Forklaring av innstillinger for automatisk arkivering

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med automatisk arkivering kan du lettere styre volumet i postboksen eller på e-postserveren du bruker, ved å flytte elementer automatisk til en arkivplassering. Ved automatisk arkivering utføres én av eller begge handlingene nedenfor, avhengig av de angitte vilkårene.

 • Elementene flyttes til en arkivfil og fjernes fra originalplasseringen, vanligvis en av arbeidsmappene dine.

  Der flytte mine elementer i Outlook?

  Arkivfilen er en personlige mapper-fil (PST), som er en spesiell type datafil. Første gang automatisk arkivering kjøres, opprettes arkivfilen automatisk på følgende steder:

  • Windows Vista    C:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\YourUserName \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.ps

  Etter at elementer har blitt arkivert for første gang i Outlook, kan du få tilgang til elementene i filen rett fra Arkivmapper i Outlook-Mappeliste i navigasjonsrute. Du kan også opprette egne arkivfiler for de enkelte mappene.

  Obs!: Hvis du ikke ser mappene Lokale innstillinger eller Local, kan de være skjult.

  Hvordan viser jeg skjulte mapper?

  • Windows Vista    

   1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

   2. Klikk Utseende og personalisering.

    Obs!: Hvis du bruker klassisk visning i Kontrollpanel, dobbeltklikker du Mappealternativer, og går deretter til trinn 4.

   3. Klikk Mappealternativer.

   4. I kategorien Vis, under innstillingene Avansert, under Filer og mapper, under Skjulte filer og mapper, velg Vis skjulte filer og mapper.

  • Windows XP   

   1. Klikk Start-knappen, og velg deretter Kontrollpanel.

   2. Klikk Mappealternativer.

    Dialogboksen Mappealternativer

   3. Klikk kategorien Vis, og klikk deretter Vis skjulte filer og mapper.

  Arkivfilen er en personlige mapper-fil (PST), som er en spesiell type datafil. Første gang automatisk arkivering kjøres, opprettes arkivfilen automatisk på følgende steder:

  • Windows Vista    C:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  • Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\YourUserName \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.ps

   Etter at elementer har blitt arkivert for første gang i Outlook, kan du få tilgang til elementene i filen rett fra Arkivmapper i Outlook-Mappeliste i navigasjonsrute. Du kan også opprette egne arkivfiler for de enkelte mappene.

   Obs!: Hvis du ikke ser mappene Lokale innstillinger eller Local, kan de være skjult.

   Hvordan viser jeg skjulte mapper?

   • Windows Vista    

    1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

    2. Klikk Utseende og personalisering.

     Obs!: Hvis du bruker klassisk visning i Kontrollpanel, dobbeltklikker du Mappealternativer, og går deretter til trinn 4.

    3. Klikk Mappealternativer.

    4. I kategorien Vis, under innstillingene Avansert, under Filer og mapper, under Skjulte filer og mapper, velg Vis skjulte filer og mapper.

   • Windows XP   

    1. Klikk Start-knappen, og velg deretter Kontrollpanel.

    2. Klikk Mappealternativer.

     Dialogboksen Mappealternativer

    3. Klikk kategorien Vis, og klikk deretter Vis skjulte filer og mapper.

 • Ved automatisk arkivering blir utløpte elementer automatisk slettet. Utløpte elementer er elementer som er utgått på dato.

  Fortell meg mer om når bestemte Microsoft Outlook elementer utløpe

  Standard tidsrom før elementer i mapper utløper eller slettes

  Mappe

  Foreldelsestid

  Innboks og Kladd

  6 måneder

  Sendte elementer og slettede elementer

  2 måneder

  Utboks

  3 måneder

  Kalender

  6 måneder

  Oppgaver

  6 måneder

  Notater

  6 måneder

  Logg

  Seks måneder

  Obs!: Mapper du oppretter som inneholder samme type elementer som Innboks, Kalender, Oppgaver, Notater eller Logg, har samme standard seksmåneders foreldelsestid. Det kan for eksempel være en e-postmappe du oppretter for statusrapporter mottatt fra en medarbeider, eller en kontaktmappe du oppretter for personlige kontakter.

  Fastsette foreldelsestiden for et element

  Elementtype

  Når foreldelsestiden begynner

  E-postmeldinger

  Den siste av datoen eller tidspunktet for mottak eller når du sist endret og lagret meldingen.

  Møte, hendelse eller avtale i kalenderen

  Datoen du sist endret og lagret elementet. Regelmessige elementer blir ikke arkivert automatisk.

  Oppgave

  Datoen for ferdigstilling eller når du sist endret og lagret oppgaven. Oppgaver som ikke er merket som fullført, arkiveres ikke automatisk. Oppgaver som er distribuert til andre personer, arkiveres bare hvis de er merket som fullført.

  Notat

  Når du sist endret og lagret notatet.

  Loggoppføring

  Datoen loggoppføringen ble opprettet, eller når du sist endret og lagret oppføringen.

  Kontakt

  Kontakter arkiveres ikke som standard. Du kan imidlertid arkivere dem manuelt.

Du kan tilpasse betingelsene for disse innstillingene slik at den passer til behovene dine lagringsplass. For mer informasjon, kan du se beskrivelsene nedenfor, eller hvis du vil ha mer detaljert informasjon om automatisk arkivering, kan du se Bruke automatisk arkivering for å sikkerhetskopiere eller slette elementer.

Innstillingene for sletting av elementer og når elementer utløper, kan være forvirrende.

Fortell meg mer om utløper og deleing elementer.

 • Elementer oppbevares der de blir arkivert så lenge innstillingene for automatisk arkivering ikke angir at elementene skal slettes ved utløp. Elementene blir ikke slettet fra plasseringene der de er arkivert. De kan bare slettes automatisk før de flyttes til arkiveringsstedet. Når de har blitt arkivert, kan de bare slettes manuelt.

 • Hvis du velger å slette elementer permanent, blir elementene automatisk slettet når de utløper. Da blir de ikke arkivert. Hvis du for eksempel klikker Slett utløpte elementer (bare e-postmapper), blir alle meldingene i alle e-postmappene, for eksempel Innboks, Sendt eller Kladd, slettet når de når foreldelsestiden. Meldingene blir ikke arkivert.

Innstillinger og alternativer for automatisk arkivering

Se følgende beskrivelser for innstillingene og alternativene du kan bruke når du tilpasser automatisk arkivering.

Innstillinger for automatisk arkivering

1. Kjør automatisk arkivering hver    Angi hvor ofte du vil kjøre automatisk arkivering. Hvis du arkiverer mange elementer samtidig, kan ytelsen til datamaskinen bli redusert. Derfor er det bedre å velge et tidsrom som gjør automatisk arkivering raskere. Vurder hvor mange elementer du vanligvis mottar i løpet av et gitt tidsrom, og juster tidsrammen deretter.

Be om bekreftelse før automatisk arkivering kjøres    Velg dette alternativet hvis du vil ha en påminnelse før den automatiske arkiveringen av Outlook-elementene starter. Når du ser meldingen, kan du klikke Nei for å avbryte den automatiske arkiveringen.

2. Slett utløpte elementer (bare e-postmapper)   Dette alternativet er ikke valgt som standard. Du kan velge om du vil at e-postmeldinger skal slettes når foreldelsestiden er nådd. Standardtiden for elementer i Innboks og Kladd er seks måneder, og for Sendt er den tre måneder, men disse innstillingene kan endres med alternativet Fjern elementer eldre enn.

Fortell meg mer om når bestemte Microsoft Outlook elementer utløpe

Standard tidsrom før elementer i mapper utløper eller slettes

Mappe

Foreldelsestid

Innboks og Kladd

6 måneder

Sendte elementer og slettede elementer

2 måneder

Utboks

3 måneder

Kalender

6 måneder

Oppgaver

6 måneder

Notater

6 måneder

Logg

Seks måneder

Obs!: Mapper du oppretter som inneholder samme type elementer som Innboks, Kalender, Oppgaver, Notater eller Logg, har samme standard foreldelsestid på seks måneder.

Fastsette foreldelsestiden for et element

Elementtype

Når foreldelsestiden begynner

E-postmeldinger

Den siste av datoen eller tidspunktet for mottak eller når du sist endret og lagret meldingen.

Møte, hendelse eller avtale i kalenderen

Datoen du sist endret og lagret elementet. Regelmessige elementer blir ikke arkivert automatisk.

Oppgave

Datoen for ferdigstilling eller når du sist endret og lagret oppgaven. Oppgaver som ikke er merket som fullført, arkiveres ikke automatisk. Oppgaver som er distribuert til andre personer, arkiveres bare hvis de er merket som fullført.

Notat

Når du sist endret og lagret notatet.

Loggoppføring

Datoen loggoppføringen ble opprettet, eller når du sist endret og lagret oppføringen.

Kontakt

Kontakter arkiveres ikke som standard. Du kan imidlertid arkivere dem manuelt.

3. Arkiver eller slett gamle elementer    Velg dette alternativet hvis du vil at Outlook-elementer skal arkiveres og deretter slettes når de når slutten av foreldelsestiden. Velg flere innstillinger som gjelder for både arkivering og sletting.

4. Velg Vis arkivmappe i mappelisten har arkivmappen vises sammen med andre arbeidsmappene i navigasjonsruten. I hovedvinduet arkivmappen, kan du åpne undermappene og vise arkiverte elementer. Når du viser arkiverte elementer, kan du kontrollere at de riktige elementene ble arkivert, og du kan også dra elementer du trenger tilbake til en arbeidsmappe.

5. Fjern elementer eldre enn    Velg standardkonfigurasjonen for når du vil at elementene skal bli arkivert, i dager, uker eller måneder. Du kan angi en periode på fra én dag til 60 måneder. "Fjern" betyr å arkivere – lagre – elementer. Det betyr ikke "slett" så lenge du ikke har spesifisert den innstillingen for mappene et annet sted.

6. Flytt gamle elementer til    Standardinnstillingen for denne plasseringen er forskjellig for datamaskiner med operativsystemene Windows Vista og Microsoft Windows XP. Hvis du vil velge et annet mål for de arkiverte elementene, kan du bla til og angi et annet mål. Elementer flyttes til denne plasseringen etter foreldelsestiden.

 • Windows Vista    C:\Users\YourUserName\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

 • Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\YourUserName \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Archive.ps

Obs!: Elementer som arkiveres på en egendefinert plassering, slettes ikke uten at du åpner mappene og sletter dem manuelt.

7. Slett elementer permanent umiddelbart dette alternativet sletter utløpte elementer i stedet for å flytte dem til standardplasseringen, for eksempel en annen mappe som du har angitt eller slettede elementer-mappen.

8. Bruk disse innstillingene på alle mappene nå    Dette alternativet bruker innstillingene for automatisk arkivering, inkludert eventuelle endringer, på alle mappene. Hvis du vil spesifisere andre innstillinger for én eller flere mapper, må du ikke velge dette alternativet, men følge instruksjonene som vises under knappen som forklarer hvordan du angir innstillinger for enkeltmapper. Endringer som angis for spesifikke mapper, gjelder bare for de mappene.

9. Informasjon om oppbevaringspolicy    Det kan hende at en systemansvarlig i organisasjonen angir policyer for oppbevaring som bestemmer når og hvordan elementene i postboksen skal arkiveres automatisk. Du kan vise disse policyene, men du kan ikke endre dem uten riktig tilgang.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×