Fort løpende autoformatering

Velg alternativene for Autoformat du vil bruke, i kategorien fort løpende autoformatering.

Forskjellen mellom «Autoformat» og «fort løpende autoformatering»

 • Innstillinger for fort løpende autoformatering brukes på tekst mens du skriver.

 • Innstillingene på Autoformat -fanen brukes når du kjører Autoformat-kommandoen manuelt (som krever at du bruker verktøy linjen for hurtig tilgang).

Fortløpende endringer

Alternativ

Beskrivelse

"Rette anførselstegn" med «typografiske anførselstegn»

Erstatter rette anførselstegn (" ") og rette apostrofer (' ') med buede, åpne og lukkede anførselstegn og apostrofer.

Brøker (1/2) med brøktegn (½)

Erstatter vanlig skrevne brøker (for eksempel 1/2) med enkelttegn-ekvivalenter (½). Dette alternativet fungerer for følgende skrevne brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

*Fet* og _kursiv_ med ordentlig formatering

Bruker fet skrift på en hvilken som helst tekst omsluttet av stjerner (*) og kursiv skrift i en hvilken som helst tekst omsluttet av understrekings tegn (_). * Data maskin * blir for eksempel data maskin-og _computer_ blir data maskin. Vær oppmerksom på at i Word blir (*) eller (_) erstattet av formateringen. I Outlook (*) og (_) forblir det selv etter at formateringen er brukt.

Internett- og nettverksbaner med hyperkoblinger

Erstatter innskrevne Internett-adresser, nettverksbaner og e-postadresser med hyperkoblinger.

Engelske ordenstall (1st) med hevet skrift

Erstatter ordens tall (som viser den relative plasseringen til et element i en sekvens), for eksempel 1st, 2 eller 3 med hevet versjon (for eksempel 1st skrevet med hevet skrift ).

Bindestreker (--) med tankestrek (–)

Erstatter en dobbel bindestrek (--) med en lang tankestrek (—) og en bindestrek med mellomrom før og etter ( - ) med en kort tankestrek (–). Vær oppmerksom på at hvis du vil ha en lang tankestrek, må du ikke bruke mellomrom før og etter den doble bindestreken.

Smilefjes :-) og piler ==> med spesialtegn

Erstatter innskrevne smilefjes og piler med tilsvarende symboler og uttrykksikoner.

Bruke fortløpende

Alternativ

Beskrivelse

Automatisk punktmerket liste

Oppretter en punktliste når en tekstlinje starter med stjerne, bindestrek eller vinkel (*, -, >) etterfulgt av mellomrom eller tabulatortegn.

Trykk på ENTER to ganger for å avslutte en punktliste.

Kantlinjer

Tegner en strek når du skriver følgende tegn tre ganger etter hverandre på en ny linje og deretter trykker på ENTER: ~, #, *, -, _, =. Hvis du for eksempel skriver ~~~ på en ny linje og trykker på ENTER, tegnes en bølget linje på tvers over siden.

Innebygde overskriftsstiler

Bruker overskriftsstiler på avsnitt med fem eller færre ord (som ikke slutter med tegnsetting) etter at du har trykket på ENTER to ganger. For overskrift 1: Skriv en ny linje uten foregående tabulatortegn. For overskrift 2: Skriv et tabulatortegn foran den nye linjen. For overskrift 3: Skriv to tabulatortegn foran den nye linjen.

Obs!: Du må trykke på ENTER to ganger etter foregående avsnitt for å bruke overskriftsstiler automatisk.

Automatisk nummererte lister

Oppretter en nummerert liste når en tekstlinje starter med tallet 1 etterfulgt av et punktum eller en tabulator.

Trykk på ENTER to ganger for å avslutte en nummerert liste.

Tabeller

Oppretter en tabell på én enkelt rad når du setter inn en sekvens med plusstegn (+) og bindestreker (-) på begynnelsen av en tekstlinje og deretter trykker på ENTER. Det må være et plusstegn først og sist i sekvensen. Sekvensen +---+---+------+ vil for eksempel opprette en tabell med én rad og tre kolonner. Kolonnebredden er lik antallet bindestreker som skrives mellom plusstegnene. Hvis du vil sette inn rader et sted i tabellen, plasserer du markøren på slutten av raden der du vil sette inn den nye raden, og deretter trykker du på ENTER.

Automatisk fortløpende

Alternativ

Beskrivelse

Formaterer begynnelsen av listeelementet som foregående

Formaterer den innledende teksten i et listeelement på samme måte som den innledende teksten til foregående listeelement. Innledende formatering gjentas opptil første tegnsettingstegn i listeelementet, vanligvis punktum, kolon, bindestrek, tankestrek, spørsmålstegn, utropstegn eller lignende tegn.

Det er bare formatering som brukes på hele den innledende teksten som gjentas i det neste listeelementet. Formatering som brukes kun på en del av den innledende teksten, blir ikke gjentatt i innledende tekst i påfølgende listeelementer.

Sett venstre og første innrykk med tab- og tilbaketasten

Rykk inn den første linjen i et avsnitt ved å plassere markøren foran den første linjen og trykke på TAB. Rykk inn hele avsnittet ved å plassere markøren foran en av linjene i avsnittet (bortsett fra første linje), og trykk deretter på TAB. Hvis du vil fjerne et innrykk, plasserer du markøren foran den første linjen i avsnittet, og trykker deretter på TILBAKE-tasten.

Definer stiler basert på formateringen

Bruker en innebygd stil på manuelt formatert tekst når teksten har samme formatering som en innebygd stil.

Når Word bruker formateringen, holder du markøren over teksten og velger knappen Alternativer for autokorrektur Knapp .

 • Angre bare formateringen for denne forekomsten ved å klikke Angre -alternativet. (Du kan velge å gjøre om formateringen etter at du har angret, hvis du ønsker.)

  Tips!: Hvis du umiddelbart vil angre en formaterings endring for bare denne forekomsten. Trykk CTRL + Z.

 • Endre dette spesifikke alternativet for automatisk formatering globalt ved å klikke på alternativet Stopp, slik at Office stopper å utføre den automatiske endringen som nylig ble utført.

 • Endre alternativene for Autoformat ved å klikke på Kontroller alternativer for Autoformat for å åpne fanen fort løpende autoformatering og endre innstillinger.

Autoformat -fanen brukes vanligvis ikke, fordi alternativene for det bare brukes når du kjører Autoformat-kommandoen, som du må legge til på verktøy linjen for hurtig tilgang for å bruke.

Autoformat -kommandoen utfører samme type endringer som de som utføres ved bruk av Fortløpende autoformatering, men formateringen brukes på tekst som allerede har blitt skrevet inn. Du kan for eksempel bruke Autoformat for å erstatte rette anførselstegn med doble vinkeltegn eller brøk med brøktegn i et helt dokument samtidig.

Hvis du vil bruke kommandoen Autoformat, legger du den først til på verktøylinjen for hurtigtilgang, som følger:

 1. Klikk på ikonet Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang i Word, og klikk deretter på Flere kommandoer.

  Velger flere kommandoer for verktøylinjen for hurtigtilgang

 2. Velg Alle kommandoer under Velg kommandoer fra.

 3. Rull nedover i listen, velg Autoformat... eller Autoformater nå, klikk på Legg til og klikk deretter på OK.

  Velger hurtigtilgangskommandoen for autoformat

 4. Klikk på Autoformat-ikonet i verktøylinjen for hurtigtilgang.

  Autoformat-ikonet

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×