Flytte en publisert skjemamal til et nytt SharePoint-bibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Få en fungerende kopi av skjemamalen

Trinn 1: Publisere skjemamalen til det nye dokumentbiblioteket

Trinn 2: Kopiere og koble dem

Oversikt

Når du har publisert en skjemamal i et dokumentbibliotek slik at brukerne kan fylle den ut, trenger du kanskje å flytte skjemamalen til et annet dokumentbibliotek. Du må kanskje for eksempel flytte skjemamalen til en server med større kapasitet slik at flere brukere kan fylle ut skjemaer samtidig. Enkelte brukere har kanskje allerede fylt ut skjemaer som var basert på skjemamalen som var lagret i det opprinnelige dokumentbiblioteket. Når du flytter skjemamalen til et nytt dokumentbibliotek, må du også flytte de eksisterende skjemaene. Du må også sørge for at de eksisterende skjemaene virker i det nye dokumentbiblioteket før du arkiverer eller sletter det gamle.

Tips!: Før du flytter publiserte skjemamalen til et nytt dokumentbibliotek, må du opprette en plan som inkluderer å informere brukerne om at skjemaene er flyttet til et nytt dokumentbibliotek. Du vil at brukerne skal bruke det nye dokumentbiblioteket til å lagre nye skjemaer eller endre eksiterende skjemaer. Planen bør også inneholde en fremgangsmåte for arkivering eller sletting av det opprinnelige dokumentbiblioteket.

Du må først publisere arbeidseksemplaret av skjemamalen i det nye dokumentbiblioteket før du kan flytte en skjemamal og eksisterende skjemaer til et nytt dokumentbibliotek. Arbeidseksemplaret er versjonen som er lagret på datamaskinen eller i et versjonskontrollprogram, for eksempel Microsoft Visual SourceSafe.

Tips!: Hvis du ikke har noe arbeidseksemplar av skjemamalen, kan du lagre en kopi av skjemamalen fra det opprinnelige dokumentbiblioteket til datamaskinen for å bruke den som et arbeidseksempler.

Når du har publisert arbeidseksemplaret i det nye dokumentbiblioteket, må du kopiere eventuelle skjemaer fra det gamle dokumentbiblioteket til det nye, og deretter koble skjemaene i det nye dokumentbiblioteket på nytt til den nylig publiserte skjemamalen.

Hvis du trenger å gjøre endringer som følge av flyttingen av skjemamalen, bør du gjøre dem før du publiserer skjemamalen. For eksempel kan også plasseringen av de eksterne datakildene som brukes av skjemaene som er basert på denne skjemamalen, endres som følge av at skjemamalen er flyttet. I så tilfelle må du endre datatilkoblingen i skjemamalen til den nye plasseringen for de eksterne datakildene før du publiserer skjemamalen. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du endrer datatilkoblinger under Se også.

Obs!: Publisere en skjemamal er ikke den samme som lagrer en skjemamal. Når du publiserer en skjemamal, legger publiseringsveiviseren plassering og behandlingsinstruksjoner i skjemamalen slik at brukere kan åpne skjemaer som er basert på denne skjemamalen. Når du lagrer en skjemamal, lagrer du en kopi av skjemamalen samme måte som når du lagrer en fil på datamaskinen. Du bør alltid bruke publiseringsveiviseren når du vil gjøre skjemamalen tilgjengelig for brukerne å fylle ut.

Til toppen av siden

Før du begynner

Før du flytter skjemamalen og eksisterende skjemaer som er basert på skjemamalen, til det nye dokumentbiblioteket, trenger du følgende:

 • Arbeidseksemplaret av skjemamalen    Dette er det eksemplaret av skjemamalen du skal endre og deretter publisere på nytt i det nye dokumentbiblioteket. Arbeidseksemplaret kan lagres på datamaskinen eller i et versjonskontrollprogram, for eksempel Visual SourceSafe.

 • Plasseringene for eventuelle nye, eksterne datakilder    Hvis skjemaene som er basert på skjemamalen, bruker eksterne datakilder som er endret, trenger du de nye plasseringene for de eksterne datakildene. Kontroller med systemansvarlig at du og brukerne har de riktige tillatelsene for å bruke de eksterne datakildene. Hvis skjemamalen bruker innstillinger i datatilkoblingsfilen til å koble til en ekstern datakilde, kontrollerer du at datatilkoblingsfilen er oppdatert med den nye plasseringen for den eksterne datakilden.

 • Riktige rettigheter på serveren som kjører Windows SharePoint Services 3.0    Du trenger riktige rettigheter på serveren for å publisere en skjemamal og kopiere eksisterende skjemaer fra det gamle dokumentbiblioteket til det nye. Hør med systemansvarlig om du har disse rettighetene.

Til toppen av siden

Skaffe et arbeidseksemplar av skjemamalen

Hvis du vil endre en skjemamal som er publisert i et dokumentbibliotek eller på en delt nettverksplassering, og du ikke har noe arbeidseksemplar av skjemamalen, kan du lagre et arbeidseksemplar av skjemamalen fra publiseringsplasseringen til datamaskinen.

Tips!: Vurder å bruke et versjonskontrollprogram, for eksempel Microsoft Visual SourceSafe, til å administrere arbeidseksemplarene av skjemamalene.

Lagre en kopi av skjemamalen fra et dokumentbibliotek til datamaskinen.

 1. Åpne dokumentbiblioteket der skjemamalen ble publisert i en nettleser.

 2. Klikk InnstillingerInnstillinger-menyen, og klikk deretter Innstillinger for skjemabibliotek.

 3. Klikk Avanserte innstillinger under Generelle innstillinger.

 4. Klikk Rediger mal i delen Dokumentmal.

  Skjemamalen åpnes i Microsoft Office InfoPath.

 5. Klikk Ja i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 6. Klikk Lagre somFil-menyen.

 7. Klikk OK i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 8. I dialogboksen Lagre som blar du til plasseringen der du vil lagre en kopi av skjemamalen, og deretter klikker du Lagre.

Lagre en kopi av skjemamalen fra den delte nettverksmappen til datamaskinen

 1. Klikk Utform en skjemamalfil-menyen.

 2. Klikk På min datamaskin under Åpne en skjemamal.

 3. Gå til den delte nettverksmappen av den publiserte skjemamalen, klikk skjemamalen, og klikk deretter Åpne.

 4. Klikk Lagre somFil-menyen.

 5. Klikk OK i dialogboksen Microsoft Office InfoPath.

 6. Velg en plassering i dialogboksen Lagre som annet enn opprinnelige plassering der du vil lagre en fungerende kopi av skjemamalen for publisering, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Trinn 1: Publiser skjemamalen i det nye dokumentbiblioteket.

 1. Åpne arbeidseksemplaret av skjemamalen i utformingsmodus.

 2. Klikk PubliserFil-menyen.

 3. I publiseringsveiviseren klikker du På en SharePoint-server med eller uten InfoPath Forms Services og deretter Neste.

 4. I boksen Angi plasseringen for SharePoint-området eller InfoPath Forms Services-området skriver du inn plasseringen for SharePoint-området som inneholder det nye dokumentbiblioteket du vil flytte skjemamalen til, og deretter klikker du Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren klikker du Dokumentbibliotek, og deretter klikker du Neste.

 6. Klikk Opprett et nytt dokumentbibliotek og deretter Neste.

 7. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn og en beskrivelse for det nye dokumentbiblioteket, og deretter klikker du Neste.

 8. Velg skjemamalfeltene du vil vise som kolonner i standardvisningen for dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk Legg til.

  2. Velg feltet som du vil legge til som en kolonne i dokumentbiblioteket, og gjør deretter ett av følgende:

   • Skriv inn et navn på kolonnen i Kolonnenavn-boksen.

   • Merk områdekolonnen i listen Områdekolonnegruppe, velg et navn i Kolonnenavn-listen, og klikk deretter OK.

    Obs!: Hvis du har valgt en gjentakende felt til å vise data i dokumentbiblioteket, kan du definere hvordan du vil vise feltet i dokumentbiblioteket ved å klikke en verdi i listen (funksjon). Du kan velge om du vil vise den første verdien i feltet, den siste verdien i feltet, eller antall alle forekomster av feltet, eller om du vil slå sammen alle verdiene sammen.

  3. Klikk OK.

  Du finner koblinger til mer informasjon om visning av data i kolonner i et dokumentbibliotek under Se også.

 9. Klikk Neste.

 10. På den neste siden i veiviseren kontrollerer du at informasjonen som vises, er riktig, og deretter klikker du Publiser.

 11. Du kan åpne dokumentbiblioteket og teste fremgangsmåten for utfylling av skjema som er basert på denne skjemamalen, ved å merke av for Åpne dokumentbiblioteket og klikke Lukk.

  Dokumentbiblioteket åpnes i en leser. Når du klikker Ny på listeverktøylinjen, åpnes et skjema basert på skjemamalen, i Microsoft Office InfoPath.

Når du har publisert skjemamalen i et nytt dokumentbibliotek, kan du kopiere de eksisterende skjemaene som er basert på den gamle versjonen av skjemamalen, fra det gamle dokumentbiblioteket til det nye. Når du har kopiert de eksisterende skjemaene, kan du koble dem til den nye versjonen av skjemamalen. Hvis du ikke kobler til de eksisterende skjemaene, kan kanskje ikke brukerne åpne dem.

Til toppen av siden

Trinn 2: Kopier og koble til de eksisterende skjemaene på nytt

Denne fremgangsmåten tar utgangspunkt i at begge dokumentbibliotekene er på en server som kjører Windows SharePoint Services 3.0.

 1. Åpne det gamle dokumentbiblioteket i en webleser.

 2. Klikk Utforsker-visningVis-menyen.

 3. Trykk og hold nede Ctrl, merk skjemaene du vil flytte, og høyreklikk deretter et av skjemaene.

 4. I dialogboksen Internet Explorer klikker du Ja og deretter Kopier på hurtigmenyen.

 5. Åpne det nye dokumentbiblioteket

 6. Under Velg en visning klikker du Utforsker-visning.

 7. Høyreklikk det tomme området i mappevinduet.

 8. I dialogboksen Internet Explorer klikker du Ja og deretter Lim inn på hurtigmenyen.

 9. Klikk Koble dokumenter på nyttVis-menyen.

 10. Merk av for hvert skjema du vil koble til den nye skjemamalen, i kolonnen Koble på nytt.

 11. Klikk Koble valgte dokumenter på nytt på listeverktøylinjen.

Når du har koblet de eksisterende skjemaene til den nye skjemamalen, kan brukerne endre skjemaene du kopierte til det nye dokumentbiblioteket, eller fylle ut nye skjemaer som er basert på den nylig publiserte skjemamalen.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×