Formater objekt (Fyll-ruten)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Fyll refererer til det innvendige i en figur.

Hvis du vil legge til en fylleffekt i figurer i SmartArt-grafikk, kan du se Endre fargen på en figur, kantlinjen for en figur eller en hel SmartArt-grafikk.

Obs!: 

  • Når du endrer alternativene i denne dialogboksen, vil umiddelbart endringene gjelde for figuren, noe som gjør det enkelt å se effekten av endringene i SmartArt-grafikken, figuren eller andre objekt uten å lukke dialogboksen. Ettersom endringene brukes umiddelbart, er det imidlertid ikke mulig å klikke Avbryt i denne dialogboksen. Hvis du vil fjerne endringer, må du klikke Angre KnappesymbolVerktøylinjen for hurtigtilgang for hver endring du vil fjerne.

  • Du kan angre flere endringer som du har foretatt med ett dialogboksalternativ, samtidig, så lenge du har foretatt endringer med en annen dialogboks i mellomtiden.

  • Det kan være nyttig å flytte dialogboksen slik at du kan se figuren og dialogboksen samtidig.

Uten fyll     Hvis du vil gjøre en figur gjennomsiktig eller fargeløs, eller hvis du vil fjerne fyll fra en figur, klikker du dette alternativet.

Heldekkende fyll     Hvis du vil legge til farge og gjennomsiktighet i en figur, klikker du dette alternativet.

Gradert fyll     Hvis du vil legge til gradering fyll i en figur, klikker du dette alternativet.

Bilde eller tekstur     Hvis du vil bruke et bilde som fyll for en figur eller legge til tekstur i en figur, klikker du dette alternativet.

Mønsterfyll     Hvis du vil bruke en utforming med gjentatte vannrette eller loddrette linjer, prikker, streker eller striper som fyll for en figur, klikker du dette alternativet.

Bakgrunnsfyll for lysbilde (bare PowerPoint)    Hvis du vil bruke bakgrunnen for presentasjonen som fyll for en figur, en linje eller et tegn, klikker du dette alternativet.

Heldekkende fyll

Fyllfarge

Farge     Hvis du vil velge en farge for figuren, klikker du Farge Fargevelger , og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Gjennomsiktighet     Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom en figur, beveger du glidebryteren for gjennomsiktighet eller skriver inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Gradert fyll

Et gradert fyll er en gradvis sammenblanding av to eller flere fyllfarger.

Et diagram som viser en figur med et gradert fyll og de tre fargene graderingen består av.
Et figurfyll som endrer seg gradvis mellom tre farger

Forhåndsinnstilte farger     Hvis du vil velge et innebygd gradert fyll for linjen, klikker du Forhåndsinnstilte farger Forhåndsinnstillinger-knappen , og deretter klikker du det ønskede alternativet.

Type     Hvis du vil angi retningen som skal brukes når du tegner det graderte fyllet, velger du et alternativ fra listen. Typen som du velger, bestemmer den tilgjengelige retningen.

Retning     Hvis du vil velge en annen progresjon for farger og skygger, klikker du Retning, og deretter klikker du det ønskede alternativet. Retningene som er tilgjengelige, avhenger av typen gradering som du velger.

Vinkel     Hvis du vil angi vinkelen som det graderte fyllet roteres etter i figuren, klikker du den ønskede graden fra listen. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du velger Lineær som Type.

Graderingsstopp

Graderingsstopp representerer de individuelle fargene som utgjør en gradering. Hvis du vil lage en gradering som tones fra rødt til grønt til blått, må du bruke tre graderingsstopp: et rødt, blått og grønt. Graderingsstopp er definert av fire egenskaper: Plassering, Farge, Lysstyrke og Gjennomsiktighet. Hver av disse verdiene gjelder for selve graderingsstoppet, ikke hele fyllet.

Glidebryter for graderingsstopp    Det graderte fyllet består av flere graderingsstopp, men du kan bare endre ett graderingsstopp om gangen. Klikk graderingsstoppet du vil redigere. Dermed gjenspeiler alternativene Farge, Plassering, Lysstyrke og Gjennomsiktighet de gjeldende innstillingene for dette graderingsstoppet.

Glidebryter for graderingsstopp
Glidebryter for graderingsstopp

Legg til graderingsstopp      Knappen Legg til graderingsstopp Hvis du vil legge til et graderingsstopp, klikker du Knappen Legg til graderingsstopp , og deretter angir du ønskede alternativer for Farge, Lysstyrke og Gjennomsiktighet.

Fjern graderingsstopp      Fjern graderingsstopp-knappen Hvis du vil slette et graderingsstopp, klikker du stoppet du vil slette, på glidebryteren, og deretter klikker du Fjern graderingsstopp-knappen .

Farge     Hvis du vil velge en farge for figuren, klikker du Farge Fargevelger , og deretter klikker du den ønskede fargen. Hvis du vil bytte til en farge som ikke finnes i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du den ønskede fargen i kategorien Standard, eller du blander din egen farge i kategorien Egendefinert. Egendefinerte farger i kategorien Standard oppdateres ikke hvis du senere endrer dokumenttema.

Plassering     Angi et tall i boksen, eller flytt graderingsstoppet på glidebryteren for gradering for å angi plasseringen av graderingsstoppet. Plasseringen av stoppet fastsetter hvor fargen vises i graderingen.

Glidebryter for graderingsstopp

Lysstyrke     Flytt glidebryteren for lysstyrke, eller skriv inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren.

Gjennomsiktighet     Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom på angitt Plassering, flytter du glidebryteren Gjennomsiktighet eller skriver inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Roter med objekt     Hvis du vil rotere det graderte fyllet med rotasjonen for figuren, merker du av i denne avmerkingsboksen.

Bilde eller tekstur

Tekstur     Hvis du vil velge en innebygd tekstur, klikker du denne knappen, og deretter klikker du det ønskede alternativet.

Sett inn fra

Fil     Hvis du vil sette inn et bilde fra en fil, klikker du denne knappen, og deretter finner du bildet som du vil legge til. Dobbeltklikk bildet for å sette det inn.

Utklippstavle     Hvis du vil lime inn et bilde fra utklippstavlen eller et annet program, kopierer du bildet, og deretter klikker du denne knappen.

Utklipp     Hvis du vil sette inn utklipp, klikker du denne knappen, og skriv deretter inn et ord som beskriver utklipp som du ønsker, eller Skriv inn hele eller deler av filnavnet til utklippet i boksen Søk etter tekst. Hvis du vil inkludere utklipp som er tilgjengelige på Office.com i søket, Merk av for Inkluder innhold fra Office.com, klikker og klikker deretter utklippet for å sette det inn.

Mosaikkbilde som tekstur     Et bildefyll kan enten strekkes for å bli tilpasset på tvers av én eller flere valgte figurer eller legges side ved side (gjentas vannrett eller loddrett) for å fylle figuren. Hvis du vil bruke flere kopier av samme bilde som tekstur for figuren, merker du av for dette alternativet.

Mosaikkalternativer

Alternativene nedenfor bestemmer skaleringsfaktoren for teksturfyllet.

Forskyvning X     Hvis du vil forskyve hele mosaikkbildefyllet mot venstre (negative tall) eller mot høyre (positive tall), skriver du inn et tall i boksen.

Forskyvning Y     Hvis du vil forskyve hele mosaikkbildefyllet opp (negative tall) eller ned (positive tall), skriver du inn et tall i boksen.

Skaler X     Hvis du vil angi en prosent for den vannrette skaleringen for originalbildet, skriver du inn et tall i boksen.

Skaler Y     Hvis du vil angi en prosent for den loddrette skaleringen for originalbildet, skriver du inn et tall i boksen.

Justering     Justering beskriver ankerplasseringen der bildemosaikken begynner. Hvis du vil angi plasseringen av bildemosaikken eller teksturen, velger du et alternativ fra listen.

Speilingstype     Hvis du vil angi om den skiftende vannrette eller loddrette mosaikken skal vise et speilvendt bilde med annenhver mosaikk, velger du et alternativ fra listen.

Gjennomsiktighet     Hvis du vil angi hvor mye du kan se gjennom bildet eller teksturen, beveger du glidebryteren for gjennomsiktighet eller skriver inn et tall i boksen ved siden av glidebryteren. Du kan variere gjennomsiktighetsprosenten fra 0 (helt ugjennomsiktig, standardinnstillingen) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Roter med objekt     Hvis du vil rotere anvendelsen av bildet eller teksturen med rotasjonen av figuren, merker du av for dette alternativet.

Mønsterfyll

Hvis du vil bruke en utforming med gjentatte vannrette eller loddrette linjer, prikker, streker eller striper som fyll for en figur, klikker du ønsket mønster.

Forgrunnsfargen     Hvis du vil velge en farge for forgrunnen på mønsterfyll, klikker du farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke. Endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert egendefinerte farger og farger i kategorien Standard er ikke oppdatert hvis du senere endrer dokumentet tema.

Bakgrunnsfarge     Hvis du vil velge en farge for bakgrunnen på mønsterfyll, klikker du farge Fargevelger , og klikk deretter fargen du vil bruke. Endre til en farge som ikke er i temafarger, klikker du Flere farger, og deretter klikker du fargen du vil bruke, i kategorien Standard, eller bland din egen farge i kategorien Egendefinert egendefinerte farger og farger i kategorien Standard er ikke oppdatert hvis du senere endrer dokumentet tema.

Bakgrunnsfyll for lysbilde

bare PowerPoint

Hvis du vil bruke bakgrunnen for presentasjonen som fyll for en figur, en linje eller et tegn, klikker du dette alternativet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×