Flytte en figur

 1. Klikk figuren som du vil flytte.

  Hvis du vil flytte flere figurer, klikker du den første figuren, og deretter trykker du og holder nede CTRL mens du klikker resten av figurene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Dra figuren til den nye plasseringen.

  • Trykk PIL OPP, PIL NED, PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å flytte figuren i den ønskede retningen.

  • Hvis du vil flytte eller finjustere figuren i svært små intervaller, holder du nede CTRL mens du trykker PIL OPP, PIL NED, PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

   Når du finjusterer en figur, flyttes den ett trinn på ruter. Rutenettet er ikke synlig i presentasjonen, og linjene skrives ikke ut. Hvis alternativet Fest objekter til rutenett er deaktivert, flytter én finjustering figuren én piksel. Alternativet Fest objekter til rutenett justerer objekter til det nærmeste skjæringspunktet i rutenettet, og det er aktivert som standard og fungerer selv om rutenettet ikke er synlig. Hvis du vil deaktivere alternativet Fest objekter til rutenett eller endre avstanden i rutenettet, klikker du Ordne i kategorien Format under SmartArt-verktøy, og deretter klikker du Juster. Klikk Innstillinger for rutenett, og fjern deretter merket for Fest objekter til rutenett eller endre tallet i boksen Avstand under Innstillinger for rutenett.

   Grunnleggende blokkliste med rutenett

   Fig. 1: Grunnleggende blokkliste-oppsett for SmartArt-grafikk med synlig rutenett

   Kommentarer: 

   • Avhengig av oppsettet for SmartArt-grafikken som du bruker, flyttes den tilhørende figuren hvis du flytter en figur som har en tilhørende figur, for eksempel en pil eller linje.

   • Hvis du gjør SmartArt-grafikken tredimensjonal ved å angi en 3D-hurtigstil med en perspektivvisning, må du først bytte til en 2D-visning for å flytte figurer. Under SmartArt-verktøy i kategorien Format i gruppen Figurer klikker du Rediger i 2D. Flytt figuren, og klikk deretter Rediger i 2D på nytt. Når du skal veksle mellom 2D og 3D, klikker du Rediger i 2D i gruppen Figurer i kategorien Format. Du kan betrakte Rediger i 2D som nøkkelen som midlertidig låser opp SmartArt-grafikken for redigering, slik at du kan flytte og endre størrelse på figurer – men 3D-stilen er fortsatt angitt for SmartArt-grafikken og vises på nytt når du klikker Rediger i 2D på nytt.

   • Selv om du kan aktivere eller deaktivere avmerkingsboksen Feste objekter til andre objekter, fungerer den ikke for figurer i SmartArt-grafikk. Alternativet Feste objekter til andre objekter lar deg automatisk justere figurene som du flytter, til kantene for nærliggende figurer.

   • Du kan også rotere en figur eller endre hele SmartArt-grafikken.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×