Forberede, legge ut og vedlikeholde et Publisher-webområde

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Obs!: Web-publikasjoner er bare tilgjengelig i Publisher 2007 og tidligere.

Når du planlegger og opprette en nettpublikasjon i Microsoft Office Publisher 2007, kan du publisere det på nettet, en nettverksserver eller en delt mappe på datamaskinen din. Uansett mål oppretter Publisher filtrerte HTML-filer fra Web-publikasjonen. Du kan åpne og lese disse HTML-filer i en nettleser, for eksempel Windows Internet Explorer.

Legge ut på weben med navigasjonsfelt, tekst og grafikk

I denne artikkelen

Denne artikkelen handler om fremgangsmåter for å opprette og publisere Web-publikasjoner som HTML-filer og for å oppdatere webområdet ditt ved å redigere webpublikasjonen og publisere den på nytt.

Klargjøre webområdet ditt

Legge ut på weben med navigasjonsfelt, tekst og grafikk

Vedlikeholde webområdet ditt

Klargjøre webområdet ditt

Nettstedet er en utvidelse av deg, bedriften og business-varemerking. Før du har opprettet nettstedet, kan du planlegge den.

Hva er det beste verktøyet?

Når du planlegger området og informasjonen som det skal inneholde, bør du vurdere hvilket redigeringsverktøy passer for dine behov. Office Publisher 2007 er et flott redigeringsverktøy skal brukes når du vil raskt oppretter, publiserer og administrere enkle, statisk nettsteder som samsvarer med ditt business merke og som krever revisjoner av bare tekst og grafikk. Office Publisher 2007 er ikke det aktuelle verktøyet i følgende tilfeller:

 • Hvis nettstedet må interaktivitet eller databasen hendelsesdrevet innhold, slik at besøkende kan svare på et webområde logge (blogg) eller kjøpe elementer i en handlekurv

 • Hvis nettstedet krever datavalidering, kort for eksempel for å bekrefte kredit tall

 • Hvis du regner med å endre uspesifisert HTML-koden i HTML-redigeringsprogram senere når du har opprettet nettstedet i Office Publisher 2007, som kombinerer HTML, XML- og VML koden for å produsere nettsteder

Opprette webområdet ditt

Du kan opprette en ny nettpublikasjon i Office Publisher 2007. Hvis du vil arbeide på et eksisterende nettsted som du har ingen nettpublikasjon, du kan kopiere og lime inn innhold fra de publiserte nettsidene i en ny webpublikasjon som gjenskaper nettstedet som en webpublikasjon, eller du kan bruke et HTML-redigeringsverktøy.

 1. Klikk Nyfil-menyen.

 2. Klikk webområder i Publikasjonstyper-listen.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil opprette et egendefinert nettsted som er basert på områdemålene, kontroller at Bruk veiviser for enkle Web, i oppgaveruten Alternativer er valgt, og klikk deretter utformingen du vil bruke.

  • Hvis du vil opprette et nettsted fra grunnen av, under webområder, klikk Størrelser på tomme, og klikk deretter størrelsen du ønsker.

 4. Klikk på Opprett.

 5. Hvis du velger å bruke Veiviseren for enkel Web, velger du alternativene du vil bruke, i dialogboksen Enkelt webområde-verktøy, og klikk deretter OK.

 6. Legge til innhold i publikasjonen, og foreta eventuelle endringer du vil bruke.

  Tips!: Unngå å plassere objekter på hoveddokumenter i Web-publikasjonen. Objekter som er plassert på Office Publisher 2007 hoveddokumenter vises ikke på riktig måte når de vises i noen weblesere.

Kontrollere publikasjonen Web

Før du publiserer webområdet ditt, kan du sjekke for å sikre at webområdet fungerer som forventet, og at du har vurdert alle mulige problemer som kan oppstå.

Du kan se etter problemer ved å bruke Utformingskontroll og forhåndsvisning av området.

Bruke Utformingskontroll til å finne og løse problemer

Utformingskontrollen er et kraftig verktøy for å finne potensielle problemer. Mange av kontrollene er for grunnleggende formateringsproblemer. Enkelte kontroller er imidlertid spesifikt for problemer som kan påvirke Web-publikasjoner. Hvis du vil kjøre utformingskontrollen, gjør du følgende:

 1. Klikk UtformingskontrollVerktøy-menyen.

 2. Merk av for Kjør generelle utformingskontroller og Kjør webområdekontroller i oppgaveruten Utformingskontroll.

  Obs!: Kontroller at det ikke er merket av for Kjør trykkerikontroller.

 3. I oppgaveruten Utformingskontroll, under Velg et element som skal repareres, klikker du pilen ved siden av elementet du vil rette, og gjør deretter ett av følgende:

  • Klikk automatisk korrigering for å løse problemet med elementet automatisk.

   Automatisk korrigering varierer avhengig av problemet. Det finnes ingen automatisk korrigering i de fleste tilfeller.

  • Klikk Gå til dette elementet til å gå til siden der det valgte problem elementet er plassert.

   Deretter kan du løse problemet ved å foreta eventuelle nødvendige endringer.

  • Klikk forklaring for å åpne et emne i Hjelp som forklarer problemet og forslag om hvordan du løser det mer fullstendig.

  • Klikk Kjør aldri denne kontrollen igjen til å slå av kontrollen.

   Velge dette alternativet påvirker alle forekomster av dette problemet.

Forhåndsvise webområdet ditt

 • Klikk Forhåndsvisning av websidefil-menyen.

Webområdet forhåndsvises i standardnettleseren. Kontroller forhåndsvisningen for følgende:

 • Området åpnes, og alle sidene er tilgjengelige.

 • Alle hyperkoblinger fungerer som forventet.

 • Navigasjonskontroller fungerer som forventet.

 • Ingen elementer mangler.

 • Bakgrunn lyd spilles av som forventet.

Finne en vertstjeneste

Før du kan publisere webområdet ditt på nettet, må du abonnere på en vertstjeneste som tilbys av Internett-leverandøren (ISP). Denne tjenesten gir deg tilgang til Internett, lagringsplass på en webserver, og en URL-adresse (Uniform Resource Locator) slik at personer kan få tilgang til nettstedet. Før du publiserer webområdet ditt, kan du kontakte Internett-Leverandøren eller systemansvarlig å innhente informasjonen du trenger og URL-adressen til nettstedet eller adressen til webområdet FTP der du kan lagre filer.

Flere Internett-leverandører finnes sannsynligvis i ditt område. Kontroller at Internett-Leverandøren du abonnerer på tilbyr typen støtte du vil bruke. Hvis du har liten erfaring i publisering på nettet, vil du kanskje en Internett-leverandør som kan hjelpe deg gjennom potensielle problemer.

Til toppen av siden

Legge ut på weben med navigasjonsfelt, tekst og grafikk

Når du merker og forhåndsvise Web-publikasjonen og abonnere på en vertstjeneste, er du klar til å publisere nettstedet.

Du kan publisere et nettsted til et Nettserver, en nettverksserver, en server (FTP File Transfer Protocol) eller en mappe på datamaskinen din.

Publisere på nettstedet til en plassering på datamaskinen kan brukes flere formål:

 • Du kan bruke de publiserte filene til å teste webområdet før du gjør filene tilgjengelig på nettet.

 • Du kan bruke et FTP-verktøy til å publisere filene på nettet ved å laste dem fra filplassering på datamaskinen.

 • Du beholde en lokal kopi av HTML-filer samt Web-publikasjonen.

Internett-Leverandøren kan gi du med informasjon som hjelper deg med å bestemme publisering metoden som passer best for deg.

Om du publiserer på nettet eller på datamaskinen, setter Office Publisher 2007 sammen alle relaterte filer som opprettes i en enkelt mappe. Filene som Office Publisher 2007 oppretter inkluderer andre HTML-sider som utgjør nettstedet, GIF- og JPEG grafikk du bruker på sidene, og eventuelle filer for innebygde lyder.

Du kan konfigurere Office Publisher 2007 til å organisere disse filene i mappen der du publiserer webområdet ditt i én av to måter. Som standard oppretter Office Publisher 2007 et enkelt startside og en undermappe som inneholder alle støttefiler som kreves for nettstedet. Eller du kan organisere hjemmesiden med alle støttefilene for webområdet ditt i en enkelt mappe.

Hvordan kontrollerer jeg der Office Publisher 2007 organiserer webområdet filer det publiserer?

Klikk AlternativerVerktøy-menyen, klikk kategorien Web og gjør deretter ett av følgende:

 • Merk avmerkingsboksen Ordne støttefiler i en mappe for å skille hjemmesiden fra støttefilene.

 • Hvis du vil gruppere startsiden og alle støttefiler i samme mappe, fjerner du merket for Ordne støttefiler i en mappe.

Når du publiserer en publikasjon på nettet, oppretter Office Publisher 2007 filtrerte HTML-filer som overføres til nettet raskere enn ufiltrerte HTML-filer. Fordi den filtrerte HTMLEN-filer som Office Publisher 2007 oppretter ikke inneholder noen Microsoft Office-spesifikke koder, du kan ikke åpne HTML-filer i Office Publisher 2007 og redigere dem. Du må gjøre endringer på webområdet ditt i Web-publikasjonen og deretter publisere den på nytt område på nettet.

Publisere et nettsted på en plassering på Internett eller et nettverk

Før du denne fremgangsmåten, kan du kontakte Internett-Leverandøren eller systemansvarlig å innhente informasjonen du trenger å publisere og URL-adressen til nettstedet der du kan lagre filer.

 1. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 2. Skriv inn URL-adressen til web eller nettverk serveren der du vil lagre webområdet ditt i dialogboksen Publiser på nettet i filnavn-boksen. Skriv for eksempel http://www.northwindtraders.com.

 3. Klikk på Lagre.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn brukernavn og passord, og klikk deretter OK.

  Katalogen som er knyttet til URL-adressen vises i dialogboksen Publiser på nettet.

 5. Dobbeltklikk mappen der du vil lagre webområdet ditt.

 6. Velg Stikkordregister som standardnavn for hjemmesiden i filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Index.htm er standardvalget. Velge indeks som navnet på hjemmesiden for gjør det enklere å få tilgang til og hindrer at brukere kan vise en liste over filer som utgjør nettstedet.

 7. Når du blir bedt om det, klikker du på OK.

Publisere et nettsted ved hjelp av FTP

Før du denne fremgangsmåten, kan du kontakte Internett-Leverandøren eller systemansvarlig for å få informasjonen du trenger å publisere en FTP-område. Du må også opprette et FTP-område i FTP-plasseringer.

Før du kan legge til et FTP-område i listen over FTP-plasseringer, må du ha tilgang til Internett eller intranett.

 1. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 2. Klikk Verktøy i dialogboksen Publiser på nettet, og klikk deretter koble til nettverksstasjon.

 3. Gjør følgende i dialogboksen koble til nettverksstasjon:

  • Klikk en bokstav i stasjon-listen. Du kan velge en hvilken som helst tilgjengelige bokstaven.

  • Merk av for koble til ved pålogging for å koble til hver gang du logger deg på datamaskinen.

  • Klikk koble til et nettsted som du kan bruke til å lagre dokumenter og bilder.

 4. I veiviseren Legg til nettverket plassering, klikker du Neste, klikk Velg en egendefinert nettverksplassering, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn adressen til FTP-område (for eksempel type ftp://ftp.microsoft.com) i adresseboksen Internett eller nettverket, og klikk deretter Neste.

  Obs!: Hvis du ikke kan koble til en nettverksstasjon eller mappe, datamaskinen kan være deaktivert eller du har ikke riktige tillatelser. Hvis du ikke kan koble, kan du kontakte nettverksadministratoren eller Internett-Leverandøren.

 6. Hvis du ikke vil logge på anonymt, fjerner du merket for Logg anonymt, skriver du inn et brukernavn i brukernavn-boksen, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn for denne nettverksplasseringen, og klikk deretter Neste.

 8. Klikk Fullfør.

 9. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 10. Klikk FTP-plasseringer i Lagre i-listen.

 11. I listen over FTP-områder, dobbeltklikker du området du vil bruke, og dobbeltklikk deretter mappen der du vil publisere nettstedet.

  Obs!: Hvis Internett-Leverandøren krever at du bruker et bestemt program til å laste opp webområdet, eller hvis du publiserer webområdet ditt til et intranett, må du kanskje lagre en versjon av webområdet ditt i et bestemt HTML-filformat og følge en annen prosedyre til å publisere nettstedet. Spør Internett-Leverandøren eller systemansvarlig for informasjon om hvordan du lagre og publisere nettstedet.

Publisere et nettsted til en mappe på datamaskinen

 1. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 2. Klikk stasjonen eller mappen der du vil publisere webområdet ditt, for eksempel dokumenter-mappen i adresselinjen.

  Hvis du vil legge til webområdet ditt til en ny mappe, klikker du Ny mappe på verktøylinjen for å opprette en ny mappe, skriver du inn et navn for den nye mappen, og trykk deretter ENTER.

 3. Velg Stikkordregister som standardnavn for hjemmesiden i filnavn-boksen, og klikk deretter Lagre.

  Index.htm er standardvalget. Velge indeks som navnet på hjemmesiden for gjør det enklere å få tilgang til og hindrer at brukere kan vise en liste over filer som utgjør nettstedet.

Vedlikeholde webområdet ditt

Når du publiserer webområdet ditt, kan du oppdatere den etter behov for å gjenspeile ny informasjon. Du kan imidlertid åpne filtrerte HTML-filer i Publisher. Du må åpne den opprinnelige Web-publikasjonen, gjør endringene du vil bruke, og deretter publisere den på nytt på nettstedet til Internett.

Obs!: Du bør ikke oppdatere filtrert HTML-filer ved hjelp av et tekstredigeringsprogram, for eksempel Microsoft Notepad eller Microsoft WordPad. Selv om det er mulig å gjøre dette, Publisher-generert HTML er svært kompleks, og du vil sannsynligvis være vanskelig å redigere den manuelt. De beste resultatene alltid oppdatere Publisher på webområdet ditt ved hjelp av Web-publikasjonen og deretter publisere den på nettet.

Publisere bare hva som er endret

I Office Publisher 2007, kan du publisere oppdateringer til en tidligere publisert webområde raskt ved hjelp av trinnvis publisering på weben som publiserer bare sider som du har oppdatert. Hvis du planlegger å oppdatere nettstedet ofte eller hvis nettstedet er stort og komplekse, trinnvis publisering på weben kan øke hastigheten på aktiviteten for å oppdatere webområdet.

Hvis du gjør endringer til nettstedet direkte på et Nettserver utenfor Office Publisher 2007, men når du slår på trinnvis publisering på weben kan hindre deg i å publisere påfølgende oppdateringer på webområdet ditt ved hjelp av kommandoen Publiser på nettet. Hvis du har tenkt å håndtere filene nettstedet direkte på webserveren (som gjennom et eget FTP program), bør du slå av trinnvis publisering på weben.

Obs!: Trinnvis publisering på nettet er aktivert som standard i Publisher.

Deaktivere trinnvis publisering på nettet på eller av

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Web.

 2. Gjør ett av følgende under Lagre:

  • Slå av trinnvis publisering på nettet, fjerner du merket for Aktiver trinnvis publisering på nettet.

  • Slå på trinnvis publisering på nettet, Merk av for Aktiver trinnvis publisering på nettet.

Publiser endringer på webområdet ditt

Publisering av oppdateringer på et nettsted er litt forskjellig fra publisering et nettsted for første gang. Når du publiserer et nettsted på en plassering på nettet eller et nettverk, vises en snarvei til webserveren eller nettverksserver i Mine steder i nettverket.

 1. Klikk Publiser på nettetfil-menyen.

 2. I dialogboksen Publiser på nettet, i navigasjonsruten, klikker du Denne PC.

 3. I fillisten, dobbeltklikker du snarveien til mappen på webserveren eller nettverksserver der du publiserte webområdet.

 4. Dobbeltklikk mappen der du vil lagre filen.

 5. I filnavn-boksen skriver du inn navnet på filen du vil oppdatere, og klikk deretter Lagre.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×