Format-egenskapen for datatypen Dato/klokkeslett

Du kan angi egenskapen Format til forhåndsdefinerte dato- og klokkeslettformater eller bruke egendefinerte formater for datatypen Dato/klokkeslett.

Innstilling

Forhåndsdefinerte formater

Tabellen nedenfor viser de forhåndsdefinerte egenskapsinnstillingene for Format for datatypen Dato/klokkeslett.

Innstilling

Beskrivelse

Dato

(Standard) Hvis verdien bare er en dato, vises ingen klokkeslett. Hvis verdien bare er et klokkeslett, vises ingen dato. Denne innstillingen er en kombinasjon av innstillingene for Kort dato og Langt klokkeslett.

Eksempler: 3/4/93, 17:34:00 og 4/3/93 17:34:00.

Lang dato

Samme som innstillingen for Lang dato i de regionale innstillingene i Windows.

Eksempel: Lørdag 3. april 1993.

Middels dato

Eksempel: 3-Apr-93.

Kort dato

Samme som innstillingen for Kort dato i de regionale innstillingene i Windows.

Eksempel: 3.4.93.

Advarsel!: Innstillingen Kort dato forutsetter at datoer mellom 1/1/00 og 31/12/29 er datoer i det tjueførste århundre (det vil si at årene antas å være mellom 2000 og 2029). Datoer mellom 1/1/30 og 31/12/99 antas for å være datoer i det tjuende århundre (det vil si at årene antas å være mellom 1930 og 1999).

Langt klokkeslett

Samme som innstillingen på Tid-fanen i de regionale innstillingene i Windows.

Eksempel: 17:34:23.

Middels klokkeslett

Eksempel: 17:34.

Kort klokkeslett

Eksempel: 17:34.


Egendefinerte formater

Du kan opprette egendefinerte dato- og klokkeslettformater ved bruk av følgende symboler.

Symbol

Beskrivelse

: (kolon)

Klokkeslett skilletegn. Skilletegn angis i de regionale innstillingene i Windows.

/

Datoskilletegn.

c

Samme som det forhåndsdefinerte formatet for Generell dato.

d

Dagen i måneden oppgitt med ett eller to sifre (1 til 31).

dd

Dagen i måneden oppgitt med to sifre (01 til 31).

ddd

De første tre bokstavene i ukedagen (søn til lør).

dddd

Det fullstendige navnet på ukedagen (søndag til lørdag).

ddddd

Samme som det forhåndsdefinerte formatet for Kort dato.

dddddd

Samme som det forhåndsdefinerte formatet for Lang dato.

w

Dagen i uken (1 til 7).

ww

Uke i året (1 til 53).

m

Måned i året oppgitt med ett eller to sifre (1 til 12).

mm

Måned i året oppgitt med to sifre (01 til 12).

mmm

De første tre bokstavene i måneden (jan til des).

mmmm

Det fullstendige navnet på måneden (januar til desember).

q

Dato vist som kvartalet i året (1 til 4).

y

Tallet for dagen i året (1 til 366).

yy

De siste to sifrene i årstallet (01 til 99).

yyyy

Det fullstendige årstallet (0100 til 9999).

t

Time oppgitt med ett eller to sifre (0 til 24).

tt

Time oppgitt med to sifre (00 til 24).

n

Minutter oppgitt med ett eller to sifre (0 til 59).

nn

Minutter oppgitt med to sifre (00 til 59).

s

Sekunder oppgitt med ett eller to sifre (0 til 59).

ss

Sekunder oppgitt med to sifre (00 til 59).

ttttt

Samme som det forhåndsdefinerte formatet for Langt klokkeslett.

AM/PM

12-timers klokke med AM eller PM med store bokstaver etter behov.

am/pm

12-timers klokke med am eller pm med små bokstaver etter behov.

A/P

12-timers klokke med A eller P med store bokstaver etter behov.

a/p

12-timers klokke med a eller p med små bokstaver etter behov.

AMPM

12-timers klokke oppgitt med AM/PM slik det er angitt i de regionale innstillingene i Windows.


Egendefinerte formater vises i henhold til innstillingene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows. Egendefinerte innstillinger som ikke samsvarer med innstillingene som er angitt i de regionale innstillingene i Windows, ignoreres.

Obs!: Hvis du vil legge til et komma eller et annet skilletegn i et egendefinert format, setter du skilletegnet i anførselstegn som følger: mmm d", "yyyy.

Eksempel

Følgende er eksempler på egendefinerte formater for dato og klokkeslett.

Innstilling

Skjerm

ddd", "mmm d", "yyyy

Man 2. juni 1997

mmmm dd", "yyyy

2. juni 1997

"Dette er ukenummeret "ww

Dette er ukenummeret 22

"I dag er det den "dddd

I dag er det tirsdag


Du kan bruke et egendefinert format for å vise "E.kr." eller "F.kr." etter et årstall, avhengig av om det er angitt et positivt eller negativt tall. Hvis du vil se hvordan dette egendefinerte formatet fungerer, kan du opprette et nytt tabellfelt, angi datatypen til Tall, og angi et format som følger:

"E.KR." #; # "F.KR."

Positive tall vises som år med "E.kr." foran året. Negative tall vises som år med "F.kr." etter året.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×