Forskjeller mellom OpenDocument-tekstformatet (ODT) og Word-formatet (DOCX)

ODT-filer (OpenDocument-filer) er kompatible med Word og programmer med åpen kildekode som OpenOffice og LibreOffice, men du kan se forskjeller i formatering, og ikke alle funksjoner er tilgjengelige. Word-dokumenter (.docx) er kompatible med de fleste programmer.

Endre standard filformat

 1. Gjør ett av følgende:

  • I Word 2007 klikker du Microsoft Office-knappen Office-knappen > Alternativer for Word.

  • I Word 2010 og Word 2013 klikker du Fil > Alternativer.

 2. Klikk Lagre.

 3. Klikk filformatet du vil bruke som standard, i listen Lagre filer i dette formatet under Lagre dokumenter.

Hva støttes når jeg lagrer et Word-dokument OpenDocument-tekstformatet?

Tabellen nedenfor viser hvilke Word-funksjoner som støttes helt eller delvis eller ikke støttes i ODT-formatet.

 • Støttes    Både Word- og OpenDocument-tekstformatet støtter denne funksjonen. Du mister ikke innhold, formatering eller brukervennlighet.

 • Støttes delvis     Både Word- og OpenDocument-tekstformatet støtter denne funksjonen, men formatering og anvendelighet kan være påvirket. Du mister ingen tekst eller data, men det kan være forskjeller i formateringen og måten du arbeider med tekst eller grafikk på.

 • Støttes ikke     Funksjonen i Word støttes ikke i ODT-formatet. Hvis du skal lagre Word-dokumentet i ODT-format, bør du ikke bruke denne funksjonen, ellers risikerer du å miste innhold, formatering og anvendelighet i den delen av dokumentet.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke grafikkfunksjoner, kan du se i tabellen over grafiske elementer på slutten av denne artikkelen.

Merknad   Hvis du bruker Microsoft Word Starter 2010, støttes ikke alle de oppførte funksjonene for Word 2010 i Word Starter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Word Starter, kan du se Funksjoner som støttes i Word Starter.

Område

Delområde

Støttenivå

Word 2007

Word 2010

Word 2013

Samarbeid

Adressebok

Støttes

Støttes

Støttes

Samarbeid

Blogg

Støttes

Støttes

Støttes

Samarbeid

Merknader

Støttes delvis

Når du lagrer dokumentet i ODT-format og åpner det igjen i Word 2007, blir merknader om en gruppe ord til et enkelt punkt. Det enkle punktet angis vanligvis på slutten av en gruppe med ord.

Tabeller støttes ikke i merknader. Innholdet i tabellen beholdes i merknaden, men strukturen går tapt.

Støttes delvis

Når du lagrer dokumentet i ODT-format og åpner det igjen i Word 2010, blir merknader om en gruppe ord til et enkelt punkt. Det enkle punktet angis vanligvis på slutten av en gruppe med ord.

Tabeller støttes ikke i merknader. Innholdet i tabellen beholdes i merknaden, men strukturen går tapt.

Støttes delvis

Når du lagrer dokumentet i ODT-format og åpner det igjen i Word 2013, blir merknader om en gruppe ord til et enkelt punkt. Det enkle punktet angis vanligvis på slutten av en gruppe med ord.

Tabeller støttes ikke i merknader. Innholdet i tabellen beholdes i merknaden, men strukturen går tapt.

Samarbeid

Sammenlign og flett dokumenter

Støttes

Støttes

Støttes

Samarbeid

Dokumentbeskyttelse

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2007-filen i ODT-format, fjernes funksjonen og ODT-filer med funksjonen kan ikke åpnes.

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2010-filen i ODT-format, fjernes funksjonen, og ODT-filer med funksjonen kan ikke åpnes.

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2013-filen i ODT-format, fjernes funksjonen og ODT-filer med funksjonen kan ikke åpnes.

Samarbeid

IRM (Information Rights Management)

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2007-dokumentet i ODT-format, fjernes funksjonen og ODT-filer med funksjonen kan ikke åpnes.

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2010-dokumentfilen i ODT-format, fjernes funksjonen, og ODT-filer med funksjonen kan ikke åpnes.

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2013-dokumentet i ODT-format, fjernes funksjonen og ODT-filer med funksjonen kan ikke åpnes.

Samarbeid

Utskriftsfletting

Støttes

Feltene ADDRESSBLOCK og RECIPIENT konverteres til ren tekst.

Tilkoblingen til datakilden må opprettes på nytt hvis dokumentet redigeres i et annet ODF-program.

Støttes

Feltene ADDRESSBLOCK og RECIPIENT konverteres til ren tekst.

Tilkoblingen til datakilden må opprettes på nytt hvis dokumentet redigeres i et annet ODF-program.

Støttes

Feltene ADDRESSBLOCK og RECIPIENT konverteres til ren tekst.

Tilkoblingen til datakilden må opprettes på nytt hvis dokumentet redigeres i et annet ODF-program.

Samarbeid

Korrekturvindu

Støttes

Støttes

Støttes

Samarbeid

Spore endringer

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2007-dokumentet i ODT-format, godtas alle endringer.

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2010-dokumentet i ODT-format, godtas alle endringer.

Støttes ikke

Når du lagrer Word 2013-dokumentet i ODT-format, godtas alle endringer.

Innhold

Bibliografi

Støttes ikke

Bibliografidelen konverteres til ren tekst.

Støttes ikke

Bibliografidelen konverteres til ren tekst.

Støttes ikke

Bibliografidelen konverteres til ren tekst.

Innhold

Bildetekster

Støttes ikke

SEQ-feltene konverteres til ren tekst.

Når du legger til ny bildetekst, økes ikke bildetekstnummeret automatisk.

Støttes ikke

SEQ-feltene konverteres til ren tekst.

Når du legger til ny bildetekst, økes ikke bildetekstnummeret automatisk.

Støttes ikke

SEQ-feltene konverteres til ren tekst.

Når du legger til ny bildetekst, økes ikke bildetekstnummeret automatisk.

Innhold

Innholdskontroller

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Innhold

Kryssreferanser

Støttes

Støttes

Støttes

Innhold

Dokumentbyggeblokker

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Innhold

Formelredigering

Støttes

Støttes

Støttes

Innhold

Formler

Støttes

Støttes

Støttes

Innhold

Fotnoter og sluttnoter

Støttes

Egendefinerte skilletegn støttes ikke.

Støttes

Egendefinerte skilletegn støttes ikke.

Støttes

Egendefinerte skilletegn støttes ikke.

Innhold

Rammer

Støttes delvis

Når du lagrer Word 2007-dokumentet i ODT-format:

 • Rammer konverteres til tekstbokser.

 • Forankring til enkelte områder i margen støttes ikke.

Innhold som ikke støttes, fører til at rammene mistes, men ikke innholdet. Innhold som ikke støttes, omfatter tabeller, autofigurer, tekstbokser, rammer og SmartArt-grafikk.

Støttes delvis

Når du lagrer Word 2010-dokumentet i ODT-format:

 • Rammer konverteres til tekstbokser.

 • Forankring til enkelte områder i margen støttes ikke.

Innhold som ikke støttes, fører til at rammene mistes, men ikke innholdet. Innhold som ikke støttes, omfatter tabeller, autofigurer, tekstbokser, rammer og SmartArt-grafikk.

Støttes delvis

Når du lagrer Word 2013-dokumentet i ODT-format:

 • Rammer konverteres til tekstbokser.

 • Forankring til enkelte områder i margen støttes ikke.

Innhold som ikke støttes, fører til at rammene mistes, men ikke innholdet. Innhold som ikke støttes, omfatter tabeller, autofigurer, tekstbokser, rammer og SmartArt-grafikk.

Innhold

Rammesett

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Innhold

Topptekst/bunntekst

Støttes

Støttes

Støttes

Innhold

Indeks

Støttes

Indekser for flere kolonner støttes for øyeblikket ikke.

Støttes

Indekser for flere kolonner støttes for øyeblikket ikke.

Støttes

Indekser for flere kolonner støttes for øyeblikket ikke.

Innhold

Sette inn skift

Støttes delvis

Når du lagrer Word 2007-dokumentet i ODT-format, kan kontinuerlige inndelingsskift miste enkelte egenskaper, for eksempel topp-/bunnmarger, topp-/bunntekst, kantlinjer og linjenummerering.

Støttes delvis

Når du lagrer Word 2010-dokumentet i ODT-format, kan kontinuerlige inndelingsskift miste enkelte egenskaper, for eksempel topp-/bunnmarger, topp-/bunntekst, kantlinjer og linjenummerering.

Støttes delvis

Når du lagrer Word 2013-dokumentet i ODT-format, kan kontinuerlige inndelingsskift miste enkelte egenskaper, for eksempel topp-/bunnmarger, topp-/bunntekst, kantlinjer og linjenummerering.

Innhold

OfficeArt

Støttes

Du finner mer informasjon i tabellen over grafiske elementer.

Støttes

Du finner mer informasjon i tabellen over grafiske elementer.

Støttes

Du finner mer informasjon i tabellen over grafiske elementer.

Innhold

Sidetall

Støttes

Støttes

Støttes

Innhold

Bilder

Støttes

Bilder fra et dokument opprettet i OpenOffice vises ikke.

Støttes

Bilder fra et dokument opprettet i OpenOffice vises ikke.

Støttes

Bilder fra et dokument opprettet i OpenOffice vises ikke.

Innhold

Tabeller

Støttes delvis

Tabeller som har flere enn 64 kolonner, støttes ikke.

Temaformatering konverteres til formatering på cellenivå.

Støttes delvis

Tabeller som har flere enn 64 kolonner, støttes ikke.

Temaformatering konverteres til formatering på cellenivå.

Støttes delvis

Tabeller som har flere enn 64 kolonner, støttes ikke.

Temaformatering konverteres til formatering på cellenivå.

Innhold

Maler og veivisere

Støttes

Støttes

Støttes

Innhold

Tekstbokser

Støttes delvis

Tekstbokser kan ikke nestes.

Støttes delvis

Tekstbokser kan ikke nestes.

Støttes delvis

Tekstbokser kan ikke nestes.

Innhold

Innholdsfortegnelse

Støttes delvis

Innholdsfortegnelsen mister elementer merket med et SEQ-felt.

Støttes delvis

Innholdsfortegnelsen mister elementer merket med et SEQ-felt.

Støttes delvis

Innholdsfortegnelsen mister elementer merket med et SEQ-felt.

Innhold

Kildeliste

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Innhold

Figurliste

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Innhold

E2O

Støttes

Du finner mer informasjon i tabellen over grafiske elementer.

Støttes

Du finner mer informasjon i tabellen over grafiske elementer.

Støttes

Du finner mer informasjon i tabellen over grafiske elementer.

Redigering

Autofullfør

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Autokorrektur

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Autosammendrag

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Redigering

Autotekst

Støttes

Autotekstoppføringer lagres i Word-maler (DOTX). Hvis du lagrer en Word-mal med autotekstoppføringer i ODT-formatet, lagres ikke autotekstoppføringene i ODT-versjonen.

Støttes

Autotekstoppføringer lagres i Word-maler (DOTX). Hvis du lagrer en Word-mal med autotekstoppføringer i ODT-formatet, lagres ikke autotekstoppføringene i ODT-versjonen.

Støttes

Autotekstoppføringer lagres i Word-maler (DOTX). Hvis du lagrer en Word-mal med autotekstoppføringer i ODT-formatet, lagres ikke autotekstoppføringene i ODT-versjonen.

Redigering

Endre bokstavtype

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Klikk og skriv

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Klippe ut, kopiere og lime inn

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Dra og slipp

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Konvolutter og etiketter

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Merking

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Sortering

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Angre, gjøre om og gjenta

Støttes

Støttes

Støttes

Redigering

Ordtelling

Støttes

Støttes

Støttes

Filoperasjoner

Binært filformat

Støttes

Kan lagre til binære DOC- og DOT-filtyper.

Støttes

Kan lagre til binære DOC- og DOT-filtyper.

Støttes

Kan lagre til binære DOC- og DOT-filtyper.

Filoperasjoner

Sikring av dokumenter

Støttes

Støttes

Støttes

Filoperasjoner

Kryptering

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Filoperasjoner

Fast filformat

Støttes

Kan lagre til PDF- og XPS-filtypene.

Støttes

Kan lagre til PDF- og XPS-filtypene.

Støttes

Kan lagre til PDF- og XPS-filtypene.

Filoperasjoner

HTML-filformat

Støttes

Kan lagre til HTML-filtypen.

Støttes

Kan lagre til HTML-filtypen.

Støttes

Kan lagre til HTML-filtypen.

Filoperasjoner

Hoveddokumenter

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Filoperasjoner

Åpnet XML-filformat

Støttes

Kan lagre til DOCX- og DOTM-filtypene.

Støttes

Kan lagre til DOCX- og DOTM-filtypene.

Støttes

Kan lagre til DOCX- og DOTM-filtypene.

Filoperasjoner

Assistent

Støttes

Støttes

Støttes

Filoperasjoner

RTF-filformat

Støttes

Kan lagre til RTF-filtypen.

Støttes

Kan lagre til RTF-filtypen.

Støttes

Kan lagre til RTF-filtypen.

Filoperasjoner

Tekstkonverteringsprogrammer

Støttes

Støttes

Støttes

Filoperasjoner

Tekstkoding

Støttes

Støttes

Støttes

Filoperasjoner

Klareringssenter

Støttes

Støttes

Støttes

Filoperasjoner

Word-konvertering

Støttes

Støttes

Støttes

Filoperasjoner

WordML-filformat

Støttes

Kan lagre til WordML-filtypen.

Støttes

Kan lagre til WordML-filtypen.

Støttes

Kan lagre til WordML-filtypen.

Filoperasjoner

WSS-integrering

Støttes

Støttes

Støttes

Formatering

Bakgrunn

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Formatering

Kantlinjer og skyggelegging

Støttes

Mønstre på skyggelegging støttes ikke.

Bildekantlinjestiler støttes ikke. De konverteres til en heltrukken kantlinje.

Støttes

Mønstre på skyggelegging støttes ikke.

Bildekantlinjestiler støttes ikke. De konverteres til en heltrukken kantlinje.

Støttes

Mønstre på skyggelegging støttes ikke.

Bildekantlinjestiler støttes ikke. De konverteres til en heltrukken kantlinje.

Formatering

Punktmerking og nummerering

Støttes

Avstanden mellom nummereringen/punktmerkingen og teksten kan være litt forskjellig.

Avstanden mellom listelementer økes slik at den tilpasses linjeavstanden i dokumentet.

Standard punktmerking i OpenOffice endrer utseende når en ODT-fil åpnes i Word 2007.

Støttes

Avstanden mellom nummereringen/punktmerkingen og teksten kan være litt forskjellig.

Avstanden mellom listelementer økes slik at den tilpasses linjeavstanden i dokumentet.

Standard punktmerking i OpenOffice endrer utseende når en ODT-fil åpnes i Word 2010.

Støttes

Avstanden mellom nummereringen/punktmerkingen og teksten kan være litt forskjellig.

Avstanden mellom listelementer økes slik at den tilpasses linjeavstanden i dokumentet.

Standard punktmerking i OpenOffice endrer utseende når en ODT-fil åpnes i Word 2013.

Formatering

Innfelte forbokstaver

Støttes

Forankring til enkelte områder i margen støttes ikke.

Støttes

Forankring til enkelte områder i margen støttes ikke.

Støttes

Forankring til enkelte områder i margen støttes ikke.

Formatering

Formatkonsekvenskontroll

Støttes

Støttes

Støttes

Formatering

Kopier format

Støttes

Støttes

Støttes

Formatering

Merkepenn

Støttes

Markeringen konverteres til tegnbakgrunnsfarge når du lagrer dokumentet i ODT-format.

Støttes

Markeringen konverteres til tegnbakgrunnsfarge når du lagrer dokumentet i ODT-format.

Støttes

Markeringen konverteres til tegnbakgrunnsfarge når du lagrer dokumentet i ODT-format.

Formatering

Vannrette linjer

Støttes

Støttes

Støttes

Formatering

Avsnitt

Støttes

Støttes

Støttes

Formatering

Vis formatering

Støttes

Støttes

Støttes

Formatering

Stiler

Støttes

Det skjer en økning i antall stiler når du lagrer dokumentet i ODT-format, og all formatering blir ODF-stilbasert.

Støttes

Det skjer en økning i antall stiler når du lagrer dokumentet i ODT-format, og all formatering blir ODF-stilbasert.

Støttes

Det skjer en økning i antall stiler når du lagrer dokumentet i ODT-format, og all formatering blir ODF-stilbasert.

Formatering

Tabulatorer

Støttes

Posisjonstabulatorer støttes ikke.

Støttes

Posisjonstabulatorer støttes ikke.

Støttes

Posisjonstabulatorer støttes ikke.

Formatering

Tekstkolonner

Støttes

Enkelte egenskaper som er tilordnet området, kan mistes, for eksempel topp-/bunnmarger, topp-/bunntekst, kantlinjer og linjenummerering.

Støttes

Enkelte egenskaper som er tilordnet området, kan mistes, for eksempel topp-/bunnmarger, topp-/bunntekst, kantlinjer og linjenummerering.

Støttes

Enkelte egenskaper som er tilordnet området, kan mistes, for eksempel topp-/bunnmarger, topp-/bunntekst, kantlinjer og linjenummerering.

Formatering

Tekstretning

Støttes delvis

Følgende tekstretningsformater støttes:

 • fra høyre mot venstre, fra topp til bunn

 • fra venstre mot høyre, fra topp til bunn

 • fra topp til bunn, fra høyre mot venstre

 • Tekstretning i en tabellcelle støttes ikke.

Støttes delvis

Følgende tekstretningsformater støttes:

 • fra høyre mot venstre, fra topp til bunn

 • fra venstre mot høyre, fra topp til bunn

 • fra topp til bunn, fra høyre mot venstre

 • Tekstretning i en tabellcelle støttes ikke.

Støttes delvis

Følgende tekstretningsformater støttes:

 • fra høyre mot venstre, fra topp til bunn

 • fra venstre mot høyre, fra topp til bunn

 • fra topp til bunn, fra høyre mot venstre

 • Tekstretning i en tabellcelle støttes ikke.

Formatering

Temaer

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Formatering

Vannmerke

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Formatering

Direkte forhåndsvisning

Støttes

Støttes

Støttes

Formatering

Plassering

Støttes delvis

Plassering av enkelte tekstbokser, rammer og figurer kan endres avhengig av hvilken type forankring som brukes.

Støttes delvis

Plassering av enkelte tekstbokser, rammer og figurer kan endres avhengig av hvilken type forankring som brukes.

Støttes delvis

Plassering av enkelte tekstbokser, rammer og figurer kan endres avhengig av hvilken type forankring som brukes.

Infrastruktur

Acetat

Støttes

Når du lagrer i ODT-formatet, konverteres innhold med innholdskontroller, til vanlig tekst.

Støttes

Når du lagrer i ODT-formatet, konverteres innhold med innholdskontroller, til vanlig tekst.

Støttes

Når du lagrer i ODT-formatet, konverteres innhold med innholdskontroller, til vanlig tekst.

Infrastruktur

Bokmerker

Støttes

Støttes

Støttes

Infrastruktur

Oppstart/avslutt

Støttes

Støttes

Støttes

Infrastruktur

Cicero/håndskrift/tale

Støttes

Støttes

Støttes

Infrastruktur

Databinding

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Infrastruktur

DDE

Støttes ikke

Innhold i felt konverteres til ren tekst.

Kobling til datakilde brytes.

Støttes ikke

Innhold i felt konverteres til ren tekst.

Kobling til datakilde brytes.

Støttes ikke

Innhold i felt konverteres til ren tekst.

Kobling til datakilde brytes.

Infrastruktur

Felt

Støttes delvis

Felt som ikke støttes, konverteres til ren tekst.

Felt som støttes, beholdes fortsatt som felt.

SEQ-felt støttes ikke og påvirker virkemåten til innholdsfortegnelser og bildetekster.

Støttes delvis

Felt som ikke støttes, konverteres til ren tekst.

Felt som støttes, beholdes fortsatt som felt.

SEQ-felt støttes ikke og påvirker virkemåten til innholdsfortegnelser og bildetekster.

Støttes delvis

Felt som ikke støttes, konverteres til ren tekst.

Felt som støttes, beholdes fortsatt som felt.

SEQ-felt støttes ikke og påvirker virkemåten til innholdsfortegnelser og bildetekster.

Infrastruktur

ActiveX/skjemaer

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Infrastruktur

Tilstandsfrysing

Støttes

Støttes

Støttes

Infrastruktur

Hjelp

Støttes

Støttes

Støttes

Infrastruktur

Hyperkoblinger

Støttes

Hyperkoblingsstilen brukes ikke i dokumenter fra OpenOffice, men de fungerer fremdeles.

Støttes

Hyperkoblingsstilen brukes ikke i dokumenter fra OpenOffice, men de fungerer fremdeles.

Støttes

Hyperkoblingsstilen brukes ikke i dokumenter fra OpenOffice, men de fungerer fremdeles.

Infrastruktur

Håndskriftkommentarer

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Infrastruktur

Tastaturtilpasning

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Infrastruktur

OCX

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Infrastruktur

OLE

Støttes delvis

Objekter innebygd i et dokument som er opprettet i OpenOffice, vises ikke. Bildetypen støttes ikke, og koblingen er relativ.

Støttes delvis

Objekter innebygd i et dokument som er opprettet i OpenOffice, vises ikke. Bildetypen støttes ikke, og koblingen er relativ.

Støttes delvis

Objekter innebygd i et dokument som er opprettet i OpenOffice, vises ikke. Bildetypen støttes ikke, og koblingen er relativ.

Internasjonalt

IME

Støttes

Støttes

Støttes

Internasjonalt

Sett inn symbol

Støttes

Støttes

Støttes

Internasjonalt

Definerbart brukergrensesnitt

Støttes

Støttes

Støttes

Internasjonalt

To linjer i en

Støttes

Støttes

Støttes

MODI

OCR

Støttes

Støttes

Støttes

Navigasjon

Dokumentkart

Støttes

Støttes

Støttes

Navigasjon

Søk/erstatt

Støttes

Støttes

Støttes

Navigasjon

Gå til / gå tilbake

Støttes

Støttes

Støttes

Utskrift

Støttes

Støttes

Støttes

Utskrift

Utskriftsformat

Støttes

Støttes

Støttes

Utskrift

Forhåndsvisning

Støttes

Støttes

Støttes

Programmerbarhet

Tillegg

Støttes delvis

Støttes delvis

Støttes delvis

Programmerbarhet

C-API

Støttes delvis

Støttes delvis

Støttes delvis

Programmerbarhet

COM-tillegg

Støttes delvis

Støttes delvis

Støttes delvis

Programmerbarhet

Hendelser

Støttes delvis

Støttes delvis

Støttes delvis

Programmerbarhet

Makroer

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Programmerbarhet

Objektmodell

Støttes

Støttes

Støttes

Programmerbarhet

Smarte dokumenter

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Programmerbarhet

Smartflagg

Støttes ikke

Funksjonen er ikke tilgjengelig

Funksjonen er ikke tilgjengelig

Programmerbarhet

VBA-registrering

Støttes

Støttes

Støttes

Programmerbarhet

VBE-integrering

Støttes

Støttes

Støttes

Programmerbarhet

WordBasic

Støttes

Støttes

Støttes

Korrektur

Egendefinerte ordlister

Støttes

Støttes

Støttes

Korrektur

Grammatikk

Støttes

Områder med tekst som er merket «ikke kontroller staving eller grammatikk», mister denne egenskapen. Staving og grammatikk vil bli kontrollert for den aktuelle teksten.

Støttes

Områder med tekst som er merket «ikke kontroller staving eller grammatikk», mister denne egenskapen. Staving og grammatikk vil bli kontrollert for den aktuelle teksten.

Støttes

Områder med tekst som er merket «ikke kontroller staving eller grammatikk», mister denne egenskapen. Staving og grammatikk vil bli kontrollert for den aktuelle teksten.

Korrektur

Orddeling

Støttes

Støttes

Støttes

Korrektur

Intelligent autokorrektur

Støttes

Støttes

Støttes

Korrektur

Automatisk identifisering av språk

Støttes

Støttes

Støttes

Korrektur

Språkegenskaper

Støttes

Støttes

Støttes

Korrektur

Stavekontroll

Støttes

Områder med tekst som er merket «ikke kontroller staving eller grammatikk», mister denne egenskapen. Staving og grammatikk vil bli kontrollert for den aktuelle teksten.

Støttes

Områder med tekst som er merket «ikke kontroller staving eller grammatikk», mister denne egenskapen. Staving og grammatikk vil bli kontrollert for den aktuelle teksten.

Støttes

Områder med tekst som er merket «ikke kontroller staving eller grammatikk», mister denne egenskapen. Staving og grammatikk vil bli kontrollert for den aktuelle teksten.

Korrektur

Synonymordbok

Støttes

Støttes

Støttes

Korrektur

Oversetting

Støttes

Støttes

Støttes

Oppslag

Oppslagsrute

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Kladd

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Ytterlinje

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Utskriftsoppsett

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Lesing

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Linjal

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Rulling

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Statuslinje

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Miniatyrbilder

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Nettoppsett

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Vinduer

Støttes

Støttes

Støttes

Visning

Zoom

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

WordMail

Autosignaturer

Støttes

Støttes

Støttes

WordMail

Faks

Støttes

Støttes

Støttes

WordMail

HTML

Støttes

Støttes

Støttes

WordMail

Alternativer

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

WordMail

Ren tekst

Støttes

Støttes

Støttes

WordMail

RFM

Støttes

Støttes

Støttes

WordMail

RTF

Støttes

Støttes

Støttes

XML

Tilknytte skjema

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

Attributter

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

Ekstern kilde

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

Inkludere tekst

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

Flette XML

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

OOUI

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

Virkemåter for merking

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

Trevisning

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

Validering

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

XML

XSLT

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Grafikkelementer

Tabellen nedenfor viser hvilke grafiske funksjoner i Word som støttes helt eller delvis eller ikke støttes i OpenDocument-formatet (ODS).

 • Støttes    Word-formatet og OpenDocument-formatet støtter denne funksjonen. Grafikk som bruker denne funksjonen, vises og oppfører seg likt i begge formatene.

 • Støttes delvis    Word-formatet og OpenDocument-formatet støtter denne funksjonen, men grafikken kan vises forskjellig mellom formatene. Ingen data mistes vanligvis mellom formatene, men det kan være forskjeller i formateringen og måten du arbeider med grafikken på.

 • Støttes ikke     På grunn av de grunnleggende forskjellene når det gjelder funksjoner og implementering mellom Word-formatet og OpenDocument-formatet, støttes ikke denne funksjonen i OpenDocument-formater. Hvis du har tenkt å lagre dokumentet i et OpenDocument-format, må du ikke bruke disse funksjonene.

Grunnfigurer

Støttenivå

Word 2007

Word 2010

Word 2013

Figurer

Støttes

Støttes

Støttes

Tekstbokser

Støttes

Støttes bortsett fra objekter i tekstbokser, som støttes delvis for Word 2007. SmartArt-grafikk, figurer og tekstbokser inne i en tekstboks støttes ikke og går tapt når du åpner filen.

Støttes

Støttes bortsett fra objekter i tekstbokser som støttes delvis for Word 2010. SmartArt-grafikk, figurer og tekstbokser inne i en tekstboks støttes ikke og går tapt når du åpner filen.

Støttes

Støttes bortsett fra objekter i tekstbokser, som støttes delvis for Word 2013. SmartArt-grafikk, figurer og tekstbokser inne i en tekstboks støttes ikke og går tapt når du åpner filen.

WordArt

Støttes

Støttes

Støttes

Alternativer for 3D-former

Støttes

Støttes

Støttes

Bilder

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes av ODF.

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes av ODF.

Støttes

Støttes bortsett fra alternativet for innsetting og kobling, som ikke støttes av ODF.

SmartArt-diagrammer

Støttes

Konvertert til en gruppe figurer.

Støttes

Konvertert til en gruppe figurer.

Støttes

Konvertert til en gruppe figurer.

ActiveX-kontroller

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Objekter i diagrammer

Støttes

Konverteres til en gruppe som inneholder diagrammet og objektene. Word 2007 kan ikke støtte en gruppe som inneholder et diagram, så gruppen med objekter deles opp når du åpner filen i Word 2007.

Støttes

Konvertert til en gruppe som inneholder diagrammet og objektene. Word 2010 kan ikke støtte en gruppe som inneholder et diagram, så gruppen med objekter deles opp når du åpner filen i Word 2010.

Støttes

Konverteres til en gruppe som inneholder diagrammet og objektene. Word 2013 kan ikke støtte en gruppe som inneholder et diagram, så gruppen med objekter deles opp når du åpner filen i Word 2013.

Signaturlinjeobjekt

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Håndskriftmerknad

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til en frihåndsfigur.

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til et utvidet metafilbilde (EMF).

Støttes

Håndskriftmerknaden konverteres til et utvidet metafilbilde (EMF).

Gruppering av objekter

Støttes delvis

Enkelte objekter kan ikke grupperes i Word 2007, så gruppen med objekter deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Dette inkluderer alt som er gruppert med et diagram, og et bilde som er gruppert med en form, en tekstboks eller et OLE-objekt.

Støttes delvis

Enkelte objekter kan ikke grupperes sammen i Word 2010, så gruppen med objekter deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Dette inkluderer alt som er gruppert med et diagram, og et bilde som er gruppert med en form, en tekstboks eller et OLE-objekt.

Støttes delvis

Enkelte objekter kan ikke grupperes sammen i Word 2013, så gruppen med objekter deles opp når du åpner OpenDocument-filen. Dette inkluderer alt som er gruppert med et diagram, og et bilde som er gruppert med en figur, en tekstboks eller et OLE-objekt.

Objektsynlighet

Støttes delvis

Usynlige objekter blir synlige når filen lagres i ODT-format og åpnes igjen i Word 2007.

Støttes delvis

Usynlige objekter blir synlige når filen lagres i ODT og åpnes igjen i Word 2010.

Støttes delvis

Usynlige objekter blir synlige når filen lagres i ODT-format og åpnes igjen i Word 2013.

Objektkantlinjer

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Kantlinjestiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Kantlinjestiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Støttes

Ikke alle typer kantlinjer støttes. Kantlinjestiler som ikke støttes, lagres som standard kantlinjestil (svart heltrukken linje).

Objektfyll

Støttes

Støttes bortsett fra graderte fyll med mer enn to stopp som mister alle stoppene etter de to første.

Støttes

Støttes bortsett fra graderte fyll med mer enn to stopp som mister alle stoppene etter de to første.

Støttes

Støttes bortsett fra graderte fyll med mer enn to stopp som mister alle stoppene etter de to første.

Linjeformatering

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Støttes

Ikke alle linjestiler og linjeendestiler støttes i ODF. Stiler som ikke støttes, lagres som henholdsvis standard svart heltrukken linje og piltype.

Bildebeskjæring

Støttes

Vanlig beskjæring av et bilde støttes. Beskjæring av et bilde med en figur støttes imidlertid ikke.

Støttes

Vanlig beskjæring av et bilde støttes. Beskjæring av et bilde med en figur støttes imidlertid ikke.

Støttes

Vanlig beskjæring av et bilde støttes. Beskjæring av et bilde med en figur støttes imidlertid ikke.

Endring av farger i bilder

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men endringen av farger kan ikke lenger endres eller fjernes.

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men endringen av farger kan ikke lenger endres eller fjernes.

Støttes delvis

Enkelte endringer av farger i bilder har en ekvivalent i ODF, for eksempel svart og hvitt. Andre endringer av farger har ingen ekvivalent og fargene slås sammen. Bildet vises likt, men endringen av farger kan ikke lenger endres eller fjernes.

3D-bildealternativer

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Bildestiler

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men utseendet deres kan endres.

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men utseendet deres kan endres.

Støttes delvis

Kantlinjer støttes delvis, men utseendet deres kan endres.

Temaer

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Hyperkobling på figur

Støttes ikke

Støttes ikke

Støttes ikke

Til toppen av siden

Gjelder for: Word Starter, Office 2010, Word 2010, Word 2013, Word 2007, Office 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk