Formatering og funksjoner i Excel som ikke overføres til filformater

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

XLSX-arbeidsbokformat introdusert i Excel 2007 bevarer alle regneark og diagramdata, formatering, og andre funksjoner som er tilgjengelig i tidligere versjoner av Excel og formatet makroaktivert arbeidsbok (XLSM) beholder makroer og makroark i tillegg til dem funksjoner.

Hvis du ofte deler arbeidsbokdata med personer som bruker en tidligere versjon av Excel, kan du arbeide i kompatibilitetsmodus for å unngå tap av data og gjengivelse når arbeidsboken åpnes i en tidligere versjon av Excel, eller du kan bruke konverteringsprogrammer som hjelper deg Overgang dataene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagre en Excel-arbeidsbok for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel.

Hvis du lagrer en arbeidsbok i et annet filformat, for eksempel et tekstfilformat, kan noe av formateringen og dataene gå tapt, og andre funksjoner støttes kanskje ikke.

Følgende filformater har funksjons- og formateringsforskjeller som beskrevet.

I denne artikkelen

Formatert tekst (mellomromdelt)

Tekstformat (tabulatordelt)

Tekst (Unicode)

SDV-format (semikolondelt)

DIF (Data Interchange Format)

SYLK (Symbolic Link)

Webside og websider i enkeltfil

XML-regneark 2003

Formatert tekst (mellomromdelt)

Dette filformatet (PRN) lagrer bare tekst og verdier som de vises i cellene i det aktive regnearket.

Hvis en rad med celler inneholder flere enn 240 tegn, blir eventuelle tegn etter rad nummer 240 brutt til en ny linje på slutten av den konverterte filen. Hvis for eksempel hver rad fra 1 til 10 inneholder flere enn 240 tegn, blir resten av teksten i rad 1 flyttet til rad 11, resten av teksten i rad 2 flyttes til rad 12 og så videre.

Kolonner med data skilles med komma og hver rad med data ender i et linjeskift. Hvis cellene viser formler i stedet for formelverdier, konverteres formlene som tekst. All formatering, grafikk, objekter og annet innhold i regnearket går tapt. Eurosymbolet konverteres til et spørsmålstegn.

Obs!: Før du lagrer et regneark i dette formatet, må du passe på at alle dataene du vil konvertere er synlige og at det er tilstrekkelig plass mellom kolonnene. Ellers kan data gå tapt eller ikke bli skikkelig atskilt i den konverterte filen. Det kan være du må justere kolonnebredden i regnearket før du konverterer det til formatert tekstformat.

Toppen av siden

Tekstformat (tabulatordelt)

Dette filformatet (TXT) lagrer bare tekst og verdier som de vises i cellene i det aktive regnearket.

Kolonner med data skilles med tabulatortegn, og hver rad med data slutter i et linjeskift. Hvis en celle inneholder et komma, blir celleinnholdet satt i doble anførselstegn. Hvis dataene inneholder et anførselstegn, vil doble anførselstegn erstatte anførselstegnet, og celleinnholdet blir også satt i doble anførselstegn. All formatering, grafikk, objekter og annet innhold i regnearket går tapt. Eurotegnet konverteres til et spørsmålstegn.

Hvis cellene viser formler i stedet for formelverdier, lagres formlene som tekst. Hvis du vil beholde formlene når du åpner filen på nytt i Excel, velger du alternativet Data med skilletegn i tekstimportveiviseren og velger tabulatortegn som skilletegn.

Obs!: Hvis arbeidsboken inneholder spesielle skrifttegn, som et symbol for opphavsrett (©), og du vil bruke den konverterte tekstfilen på en datamaskin med et annet operativsystem, lagrer arbeidsboken i tekstfilformatet som passer for systemet. Hvis du bruker Microsoft Windows og vil bruke tekstfilen på en Macintosh-maskin, lagrer du filen i formatet tekst (Macintosh). Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin og vil bruke tekstfilen i et system som kjører Windows eller Windows NT, kan du lagre filen i tekstformat (Windows).

Toppen av siden

Tekst (Unicode)

Dette filformatet (txt) lagrer all tekst og verdier som de vises i cellene i det aktive regnearket.

Hvis du åpner en fil i tekstformat (Unicode) ved hjelp av et program som leser ikke Unicode, for eksempel Notisblokk i Windows 95 eller et Microsoft MS-DOS-program, dataene, går tapt.

Obs!: Notisblokk i Windows NT leser filer i tekstformat (Unicode).

Toppen av siden

CSV-format (semikolondelt)

Dette filformatet (CSV) lagrer bare teksten og verdiene som de vises i cellene i det aktive regnearket. Alle rader og alle tegn i hver celle lagres. Kolonner med data skilles med semikolon og hver rad med data slutter i et linjeskift. Hvis en celle inneholder et semikolon, blir celleinnholdet satt i doble anførselstegn.

Hvis cellene viser formler i stedet for formelverdier, konverteres formlene som tekst. All formatering, grafikk, objekter og annet innhold i regnearket går tapt. Eurosymbolet konverteres til et spørsmålstegn.

Obs!: Hvis arbeidsboken inneholder spesielle skrifttegn for eksempel et symbol for opphavsrett (©), og du vil bruke den konverterte tekstfilen på en datamaskin med et annet operativsystem, lagrer du arbeidsboken i tekstfilformatet som passer for systemet. Hvis du bruker Windows og vil bruke tekstfilen på en Macintosh-maskin, lagrer du filen i SDV (Macintosh) format. Hvis du bruker en Macintosh-datamaskin og vil bruke tekstfilen i et system som kjører Windows eller Windows NT, kan du lagre filen i SDV (Windows) format.

Toppen av siden

DIF (Data Interchange Format)

Dette filformatet (DIF) lagrer bare tekst, verdier og formler i det aktive regnearket.

Hvis regnearkalternativene er satt til å vise formelresultater i cellene, lagres bare formelresultatene i den konverterte filen. Hvis du vil lagre formlene, må du vise formlene i regnearket før du lagrer filen.

Slik viser du formler i regnearkceller

 1. Gå til fil > Alternativer.

  Hvis du bruker Excel 2007, klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Deretter går du til Avansert > Visningsalternativer for dette regnearket og Merk av for Vis formler i celler i stedet for de beregnede resultatene.

Kolonnebredder og de fleste tallformater lagres, men alle andre formater går tapt.

Innstillinger for utskriftsformat og manuelle sideskift går tapt.

Cellemerknader, grafikk, innebygde diagrammer, objekter, skjemakontroller, hyperkoblinger, datavalideringsinnstillinger, betinget formatering og andre regnearkfunksjoner går tapt.

Data som vises i gjeldende visning av en pivottabellrapport, lagres. Alle andre pivottabelldata går tapt.

Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-kode går tapt.

Eurosymbolet konverteres til et spørsmålstegn.

Toppen av siden

SYLK (Symbolic Link)

Dette filformatet (SLK) lagrer bare tekst, verdier og formler i det aktive regnearket.

Opptil 255 tegn lagres per celle.

Hvis en Excel-funksjon ikke støttes i SYLK-formatet, beregnes funksjonen i Excel før filen lagres og formelen erstattes med resultatverdien.

De fleste tekstformater lagres. Konvertert tekst får samme format som det første tegnet i cellen. Rotert tekst, sammenslåtte celler, og vannrett og loddrett tekstjustering går tapt. Skriftfargen kan bli konvertert til en annen farge hvis du åpner det konverterte SYLK-arket på nytt i Excel. Kantlinjer konverteres til kantlinjer med én enkelt linje. Cellebakgrunnen konverteres til en prikket, grå farge.

Innstillinger for utskriftsformat og manuelle sideskift går tapt.

Cellemerknader lagres. Du kan vise merknadene hvis du åpner SYLK-filen på nytt i Excel.

Grafikk, innebygde diagrammer, objekter, skjemakontroller, hyperkoblinger, datavalideringsinnstillinger, betinget formatering og andre regnearkfunksjoner går tapt.

VBA-kode går tapt.

Data som vises i gjeldende visning av en pivottabellrapport, lagres. Alle andre pivottabelldata går tapt.

Obs!: Du kan bruke dette formatet til å lagre arbeidsbøker for bruk i Microsoft Multiplan. Excel inneholder ikke konverteringsprogrammer for filformat for konvertering av arbeidsbokfiler direkte til Multiplan-formatet.

Toppen av siden

Webside og websider i enkeltfil

Disse filformatene for nettside (*.htm; *.HTML), Single File Web Page-filformater (*.mht, *.mhtml) kan brukes for å eksportere data fra Excel. I Excel 2007 og nyere regnearkfunksjoner (for eksempel formler, diagrammer, pivottabeller og Visual Basic for programmet (VBA) prosjekter) støttes ikke lenger i disse filformatene og de vil gå tapt når du åpner en fil i dette filformatet på nytt i Excel.

Toppen av siden

XML-regneark 2003

Dette filformatet for XML-regneark 2003 (XML) beholder ikke følgende funksjoner:

 • Revisjonssporingspiler

 • Diagram og andre grafikkobjekter

 • Diagramark, makroark og dialogark

 • Egendefinerte visninger

 • Referanser for datakonsolidering

 • Lag med tegnede objekter

 • Disposisjons- og grupperingsfunksjoner

 • Passordbeskyttede regnearkdata

 • Scenarier

 • Brukerdefinerte funksjonskategorier

 • VBA-prosjekter

Nye funksjoner som er satt inn med Excel 2007 og senere versjoner, for eksempel forbedret betinget formatering, støttes ikke i dette filformatet. De nye rad- og kolonnegrensene introdusert i Excel 2007 støttes. For mer informasjon, kan du se: Excel spesifikasjoner og begrensninger.

Toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Lagre en Excel-arbeidsbok for kompatibilitet med tidligere versjoner av Excel

Kompatibilitetsproblemer med regneark

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×