Format-egenskapen – tekst data typer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke spesial tegn i innstillingen for Format -egenskapen til å opprette egen definerte formater for tekst felt.

Innstilling

Tabellen nedenfor oppsummerer tegn for tekst formatering og hvordan de fungerer.

Tegn

Beskrivelse

@

Brukes til å vise tilgjengelige tegn for plasseringen i format strengen. Hvis Access plasserer alle tegn i de underliggende dataene, vises eventuelle gjenværende plassholdere som mellomrom.

Hvis for eksempel format strengen er @ @ @ @ @ og den underliggende teksten er ABC, venstrejusteres teksten med to innledende mellomrom.

&

Brukes til å vise tilgjengelige tegn for plasseringen i format strengen. Hvis Access plasserer alle tegn i de underliggende dataene, viser gjenstående plassholdere ingenting.

Hvis for eksempel format strengen er &&&&& og teksten er ABC, vises bare den venstre justerte teksten.

!

Brukes til å tvinge plassholdere til å fylles fra venstre mot høyre i stedet for fra høyre mot venstre. Du må bruke dette tegnet i begynnelsen av alle format strenger.

<

Brukes til å tvinge all tekst til små bokstaver. Du må bruke dette tegnet i begynnelsen av en format streng, men du kan sette inn et utrops tegn (!).

>

Brukes til å tvinge all tekst til store bokstaver. Du må bruke dette tegnet i begynnelsen av en format streng, men du kan sette inn et utrops tegn (!).

*

Når det brukes, blir tegnet rett etter stjernen (*) til et fylltegn – et tegn som brukes til å fylle tomme mellomrom. Access viser vanligvis tekst som venstre justert, og fyller et område til høyre for verdien med tomme mellomrom. Du kan legge til fyll tegn hvor som helst i en format streng. Når du gjør dette, fyller Access ut alle tomme mellomrom med det angitte tegnet.

Mellomrom, +-$ ()

Brukes til å sette inn mellomrom, matematiske tegn (+-), økonomiske symboler ($ ¥ £) og parenteser etter behov hvor som helst i format strengene. Hvis du vil bruke andre vanlige matematiske symboler, for eksempel skrå strek (\ eller/) og stjerne (*), omgir du dem med doble anførsels tegn – Vær oppmerksom på at du kan plassere disse tegnene hvor som helst i format strengen.

"Ordrett tekst"

Bruk doble anførsels tegn til å omgi tekst som du vil vise til brukerne.

\

Brukes til å tvinge Access til å vise tegnet som følger umiddelbart. Dette er det samme som å omslutte et tegn med doble anførsels tegn.

farge

Brukes til å bruke en farge på alle verdier i en del av formatet. Du må omslutte navnet i parenteser og bruke ett av følgende navn: svart, blå, cyan, grønn, magenta, rød, gul eller hvit.

Kommentarer

Egen definerte formater for tekst felt kan ha opptil to inndelinger. Hver inndeling inneholder formatspesifikasjonen for forskjellige data i et felt.

Del

Beskrivelse

Fornavn

Format for felt med tekst.

Sekund

Formatet for felt med nullengdestrenger og nullverdier.

Hvis du for eksempel har en tekstbokskontroll der du vil at ordet «Ingen» dukker opp når det ikke finnes en streng i feltet, kan du angi det egendefinerte formatet @;"Ingen" som Format-egenskapsinnstillingen for kontrollen. @-symbolet gjør at teksten fra feltet vises, og den andre delen gjør at ordet «Ingen» skal vises når det er en nullengdestreng eller nullverdi i feltet.

Du kan også bruke Format -funksjonen til å returnere én verdi for en tom streng og en annen for en null verdi

Eksempler

Tabellen nedenfor viser eksempler på egen definerte tekst formater.

Innstilling

Data

Skjerm

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

davidsen
DAVIDSEN
Davidsen

DAVIDSEN
DAVIDSEN
DAVIDSEN

<

davidsen
DAVIDSEN
Davidsen

davidsen
davidsen
davidsen

@;"Ukjent"

Nullverdi

Ukjent

Nullengdestreng

Ukjent

Tekst

Samme teksten som skrives inn, vises

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×