Forskjeller mellom å bruke en notatblokk i nettleseren og i OneNote

Microsoft OneNote Online lar deg ta notater og organisere notatsider i en nettleser. For mer avanserte redigeringsfunksjoner, kan du bruke kommandoen Åpne i OneNote i OneNote Online. Når du lagrer notatblokken i OneNote, lagres den på nettstedet der du åpnet den i OneNote Online.

Notatblokken som du åpner i OneNote Online, er den samme som notatblokken du åpner i OneNote-skrivebordsappen, men enkelte funksjoner fungerer på ulike måter i de to miljøene.

Obs!: Hvis du bruker OneNote Online med SharePoint 2010, kan du se Forskjeller mellom å bruke en notatblokk i nettleseren og i OneNote.

I denne artikkelen

Filformater som støttes i OneNote Online

Funksjoner som støttes for visning og utskrift

Funksjoner som er forskjellige i nettleseren og skrivebordsprogrammet

Åpne notatblokker

Redigere og formatere

Følge opp notater

Gjennomgang

Objekter

Filformater som støttes i OneNote Online

OneNote Online åpner OneNote 2010-notatblokker (ONE-filer) og nyere.

OneNote Online kan ikke åpne notatblokker i andre filformater. Følgende formater støttes for eksempel ikke: OneNote 2003- eller OneNote 2007-notatblokker (*.one), OneNote-pakke (*.onepkg) og PDF (Portable Document Format).

Til toppen av siden

Funksjoner som støttes for visning og utskrift

Når du viser notater i OneNote Online, kan du bla gjennom en notatblokk, vise og skjule inndelinger, se hvem som har bidratt med de ulike notatene og se tidligere versjoner av en side.

Noen funksjoner fungerer imidlertid annerledes i nettleseren enn i OneNote-skrivebordsappen. Hvis du vil bruke funksjoner som ikke er tilgjengelige i OneNote Online, klikker du Åpne i OneNote (krever OneNote 2010 eller nyere).

Denne funksjonen

Virkemåte i OneNote Online

Skriv ut

Utskrift er ikke tilgjengelig i OneNote Online. Bruk i stedet nettleserens utskriftsfunksjon. Bruk Forhåndsvisning for å se om du må rulle til en del av notatblokken eller bytt sideretning fra stående til liggende.

Lyd og video

OneNote Online spiller ikke av lyd- og videoinnhold, men mediene beholdes i notatblokken, og du kan laste ned lyd- og videofiler til datamaskinen for å spille dem av.

Søk

Søk er begrenset til gjeldende inndeling i OneNote Online.

Zoom

Zoom er ikke tilgjengelig i OneNote Online. Bruk i stedet nettleserens zoomfunksjon.

Figurer, formler, håndskrift

I OneDrive viser OneNote Online figurer og håndskrift, men formler vises som plassholdere. I SharePoint vises håndskrift, formler vises som plassholder, og figurer er skjulte.

Hjelpelinjer og sidefarge

OneNote Online kan ikke vise dette, men de beholdes i notatblokken.

Linjeskift

Linjeskift vises som plassholdere.

Til toppen av siden

Funksjoner som er forskjellige i nettleseren og i den installerte versjonen

Når du redigerer notater, fungerer noen funksjoner annerledes i nettleseren enn i OneNote-skrivebordsappen. Tabellene nedenfor beskriver hvordan OneNote Online støtter funksjoner som kanskje gjelder for dine notater. Hvis du vil bruke andre funksjoner enn dem som er tilgjengelige i OneNote Online, klikker du Åpne i OneNote (krever OneNote 2010 eller nyere).

Åpne notatblokker

Denne funksjonen

Virkemåte i OneNote Online

IRM (Information Rights Management)

I SharePoint-biblioteker som er IRM-beskyttet, åpner OneNote Online notatblokker for lesing, men ikke for redigering. IRM-beskyttelse kan ikke legges til i notatblokker i OneNote Online.

Redigere og formatere

Denne funksjonen

Virkemåte i OneNote Online

Kopiere og lime inn

Kopier og lim inn tekst, og kopier / lim inn bilder fra nettet. Tekst som limes inn i en notatblokk, beholder den opprinnelige formateringen, men tekst som limes inn utenfra OneNote Online, mister formatering slik som fet og kursiv.

Skriftformatering

Bruk fet, kursiv, understreking, skrift, størrelse og farge. Obs! Kopier format-kommandoen er ikke tilgjengelig i OneNote Online.

Tekstformatering

Venstrejusterer, høyrejusterer eller midtstiller tekst, endrer skriftretning fra høyre til venstre eller omvendt, øker eller reduserer innrykk, formaterer tekst som punktliste eller nummerert liste.

Nummerering og punktmerking

Bruk innebygde formater for nummerering eller punktlister.

Stiler

Bruker en stil i et galleri med innebygde stiler. Du kan også fjerne formatering.

Søk

Søk er begrenset til gjeldende inndeling i OneNote Online.

Sett inn mellomrom

Kommandoen for å sette inn tomt mellomrom på siden er ikke tilgjengelig i OneNote Online. Prøv å flytte notatene for å lage plass, eller start på en ny side.

Hjelpelinjer og sidefarge

Kommandoer for å endre utseendet på siden er ikke tilgjengelige i OneNote Online. Hjelpelinjer og sidefarge er skjult i OneNote Online, men de beholdes i notatblokken.

Samtidig redigering

Flere forfattere kan arbeide samtidig i OneNote 2010, OneNote Online og OneNote Mobile. Vis og skjul forfatternavn.

Følge opp notater

Denne funksjonen

Virkemåte i OneNote Online

Merker

Merk notater med koder for oppfølging, og fjern koder når du vil. Koder kan ikke tilpasses i OneNote Online, og de egendefinerte kodene kan ikke brukes. OneNote Online viser imidlertid egendefinerte koder, og du kan fjerne dem.

Finne koder

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i OneNote Online.

Outlook-integrering

OneNote Online støtter ikke kommandoer som fungerer med Microsoft Outlook (Send side via e-post, Outlook-oppgaver eller Møtedetaljer).

Gjennomgang

Denne funksjonen

Virkemåte i OneNote Online

Korrekturverktøy

Kontrollerer staving og angir korrekturspråk ved hjelp av den innebygde ordlisten. OneNote Online bruker ikke egendefinert ordliste, og inneholder ikke oversettelse eller synonymordbok.

Sideversjoner

Vis og gjenopprett tidligere versjoner av en side.

Se gjennom notater etter ulest, nylig eller forfatter

Notater kan ikke markeres som lest eller ulest i OneNote Online, og det er ikke mulig å se gjennom redigeringer etter hvor ny de er eller etter forfatter.

Objekter

Denne funksjonen

Virkemåte i OneNote Online

Hyperkoblinger

Sett inn, rediger og følg hyperkoblinger til nettet eller andre sider i samme notatblokk. Koblinger til plasseringer i notatblokken, fungerer på side, men ikke avsnittsnivå i OneNote Online.

Tabeller

Tabeller opprettes på samme måte i OneNote Online som i OneNote-skrivebordsappen.

Bilder, utklipp og skjermutklipp

Sett inn bilder som er lagret på datamaskinen, eller sett inn utklipp som er tilgjengelig på Office.com. Du kan endre størrelsen på bilder og legge til Alt-tekst. Mer avanserte funksjoner for å arbeide med bilder, for eksempel rotering eller ordne rekkefølgen i lag, er ikke tilgjengelige i OneNote Online. Du kan ikke ta skjermutklipp i OneNote Online, men skjermutklipp i notatene, vises som bilder i OneNote Online.

Lyd og video

Disse beholdes i notatene, men kan ikke spilles inn i OneNote Online. Du kan laste ned lyd- og videofiler til datamaskinen for å spille dem av.

Figurer, formler og håndskrift

Disse kan ikke settes inn eller redigeres i OneNote Online. I OneDrivekan du merke og slette figurer, håndskrift og formelplassholdere. I SharePoint kan du merke og slette plassholdere for disse objektene.

Symboler

Disse kan ikke settes inn eller redigeres i OneNote Online, men OneNote Online viser dem som forventet.

Innebygde filer

Last disse ned til datamaskinen for å åpne dem.

Tidsstempel

Kommandoene for å sette inn gjeldende dato og klokkeslett er ikke tilgjengelige i OneNote Online, men OneNote Online viser dem som forventet.

Koblede notater

Mulighet til å koble notattaking til filer er ikke tilgjengelig i OneNote Online, og koblinger til filer er skjult. De beholdes imidlertid i notatene.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×