Forstå dialogboksen Formater tabell i Publisher

Hvis du vil formatere en tabell, kan du bruke alternativene i dialogboksen Formater Tabell i Publisher.

Fanen Farger og linjer

Bruk fanen Farger og linjer når du vil bruke fargefyll, linjer eller kantlinjegrafikk på en merket tabell eller celle.

Fyll

Farge – Velg fyllfargen fra paletten, eller velg et av alternativene fra listen:

 • Skjemafarger – Velg fargene fra fargeskjemaet som er brukt i publikasjonen.

 • Standardfarger – Velg fra et standard sett med farger.

 • Uten fyll - Klikk dette alternativet hvis du ikke vil bruke fyll på merkede celler eller tabeller. Celler uten fyll har gjennomsiktig bakgrunn.

 • Flere farger - Klikk dette alternativet for å åpne dialogboksen Farger. Du kan velge en ny farge fra standardfargepaletten, eller du kan angi en egendefinert farge som du definerer ved hjelp av RGB-, HSL- eller CMYK-fargemodellen. Du kan også velge en PANTONE®-farge.

  Obs!: PANTONE®-farger som vises her, tilsvarer ikke nødvendigvis PANTONE-identifisert standarder. Se publikasjoner for gjeldende PANTONE-farger for nøyaktige farger. PANTONE ® og andre Pantone, Inc.-varemerker eies av Pantone, Inc. ©Pantone, Inc., 2007.

Fylleffekter – Klikk dette alternativet for å åpne dialogboksen Fylleffekter, hvor du kan bruke fylleffekter som graderinger, teksturer, mønstre, bildefyll og fargetoner.

Gjennomsiktighet – Angi en gjennomsiktighetsprosent i Gjennomsiktighet-boksen, eller bruk glidebryteren til å angi gjennomsiktigheten for fyllet. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du har valgt et fyll.

Linje

Farge – Velg fyllfargen du vil bruke, fra paletten, eller velg et av alternativene i listen:

 • Skjemafarger – Velg fargene fra fargeskjemaet som er brukt i publikasjonen.

 • Standardfarger – Velg fra et standard sett med farger.

 • Uten omriss - Klikk dette alternativet hvis du ikke vil bruke omriss på merkede celler eller tabeller.

 • Flere farger - Klikk dette alternativet for å åpne dialogboksen Farger. Du kan velge en ny farge fra standardfargepaletten, eller du kan angi en egendefinert farge som du definerer ved hjelp av RGB-, HSL- eller CMYK-fargemodellen. Du kan også velge en PANTONE®-farge.

Vekt – Angi en linjetykkelse. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du valgte Ingen farge.

Forhåndsvisning – Viser fyll- og linjestilene du har valgt. Knappene rundt Forhåndsvisning-delen tilsvarer linjene for objektet. Du kan bruke linjeformatering på individuelle linjer ved å velge bare de knappene som tilsvarer linjene du vil endre. Publisher viser knapper som tilsvarer de loddrette og vannrette linjene som deler tabellcellene. Hvis du har angitt cellediagonaler, vises også en knapp som tilsvarer den diagonale linjen.

Forhåndsinnstillinger - Klikk et av alternativene for Forhåndsinnstillinger for å bruke et sett med linjer på objektet. Du kan velge alternativer som tilsvarer ingen linjer, alle kantlinjer eller alle kantlinjer og celleskillelinjer.

Til toppen av siden

Fanen Størrelse

Obs!: Hvis du valgte en tabell og du har aktivert støtte for et østasiatisk språk eller et annet språk med tekstretning fra høyre mot venstre i språkinnstillingene for Microsoft Office-systemet, heter denne fanen Størrelse og retning.

Skalering og rotering

Høyde – Angi høyden du vil at tabellen skal ha.

Bredde – Angi bredden du vil at tabellen skal ha.

Rotasjon – Angi hvor mye du vil rotere tabellen i klokkeretningen, fra 0 til 359 grader.

Obs!: 

 • Innstillingene for Høyde og Bredde er alltid målene for en urotert tabell.

 • Når du endrer innstillingene for Høyde og Bredde under Skalering og rotering, endres de proporsjonale innstillingene for Høyde og Bredde under Skalering tilsvarende.

Skala

Høyde – Angi høyden du vil at tabellen skal ha, som en prosentdel av den opprinnelige størrelsen.

Bredde – Angi bredden du vil at tabellen skal ha, som en prosentdel av den opprinnelige størrelsen.

Obs!: 

 • Innstillingene for Høyde og Bredde er alltid målene for en urotert tabell.

 • Når du endrer innstillingene for Høyde og Bredde under Skalering, endres de nøyaktige målene for innstillingene Høyde og Bredde under Skalering tilsvarende.

Lås størrelsesforhold – Merk av i denne avmerkingsboksen for å holde innstillingene for Høyde og Bredde proporsjonale. Hvis du for eksempel endrer innstillingen for Høyde til 150 prosent, endres innstillingen for Bredde automatisk til 150 prosent.

Til toppen av siden

Fanen Oppsett

Bruk Oppsett-fanen til å bestemme tabellens nøyaktige plassering på siden. Du kan også velge alternativer for å bryte tekst rundt en tabell som ligger oppå en tekstboks eller en autofigur som inneholder tekst.

Objektplassering  – Hvis tabellen er oppå en tekstboks eller autofigur, velger du om du vil at det skal ha en Innebygd eller en Nøyaktig (fast) posisjon.

Plassering på siden

Bruk disse alternativene til å plassere en tabell nøyaktig på en side. Disse alternativene er ikke tilgjengelige for linjebundne tabeller.

Vannrett – Angi hvor mye plass du vil ha mellom objektet og den delen av siden som er oppført i Fra-boksen.

Fra – Velg delen av siden (Øverste venstre hjørne, Midtstilt eller Øverste høyre hjørne) som du vil at den vannrette plasseringen av objektet skal måles fra.

Loddrett – Angi hvor mye plass du vil ha mellom objektet og den delen av siden som er oppført i Fra-boksen.

Fra – Velg delen av siden (Øverste venstre hjørne, Midtstilt eller Øverste høyre hjørne) som du vil at den loddrette plasseringen av objektet skal måles fra.

Tekstbrytingsstil – Hvis tabellen er oppå en tekstboks eller autofigur med tekst, kan du velge hvordan du vil at teksten skal brytes rundt objektet.

 • Firkant – Bryter teksten rundt alle sidene på markeringsfirkanten for tabellen.

 • Tett  – Bryter teksten så nært tabellen som mulig.

 • Gjennom  – Bryter teksten rundt området og innenfor eventuelle åpne deler av tabellen.

 • Øverst og nederst – Bryter teksten over og under tabellen, men ikke på sidene.

 • Ingen – Fjerner all tekstbrytingsformatering slik at teksten ikke brytes rundt tabellen. Hvis tabellen er gjennomsiktig, vises teksten gjennom det. Hvis ikke, vil teksten være skjult bak tabellen.

Bryt tekst – Hvis tabellen er oppå en tekstboks eller autofigur, og Firkant, Tett eller Gjennom er valgt under Tekstbrytingsstil, kan du velge hvordan du vil plassere teksten.

 • Begge sider  – Plasserer teksten på begge sider av tabellen.

 • Bare til venstre – Plasserer teksten på venstre side av tabellen.

 • Bare til høyre – Plasserer teksten på høyre side av tabellen.

 • På maksimal tilgjengelig plass – Plasserer teksten på den siden av tabellen der det er mest plass.

Avstand fra tekst – Hvis tabellen er oppå en tekstboks eller autofigur og det er et linjebundet objekt, eller hvis Firkant er valgt under Tekstbrytingsstil, kan du angi avstanden mellom markeringsfirkanten for tabellen og teksten som brytes rundt den.

 • Automatisk – Når det er merket av i denne avmerkingsboksen, plasseres teksten automatisk med standardavstanden (0,10 cm) fra tabellen. Hvis du vil endre innstillingene, fjerner du merket for Automatisk, og deretter angir du ønskede mål i boksene Topp, Bunn, Venstre og Høyre.

Vannrett justering – Hvis tabellposisjonen er Innebygd, kan du velge om du vil at den skal bli liggende på den ene siden av tekstboksen eller autofiguren, eller om den skal flyttes fra den ene siden til den andre når tekst legges til eller slettes.

 • Venstre – Klikk dette alternativet hvis du vil holde den linjebundne tabellen nær venstre side av tekstboksen eller autofiguren når tekst legges til eller slettes.

 • Høyre – Klikk dette alternativet hvis du vil holde den linjebundne tabellen nær høyre side av tekstboksen eller autofiguren når tekst legges til eller slettes.

 • Flytt objektet med teksten – Klikk dette alternativet for å holde den linjebundne tabellen på et bestemt sted i en tekstlinje, slik at den flyttes fra den ene siden av tekstboksen eller autofiguren til den andre når tekst legges til eller slettes.

Til toppen av siden

Fanen Egenskaper for celle

Bruk fanen Egenskaper for celle til å angi innstillinger for hvordan data skal plasseres i cellen i en tabell.

Obs!: Fanen Egenskaper for celle er bare tilgjengelig når det merkede objektet er en tabell.

Loddrett justering

Velg om du vil justere teksten til Topp, Midt på eller Bunn i tabellcellen.

Tekstboksmarger

Du kan bruke disse innstillingene til å kontrollere avstanden mellom rader og kolonner i en tabell.

Venstre – Angi avstanden du vil ha mellom venstre kant av tabellcellen eller autofiguren og teksten i den.

Høyre – Angi avstanden du vil ha mellom høyre kant av tabellcellen eller autofiguren og teksten i den.

Topp – Angi avstanden du vil ha mellom øverste kant av tabellcellen eller autofiguren og teksten i den.

Bunn – Angi avstanden du vil ha mellom nederste kant av tabellcellen eller autofiguren og teksten i den.

Roter teksten 90º i autofiguren – Merk av for dette alternativet hvis du vil snu teksten i tabellcellen eller autofiguren 90 grader mot høyre.

Til toppen av siden

Aktiver endringene

Etter at du har justert innstillingene på alle fanene, klikker du OK for å bruke endringene i tabellen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×