Flytte en Outlook-datafil fra én datamaskin til en annen

Hvis du nettopp har kjøpt ny datamaskin eller har bestemt deg for å rydde opp på datamaskinen og installere all programvaren på nytt på en ny eller formatert harddisk, må du installere Microsoft Office Outlook 2007 på nytt. En ny installasjon av Outlook betyr ikke at du mister alle e-postmeldingene. Denne artikkelen forklarer hvordan du ser de gamle e-postmeldingene i en den nye installasjonen.

I denne artikkelen

Hvor er e-postmeldingene lagret?

Trinn 1: Flytte gamle datafiler

Trinn 2: Konfigurere kontoen første gang du starter Outlook

Trinn 3: Få tilgang til den gamle Outlook-datafilen

Trinn 4: Tilpasse visningsnavnet på datafilen

Trinn 5: Levere meldinger til PST-filen som ble brukt tidligere

Trinn 6: Fjerne uønsket datafil

Advarsel: Denne artikkelen forutsetter at du vet hvordan du sikkerhetskopierer datafiler for Outlook og at du allerede har gjort det. Ikke formater en harddisk som inneholder Outlook-datafilene før du har sikkerhetskopiert dataene til en annen harddisk, nettverksstasjon eller et flyttbart medium. Når du formaterer harddisken, slettes dataene på disken permanent. I tillegg til datafilene finnes det andre konfigurasjonsfiler du kanskje vil sikkerhetskopiere. Hvis du vil ha mer informasjon om plasseringer for Outlook-filer, kan du se delen Se også.

Merknad: Denne artikkelen forklarer hvordan du flytter eksisterende Outlook-data og konfigurerer Outlook til å lagre nye elementer i den gamle datafilen. Kopiering av annen konfigurasjonsinformasjon, for eksempel regler, grupper for sending/mottak, kontoinnstillinger og autofullfør-forslag, dekkes ikke i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Hvor er e-postmeldingene lagret?

Hvor er e-postmeldingene lagret? Lagres meldingene på e-postserveren eller lokalt på datamaskinen i en datafil for Outlook? Svaret avhenger av typen e-postkonto du har, og hvordan du har konfigurert kontoen i Outlook. Stedet der nye e-postmeldinger lagres, er definert som standardplassering for levering.

 • Microsoft Exchange-konto    

  Hvis du bruker en Exchange-konto, lagres vanligvis e-postmeldingene, kalenderen, kontaktene og andre elementer i postboks på serveren som kjører Exhange. Når du installerer Outlook på en ny datamaskin og konfigurerer en Exchange Server-konto, blir alle elementene på serveren som kjører Exchange, tilgjengelig for deg igjen. Resten av informasjonen i denne artikkelen gjelder ikke for deg, med mindre du har opprettet en arkivfil eller lokale datafiler, eller har angitt at Exchange-meldinger skal leveres til en lokal datafil.

  Med Exchange-kontoer kan du også arbeide frakoblet eller bruke bufret Exchange-modus. Hvis du bruker en av disse funksjonene, lagres lokale kopier av elementene på datamaskinen i en fil med frakoblet mappe (OST). OST-filen synkroniseres regelmessig med elementene på Exchange-serveren. Siden dataene beholdes på Exchange-serveren, kan du opprette OST-filen på nytt på den nye datamaskin uten at du trenger å sikkerhetskopiere den.

  • Fastslå om bufret Exchange-modus er slått på    

   1. Klikk E-postkontoerVerktøy-menyen.

   2. Velg Exchange-kontoen, og klikk deretter Endre.

   3. Hvis det er merket av for Bruke bufret Exchange-modus under Microsoft Exchange Server, er bufret Exchange-modus slått på.

    Du kan eventuelt flytte eller arkivere Exchange-kontoelementer til en PST-fil. Du kan også konfigurere Outlook til å levere nye elementer til en PST-fil, i stedet for å beholde elementene på serveren. Du må sikkerhetskopiere disse PST-filene og koble dem til på nytt under den nye installasjonen av Outlook.

  • Fastslå om standardplassering for levering er en PST-fil   

   1. Klikk E-postkontoerVerktøy-menyen.

   2. Under Valgt e-postkonto leverer nye e-postmeldinger til følgende plassering kontrollerer du at standardplasseringen for levering er oppført.

    Merknad: Levering av ny e-post til en Exchange-innboks vises vanligvis som Postboks - <brukernavn> eller bare brukernavnet. Levering av ny e-post til en PST-fil vises som Personlige mapper eller et egendefinert visningsnavn du anga for PST-filen.

 • POP3-, IMAP- og HTTP-kontoer   

  Hvis du bruker en POP3-e-postkonto, som er en av de vanligste typene personlige e-postkontoer, blir e-postmeldingene lastet ned fra POP3-serveren hos Internett-leverandøren til datamaskinen, og levert til og lagret lokalt i en fil med personlige mapper (PST) med navnet Outlook.pst. Outlook.pst er standardnavnet for datafilen. Filen lagres i mappen <stasjon>:\Documents and Settings\<bruker>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

  IMAP- og HTTP-kontoer lagrer e-postmeldingene på en server, noe som også gjelder en Exchange-konto. Som med alle typer Outlook-e-postkontoer kan du velge å arkivere eller flytte elementer fra serveren til en lokal PST-fil. Hvis du har arkivert eller flyttet elementer fra serveren til en lokal PST-fil, må du sikkerhetskopiere PST-filen, og deretter koble den til på nytt i den nye installasjonen av Outlook. Hvis du har beholdt alt på serveren, blir alle elementene på e-postserveren tilgjengelig for deg igjen i Outlook etter at du har brukt veiviseren for e-postkontoer til å konfigurere IMAP- eller HTTP-kontoen.

Til toppen av siden

Trinn 1: Flytte gamle datafiler

Du har installert Outlook på en ny datamaskin eller en ny harddisk, og er klar til å begynne å bruke de gamle dataene.

 • Bruk Windows Utforsker til å kopiere hver fil med personlige mapper (PST) fra plasseringen for sikkerhetskopien (nettverksstasjon eller flyttbart medium, for eksempel en CD eller DVD eller bærbar harddisk) til mappen <stasjon>:\Documents and Settings\<bruker>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

Selv om du kan lagre datafilene i alle mapper, er dette standardplasseringen som brukes i Outlook når du oppretter PST-filer.

Merknad: Denne plasseringen er en skjult mappe. Du må først aktivere alternativet for å vise skjulte mapper før du kan navigere til mappen i Windows Utforsker. Velg MappealternativerVerktøy-menyen i Windows Utforsker. I kategorien Vis merker du av for Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper under Filer og mapper under Avanserte innstillinger. Hvis du vil vise alle filtypene, fjerner du merket for Skjul filetternavn for kjente filtyper. Skjulte mapper vises nedtonet for å angi at de ikke er vanlige mapper.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere kontoen første gang du starter Outlook

Første gang du starter Outlook, blir du bedt om å angi informasjonen for e-postkontoen. Avhengig av typen konto du bruker, kan det opprettes en ny datafil i Outlook kjent som en fil med personlige mapper (PST). Dette er greit hvis du er en ny bruker, men kanskje ikke hvis du har brukt Outlook før, e-postmeldingene ble levert til en PST-fil, og du vil fortsette å bruke PST-filen. Du kan fremdeles få tilgang til de opprinnelige dataene, men du bør først fullføre Outlook-installasjonen ved å svare på spørsmålene du får. Når du har startet Outlook, må du utføre noen viktige trinn for å få tilbake de gamle dataene, og deretter kontrollere at nye meldinger leveres til den samme PST-filen du brukte tidligere.

Til toppen av siden

Trinn 3: Få tilgang til den gamle Outlook-datafilen

Hvis du bruker en POP3-konto, eller du konfigurerer Exchange-kontoen til å levere til en fil med personlige mapper (PST), må du konfigurere Outlook til å åpne filen.

 1. Velg ÅpneFil-menyen, og velg deretter Datafil for Outlook.

 2. Klikk PST-filen du vil åpne, og klikk deretter OK.

Navnet på mappen som er tilknyttet datafilen vises i mappelisten i navigasjonsruten. Hvis du aldri har endret visningsnavnet, er det fremdeles standard personlige mapper.

Du er halvveis. Nå har du sannsynligvis to personlige mapper oppført i navigasjonsruten. Den første ble opprettet av Outlook første gang du startet Outlook og angav informasjon om kontoen. Den andre mappen er de gamle dataene. Du kan kontrollere at de opprinnelige dataene er tilbake i Outlook ved å vise innboksen eller undermappene under en av oppføringene. Du skal se alle de gamle elementene.

Hvis du ser to oppføringer kalt Personlige mapper i navigasjonsruten, anbefaler vi at du følger hurtigveiledningen i delen Tilpasse visningsnavnet på datafilen for å gjøre den neste fremgangsmåten enklere. Hvis du bare ser én mappe på øverste nivå kalt Personlige mapper, hopper du til delen Levere meldinger til PST-filen som ble brukt tidligere.

Til toppen av siden

Trinn 4: Tilpasse visningsnavnet på datafilen

Hvis du beholdt standardinnstillingene og fikk to sett med personlige mapper, kan det være forvirrende. Du har to datafiler – filen som ble opprettet av Outlook første gang du startet Outlook, og den gamle datafilen du nettopp la til. Nå er det på tide å tilpasse visningsnavnet for å unngå forvirring.

 1. I navigasjonsruten høyreklikker du Personlige mapper, og deretter klikker du Egenskaper for Personlige mapper.

 2. Klikk Avansert.

 3. I Navn-tekstboksen skriver du inn et navn som gir mening for deg, for eksempel Mine meldinger.

 4. Klikk OK to ganger.

Nå ser du en mappe på øverst nivå kalt Mine meldinger i navigasjonsruten. Du vil alltid raskt kunne skjelne datafilen fra andre filer.

Tips!: Det er også praktisk å tilpasse filnavnene hvis du har flere PST-filarkiver. Hvis du for eksempel oppretter en månedlig PST-fil for å lagre alle de sendte elementene for den måneden, kan du endre visningsnavnet fra Personlige mapper til noe mer beskrivende, for eksempel Arkiv for sendte elementer – desember 2007.

Til toppen av siden

Trinn 5: Levere meldinger til PST-filen som ble brukt tidligere

Du kan bruke én eller flere PST-filer, men nye meldinger kan bare leveres til én fil.

Nå som de gamle elementene er tilgjengelige i Outlook, må du fortelle Outlook hvilken datafil som er den primære datafilen, og at alle nye elementer skal leveres til innboksen i PST-filen. Filen eller postboksen som nye meldinger leveres til, er definert som standardplassering for levering.

 1. Klikk KontoinnstillingerVerktøy-menyen.

 2. Velg den nye e-postkontoen i kategorien E-post, og klikk deretter Endre mappe.

 3. I dialogboksen Ny plassering for e-postlevering velger du innboksen for den gamle PST-filen.

 4. Klikk Fullfør.

 5. Avslutt Outlook, og start programmet på nytt.

Til toppen av siden

Trinn 6: Fjerne uønsket datafil

Du vil kanskje slette filen med personlige mapper som ble opprettet under installasjonen av Outlook. Før du fortsetter, er det veldig viktig at du først klikker i innboksen for den aktuelle filen med personlige mapper, og deretter kontrollerer at ingen nye elementer er plassert i innboksen hittil. Du kan klikke og dra alle elementer fra innboksen for den nye PST-filen til den gamle PST-filen. Høyreklikk filen med personlige mapper som du vil slette, og klikk deretter Lukk personlige mapper. Hvis alternativet Lukk personlige mapper ikke er tilgjengelig, prøver du enten å fjerne PST-filen som ble opprettet i Outlook første gang du startet Outlook, eller standardplasseringen peker fremdeles på feil fil. Kontroller at prøver å fjerne filen med personlige mapper som ikke har noen av elementene, eller gjenta trinnene i delen Levere meldinger til PST-filen som ble brukt tidligere for å endre standardplassering for levering.

Hvis du lukker en PST-fil, sletter du verken filen eller elementene den inneholder. Filen vises ikke lenger i navigasjonsruten. Du kan alltid legge PST-filer tilbake til visningen:

 1. Velg ÅpneFil-menyen, og klikk deretter Datafil for Outlook.

 2. Klikk PST-filen du vil åpne, og klikk deretter OK.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×