Foreta justeringer i en timeregistrering

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bestemte personer i organisasjonen får tillatelse til å justere timeregistreringer. Hvis en ressurs legger til timer feil oppgave, kan du for eksempel justere timeregistreringen hvis du vil tilordne timene på riktig måte.

Du må ha justeringstillatelser til å endre timeregistreringsdata. Serveradministrator angir tillatelsene som fastslår om du kan redigere data i timeregistreringer. Hvis du ikke har riktige tillatelser, kan ikke feltene i timeregistreringen redigeres.

Tips!: Hvis du ikke har justeringstillatelser, og du trenger å endre timeregistreringsdata før du kan godkjenne dem, kan du avvise timeregistreringen for å sende den tilbake til ressursen. Ressursen kan foreta de nødvendige endringene, og sende inn timeregistreringen for godkjenning, på nytt.

 1. Klikk Timeregistrering under Godkjenninger på hurtigstarten.

 2. Finn timeregistreringen du vil justere.

  Som justerer har du tilgang til alle timeregistreringene i organisasjonen. Du kan justere timeregistreringer som er merket Forkastet, Godtatt eller Godkjent.

  Advarsel!: Du bør ikke justere timeregistreringer med statusen Behandlet. Disse timeregistreringene er allerede eksportert til et tredjepartssystem. Det bør ikke foretas justeringer i timeregistreringer som er eksportert. Ta kontakt med systemansvarlig for tredjeparten for å vurdere den beste måten å foreta denne typen justering på. Hvis du ikke er sikker på hvem systemansvarlig for tredjeparten er, kontakter du lederen eller administratoren din.

 3. Klikk navnet i kolonnen Navn på timeregistrering for timeregistreringen du vil justere.

 4. Endre timeregistreringen etter behov:

  • Hvis du vil endre eksisterende timeregistreringsdata, klikker du i en kolonne og rad for å redigere dataene i denne cellen. Du kan endre verdiene i eksisterende linjer, blant annet erstatte hver verdi i en linje med en null. Du kan ikke legge inn negative verdier.

  • Hvis du vil legge til en ny linje i timeregistreringen, klikker du Legg til linjer, og legger inn de nye timeregistreringsdataene.

Obs!: 

 • Hvis dataene ble sendt til feil aktivitet, kan du ikke endre aktivitetsnavnet eller slette timeregistreringslinjen som er sendt inn. I stedet skriver du inn en null i rutenettet for den eksisterende oppføringen, og deretter legger du til en ny linje for å dekke timene som ble slettet.

 • Hvis du er en godkjenner med justeringstillatelser, kan du foreta justeringene under godkjenningsprosessen. Justeringer som foretas under godkjenningsprosessen, anses imidlertid som det samme som endringene til et gruppemedlem, og merkes ikke som justeringer.

 • Hvis du vil justere gjenstående arbeid for en aktivitet, klikker du oppgavenavnet på timeregistreringen og endre verdien i Gjenstående arbeid-boksen.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Microsoft Office Project Web Access ?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan også avvike fra det dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×