Formatere eller tilpasse en innholdsfortegnelse

Når du oppretter en innholdsfortegnelse i Word, kan du endre utseendet på den. Du kan for eksempel velge hvor mange overskriftsnivåer som skal tas med, og om det skal vises prikkede linjer mellom oppføringene og sidetallene. Du kan også endre tekstformateringen, og da beholdes denne formateringen uansett hvor mange ganger du oppdaterer innholdsfortegnelsen.

Hvis dokumentet allerede inneholder en innholdsfortegnelse, erstattes den når du utfører disse trinnene.

 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.Egendefinert innholdsfortegnelse

 2. Foreta endringer i dialogboksen Innholdsfortegnelse. Du kan se hvordan endringene vil se ut, i områdene Forhåndsvisning og Forhåndsvisning av webside.
  Dialogboksen Innholdsfortegnelse

  • Hvis du vil legge til en prikket linje som fylltegn mellom hver oppføring og det tilhørende sidetallet, klikker du Fylltegn-listen, og deretter klikker du den prikkede linjen. Du kan også velge en stiplet linje.

  • Hvis du vil endre det generelle utseendet til innholdsfortegnelsen, klikker du Formater-listen, og deretter klikker du formatet du vil bruke.

  • Hvis du vil endre antall nivåer i innholdsfortegnelsen, klikker du Vis nivåer, og deretter klikker du nivåantallet du vil ha.

 3. Klikk OK.

Formatere teksten i innholdsfortegnelsen

Hvis du vil endre formatering for teksten i innholdsfortegnelsen, må du endre stilen for hvert nivå i innholdsfortegnelsen.

Når du utfører trinnene nedenfor, erstattes innholdsfortegnelsen med en egendefinert innholdsfortegnelse.

 1. Klikk Referanser > Innholdsfortegnelse > Egendefinert innholdsfortegnelse.

 2. Klikk Endre i dialogboksen Innholdsfortegnelse. Hvis Endre-knappen er nedtonet, velger du Fra mal for Formater.
  Dialogboksen Innholdsfortegnelse

 3. Klikk nivået du vil endre, i Stiler-listen, og klikk deretter Endre.

 4. Gjør formateringsendringene du ønsker, i dialogboksen Endre stil, og klikk deretter OK.

 5. Gjenta trinn tre og fire for alle nivåene du vil vise i innholdsfortegnelsen.

Word bruker disse egendefinerte innstillingene hver gang du oppdaterer innholdsfortegnelsen (Referanser > Oppdater tabell).

Gjelder for: Word 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk