Flytte eller bla gjennom et regneark

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det finnes ulike måter å bla gjennom et regneark på. Du kan bruke piltastene, rullefeltene eller musen til å flytte mellom celler eller raskt flytte til ulike områder i regnearket.

I Excel, kan du dra nytte av økte rullehastigheter, enkel rulling til slutten av områder og skjermtips som lar deg vite hvor du er i regnearket. Du kan også bruke musen til å bla i dialogbokser som har rullegardinlister med rullefelt.

Bruke piltastene til å flytte gjennom i et regneark

Hvis du vil flytte mellom celler i et regneark, kan du klikke en celle eller bruke piltastene. Når du flytter til en celle, blir cellen den aktiv celle.

Du ruller

Ved å

Til starten og slutten av områder

Trykke CTRL+ en piltast for å bla til starten og slutten av hvert område i en kolonne eller rad før du stopper på slutten av regnearket.

Hvis du vil bla til starten og slutten av hvert område mens du merker områdene før du stopper på slutten av regnearket, trykker du CTRL+SKIFT+ en piltast.

En rad opp eller ned

Trykk SCROLL LOCK, og bruk deretter PIL OPP-tasten eller PIL NED-tasten til å bla én rad oppover eller nedover.

En kolonne til venstre eller til høyre

Trykk SCROLL LOCK, og bruk deretter PIL VENSTRE-tasten eller PIL HØYRE-tasten til å bla én kolonne til venstre eller høyre.

Ett vindu opp eller ned

Trykk PGUP eller PGDN.

Ett vindu til venstre eller til høyre

Trykk SCROLL LOCK, og hold deretter nede CTRL mens du trykker PIL VENSTRE- eller PIL HØYRE-tasten.

En stor avstand

Trykk SCROLL LOCK, og hold nede CTRL og en piltast samtidig hvis du raskt vil flytte deg gjennom store områder i regnearket.

Obs!: Når SCROLL LOCK er på, vises Scroll Lock på statuslinjen i Excel. Når du trykker en piltast mens SCROLL LOCK er på vil rulle én rad opp eller ned eller én kolonne til venstre eller høyre. Hvis du vil bruke piltastene til å flytte mellom celler, må du deaktivere SCROLL LOCK. Trykk Scroll Lock-tasten (merket som ScrLk) på tastaturet for å gjøre dette. Hvis tastaturet ikke inneholder denne nøkkelen, kan du slå av SCROLL LOCK ved å bruke skjermtastaturet. Klikk Start-knappen på skrivebordet i Windows for å åpne skjermtastaturet, og Skriv inn Skjermtastatur. Hvis du vil slå av SCROLL LOCK, klikk ScrLk-tasten, og lukk deretter skjermtastaturet.

Bruke rullefeltene til å flytte gjennom et regneark

Hvis du ikke ser rullefeltene, gjør du følgende for å vise dem:

  1. Klikk på Fil > Alternativer.

    Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007, og klikk deretter Alternativer for Excel.

  2. Klikk Avansert. Kontroller at Vis vannrett rullefelt og Vis loddrett rullefelt er avmerket under Vis alternativer for denne arbeidsboken, og klikk OK.

Følgende tabell beskriver forskjellige måter å bruke rullefeltene på når du navigerer i et regneark.

Du ruller

Gjør du dette

En rad opp eller ned

Klikk Bla piler knappesymbol eller knappesymbol på det loddrette rullefeltet til å flytte arket én rad opp eller ned.

En kolonne til venstre eller til høyre

Klikk Bla piler knappesymbol eller knapp på det vannrette rullefeltet til å flytte arket én kolonne til venstre eller høyre.

Bla gjennom et regneark med økt rullehastighet

Mens du blar, holder du nede musen lengst borte på skjermen i mer enn 10 sekunder for å øke rullehastigheten.

Hvis du flytter musen i motsatt retning, reduseres rullehastigheten.

Ett vindu opp eller ned

Klikk over eller under scroll boksen knappesymbol på det loddrette rullefeltet.

Ett vindu til venstre eller til høyre

Klikk til venstre eller høyre for rullefelt boksen knappesymbol på det vannrette rullefeltet.

En stor avstand

Hold nede SKIFT mens du drar rullefeltet boksen knappesymbol .

Obs!: 

  • Når du bruker rulleboksene til å flytte gjennom et regneark, vises det et skjermtips for å angi radnumre eller kolonnebokstaver (eller tall R1C1-referansestilen er angitt for arbeidsboken) slik at du vet hvor du er i regnearket.

  • Størrelsen på rulleboksen angir størrelsesforholdet mellom den benyttede delen av arket og den delen som er synlig i vinduet. Rulleboksens plassering angir hvor i regnearket det synlige området er.

  • Du kan raskt dele vinduet slik at du kan bla i to eller fire ruter samtidig. Pek på del-boksen deleboks på loddrett eller vannrette rullefeltet. Når pekeren blir til en tohodet pil Vannrett, tohodet pil , drar du delelinjen til regnearket der du vil dele vinduet. Dobbeltklikk delelinjen for å fjerne den.

Bla og zoome ved hjelp av musen

Enkelte museenheter og andre pekeenheter, for eksempel pekeenheten Microsoft IntelliMouse, har innebygde bla- og zoomefunksjoner som du kan bruke til å flytte rundt og zoome inn og ut av regnearket eller diagramark. Du kan også bruke musen til å bla i dialogbokser som har rullegardinlister med rullefelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonene for pekeenheten.

Hvis du vil

Gjør du dette

Rulle opp eller ned noen få rader om gangen

Roterer hjulet fremover eller bakover.

Bla gjennom et regneark med økt rullehastighet

Mens du blar, holder du nede musen lengst borte på skjermen i mer enn 10 sekunder for å øke rullehastigheten.

Hvis du flytter musen i motsatt retning, reduseres rullehastigheten.

Panorere gjennom regnearket

Hold nede hjulknappen, og dra pekeren bort fra origin Marker opprinnelsesmerke i retningen du vil rulle. Hvis du vil rulle raskere, Flytt pekeren bort fra opprinnelsesmerket. Hvis du vil senke hastigheten, Flytt pekeren nærmere til origin merket.

Panorere gjennom et regneark automatisk

Klikker hjulknappen og flytter deretter musen i retningen du vil foreta rullingen. Du øker hastigheten ved å flytte pekeren lenger vekk fra opprinnelsesmerket. Du reduserer hastigheten ved å flytte pekeren nærmere opprinnelsesmerket. Du stopper den automatiske rullingen ved å klikke en av museknappene.

Zoome inn eller ut

Holder nede CTRL mens du roterer IntelliMouse-hjulet fremover eller bakover. Prosenten av det zoomede regnearket vises på statuslinjen.

Vis detaljer i disposisjoner

Peker på cellen som summerer data i disposisjonen, og holder deretter nede SKIFT mens du roterer hjulet fremover.

Skjule detaljer i disposisjoner

Peker på en celle som inneholder detaljdata, og holder deretter nede SKIFT mens du roterer hjulet bakover.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×