Forskjeller mellom å bruke et dokument i nettleseren og i Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med Microsoft Word Online kan du gjøre enkle redigeringer og formateringsendringer i dokumentet i en nettleser. Hvis du skal bruke mer avanserte funksjoner, kan du bruke kommandoen Åpne i Word i Word Online. Når du lagrer dokumentet i Word, lagres det på nettstedet der du åpnet det i Word Online.

Dokumentet du åpner i Word Online, er det samme som dokumentet du åpner i den installerte versjonen av Word, men enkelte funksjoner fungerer på ulike måter i de to miljøene.

Obs!: Hvis du bruker Word Online med SharePoint 2010, kan du se denne versjonen av forskjeller mellom å bruke et dokument i nettleseren og i Word.

I denne artikkelen

Filformater som støttes i Word Web App

Funksjoner som støttes for visning og utskrift

Funksjoner som er forskjellige i nettleseren og skrivebordsprogrammet

Åpne og lagre

Redigere og formatere

Se gjennom

Objekter

Filformater som støttes i Word Online

Word Online åpner dokumenter i disse formatene:

  • Word-dokument (.docx)

  • Word-mal (.dotx)

  • Makroaktivert Word-dokument (.docm) eller makroaktivert Word-mal (.dotm)
    Dokumentet kan åpnes, men makroer kjøres ikke.

  • Word 97-2003-dokument (*.doc) eller Word 97-2003-mal (*.dot)
    Word Online viser dokumenter i disse formatene, men for at du skal kunne redigere dokumentet i nettleseren, lagrer Word Online en ny kopi av dokumentet i DOCX- eller DOTX-format. Word Online kan ikke lagre filer i DOC- eller DOT-formater.

  • OpenDocument-tekst (*.odt)

  • PDF (Portable Document Format)

Word Online kan ikke åpne dokumenter i andre filformater. Disse formatene støttes for eksempel ikke: RTF-format (rik tekst), HTML (Hypertext Markup Language), og MHTML (Multipurpose Internet Mail Extensions HTML).

Til toppen av siden

Funksjoner som støttes for visning og utskrift

Når du viser eller skrive ut et dokument i Word Online, dokumentet ser ut som den gjør i Utskriftsoppsett i visningen Word stasjonære app. Word Online bruker en PDF-leser for å skrive ut dokumenter (se listen over PDF-lesere som støttes). Hvis du vil at Word-funksjoner for utskrift (for eksempel å justere sidemarger), klikker du Åpne i Word og skrive ut i den installerte versjonen av Word.

Når du viser et dokument, fungerer noen funksjoner annerledes i nettleseren enn i Word-skrivebordsprogrammet. Hvis du skal bruke funksjoner som ikke er tilgjengelige i Word Online, klikker du Åpne i Word.

Funksjon

Virkemåte i Word Online

Utskriftsoppsettvisning

I lesevisning viser Word Online et dokument slik det ser ut i utskriftsoppsettvisning. Andre visninger som er tilgjengelige i den installerte versjonen av Word (disposisjon, kladd, nettoppsett og fullskjermlesing), er ikke tilgjengelige i Word Online. Navigasjonsruten, sidestilt visning og delte vinduer er heller ikke tilgjengelige i Word Online.

Linjaler og rutenett

Word Online viser ikke linjaler og støttelinjer.

Til toppen av siden

Funksjoner som er forskjellige i nettleseren og i den installerte versjonen

Når du redigerer et dokument i Word Online, vises dokumentet i redigeringsvisning, slik at du kan redigere og formatere tekst. Redigeringsvisning viser ikke siden formatering, for eksempel marger eller sideskift, forsider, eller topptekster og bunntekster. I tillegg vises mange typer objekter som plassholdere.

Tabellene nedenfor beskriver hvordan Word Online støtter funksjoner som kan være brukt i dokumentene. Hvis du vil bruke funksjoner som ikke er tilgjengelige i Word Online, klikker du Åpne i Word.

Åpne og lagre

Funksjon

Virkemåte i Word Online

IRM (Information Rights Management)

I Outlook Online vedlegg og SharePoint-biblioteker som er IRM-beskyttede, åpnes Word Online dokumenter for lesing, men ikke for redigering. IRM-beskyttelse kan ikke legges til dokumenter i Word Online.

Passordbeskyttelse

Word Online kan ikke åpne dokumenter som er kryptert med et passord.

Endringstillatelse

Et dokument som krever et passord for å kunne redigeres, åpnes i Word Online i lesevisning, men dokumentet kan ikke redigeres i nettleseren. Klikk Åpne i Word for å fjerne redigeringsbegrensningene.

Administrere versjoner

Versjoner administreres på serveren, ikke i Word Online. Hvis dokumentet er lagret på OneDrive, kan du bruke versjonsloggfunksjonen i OneDrive. Hvis dokumentet er lagret i et SharePoint-bibliotek, kontrollerer du om versjonsloggfunksjonen er konfigurert for biblioteket.

Redigere og formatere

Denne funksjonen

Virkemåte i Word Online

Kopiere og lime inn

Kopierer og limer inn tekst, og kopierer / limer inn bilder fra nettet. Når du limer inn tekst i Word Online, formateres teksten med samme format som teksten som omgir innsettingspunktet.

Skriftformatering

Bruker fet, kursiv, understreking, gjennomstreking, hevet, senket, skrift, størrelse, farge og utheving. Du kan også fjerne skriftformatering.

Avsnittsformatering

Venstrejuster, høyrejuster eller midtstill avsnitt. La tekst løpe fra høyre mot venstre eller fra venstre mot høyre. Øk eller minsk innrykk. Juster linjeavstand. Formater avsnitt som punktlister eller nummererte lister. Du kan også fjerne formatering.

Punktmerking og nummerering

Bruker en av flere innebygde nummererings- eller punktstiler.

Stiler

Bruker en stil i et galleri med innebygde stiler. Du kan også fjerne formatering. Du kan ikke opprette nye stiler eller endre stiler i Word Online.

Søk

Søk er bare tilgjengelig i lesevisning. Søk og erstatt er ikke tilgjengelig i Word Online.

Zoom

Zoom er tilgjengelig bare i lesevisning. Bruk nettleserens visningsinnstillinger til å zoome inn eller ut i redigeringsvisningen.

Linje- og sideskift

Linje- og sideskift vises i lesevisningen. I redigeringsvisningen ser linjeskift ut som avsnittsskift, men sideskift angis ikke.

Kolonner

Sideoppsett beholdes, men kan ikke redigeres i Word Online.

Tema, sidefarge, vannmerker

Tema og sidebakgrunn beholdes i dokumentet, men kan ikke redigeres i Word Online.

Samtidig redigering

Flere forfattere kan arbeide samtidig i Word Online. Samtidig redigering fungerer med Word 2010 eller nyere og Word for Mac 2011.

Gjennomgang

Funksjon

Virkemåte i Word Online

Korrekturverktøy

Kontrollerer staving og angir korrekturspråk ved hjelp av den innebygde ordlisten. Word Online bruker ikke egendefinert ordliste, og omfatter ikke grammatikkontroll, oversettelse og synonymordbok.

Autokorrektur

Word Online retter vanlige feil mens du skriver, for eksempel ombytting av bokstaver som skrives i feil rekkefølge (for eksempel dte endres til det). Hvis Word Online retter noe du ikke vil rette, trykker du CTRL+Z for å angre. I motsetning til Word-skrivebordsprogrammet kan du ikke tilpasse alternativene for autokorrektur i Word Online.

Sporede endringer

Sporede endringer vises i lesevisningen. Du slår Spor endringer av eller på ved å klikke Åpne i Word.

Objekter

Funksjon

Virkemåte i Word Online

Hyperkoblinger

Sett inn, rediger og følg hyperkoblinger. Bokmerke- og kryssreferansekoblinger fungerer i Word Online, og du kan redigere visningsteksten, men ikke målet.

Tabeller

Setter inn tabeller. Du kan merke tabell, kolonne, rad eller celle, slette tabell, kolonne, eller rad, sette inn rader og kolonner, og venstrejustere, høyrejustere eller midtstille celletekst. Mer avanserte tabellfunksjoner (for eksempel tabellstiler, cellestørrelse, tekstretning og sorteringsrekkefølge) beholdes i dokumentet, men kan ikke konfigureres i Word Online.

Bilder

Sette inn bilder eller utklipp som er lagret på datamaskinen eller fra Bing. Du kan bruke en rekke Bildestiler skrive alternativ tekst og endre størrelsen, men kan ikke dras bilder til en ny plassering. I stedet, trykker du Ctrl + X for å klippe ut, og trykk deretter Ctrl + V på den nye plasseringen til å lime inn. Mer avanserte funksjoner for å arbeide med bilder, for eksempel beskjæring, er ikke tilgjengelig i Word Online. Du kan ikke opprette skjermbilder direkte i Word Online, men skjermbilder i en visning av dokumenter som bilder i Word Online.

Figurer, diagrammer, tekstbokser, SmartArt, WordArt

Disse vises i dokumentet som forventet i lesevisning. I redigeringsvisning vises de som plassholdere du kan slette, men ikke redigere. De kan ikke flyttes eller endres i Word Online.

Ligninger, symboler, blekk

Disse vises i dokumentet som forventet i lesevisning. I redigeringsvisning vises de som plassholdere du kan slette, men ikke redigere. De kan ikke flyttes eller endres i Word Online.

Felter, innholdskontroller, forside

Disse vises i dokumentet som forventet i lesevisning. I redigeringsvisning vises innholdet i felt og innholdskontroller, men det kan ikke redigeres eller oppdateres. En forside vises som en serie med plassholdere for elementer som tekstbokser.

Topptekst og bunntekst

Disse vises i dokumentet som forventet i lesevisning. Topptekster og bunntekster, inkludert sidetall, er skjult i redigeringsvisning.

Fotnoter, sluttnoter, bibliografi, innholdsfortegnelse, stikkordregister

Disse vises i dokumentet som forventet i lesevisning. I redigeringsvisning vises de som plassholdere du kan slette, men ikke redigere eller oppdatere.

Makroer

Du kan vise, redigere, skrive ut og dele dokumenter som inneholder makroer, men hvis du skal kjøre makroene, må du klikke Åpne i Word.

ActiveX-kontroller, innebygde OLE-objekter, signaturlinje

Disse vises i dokumentet som forventet i lesevisning. I redigeringsvisning vises de som plassholdere du kan slette, men ikke redigere. De kan ikke flyttes eller endres i Word Online.

Koblede bilder, innebygde filer

Disse beholdes i dokumentet, men vises som plassholdere i Word Online.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×