Office
Logg på

Forhindre og riktig database fil problemer ved hjelp av Komprimer og reparer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Databasefiler kan etter hvert som du bruker dem bli meget store og noen ganger også hemme ytelsen. De kan også ved noen anledninger bli skadet eller ødelagt. Du kan bruke kommandoen Komprimer og reparer database i Microsoft Office Access, hvis du vil forhindre eller reparere disse problemene.

Denne artikkelen beskriver ikke hvordan man sikkerhetskopierer eller gjenoppretter en database. Koblinger til mer informasjon finnes i Se også-delen.

I denne artikkelen

Hvorfor du komprimerer og reparerer en database

Før du begynner

Komprimere og reparere en database

Hvorfor komprimere og reparere en database

Denne oversikten forklarer hvordan ved hjelp av kommandoen Komprimer og reparer lar forebygge og løse følgende problemer som kan påvirke en database: voksende større med bruk og filer som blir skadet.

Databasefiler blir større ved bruk

En databasefil blir større når data legges til og oppdateres og når designen endres. Noe av veksten kommer fra nye data, mens noe kommer fra andre kilder:

 • Access oppretter midlertidige, skjulte objekter for å utføre ulike oppgaver. Disse midlertidige objektene forblir noen ganger i databasefilen etter at Access ikke lenger har behov for dem.

 • Når du sletter et databaseobjekt, blir ikke diskplassen som objektet okkuperte automatisk gjenvunnet. Databasefilen bruker fortsatt denne diskplassen, selv om objektet er slettet.

Etter hvert som databasefilen fylles opp av restene etter midlertidige og slettede objekter, kan ytelsen forringes. Objekter kan åpnes tregere, spørringer kan ta lengre tid enn normalt å kjøre, og vanlige operasjoner virker som de bruker lengre tid.

Obs!: Komprimering komprimerer ikke dataene dine, den gjør databasefilen mindre ved å fjerne ubrukt plass.

Databasefiler kan bli skadet

I bestemte situasjoner, kan en databasefil skadet. Hvis en databasefil som er delt via et nettverk og flere brukere arbeide direkte med en fil samtidig, har denne filen en liten risikoen for blir skadet. Risikoen for skade er litt større hvis brukere ofte redigere data i notatfelt og risikoen vokser over tid. Du kan begrense risikoen ved å bruke kommandoen Komprimer og reparer.

Denne typen feil skyldes ofte et problem med Visual Basic for Applications (VBA), modul og utgjør ingen risiko for tap av data. Denne typen feil utgjør imidlertid en risiko for skade på databaseutformingen, som for eksempel mistet VBA-kode, eller ubrukelige skjemaer.

Feil i databasefiler fører sjeldent til tap av data. Vanligvis er tapet begrenset til den siste handlingen foretatt av en bruker, det vil si én enkelt endring av data. Når en bruker endrer på data, og endringen avbrytes for eksempel på grunn av tap av nettverkstjeneste, vil Access merke databasefilen som skadet. Filen kan repareres, men noe data kan være borte etter at reparasjonen er fullført.

Tips!: Oppdeling av en database kan hjelpe deg å hindre at databasefiler ødelegges og begrense tap av data, ved at data oppbevares i en separat fil som brukere ikke har direkte tilgang til.

Access ber deg om å reparere en ødelagt databasefil

Når du prøver å åpne en databasefil som er skadet, blir du bedt om å la Access automatisk reparere filen. Du kan også manuelt bruke kommandoen Komprimer og reparer å reparere, og åpne en skadet databasefilen.

Hvis Access reparerer en skadet fil, viser den en melding som sier at reparasjonen var vellykket, og at du bør sjekke databasens innhold for å være sikker på at alt er som det skal være.

Hvis Access bare er delvis vellykket, holder den oversikt over de databaseobjekter som den ikke kunne reparere, slik at du kan finne ut hva du trenger å gjenopprette fra en sikkerhetskopi.

Obs!: Du kan angi en databasealternativet som fører til at funksjonen komprimering og reparasjon for å kjøre automatisk hver gang du lukker en bestemt database. Hvis du er den eneste brukeren av en database, bør du angi dette alternativet. Flerbruker databaser, kan du ikke vil angi dette alternativet, fordi det kan forstyrre database tilgjengelighet et øyeblikk.

Til toppen av siden

Før du begynner

Vurder følgende tiltak før du starter en operasjonen for komprimering og reparasjon:

 • Alltid ta en sikkerhetskopi    Under reparasjonsprosessen, kan Access avkorter noen data fra tabeller som er skadet. Noen ganger er det mulig å gjenopprette denne data fra en sikkerhetskopi. I tillegg til en vanlig sikkerhetskopiering strategi, bør du ta en sikkerhetskopi før du bruke kommandoen Komprimer og reparer. Du kan lage en sikkerhetskopi ved hjelp av kommandoen Sikkerhetskopier Database:

  • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Behandle, og klikk Sikkerhetskopier database under Behandle denne databasen.

 • Automatisk Komprimer og reparer    Med mindre du deler en enkelt databasefil med andre brukere på et nettverk, bør du Angi databasen for å automatisk Komprimer og reparer.

 • Legg merke til feiltabellen for systemgjenoppretting    Når Access ikke klarer å reparere alle objekter i en ødelagt databasefil, blir objekter som ikke kan gjenopprettes, oppført i en tabell med navnet MSysCompactErrors. Hvis det er noen feil, åpner Access MSysCompactErrors-tabellen i dataarkvisning.

  Hvis du har en sikkerhetskopi av databasen, som du har tatt før databasen ble ødelagt, kan du bruke MSysCompactErrors-tabellen for å finne ut hvilke objekter du vil importere fra sikkerhetskopien til den reparerte databasen.

 • Få eksklusiv tilgang til databasen for å bruke kommandoen Komprimer og reparer    Hvis du er den eneste personen som bruker databasen, kan du hoppe over resten av denne delen, og gå direkte til Komprimer og reparer en database.

  En operasjonen for komprimering og reparasjon krever eksklusiv tilgang til databasefilen, da operasjonen kan forstyrre andre brukere. Du bør varsle andre brukere når du har tenkt å kjøre en operasjonen for komprimering og reparasjon, slik at de kan unngå å bruke databasen i dette tidsrommet.

  Fortelle brukerne hvor lenge de må unngå å bruke databasen. Hvis du kjører operasjonen for komprimering og reparasjon jevnlig, hold øye med hvor lang tid det tar. Du kan da gjøre mer presise estimater som gir andre brukere veiledning om hvor lenge de bør unngå å bruke databasen.

 • Få tilstrekkelig tillatelser til å kjøre en operasjonen for komprimering og reparasjon    Hvis du bruker en tidligere versjon av en databasefil og er med i en arbeidsgruppe, er det ikke sikkert du kan komprimere og reparere databasen på egen hånd. Hvis du ikke har tilstrekkelige tillatelser, og trenger å komprimere og reparere en database, kan du kontakte systemansvarlig for arbeidsgruppen for å få hjelp.

Til toppen av siden

Bidra til å unngå databasefilproblemer og rette opp eventuelle feil med Komprimer og reparer

Komprimere og reparere en database når den lukkes automatisk

Komprimere og reparere en database manuelt

Komprimere og reparere en database automatisk når den lukkes

Du kan velge databasealternativet Komprimer ved lukking hvis du ønsker å komprimere og reparere en database automatisk når den lukkes.

Obs!: Det å angi dette alternativet påvirker bare databasen som for øyeblikket er åpen. Du må angi dette alternativet separat for hver database som du ønsker skal komprimere og reparere automatisk.

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

 2. Klikk på Gjeldende database i dialogboksen Alternativer for Access.

 3. Merk av for Komprimer ved lukking under Programalternativer.

Til toppen av siden

Komprimere og reparere en database manuelt

I tillegg til eller i stedet for å bruke databasealternativet Komprimer ved lukking, kan du kjøre kommandoen Komprimer og reparer manuelt. Du kan kjøre kommandoen når du har en database åpen, og du kan kjøre kommandoen på en database som ikke er åpen. Du kan også opprette en snarvei på skrivebordet som kjører Komprimer og reparer-kommandoen på en bestemt databasefil.

Komprimere og reparere en database som er åpen

Obs!: Hvis andre brukere også bruker databasefilen, kan du ikke utføre en operasjon for komprimering og reparasjon.

 • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Behandle, og klikk deretter Komprimer og reparer Database under Behandle denne databasen.

Komprimere og reparere en database som ikke er åpen

Obs!: Hvis andre brukere bruker databasefilen, kan du ikke utføre en operasjon for komprimering og reparasjon. Mens du kjører operasjonen for komprimering og reparasjon kan ingen andre bruke databasefilen.

 1. Start Access, men ikke åpne en database.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , pek på Behandle, og klikk deretter Komprimer og reparer Database under Behandle denne databasen.

 3. Naviger til, og dobbeltklikk på den databasen som du ønsker å komprimere og reparere i dialogboksen til Database som skal komprimeres.

Opprette en snarvei som komprimerer og reparerer en bestemt database

Du kan opprette en snarvei på skrivebordet som kan brukes til å komprimere og reparere en bestemt database.

Kontroller plasseringen av Msaccess.exe-filen på datamaskinen før du begynner. Msaccess.exe-filen er vanligvis plassert i følgende mappe:

C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12

Hvis du ikke finner filen Msaccess.exe på denne plasseringen, søker du etter filen og noterer ned den fullstendige banen.

Opprette snarveien på skrivebordet    

 1. Høyreklikk på skrivebordet, pek på Ny, og klikk deretter på Snarvei på hurtigmenyen.

 2. Skriv inn et dobbelt anførselstegn («) i boksen Skriv posisjonen til elementet på første siden av veiviseren, for å opprette snarveien. Skriv inn hele banen for Msaccess.exe-filen (inkludert filnavnet), og skriv deretter inn et nytt dobbelt anførselstegn. (Alternativt kan du klikke på Bla gjennom for å finne og velge filen. I dette siste tilfellet legges anførselstegnene automatisk til.)

  Skriv for eksempel:"c:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe"

 3. Skriv inn et mellomrom etter det avsluttende anførselstegnet, og skriv deretter inn den fullstendige banen til databasen du vil komprimere og reparere. Hvis banen inneholder mellomrom, må du omslutte banen med anførselstegn. Skriv inn et nytt mellomrom, og deretter /compact.

  Skriv for eksempel inn: «C:\My Folder\My Database.accdb» /compact

 4. Velg Neste.

 5. Skriv inn et navn for snarveien i boksen Skriv inn et navn på denne snarveien, og klikk deretter Fullfør.

  Veiviseren oppretter snarveien og plasserer den på skrivebordet.

 6. Uansett når du ønsker å komprimere og reparere databasen, så dobbeltklikker du på snarveien.

  Tips!: Hvis du vil legge til snarveien i Start-menyen, høyreklikker du på snarveien, og deretter klikker du på Fest til Start-menyen på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×