Format-egenskapen for datatypene Tall og Valuta

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan angi Format -egenskapen til forhåndsdefinerte tallformater eller egendefinerte tallformater for datatypene tall og valuta.

Innstilling

Forhåndsdefinerte formater

Tabellen nedenfor viser forhåndsdefinerte innstillinger for egenskapen Format for tall.

Innstilling

Beskrivelse

General Number

(Standard) Vise tall som ble angitt.

Valuta

Bruke tusen skilletegn; Følg innstillingene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows for negative beløp, desimal- og valutasymboler og desimaler.

Euro

Bruk eurosymbolet ( Euro ), uavhengig av valutasymbolet angitt i de regionale innstillingene i Windows.

Fast

Vise minst ett siffer. Følg innstillingene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows for negative beløp, desimal- og valutasymboler og desimaler.

Standard

Bruk tusenskilletegnet. Følg innstillingene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows for negative beløp, desimaltegn og desimaler.

Prosent

Multipliserer verdien med 100 og legger til et prosenttegn (%), følger du innstillingene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows for negative beløp, desimaltegn og desimaler.

Eksponentielt

Bruk standard vitenskapelig notasjon.


Egendefinerte formater

Egendefinerte tallformater kan ha ett til fire inndelinger med semikolon (;) som listeskilletegn. Hver inndeling inneholder formatspesifikasjon for en annen type tall.

Del

Beskrivelse

Fornavn

Formatet for positive tall.

Sekund

Formatet for negative tall.

Tredje

Formatet for nullverdier.

Fjerde

Formatet for nullverdier.


Du kan for eksempel bruke følgende egendefinerte valutaformatet:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Dette tallformatet inneholder fire deler atskilt med semikolon og bruker et annet format for hver inndeling.

Hvis du bruker flere inndelinger, men ikke angir et format for hver inndeling, oppføringer som det ikke er noe format for, ikke vist, eller som standard formateringen av den første delen.

Du kan opprette egendefinerte tallformater ved hjelp av følgende symboler.

Symbol

Beskrivelse

, (komma)

Desimaltegnet. Skilletegn angis i de regionale innstillingene i Windows.

(mellomrom)

Tusenskilletegn.

0

Sifferplassholderen. Vis et siffer eller 0.

#

Sifferplassholderen. Vise et siffer eller ingenting.

$

Vis det litterale tegnet "$".

%

Prosent. Verdien er multiplisert med 100 og et prosenttegn tilføyes.

E – eller e –

Vitenskapelig notasjon, med et minustegn (-) ved siden av negative eksponenter og ingenting ved siden av positive eksponenter. Dette symbolet må brukes med andre symboler, som i 0.00E – 00 eller 0.00E00.

E + eller e +

Vitenskapelig notasjon, med et minustegn (-) ved siden av negative eksponenter og et plusstegn (+) ved siden av positive eksponenter. Dette symbolet må brukes med andre symboler, som i 0.00E + 00.


Kommentarer

Du kan bruke egenskapen Antall desimaler for overstyring av standardantall desimaler for det forhåndsdefinerte formatet som er angitt for egenskapen Format .

De forhåndsdefinerte formatene valuta og euro følger innstillingene i de regionale innstillingene i Windows. Du kan overstyre dette ved å skrive inn ditt eget valutaformat.

Eksempel

Følgende er eksempler på forhåndsdefinerte tallformater.

Innstilling

Data

Vis

General Number

3456,789
–3456.789
$213.21

3456,789
–3456.789
$213.21

Valuta

3456,789
–3456.789

$ 3 456,79
($ 3 456,79)

Fast

3456,789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

Standard

3456,789

3 456,79

Prosent

3
0,45

300%
45%

Eksponentielt

3456,789
–3456.789

3.46E + 03
– 3.46E + 03


Her følger noen eksempler på egendefinerte tallformater.

Innstilling

Beskrivelse

0;(0); " Null"

Vis positive verdier vanligvis; vise negative verdier i parentes. vise ordet "Null" Hvis verdien er Null.

+ 0,0; –0.0; 0,0

Vise et plusstegn (+) eller minustegnet (-) for med positive eller negative tall. vise 0.0 Hvis verdien er null.


Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×