Formatere dataene i tabeller

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Microsoft Office Access 2007 inneholder flere forhåndsdefinerte formateringsalternativer som du kan bruke til å forbedre hvordan dataene vises i en tabell eller skjema. Denne artikkelen beskriver de tilgjengelige forhåndsdefinerte formatene du kan velge blant, og forklarer hvordan du formaterer.

Du kan velge blant forhåndsdefinerte formatet, avhenger av datatype du merket for et felt. Husk at du bruker format-egenskapen påvirker bare hvordan dataene vises og ikke hvordan Access lagrer de underliggende dataene i tabeller. Hvis du velger et format som viser to desimaler i valutadatatypen og datakilden inneholder fire desimaler, vises for eksempel en avrundet verdi vises mens de faktiske verdiene i tabellen, vil være ulike.

Ettersom Access har et standardformat for hver datatype, må du endre formateringen bare hvis du vil endre standardvisningen. Bruke et bestemt format kan være nyttig når du noen ganger vil dataene som skal vises med noen flere detaljer. Hvis du for eksempel i tabellformat rekkefølge kan Hvis du vil angi at antallet for et produkt er tilgjengelig bare ved at.kassen, du bruke et egendefinert format slik at word og crate(s) vises når en antallet angis i dette feltet. Viser en type antall, for eksempel crate(s), kan bidra til å unngå forvirring om antallet bestilt.

En tekststreng legges til som visningsformat for et felt

Obs!: De regionale innstillingene i Microsoft Windows vil også påvirke hvordan datatyper i dato/klokkeslett, tall og valuta skal vises når brukere bruker formateringsalternativer. Windows støtter en rekke språk, og formatene valuta og dato/klokkeslett for land/regioner som bruker disse språkene. Hvis du vil ha mer informasjon om de regionale innstillingene i Windows, kan du se endre de regionale innstillingene i Windows for å endre utseendet på enkelte datatyper.

Mange datatyper har forhåndsdefinerte Access formateringsalternativer. Du kan angi et egendefinert format ved å angi sett med litteraler og plassholdertegn i et felt for datatyper der forhåndsdefinerte formatering ikke er tilgjengelig.

La oss ta en titt på de tilgjengelige forhåndsdefinerte formatene og hvordan du bruker dem nå.

Velg et forhåndsdefinert format

Velg et format for datatypene tall og valuta

Hvis du ikke velger en bestemt innstilling for Format-egenskapen for et felt eller en kontroll som viser et tall eller en valutaverdi, viser Access tallverdiene i formatet General Number og valutaverdier i valuta-formatet.

Tabellen nedenfor viser og forklarer de tilgjengelige forhåndsdefinerte formatene for datatypene tall og valuta.

Format

D eskrivelse

Eksempel

Tall

(Standard) viser tallet som ble angitt. Vise opptil 11 sifre til høyre eller venstre for desimaltegnet indikatoren. Hvis et tall inneholder mer enn 11 sifre, eller kontrollen ikke er bred nok til å vise alle sifrene, Avrunder Access tallet. For svært stor eller liten tall (mer enn 10 sifre til høyre eller venstre for desimaltegnet) bruker Access vitenskapelig notasjon.

123 456

Valuta

Viser valutasymbolet og formatet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

NOK 123 456

Euro

Gjelder eurosymbolet () for numeriske data. Hvis ikke bruke valutaformatet angitt i de regionale innstillingene i Windows.

€123 456,78

Fast

Viser tall uten tusenskilletegn til og med to desimaler. Hvis verdien i feltet inneholder mer enn to desimaler, runder Access tallet ned.

1234,56

Standard

Viser tall med tusenskilletegn og to desimaler. Hvis verdien i feltet inneholder mer enn to desimaler, runder Access tallet ned til to desimaler.

1 234,56

Prosent

Viser tall som prosentdeler med to desimaler og et etterfølgende prosenttegn. Hvis den underliggende verdien inneholder mer enn fire desimalplasser, runder Access verdien ned.

123,50%

Eksponentielt

Viser tall med vitenskapelig eksponentiell notasjon.

1,23E+04

Velg et format for dato/klokkeslett-data type

Du kanskje vil velge et bestemt format til å kontrollere hvordan verdier for dato og klokkeslett skal vises. Når felt eller kontroller er satt til dato/klokkeslett-datatype, og du velger alternativet for kort dato-format, kan for eksempel datoer vises som 24/8/2007. Hvis du velger langt datoformat, vises den samme datoen som onsdag 24 August 2007.

Hvis du ikke angir et Format-egenskapen viser innstillingen for datatypen Dato/klokkeslett type Access verdier for dato og klokkeslett i formatet dato.

Tabellen nedenfor viser og beskriver de seks forhåndsdefinerte formatene du kan velge blant for datatypen Dato/klokkeslett type.

Format

Beskrivelse

Eksempel

Dato

(Standard) Bruk dette formatet for å vise datoverdier som tall, og klokkeslettverdier som timer, minutter og sekunder. For begge verditypene brukes dato- og klokkeslettskilletegnene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. Hvis verdien ikke har en klokkeslettkomponent, vises bare datoen. Hvis verdien ikke her en datokomponent, vises bare klokkeslettet.

29.08.2006 10:10:42 AM

Lang dato

Bruk dette formatet for å vise bare datoverdier slik det er angitt av formatet Lang dato i de regionale innstillingene i Windows.

Mandag 29. august 2006

Middels dato

Bruk dette formatet for å vise datoen som dd.mmm.åååå, men bruk datoskilletegnet som er angitt i de regionale innstillingene i Windows.

29.aug.2006
29-aug-2006

Kort dato

Bruk dette formatet for å vise datoverdier slik det er angitt av formatet Kort dato i de regionale innstillingene i Windows.

29.08.2005
20-8-2006

Langt klokkeslett

Bruk dette formatet for å vise timer, minutter og sekunder. I Access brukes skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10:42

Middels klokkeslett

Bruk dette formatet for å vise timer og minutter. I Access brukes skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10

Kort klokkeslett

Bruk dette formatet for å vise bare timer og minutter. I Access brukes skilletegnet som er angitt i klokkeslettinnstillingen i de regionale innstillingene i Windows.

10:10

Velg et format for datatypen Ja/Nei

Du kan velge ett av de tre forhåndsdefinerte formatene for å vise verdiene for ja/nei-datatype. Du bør også vurdere å bruke avmerkingsbokser eller alternativknapper i stedet for en tekstboks for å vise datatypen Ja/Nei-verdier.

Format

Beskrivelse

Ja/nei

(Standard). Viser 0 som Nei og en hvilken som helst annen verdi enn null som Ja.

Sann/usann

Viser 0 som USANN og alle verdier som SANN.

Av/på

Viser 0 som av og som på en annen verdi.

Du kan også bruke egendefinerte formater, for eksempel ved hjelp av egendefinerte ord eller uttrykk for datatypen Ja/Nei-verdier eller bruke med forskjellige farger for verdiene ved å angi en streng.

Bruke et forhåndsdefinert format

Før du bruker et format på felt eller kontroller, må du huske at formateringen påvirker bare utseendet til dataene og ikke hvordan Access lagrer dataene, og at de regionale innstillingene i Windows kan styre hele eller deler av hvordan verdiene vises.

Hvis du vil bruke et forhåndsdefinert format, gjør du følgende:

  1. I navigasjonsruten høyreklikker du tabellen du vil endre, og klikker deretter Utformingsvisning på hurtigmenyen.

  2. Klikk feltet du vil formatere, og klikk deretter cellen ved siden av Format-boksen i kategorien Generelt.

  3. Klikk pilen, og velg deretter et format i listen.

    Alternativer for oppdatering av egenskap-smartflagget Oppdatering av egenskap-smartflagget vises.

    Obs!: Hvis listen er tom, bestemt datatype tilbyr ikke alle forhåndsdefinerte formater, og bruker et standardformat for denne datatypen for Access.

  4. Du kan klikke smartflagget Alternativer for oppdatering av egenskap og velge å oppdatere formater alle steder der feltet brukes i hele databasen (for eksempel en kontroll i et skjema), eller du kan begrense formatendringen bare til tabellen.

  5. Lagre endringene.

Et forhåndsdefinert format brukes på et Tall-felt

Obs!: Når du angir et format for et tabellfelt, Access bruker samme formatet i skjemaer eller rapporter som binder (kobling) til dette feltet.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×