Forskjeller mellom å bruke en arbeidsbok i Excel og i Excel-tjenester

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Excel Services er hovedsakelig utformet som en nettbasert, data-utforsking og rapportering system for Excel-arbeidsbøker og støtter et delsett av funksjoner i Microsoft Office Excel 2007. Avsnittene nedenfor gir et sammendrag hvilke Office Excel 2007-funksjoner som støttes, og som ikke støttes i Excel Services.

Viktig!: Muligheten til å utgi en Excel-arbeidsbok i Excel-tjenester er bare tilgjengelig i Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 og Microsoft Office Excel 2007.

I denne artikkelen

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du laster inn en arbeidsbok

Regnearkfunksjoner som støttes og ikke støttes

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du viser en arbeidsbok

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du samhandler med en arbeidsbok

Funksjoner som støttes, og funksjoner som ikke støttes, når du laster inn en arbeidsbok

Du kan laste inn en arbeidsbok i Excel-tjenester som er i Office Excel 2007 arbeidsbok (XLSX) eller (XLSB) binærarbeidsbok som en skrivebeskyttet arbeidsbok på tre måter:

 • Angi en URL-adresse eller UNC-bane i egenskapen Arbeidsbok i webdelen for Excel Web Access.

 • Koble en webdel for listevisning for et dokumentbibliotek til en webdel for Excel Web Access, og overfør deretter URL-adressen for arbeidsboken som er lagret i dokumentbiblioteket, for å vise den i Microsoft Office Excel Web Access.

 • Vis en arbeidsbok som er lagret i et dokumentbibliotek, i webleseren. (Pek på elementet, klikk pilen ved siden av elementet, og klikk deretter Vis i webleser.)

Ingen andre Microsoft Office Excel-filformater støttes, inkludert makroaktivert Office Excel 2007-arbeidsbok (XLSM) og Office Excel 2007 97-2003-arbeidsbok (XLS).

Obs!: Med riktig tillatelse, kan du også åpne en arbeidsbok i Office Excel 2007 på klientdatamaskinen fra Åpne-menyen på verktøylinjen for Office Excel Web Access, enten som en fullstendig arbeidsbok (leses og skrives) eller som en skrivebeskyttet øyeblikksbilde. For mer informasjon, kan du se Åpne en arbeidsbok eller et statisk utvalg i Excel fra Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Funksjoner som støttes

Følgende funksjoner støttes når du laster inn en arbeidsbok:

Funksjon

Merknader

Funksjoner   

Alle regnearkfunksjoner for Excel støttes, med noen få unntak. Hvis du vil ha mer informasjon, se Regnearkfunksjoner som støttes og ikke støttes.

Datoer   

Datosystemene i Windows og Macintosh.

Excel-tabeller   

Data i Excel-tabeller, kolonneoverskrifter, beregnede kolonner, totalrader og strukturerte referanser.

Celler   

Celleverdier, inkludert sammenslåtte celler og overflyt av celleinnhold.

Navn   

Definerte navn og navngitte områder.

Beregning   

Innstillinger for beregning og omberegning, inkludert innstillingene automatisk, automatisk unntatt tabeller, manuell og gjentakende beregning for områder eller hele regneark. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beregne og omberegne data i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Diagrammer   

Diagrammer, diagramområde og pivottabellrapporter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke diagrammer og pivottabellrapporter i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Formatering   

Formatering av celler og celleområder, betinget formatering (unntatt ved bruk av datastolper og ikoner) i arbeidsbøker, og tallformater.

Tilkoblinger   

Tilkoblinger til eksterne datakilder, inkludert OLAP-pivottabeller.

Hva hvis-analyse   

Resultatene av hva-skjer-hvis-analyseverktøy, inkludert Målsøking, Datatabeller, Scenarier, Problemløser og Serier.

Konsolidering   

Konsoliderte data i områder.

Datakilder   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB providers, and ODBC drivers.

Funksjoner som ikke støttes

Arbeidsbøker som inneholder følgende funksjoner som ikke støttes ikke laste inn eller vise i Excel Services. De beste resultatene alltid lagre en arbeidsbok fra Office Excel 2007 ved hjelp av Excel Services -kommandoen. (Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikker du pilen ved siden av Publiser, og klikk deretter Excel-tjenester under Distribuer dokumentet til andre personer.) Du kan kontrollere om en funksjon støttes ved å merke av for Åpne arbeidsboken i nettleseren etter lagring i dialogboksen Lagre for Excel Services til å prøve å vise den i nettleseren. Hvis en funksjon ikke støttes, vises det et varsel i Excel Services.

Følgende funksjoner støttes ikke og hindrer deg i å laste inn en arbeidsbok:

Funksjon

Merknader

VBA   

VBA-kode (Visual Basic for Applications), makroer, tilleggsprogrammer og andre brukerdefinerte funksjoner (UDF - User Defined Functions).

Obs!: En programmer kan tilpasse Excel-tjenester på mange måter, inkludert oppretting av en brukerdefinert funksjon (UDF). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Eldre makrospråk   

Makrofunksjoner i Microsoft Excel 4.0 og dialogark i Microsoft 5.0.

Kontroller   

Skjemaverktøylinjekontroller, verktøykassekontroller og alle ActiveX-kontroller.

XML   

XML-tilordninger og innbygde smartflagg.

Sikkerhet og personvern   

Arbeidsbøker, regneark eller områder med beskyttelse, og arbeidsbøker med IRM (Information Rights Management).

Obs!: For å beskytte arbeidsbøker i Excel-tjenester, kan du bruke Microsoft Windows SharePoint Services rettigheter og tillatelser.

Bilder og objekter   

Koblede eller innebygde objekter eller bilder, innsatte bilder, autofigurer, WordArt og diagrammer, som organisasjonskart.

håndskrift   

Alle håndskriftfunksjoner, som tegning, skriving og merknader.

OLE og DDE   

OLE-objekter (kobling og innebygging av objekter) og DDE-koblinger (dynamisk datautveksling).

Viste formler   

Arbeidsbøker lagret med formler som vises.

Datavalidering   

Hindre ugyldig datainnsetting og lage rullegardinlister.

Datakilder   

Datahentingstjenester for Microsoft Business Solutions, Windows SharePoint Services-lister, Microsoft SQL Server, eksterne dataområder (også kalt spørringstabeller), og tabeller koblet til Windows SharePoint Services-lister.

Spørringer   

Webspørringer og tekstspørringer.

Eksterne referanser til koblede arbeidsbøker   

Opprette eksterne referanser (også kalt koblinger) til et bestemt celleområde, til et definert navn for det bestemte celleområdet, eller som del av en navnedefinisjon.

Merknader   

Visning og justering av kommentarer.

Konsolidering   

Konsoliderte data i pivottabellrapporter.

Delte arbeidsbøker   

Dele arbeidsbøker og løse endringer som er i konflikt.

Digitale signaturer   

Synlige og usynlige digitale signaturer i en arbeidsbok.

Tilknyttede verktøylinjer   

Egendefinerte verktøylinjer knyttet til arbeidsboken ved å bruke Office Excel 2003 før arbeidsboken ble konvertert til Excel 2007.

Toppen av siden

Regnearkfunksjoner som støttes, og regnearkfunksjoner som ikke støttes

Alle funksjoner støttes fullt ut når du laster inn og omberegner en arbeidsbok, med unntak av HYPERKOBLING, RTD og SQL-spørring. Disse har begrenset støtte.

Hvis funksjonen er:

Returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

HYPERKOBLING   

En aktiv hyperkobling du kan klikke og følge.

Ett av følgende:

 • En aktiv hyperkobling som du kan klikke og følge Hvis egenskapene Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering er riktig.

 • En aktiv hyperkobling til en annen nettside eller dokumentet som du kan klikke og følge, men ikke til et sted i arbeidsboken, hvis settes egenskapen Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering er ikke angitt.

 • En inaktiv hyperkobling-tekststreng som du ikke kan følge Hvis egenskapene Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering ikke er angitt.

RTD   

Sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering.

Følgende:

 • Alle eventuelle verdier som returneres av RTD-funksjonen, som er lagret i arbeidsboken, vises.

 • Hvis ingen verdier returneres, returneres en #I/T-feil.

 • Hvis Excel-tjenester blir omberegnet arbeidsboken og prøver å kjøre RTD-funksjonen eller SQL. Be om funksjonen, returneres en # i/t-feil.

Hvis du vil, kan du bruke funksjonene ERFEIL eller HVISFEIL for å teste for returverdien.

SQL. Be om   

Resultatene av en spørring som er koblet til en ekstern datakilde.

Følgende:

 • Alle eventuelle verdier som returneres av SQL.Request-funksjonen, som er lagret i arbeidsboken, vises.

 • Hvis ingen verdier returneres, returneres en #I/T-feil.

 • Hvis Excel-tjenester blir omberegnet arbeidsboken og prøver å kjøre RTD-funksjonen eller SQL. Be om funksjonen, returneres en # i/t-feil.

Hvis du vil, kan du bruke funksjonene ERFEIL eller HVISFEIL for å teste for returverdien.

TEGNKODE   

Et tegn angitt med et tall, og et blokktegn for et tegn som ikke skrives ut.

Et tegn angitt med et tall, og en tom verdi for et tegn som ikke skrives ut.

CELLE   

Informasjon om formateringen, plasseringen eller innholdet i cellen øverst til venstre i en referanse.

En #VERDI!-feil.

INFO   

Banen til gjeldende katalog eller mappe på klientdatamaskinen.

En #VERDI!-feil.

Følgende flyktige funksjoner kan returnere forskjellige verdier når de beregnes i Excel-tjenester på serverdatamaskinen enn når de beregnes i Excel på en klientdatamaskin.

Hvis funksjonen er:

Returnerer Excel:

Og Excel Services returnerer:

   

Dato og klokkeslett på klientdatamaskinen.

Dato og klokkeslett på serverdatamaskinen.

I DAG   

Datoen på klientdatamaskinen.

Datoen på serverdatamaskinen.

TILFELDIG, TILFELDIGMELLOM   

Et tall som er tilfeldig og derfor forskjellig hver gang det kjøres.

Et tall som er tilfeldig og derfor forskjellig hver gang det kjøres.

Toppen av siden

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du viser en arbeidsbok

Vise en arbeidsbok i Excel Services på en server er svært lik viser en arbeidsbok i Excel på en klientdatamaskin, men det er forskjeller. Legg merke til at om disse funksjonene støttes eller ikke, hindrer de ikke arbeidsboken fra å laste inn og disse funksjonene er bevart i arbeidsboken, slik at de fortsatt fungerer som forventet i Excel.

Funksjoner som støttes

Følgende funksjoner støttes, men kan vises ulikt på en server:

Funksjon

Merknader

Hyperkoblinger   

Støttes, men styres av Office Excel Web Access-egenskaper på følgende måte:

 • En aktiv hyperkobling som du kan klikke og følge Hvis egenskapene Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering er riktig.

 • En aktiv hyperkobling til en annen nettside eller et dokument som du kan klikke og følge, men ikke til et sted i arbeidsboken, hvis settes egenskapen Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering ikke er angitt.

 • En inaktiv hyperkobling-tekststreng som du ikke kan følge Hvis egenskapene Office Excel Web Access All arbeidsbokinteraktivitet og Arbeidsboknavigering ikke er angitt.

Skrifter   

Skrifter har vanligvis samme stil og størrelse på serveren som de har på klienten, men hvis en bestemt skrift ikke er tilgjengelig på serveren, kan en erstatningsskrift brukes. En bruker kan også ignorere skriftstiler og -størrelser i en leser, som Internet Explorer.

Diagrammer og pivotdiagramrapporter   

Diagrammer og pivotdiagramrapporter er statiske avbildninger og oppdateres og vises på nytt hvis du samhandler (filtrering, sortering og så videre) med dataene som diagrammet er basert på eller med dataene i den tilknyttede pivottabellrapporten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke diagrammer og pivotdiagramrapporter i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Kantlinjer   

Følgende kantlinjer støttes helt: Alle linjefarger; sammenhengende og dobbel linjestil; heltrukket linje, diamantlinjer og stiplede linjer og tynn middels og tykk linjetykkelse.

Obs!: Følgende kantlinjer støttes delvis: Triple og doble linjestiler og heltrukkede linjer, diamantlinjer, linjer med firkantede prikker, strek-prikk-strek-linjer, lang-kort-strek-linjer og strek-prikk-strek-prikk-strek-linjer.

Retning på fargegradient   

Vannrett og loddrett retning på fargegradient.

Fyllfarge i celler   

Alle fyllfarger.

Cellejustering   

All cellejustering støttes, unntatt Justert loddrett og Fordelt loddrett, som begge erstattes av Midtstilt loddrett.

Tekstrotering   

Tekstrotasjon støttes sammen med overflyt av innhold i celler og kolonneoverskrifter, vannrett eller loddrett venstrejustering for positiv rotasjon (+), og vannrett eller loddrett høyrejustering for negativ rotasjon(-).

Toveistekst   

Støttes fullt ut når et sett med tegn fra ett språk vises.

AS-betinget formatering   

Betinget formatering i Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) er begrenset til følgende: skriftfarge; fyllfarge; skriftflagg, som fet, kursiv, understreking og gjennomstreking og formatstrenger, som tallformater.

Rulling i regneark   

Antall rader og kolonner som du kan rulle over på et regneark, er begrenset til maksimalt 500. Du bruker navigasjonsknapper til å vise det neste settet med rader og kolonner ut over gjeldende grense. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Navigere i en arbeidsbok i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Funksjoner som ikke støttes

Følgende funksjoner støttes ikke:

Funksjon

Merknader

Hyperkoblinger i diagrammer   

Klikke og følge hyperkoblinger i diagrammer.

Tabeller   

Kolonneoverskrifter i regneark erstattes av Excel-tabelloverskrifter når overskrifter rulles ut av syne i et rulleområde.

Mønstre i cellefyll   

Alle fyllmønstre.

Retning på fargegradient   

Fargegradientretningene diagonalt oppover, diagonalt nedover og fra hjørnet til midten.

Tekstrotering   

Cellefyllet eller -mønsteret roteres ikke med teksten, diagonale kantlinjer vises som om teksten ikke var rotert, og vannrett og loddrett justering utenom venstrejustering for positiv rotering (+) og høyrejustering for negativ rotering (-).

Toveistekst   

Blanding av toveis høyre-mot-venstre- og venstre-mot-høyre-tegn som har en annen formretning, for eksempel ( (venstreparentes) og ) (høyreparentes), støttes ikke i loddrett tekst.

Kantlinjer   

Følgende kantlinjer er delvis ikke støttet: Triple og doble linjestiler og heltrukkede linjer, diamantlinjer, linjer med firkantede prikker, strek-prikk-strek-linjer, lang-kort-strek-linjer og strek-prikk-strek-prikk-strek-linjer.

Diagrammer   

2007 Office-utgivelse 3D-grafikkeffekter, som skygge, glød, vridning, skråkant, myke kanter, fargeendring og gjenspeiling. Disse effektene fjernes eller konverteres til en alternativ effekt.

Følgende 3D-diagrammer støttes ikke:

 • 3D-overflate

 • 3D overflatediagram (trådramme)

 • Overflatediagram med kontur

 • Konturoverflate (trådramme)

Rik tekst i et objekt, som punktmerking og varierende skrifter eller skriftstørrelser, som konverteres til ren tekst.

Loddrett tekstjustering.

Obs!: Selv om innebygde diagrammer i regneark og opprinnelige diagrammer i diagramark støttes for visning i Excel-tjenester, støttes ikke visning av et innebygd diagram som forfatteren av en arbeidsbok har kopiert eller flyttet fra et regneark i et diagramark.

Rad- og kolonneoverskrifter   

Følgende formatering i rad- og kolonneoverskrifter: dobbel finansiell, dobbel understreking, hevet og senket.

Tegn som ikke skrives ut   

Tekst med en 7-biters ASCII-verdi (et delsett av ANSI-tegnsettet) mellom 0 og 32, og alle tegn som ikke støttes av XML (Extensible Markup Language) versjon 1.0.

Skriv ut   

Sideoppsett og topptekst og bunntekst på side.

Verktøytips   

Verktøytips for medlemsegenskaper for Microsoft SQL Server Analysis Services.

XML   

XML-utvidelsespakker

Toppen av siden

Funksjoner som støttes og ikke støttes når du samhandler med en arbeidsbok

Når du laster inn en arbeidsbok i Excel-tjenester, kan du samhandle med den i en rekke måter, men det finnes noen samhandlinger som ikke støttes.

Obs!: En annen måte å samhandle som er unike for Excel Services er å opprette og endre parameteren, som midlertidig endrer celleverdier i arbeidsboken ved å bruke oppgaveruten Parametere i Excel Services eller ved å sende data til webdelen for Excel Web Access fra en tilkoblet webdel, for eksempel webdelen for filtrering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre arbeidsbokparametere i Excel Services i Hjelp for Excel Web Access.

Funksjoner som støttes

Følgende funksjoner støttes, men kan ha en annen virkemåte.

Funksjon

Merknader

Pivottabellrapporter   

Rapportfiltrering, medlemsvalg, vising (gå nedover) og skjuling (gå oppover) av datanivåer, sortering og filtrering, og vising og skjuling av delsummer.

Finne    Knappesymbol  

Søke etter tekst, tall og datoer ved hjelp av samsvar som skiller mellom store og små bokstaver, og søke ut fra delinnhold i en celle.

Enkel merking   

Merke en enkelt celle, rad eller kolonne.

Filtrere og sortere   

Bruke Filter-menyen, filtrere etter tekst, tall, datoer og klokkeslett, angi flere vilkår og sortere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Filtrere data i Excel-tjenester og Sortere data i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Kontur   

Lage disposisjon, inkludert vise og skjule detaljer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lage disposisjon av data i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Scenarier   

Utføre et forhåndsdefinert scenario.

Oppdatering   

Oppdatering av eksterne datakilder, inkludert alle datakilder i gjeldende arbeidsbok, en bestemt datakilde, periodisk oppdatering, manuell oppdatering og oppdatering ved innlasting av arbeidsboken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppdatere eksterne data i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Beregning   

Automatisk og manuell beregning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beregne og omberegne data i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Obs!: Selv om Excel Services støtter innlasting av en arbeidsbok som inneholder sirkelreferanser, fungerer forskjellig gjenkjenning av sirkelreferanser når den laster eller beregner en arbeidsbok på nytt. Hvis Excel-tjenester ikke kan løse en sirkelreferanse, under visse omstendigheter vises en advarsel om at det er en sirkelreferanse. Verdiene som beregnes, er den samme som verdiene som du ville fått hvis du avbryter operasjonen på Excel-klienten. I virkeligheten avslutter Excel-tjenester automatisk sirkelreferansen for å hindre at beregningen svekker ytelsen til serveren.

Funksjoner som ikke støttes

Følgende funksjoner støttes ikke.

Funksjon

Merknader

Pivottabellrapporter   

Alternativene for detaljgruppe og visning av detaljer (også kalt gjennomgang) for OLAP-data, medlemssøk, Microsoft SQL Server Analysis Services-handlinger eller bruk av feltlisten til å legge til, ordne på nytt eller fjerne felt.

Pivotdiagramrapporter   

Samhandle direkte med et pivotdiagram (fordi det er et statisk bilde).

Asynkron evaluering av kubefunksjoner   

Asynkron henting av data når en kubefunksjon evalueres og visning av meldingen #HENTER_DATA før alle dataene hentes. Alle data hentes synkront før visningen vises eller vises på nytt.

Finne    Knappesymbol  

Søk ved hjelp av underliggende data (i motsetning til formaterte data eller søk som skiller mellom store og små bokstaver).

Erstatt   

Erstatte tekst og verdier etter bruk av Søk Knappesymbol .

Endring av størrelse på rader og kolonner   

Justere bredde og høyde på rader og kolonner.

Avansert merking   

Merking av et sammenhengende eller usammenhengende celleområde eller hele regnearket.

Beregning   

Endre beregningsinnstillingen for arbeidsboken når den er lastet inn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beregne og omberegne data i Excel-tjenester i Hjelp for Excel Web Access.

Filtrere og sortere   

Sortere og filtrere etter farge og lagre et filter eller en sortering i arbeidsboken i Excel Services. For mer informasjon, kan du se filtrere data i Excel Services og sortere data i Excel Services i Hjelp for Excel Web Access.

gå til   

Alle Gå til-operasjoner.

Behandle ruter   

Dele opp og fryse ruter.

Zoom   

Justere visningen av et regneark med en prosentandel av virkelig størrelse.

Toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×