Office
Logg på

Fra grupper, felter

Felter og mulig relasjoner

Du starter med smådetaljene

Det neste trinnet i utformingen er å liste opp feltene for hver tabell. I en Access-tabell kalles kolonner felter og individuelle poster kalles for rader. Vanligvis er hvert felt i en tabell relatert til de andre feltene. I for eksempel en tabell med forretningskontaktdata har du vanligvis felter for fornavn, etternavn, firma, telefonnumre og annet. Hvert felt må være relatert til de andre, og hvert felt må bare gjelde for forretningskontakter. Dette settet med relaterte felter kalles en relasjon, og det er herfra vi får begrepet relasjonsdatabase.

Du planlegger feltene ved å bestemme nøyaktig hvilken informasjon hver av gruppene skal registrere. Du kan altså referere til de eksisterende dataene dine, for eksempel regnearket, en protokoll eller til og med visittkortfilen. Du kan også åpne en eksisterende database, for eksempel en av Access-databasemalene, og se hvilke felter den bruker.

Når det gjelder aktivadatabasen, vil du sikkert føre opp hver vare og informasjon om hver vare, for eksempel innkjøpsdatoer og kostnader. Som del av dette kan du forsøke å redusere hvert felt til den minste logiske komponenten. I en god utforming representerer et felt et enkelt stykke data, og navnet på feltet skal gi en klar angivelse av disse dataene. Tabellene dine skal for eksempel ha separate felter for for- og etternavn, for da blir det enklere å finne og sortere informasjonen.

Du bør også spørre deg selv om du må registrere internasjonale data. Hvis du gjør dette, trenger du felter for Land, i tillegg til Delstat i stedet for Region og N-Postnummer i stedet for Postnummer.

Mens du arbeider har du kanskje lyst til å bruke data fra én tabell i en annen en. Bildet viser for eksempel at Aktiva-gruppen inneholder felter for leverandører og støtte. Dette er normalt – du ser hvordan du trenger å relatere tabellene, og om litt får du en beskrivelse av disse relasjonene. Inntil videre inkluderer du alle feltene du tror hver tabell bør ha.

Obs!    Hvis et feltnavn inneholder mer enn ett ord, skiller du ikke hvert ord med mellomrom. Mellomrommene kan gjøre det vanskeligere å opprette andre komponenter, for eksempel VBA-kode (Visual Basic for Applications) og en formeltype kalt et uttrykk. Hvis du må bruke flere ord i et feltnavn, utelukker du mellomrom og lar hver forbokstav i hvert ord være stor, eller så skiller du ordene med understreking. Du får se hvordan dette fungerer i øvelsen.

Du planlegger ikke rader i tilfelle du lurte på det. De kommer som en naturlig følge av at du legger inn data i feltene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×