette separate vinduer for samme regneark.

Frysing av ruter sammenlignet med oppdeling av ruter

Når du fryser ruter, holder Microsoft Excel bestemte rader eller kolonner synlige når du ruller i regnearket. Hvis for eksempel den første raden i regnearket inneholder topptekster, kan du fryse denne raden slik at du kan være sikker på at kolonnetopptekstene vises mens du ruller nedover i regnearket.

Fryse ruter

En heltrukken linje under rad 1 angir at raden er fryst – dette er for å holde kolonnetopptekster på plass når du ruller.

Oppdeling av ruter er en variasjon på å fryse ruter, ved at når du deler ruter, oppretter Excel to eller fire separate regnearkområder som du kan rulle i, mens rader og kolonner i området som ikke er rullet i, forblir synlige.

Del rutene i en Excel-arbeidsbok

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele ruter for å låse rader eller kolonner i separate regnearkområder.

Obs!: Du kan ikke fryse ruter og dele ruter samtidig. Du kan aktivere kun én av de to.

Fryse rader eller kolonner

Før du velger å fryse rader eller kolonner i et regneark, er det viktig at du vurderer følgende:

 • Du kan bare fryse rader øverst og kolonner på venstre side i regnearket. Du kan ikke fryse rader og kolonner midt i regnearket.

 • Kommandoen Frys ruter er ikke tilgjengelig når du er i celleredigeringsmodus, eller når et regneark er beskyttet (det vil si når du skriver inn en formel eller data i en celle). Du avbryter celleredigeringsmodus ved å trykke ENTER eller ESC.

Du kan velge å fryse bare den øverste raden i regnearket, bare den venstre kolonnen i regnearket eller flere rader og kolonner samtidig. Hvis du for eksempel fryser rad 1 og deretter bestemmer deg for å fryse kolonne A, kommer rad 1 ikke lenger til å være frosset. Hvis du vil fryse både rader og kolonner, må du fryse dem samtidig.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil låse bare én rad, kan du velge Visning-fanen og deretter klikke Frys øverste rad.

  • Hvis du vil låse bare én kolonne, kan du velge Visning-fanen og klikke Frys første kolonne.

  • For å låse mer enn én rad eller kolonne, eller hvis du vil låse både rader og kolonner samtidig, velger du Visning-fanen og klikker Frys ruter. Markøren bør være under raden(e) du vil fryse og til høyre for kolonne(r) du vil fryse.

  • Hvis du vil låse flere rader (fra rad 1), velger du raden nedenfor siste rad du vil fryse, velger Visning-fanen og så klikker du Frys ruter.

  • Hvis du vil låse flere kolonner, velger du kolonnen til høyre for den siste kolonnen du vil fryse, velger Visning-fanen og klikker deretter Frys ruter.

Obs!: Hvis fanen Visning ikke vises, bruker du sannsynligvis Excel Starter. Hvis du vil vite mer om funksjoner som ikke støttes i denne versjonen, kan du se Excel-funksjoner som ikke støttes fullstendig i Excel Starter.

Frys øverste rad og første kolonne samtidig

Hvis du vil fryse øverste rad og første kolonne samtidig, klikker du Visning-fanen > Frys ruter > Frys ruter.

Fryse øverste rad og første kolonne

Frys øverste rad

Fryse øverste rad

Legg merke til at kantlinjen under rad 1 er litt mørkere enn de andre kantlinjene, noe som betyr at raden ovenfor er frosset.

Første rad er låst når du klikker Frys topprad

Fryse første kolonne

Hvis du heller vil fryse kolonnen helt til venstre, klikker du Visning-fanen > Frys ruter > Frys første kolonne.

Fryse første kolonne

Nå er linjen til høyre for kolonne A litt mørkere enn de andre linjene, som betyr at kolonnen til venstre er frosset.

Første rad er låst når du klikker Frys første kolonne

Frigi rader eller kolonner

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Fryse ruter for å låse første rad eller kolonne i Excel 2016 for Mac

Dele ruter for å låse rader eller kolonner i separate regnearkområder

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Hurtigtaster i Excel for Windows

Hurtigtaster i Excel for Mac

Funksjoner i Excel

Excel-funksjoner (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×