Flytte, rotere eller gruppere et bilde, en tekstboks eller annet objekt i Office for Mac

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan flytte en tekstboks, figur, WordArt eller bilde ved å dra i Office for Mac, og du kan endre plasseringen av et objekt ved å rotere eller vende den.

 1. Klikk objekt du vil flytte.

 2. Dra objektet dit du vil ha det.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker objektene.

  • Klikk objektet hvis du vil flytte et objekt opp eller ned eller sideveis i små intervaller, holder du nede kommando, og trykk deretter en piltast. Legg merke til at i Word kan du bare bruke dette til å flytte opp eller ned.

  • Hvis du vil begrense et objekt slik at den bare kan flyttes vannrett eller loddrett, holder du nede SKIFT mens du drar objektet.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Klikk rotasjonshåndtaket øverst på objektet, og dra deretter i den retningen du ønsker.

  Figur med rotasjonshåndtak

  • Du kan begrense rotasjonen til 15-graders vinkler ved å trykke og holde nede SKIFT mens du drar i rotasjonshåndtaket.

  • Når du roterer flere figurer, roteres de ikke som en gruppe, i stedet roteres hver figur rundt sitt eget sentrum.

  • Du kan også merke objektet, hold nede Tilvalg og trykk venstre eller høyre piltast hvis du vil rotere.

 1. Klikk objektet du vil rotere.

 2. Figurformat-fanen eller Bildeformat-fanen i Ordne-gruppen klikker du Roter.

  Roter-knappen på Format-fanen

  • Hvis du ikke ser Figurformat- eller Bildeformat-fanene, må du kontrollere at du har merket en tekstboks, figur, WordArt eller et bilde.

  • Roter-knappen kan være skjult hvis skjermstørrelsen er redusert. Hvis du ikke ser Roter-knappen, klikker du Ordne for å vise skjulte knapper i Ordne-gruppe.

   Roter-knappen på Ordne-menyen Roter-knappen på Ordne-menyen

 3. Klikk Flere rotasjonsalternativer.

  Menyen Roter figur i Office for Mac
 4. I dialogboksen eller ruten som åpnes, skriver du inn hvor mange grader du ønsker å rotere objektet i Rotasjon-boksen. Du kan også bruker pilene for å rotere objektet nøyaktig der du vil ha det.

 1. Klikk objektet du vil rotere.

 2. Figurformat-fanen eller Bildeformat-fanen i Ordne-gruppen klikker du Roter.

  Roter-knappen på Format-fanen

  • Hvis du ikke ser Figurformat- eller Bildeformat-fanene, må du kontrollere at du har merket en tekstboks, figur, WordArt eller et bilde.

  • Roter-knappen kan være skjult hvis skjermstørrelsen er redusert. Hvis du ikke ser Roter-knappen, klikker du Ordne for å vise skjulte knapper i Ordne-gruppe.

   Roter-knappen på Ordne-menyen Roter-knappen på Ordne-menyen

 3. Hvis du vil rotere objektet 90 grader mot høyre, klikker du Roter høyre 90°. Hvis du vil rotere objektet 90 grader mot venstre, klikker du Roter venstre 90°.

  Menyen Roter figur i Office for Mac

Du kan oppnå effekten av et speilbilde eller vende et objekt opp-ned (invertere det) ved hjelp av vendeverktøyene.

 1. Klikk objektet som du vil rotere.

 2. Figurformat-fanen eller Bildeformat-fanen i Ordne-gruppen klikker du Roter.

  Roter-knappen på Format-fanen

  • Hvis du ikke ser Figurformat- eller Bildeformat-fanene, må du kontrollere at du har merket en tekstboks, figur, WordArt eller et bilde.

  • Roter-knappen kan være skjult hvis skjermstørrelsen er redusert. Hvis du ikke ser Roter-knappen, klikker du Ordne for å vise skjulte knapper i Ordne-gruppe.

   Roter-knappen på Ordne-menyen Roter-knappen på Ordne-menyen

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil vende et objekt opp-ned, klikker du Vend loddrett.

  • Klikk Vend vannrett for å lage et speilvendt bilde av objektet.

   Menyen Roter figur i Office for Mac

Når du grupperer objekter, setter du objekter sammen slik at du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold nede SKIFT, klikk objektene du vil gruppere, og klikk deretter Formater figur-fanen eller fanen Bildeformat avhengig av hvilken type objekt du klikket.

 2. Hvis du bruker Word, klikker du Ordne > grupper > grupper.

  Gruppere objekter

  Hvis du bruker PowerPoint eller Excel, klikke ikonet for gruppen, og klikk deretter grupper.

  Gruppere objekter

Tips!: Hvis gruppen er nedtonet eller utilgjengelig som vanligvis fordi du ikke har allerede valgt to eller flere objekter som kan grupperes.

Se også

Sette inn bilder i Office for Mac

Beskjære et bilde i Office for Mac

Styre tekstbryting rundt objekter i Word 2016 for Mac

Gruppere eller dele opp grupper med figurer, bilder eller andre objekter i Word 2016 for Mac

Word

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk objekt du vil flytte.

 3. Dra objektet dit du vil ha det.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker objektene.

  • Hvis du vil flytte et objekt opp, ned eller sideveis i små intervaller, klikker du objektet, hold nede Tilvalg og trykk deretter en piltast.

  • Hvis du ikke kan flytte eller gruppere bilder, endrer du bryt tekst-innstillingen til en innstilling som ikke er På linje med teksten. Dette gjør du ved å klikke Formater bilde-fanen, deretter klikker du Bryt tekst under Ordne og til slutt klikker du alternativet du vil bruke.

Obs!: Før du roterer tekst i Word for Mac, må du plassere teksten i en tekstboks, og deretter rotere tekstboksen.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Klikk objekt du vil rotere eller vende, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Format-fanen eller Formater bilde-fanen.

 3. Klikk Roter under Ordne.

  Ordne-gruppen i Word

  Hvis du vil rotere et objekt til en hvilken som helst grad objektet, kan du dra rotasjon-håndtaket rotasjonshåndtak .

 4. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Rotere et objekt til høyre

  Klikk Roter høyre 90

  Rotere et objekt til venstre

  Klikk Roter venstre 90

  Vende et objekt opp eller ned

  Klikk Vend loddrett

  Vende et objekt mot venstre eller høyre

  Klikk Vend vannrett

Når du grupperer objekter, setter du objekter sammen slik at du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Klikk UtskriftoppsettVisning-menyen.

 2. Hold nede SKIFT, klikk objekt du vil gruppere, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Format-fanen eller Formateringsbilde-fanen.

 3. Klikk Gruppe under Ordne, og klikk deretter Gruppe.

  Ordne-gruppen i Word

  Obs!: Hvis du ikke kan flytte eller gruppere bilder, endrer du bryt tekst-innstillingen til en innstilling som ikke er På linje med teksten. Dette gjør du ved å klikke Formater bilde-fanen, deretter klikker du Bryt tekst under Ordne og til slutt klikker du alternativet du vil bruke.

Tips!: Hvis gruppen er nedtonet eller utilgjengelig som vanligvis fordi du ikke har allerede valgt to eller flere objekter som kan grupperes.

PowerPoint

 1. Klikk objekt du vil flytte.

  Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT, og klikk deretter objektene du vil bruke.

 2. Dra objektet dit du vil ha det.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker objektene.

  • Klikk objektet og hold nede en piltast hvis du vil flytte et objekt opp, ned eller sideveis i små intervaller.

  • Hvis du vil begrense et objekt slik at den bare kan flyttes vannrett eller loddrett, holder du nede SKIFT mens du drar objektet.

Obs!: Før du roterer tekst i PowerPoint for Mac, må du plassere teksten i en tekstboks, og deretter rotere tekstboksen.

 1. Klikk objekt du vil rotere eller vende, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Formater-fanen eller Formater bilde-fanen.

  Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT, og klikk deretter objektene du vil bruke.

 2. Klikk Roter under Ordne.

  Organiser gruppe

  Hvis du vil rotere et objekt til en hvilken som helst grad objektet, kan du dra rotasjon-håndtaket rotasjonshåndtak .

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Rotere et objekt til høyre

  Klikk Roter høyre 90

  Rotere et objekt til venstre

  Klikk Roter venstre 90

  Vende et objekt opp eller ned

  Klikk Vend loddrett

  Vende et objekt mot venstre eller høyre

  Klikk Vend vannrett

Når du grupperer objekter, setter du objekter sammen slik at du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold nede SKIFT, klikk objekt du vil gruppere, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Format-fanen eller Formateringsbilde-fanen.

 2. Klikk Gruppe under Ordne, og klikk deretter Gruppe.

  Organiser gruppe

Tips!: Hvis gruppen er nedtonet eller utilgjengelig som vanligvis fordi du ikke har allerede valgt to eller flere objekter som kan grupperes.

Excel

 1. Klikk objekt du vil flytte.

  Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT, og klikk deretter objektene du vil bruke.

 2. Dra objektet dit du vil ha det.

  • Hvis du vil flytte flere objekter, holder du nede SKIFT mens du merker objektene.

  • Klikk objektet og hold nede en piltast hvis du vil flytte et objekt opp, ned eller sideveis i små intervaller.

  • Hvis du vil begrense et objekt slik at den bare kan flyttes vannrett eller loddrett, holder du nede SKIFT mens du drar objektet.

Obs!: Før du roterer tekst i PowerPoint for Mac, må du plassere teksten i en tekstboks, og deretter rotere tekstboksen.

 1. Klikk objekt du vil rotere eller vende, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Formater-fanen eller Formater bilde-fanen.

  Hvis du vil merke flere objekter, holder du nede SKIFT, og klikk deretter objektene du vil bruke.

 2. Klikk Roter under Ordne.

  Organiser gruppe

  Hvis du vil rotere et objekt til en hvilken som helst grad objektet, kan du dra rotasjon-håndtaket rotasjonshåndtak .

 3. Gjør ett av følgende:

  Hvis du vil

  Gjør du dette

  Rotere et objekt til høyre

  Klikk Roter høyre 90

  Rotere et objekt til venstre

  Klikk Roter venstre 90

  Vende et objekt opp eller ned

  Klikk Vend loddrett

  Vende et objekt mot venstre eller høyre

  Klikk Vend vannrett

Når du grupperer objekter, setter du objekter sammen slik at du kan formatere, flytte eller kopiere dem som en gruppe.

 1. Hold nede SKIFT, klikk objekt du vil gruppere, og deretter, avhengig av hvilken type objekt du klikket, klikker du Format-fanen eller Formateringsbilde-fanen.

 2. Klikk Gruppe under Ordne, og klikk deretter Gruppe.

  Organiser gruppe

Tips!: Hvis gruppen er nedtonet eller utilgjengelig som vanligvis fordi du ikke har allerede valgt to eller flere objekter som kan grupperes.

Se også

Justere objekter

Endre størrelse på et objekt

Sette inn en tekstboks

Ordne objekter i lag

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×