Forbered en AutoCAD-import

Hvis du vil at tegneskalaen i Visio skal samsvare med tegneskalaen i en importert AutoCAD-tegning, må du forberede importen av den. Du må stille inn egenskaper i AutoCAD og egenskaper i Visio. Denne artikkelen veileder deg gjennom prosessen.

Stille inn egenskaper i AutoCAD

Før du importerer AutoCAD-tegningen i Visio, bør du gjøre et par ting i AutoCAD. Hvis du ikke har tilgang til AutoCAD-programmet, ber du personen som opprettet filen, om å gjøre følgende:

Velg oppsett-fanen som vil fungere best i Visio, og lagre deretter AutoCAD-filen. Når du deretter importerer filen i Visio, er det dette oppsettet som importeres. Vær oppmerksom på at Visio krever en oppsett-fane med en visningsport. Ikke velg Modell-fanen, fordi denne fanen ikke har en visningsport.

Velg et visningsområde på oppsett-fanen, og noter deretter tegningsskalaen i nedre høyre hjørne. Hvis denne er stilt inn til Tilpass til størrelse, anbefaler vi at denne skalaen i stedet stilles til standardskala. Når du velger en standardskala, blir det enklere å arbeide med tegning i Visio. Velg for eksempel en standard metrisk skala som 1:1 og 1:2, 1:5 osv. Hvis du vil bruke britisk skala, velger du 1/4" = 1' 0", 1/2" = 1' osv.

Tips!: Notere denne skalaen på et stykke papir, fordi du får bruk for den senere når du importerer tegningen i Visio.

I AutoCAD skriver du inn enheter, og deretter trykker du ENTER. Pass på at standard måleenhet, som millimeter eller tommer, er stilt inn.

 1. Nå må du kontrollere innstillingene for plottene. Trykk CTRL+P.

 2. Noter papirstørrelse og -retning. Du skal bruke samme størrelse og retning i Visio.

 3. Under Plottskala ser du etter enhetene som er angitt under Skala. Hvis enhetene er lik tegneenhetene identifisert ovenfor, går du til trinn 6 nedenfor. Hvis enhetene er forskjellige, går du til trinn 5.

Dette trinnet er bare nødvendig hvis enhetene i AutoCAD-tegningen er forskjellig fra plottenhetene. Hvis de er like, går du videre til trinn 6 nedenfor. Hvis de er forskjellige, betyr dette at det finnes en andre skala i tegningen, som kalles en plottskala. Selv om dette fungerer bra i AutoCAD, er det ikke sikkert at Visio gjengir tegningen slik du forventer. Du omgår dette problemet ved å utføre en enkel beregning for å finne en justert sideskala for Visio. Du bruker ikke denne justerte skalaen i AutoCAD. Du bruker denne bare når du stiller inn sideskalaen i Visio, før du importerer tegningen.

Du beregner den justerte skalaen ved ganske enkelt å multiplisere visningsportskalaen med plottskalaen. Her er et typisk eksempel på hvordan å beregne den justerte sideskalaen for metriske enheter:

 • Skala for visningsport: 1:10

 • Tegneenheter: Centimeter

 • Plottenheter: Millimeter

 • Plottskala: 1 mm = 1 cm. Eller, plottskalaen uttrykt som et forhold: 1:10.

 • Beregn en justert skala for Visio: (1:10) x (1:10) = 1:100.
  Du bruker denne justerte sideskalaen for Visio-siden, før du importerer tegningen.

Her er et annet eksempel ved bruk av amerikanske enheter:

 • Skala for visningsport: 1/4" til 1'. Eller, uttrykt i tommer: 1/4" til 12".

 • Tegneenheter: Fot

 • Plottenheter: Tommer

 • Plottskala: 1" til 1 fot. Eller, uttrykt i tommer: 1" til 12".

 • Beregning av en justert sideskala for Visio: (1/4":12") x (1":12") = 1/4":144 tommer. Eller, 1/4" til 12'.
  Du bruker denne justerte sideskalaen for Visio-siden, før du importerer tegningen.

Når trinnene ovenfor er fullført, lagrer du AutoCAD-tegningen:

 • Hvis du abonnerer på Visio Pro for Office 365, kan du lagre en .dwg- eller .dxf-fil fra AutoCAD-versjonene fra 2007 til og med 2017.

 • Hvis du ikke abonnerer, pass på å lagre filen som en AutoCAD 2007 .dwg- eller .dxf-fil.

Still inn egenskaper i Visio

Du kan alltid importere en AutoCAD-tegning til en tom Visio-tegning. Vi anbefaler imidlertid at du begynner med én av Visio-malene før du importerer noe. En mal gir deg forhåndsdefinerte sjablonger og figurer som gjør arbeidet med AutoCAD-filen nyttig. Kontorplanmalen har for eksempel møbelfigurer som du kan legge over AutoCAD-tegningen. Og fabrikkanleggmalen inneholder maskin- og utstyrsfigurer som du kan bruke.

Hvis du har Visio Standard, er det kontorplanmalen som vil fungere bra som en gulvplanmal for én etasje med en AutoCAD-fil. Hvis du har Visio Professional, kan du velge blant følgende maler. Åpne Visio (eller klikk Fil > Ny hvis den allerede er åpen), og søk etter følgende maler:

 • Elektrisitet- og telekomplan

 • Plantegning

 • Hjemtegning

 • Diagram for HVAC-kontrollogikk

 • HVAC - tegning

 • Kontorplan

 • Tegning av deler og montering

 • Industribygg- tegning

 • Tegning av rør- og sanitæranlegg

 • Stativdiagram

 • Tegning av reflekterende tak

 • Sikkerhets- og tilgangstegninger

 • Situasjonsplan

 • Områdeplan

 1. Nederst i Visio-vinduet høyreklikker du sidefanen, og deretter klikker du Utskriftsformat.

 2. Klikk Sidestørrelse-fanen. Sidestørrelse-fanen angir størrelsen på tegningssiden i Visio. For å gjøre ting enklere anbefaler vi at du stiller inn sidestørrelsen i Visio til å være lik størrelsen for AutoCAD-siden.

 3. Under Forhåndsdefinert størrelse velger du den samme sidestørrelsen som ble angitt i AutoCAD.

 4. Under Papirretning velger du den samme retningen som ble angitt i AutoCAD.

 5. Klikk Utskriftsformat-fanen. Oppsett for utskrift-fanen lar deg angi størrelsen på den utskrevne siden. Hvis du vil at den utskrevne siden skal samsvare med tegnesiden, velger du samme alternativer for størrelse og retning her. Hvis du ikke ser skriveralternativene du vil bruke, klikker du Avbryt og velger en annen skriver ved å gå til Fil > Skriv ut.

 1. Klikk Tegningsskala-fanen.

 2. Klikk Forhåndsdefinert skala, og velg deretter den samme skalaen som visningsporten i AutoCAD. Hvis du ikke ser en skala som samsvarer med din, klikker du Egendefinert skala, og deretter skriver du inn skalaen. Du kan skrive inn i desimalformat, eller du kan skrive inn brøkformat. Skriv for eksempel 1/16 t, og klikk deretter Bruk, og Visio beregner automatisk 0,0625 tommer for deg.

  Obs!: Hvis du har beregnet en justerte skala for Visio ovenfor, er dette stedet der du bruker denne skalaen. Klikk Egendefinert skala, og skriv deretter inn i den justerte skalaen.

 3. Til slutt klikker du Sideegenskaper-fanen, og deretter angir du en måleenhet. Vi anbefaler at du bruker samme enhet som AutoCAD-tegningen.

Du har forberedt AutoCAD-tegning og Visio-siden. Nå kan du importere en AutoCAD-tegning i samme skala som den var i AutoCAD.

Se også

Innføring i arbeid med AutoCAD-tegninger i Visio

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×