Format, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer en Variant (streng) som inneholder en uttrykk formatert i henhold til instruksjoner i et formatuttrykk.

Se noen eksempler

Syntaks

Format ( uttrykk [format ] [, første dag i uken ] [, første uke i året ] )

Syntaksen for Format -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

expression

Obligatorisk. Et gyldig uttrykk.

format

Valgfritt. Et gyldig navn eller brukerdefinert formatuttrykk.

første dag i uken

Valgfritt. En konstant som angir første dag i uken.

første uke i året

Valgfritt. En konstant som angir første uke i året.


Innstillinger

Formaterargument kan bruke en rekke innstillinger, avhengig av datatypen for argumentet uttrykk . Se artiklene oppført i tabellen nedenfor for mer informasjon om gyldige formatuttrykk.

For uttrykk som bruker denne datatypen...

Se artikkelen

En hvilken som helst

Format-egenskapen

Dato/klokkeslett

Format-egenskapen for datatypen Dato/klokkeslett

Numerisk

Format-egenskapen for datatypene Tall og Valuta

Tekst og notat

Format-egenskapen for datatypene Tekst og Notat

Ja/nei

Egenskapen Format for datatypen Ja/Nei


Det første dag i uken argumentet har disse innstillingene:

Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Bruk NLS API-innstillingen.

VbSunday

1

Søndag (standard)

vbMonday

2

Mandag

vbTuesday

3

Tirsdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lørdag


Det første uke i året argumentet har disse innstillingene:

Konstant

Verdi

Beskrivelse

vbUseSystem

0

Bruk NLS API-innstillingen.

vbFirstJan1

1

Start med uken der 1 (standard).

vbFirstFourDays

2

Start med den første uken som har minst fire dager i året.

vbFirstFullWeek

3

Start med den første hele uken i året.


Kommentarer

Hvis du vil formatere

Gjør dette

Tall

Bruk forhåndsdefinerte navngitte tallformater, eller Opprett brukerdefinerte tallformater.

Datoer og klokkeslett

Bruk forhåndsdefinerte navngitte dato-/ klokkeslettformater, eller Opprett brukerdefinerte dato/klokkeslett-formater.

Serienumre dato og klokkeslett

Bruke dato- og klokkeslettformater eller tallformater.

Strenger

Opprette dine egne brukerdefinerte strengeformater.


Hvis du prøver å formatere et tall uten å angi format, gir Format en funksjon som ligner på Str -funksjonen, selv om den er internasjonal. Positive tall formatert som strenger med Format , inkluderer imidlertid ikke et innledende mellomrom reservert for signering av verdien. med Str , beholder det innledende mellomrommet.

Hvis du formaterer en ikke-lokalisert numerisk streng, bruker du et brukerdefinert numerisk format til å sikre at du får ønsket utseende.

Obs!: Hvis Calendar -egenskapsinnstillingen er gregoriansk og format angir datoformatering, må det angitte uttrykket være gregoriansk. Hvis Visual Basic Kalender -egenskapsinnstillingen er Hijri, må det angitte uttrykket være Hijri.

Hvis kalenderen er gregoriansk, endres ikke betydningen av format uttrykkssymboler. Hvis kalenderen er Hijri, alle datoformatsymboler (for eksempel dddd, mmmm, yyyy) samme betydning, men gjelder Hijri-kalenderen. Formatsymboler forblir på engelsk. symboler som resulterer i tekstvisningen (for eksempel AM og PM), viser strengen (engelsk eller arabisk) tilknyttet symbolet. Området for enkelte symboler endres når kalenderen er Hijri.

Symbol

Område

d

1-30

dd

1-30

ww

1 51

mmm

Viser fullstendige månedsnavn (Hijri-månedsnavn har ingen forkortelser).

y

1 – 355

åååå

100-9666

Eksempler

Bruk Format-funksjonen i et uttrykk    Du kan bruke formatet der du kan bruke uttrykk. Du kan for eksempel bruke den i en spørring som en del av et feltalias, eller i egenskapen Control Source i en tekstboks i et skjema eller en rapport. Eksemplene nedenfor viser et uttrykk du kan bruke i Filter -egenskapen for en rapport for å begrense utdata til poster fra forrige uke.

Format ([Date], "ww") = Format (nå (); "ww") -1

I dette eksemplet har rapportens Postkilde et felt kalt dato som inneholder datoen for hver post ble endret og som brukes i rapporten. Når du kjører rapporten, filtreres resultatene for å vise bare de postene der uken for verdien i feltet dato (Format([Date],"ww")) er lik forrige uke (Format(Now(),"ww")-1).

Bruke Format-funksjonen i VBA-kode   

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet viser kan brukes til Format -funksjonen til å formatere verdier ved hjelp av både navngitte formater og brukerdefinerte formater. For datoskilletegn (/), klokkeslett (:) og AM / PM strengen, er de formaterte utdataene som vises av systemet, avhengig av de nasjonale innstillingene på datamaskinen som kjører koden. Når klokkeslett og datoer vises i utviklingsmiljøet, korte klokkeslettformatet og kort datoformat på den nasjonale innstillingen koden brukes. Når det vises ved å kjøre kode, brukes korte klokkeslettformatet og kort datoformat i nasjonale, som kan være forskjellig fra den nasjonale innstillingen kode. I dette eksemplet antas nasjonale.

MyTime og MyDate vises i utviklingsmiljø ved hjelp av gjeldende system korte tidsinnstilling og kort datoformat.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Bruk av Format med tomme strenger

I Microsoft Access version 2.0 og eldre, kan du bruke Format -funksjonen til å returnere én verdi for en nullengdestreng og en annen etter en verdi. Du kan for eksempel bruke et formatuttrykk for eksempel følgende med Format -funksjonen til å returnere den aktuelle strengverdien fra kode:

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

I Microsoft Access versjon 97 og senere, må du teste separat for Null , og deretter returnere den aktuelle verdien basert på resultatet. Du kan for eksempel bruke IIf -funksjonen i et uttrykk med Format -funksjonen for eksempel følgende:

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

Denne endringen gjelder bare når du bruker Format -funksjonen til å formatere en streng som er avhengige av om det er en tom streng eller en nullverdi. Andre formatuttrykk som brukes med Format -funksjonen fortsetter å fungere som de gjorde i tidligere versjoner.

Hvis du konverterer en database fra Microsoft Access version 2.0 og tidligere til Microsoft Access 2002 eller senere, må du endre kode for å teste separat etter Null-tilfeller.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×