Flytte arbeidsgruppen på Internett med Windows SharePoint Services-teknologi

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Brukes i

Microsoft Windows® SharePoint® Services-teknologi

Følgende situasjon lyder kjent?

 • Gruppen må kommunisere og dele dokumenter og ideer.

 • Organisasjonen ønsker du å flytte fra papir, telefonsamtaler, e-postmeldinger og delte mapper til elektronisk samarbeid med Windows SharePoint Services-teknologi.

 • Du har fått en helt ny av boksen SharePoint-området du eier det og du er ikke sikker på hva du må gjøre.

Hvis dette beskriver situasjonen din, kan du prøver å flytte arbeidsgruppen på Internett. Flytte arbeidsgruppen online kan se ut som en komplisert prosess, og du kan ikke vet hvor du skal begynne. Slik kommer i gang som gruppen flyttes på Internett med et SharePoint-område.

Trinn 1: Få et område

Firmaet kanskje allerede satt opp til å bruke et område. Hvis dette er tilfelle, kan du begynne med dette området. Hvis ikke, må du opprette et område før du kan begynne å flytte innhold på Internett. Når du oppretter et område, kan du bruke Gruppeområde-malen for mest mulig fleksibilitet. Denne malen inneholder alle typene standard lister og biblioteket slik at de må du velge fra.

Hvis du ikke har ennå et område, kan du bruke en av følgende metoder til å opprette et område.

 • Opprette et webområde på toppnivå ved hjelp av selvbetjent områdeoppretting

  Hvordan?

  1. Gå til området på øverste nivå i områdesamlingen.

   Obs!: Denne kunngjøring vises bare på det overordnede området for områdesamlingen i rotmappen på den virtuelle serveren. Hvis du er i en annen områdesamling, vil du ikke ser denne koblingen. Kan du prøve fremgangsmåten nedenfor, "Opprette et område under et annet SharePoint-område".

   Hvis du er i et sekundært område, klikker du koblingen opp navn på overordnet område på den øverste koblingslinjen til å navigere til det overordnede området. Gjenta dette trinnet til du kommer til det overordnede området.

  2. Klikk Kunngjøringer på hjemmesiden til det overordnede området.

  3. Klikk kunngjøring med tittelen Selvbetjent områdeoppretting.

   Obs!: Hvis kunngjøringen ikke er i listen, kan du kontakte serveradministratoren for å hente adressen (URL) på siden Selvbetjent områdeoppretting.

  4. I brødteksten i meldingen, klikker du koblingen til siden Opprett webområde.

  5. Skriv inn et navn og beskrivelse for det nye området under Tittel og beskrivelse.

  6. Skriv inn webadressen (URL) som brukerne må skrive inn for å gå til det nye området, under Adresse til webområde.

   Den første delen av adressen angis for deg.

  7. I delen Din e-postadresse skriver du inn e-postadressen du vil bruke for å motta varsler om dette området.

  8. I delen språk Velg språket du vil bruke for det nye webområdet.

  9. Klikk OK.

  10. Klikk Gruppeområde-malen på siden valg av mal, og klikk deretter OK.

  Obs!: Selvbetjent områdeoppretting må være aktivert for disse trinnene for å arbeide, og du må ha riktig tillatelse til å bruke selvbetjent områdeoppretting.

 • Opprette et område under et annet SharePoint-område

  Hvordan?

  1. På den øverste koblingslinjen, klikker du Opprett.

  2. Klikk områder og arbeidsområder i delen nettsider.

  3. Skriv inn et navn og beskrivelse for det nye området under Tittel og beskrivelse.

  4. Skriv inn webadressen (URL) som brukerne må skrive inn for å gå til det nye området, under Adresse til webområde.

   Den første delen av adressen angis for deg.

  5. Angi om du vil at området skal brukes kontoer og grupper områdeinformasjon som gjeldende webområde i tillatelser-delen.

  6. Klikk Opprett.

  7. Klikk Gruppeområde-malen på siden valg av mal, og klikk deretter OK.

   Obs!: Hvis du aktiverer unike tillatelser, beholdes en kopi av det overordnede området brukerkontoer og områdegrupper med det sekundære området. Deretter kan du slette alle kontoer og grupper du ikke vil bruke, og legge til nye etter behov. Det sekundære området beholder også innstillingen for gruppen samme området for anonyme brukere (gjester) som det overordnede området, med mindre du angir et annet område-gruppen.

  Obs!: For å fullføre disse trinnene, må du være medlem av et områdegruppen med til høyre for å opprette sekundære områder. Den til å opprette sekundære områder som er inkludert som standard i administratorgruppen.

Trinn 2: Finne ut hva gruppen må

Opprette et område er en rask prosess – det er å bestemme hva du kan bruke på området som tar litt tid. Som et medlem av gruppen vet du hvilken informasjon som gruppen arbeider med, og der det er. Ta litt tid til å evaluere hva du har og hva du vil plassere online.

Litt informasjon om å tenke på hvordan du legger til online:

 • Dokumenter (project dokumenter planer, forslag, presentasjoner, bids, noe som gruppen skal lese eller bidra til).

 • Planer for gruppen (feriekalender tidsplaner, individuelle arbeid og ferie tidsplaner, prosjektplaner og så videre). Du kan logge delte hendelser på området og vises deretter i kalendervisningen.

 • Kontaktinformasjon (gruppemedlemmer, partnere, kunder, leverandører og leverandører og så videre). Du kan opprette separate kontaktlister for interne og eksterne kontakter, eller bland dem ved hjelp av feltene som du kan sortere og filtrere.

 • Aktiviteter eller tildelinger (som gjør hva?).

 • Ofte brukte koblinger til andre nettsteder (inkludert nettsteder om relaterte prosjekter eller grupper).

 • Viktige Kunngjøringer eller nyheter som hele gruppen din må høre om.

Dette er en start på hvilke typer informasjon du må kanskje på Internett. Ta kontakt med gruppen for å finne ut hva de trenger. Og hvis de kommer med noe som ikke samsvarer med opp med en av de innebygde listene på SharePoint-området, ikke noe problem! Du kan alltid opprette en egendefinert liste som inneholder den.

Trinn 3: Bygge den, og de kommer

Flytte online omfatter endre hvordan arbeidsgruppen virker sammen, og for å gjøre denne endringen vellykket, må du opprette en inviterer, ordnet, og (vanligvis av alle) relevante område for gruppen.

Obs!: Du må være medlem av webutviklere eller Administratorer gruppen for nettstedet for å kunne fullføre prosedyrene i denne delen.

Å bygge ditt område, starter du med standardområdet, og deretter:

Tilpasse det!

Du kan tilpasse standard elementer for å passe gruppen. Du vil at hendelser vises på en kalender? utmerket! Endre kalendervisningen.

Tilpasse startsiden for å vise organisasjonens logo, eller bruke et tema for å legge til en egendefinert berøringsskjerm til hele området. For Enkeltlister, legge til eller fjerne kolonner for å vise de ønskede dataene. Hvis du vil kontaktlisten for å inkludere både interne og eksterne partnere, kan du for eksempel legge til en kolonne for intern/ekstern. Du kan også endre visninger for listen å inkludere bare kolonnene du vil bruke, eller for å vise dataene på en mer meningsfylt måte for gruppen. Du kan for eksempel endre hendelseslisten skal vises i et kalenderformat i stedet for en liste.

 • Endre bildet på hjemmesiden

  Hvordan?

  1. Klikk Endre delt side på hjemmesiden for området, pek på Endre delte webdeler, og klikk deretter Bilde av området.

  2. I til Området bilde verktøyruten i Kobling til bilde-feltet skriver du inn den fullstendige webadressen til bildefilen du vil bruke, og klikk deretter OK.

 • Bruke et tema

  Det finnes flere, svært forskjellige temaer du kan velge fra. Hvis du for eksempel ser kompass temaet slik ut:

  Forhåndsvisning av kompasstema

  Og Sonora-temaet ser slik ut:

  Forhåndsvisning av Sonora-temaet

  Hvordan?

  1. Klikk Innstillinger for område på den øverste koblingslinjen. Klikk Bruk et tema på området på Områdeinnstillinger-siden, i delen tilpassing.

  2. Velg et tema på siden Bruk tema på webområdet, og klikk deretter Bruk.

 • Legge til eller endre en kolonne

  Hvordan?

  1. Klikk Endre innstillinger og kolonner på siden som viser listen, dokumentbiblioteket eller diskusjonstavlen.

  2. Klikk navnet på kolonnen for å redigere en kolonne, i kolonner-delen. Hvis du vil legge til en kolonne, klikker du Legg til en ny kolonne.

  3. Fyll ut skjemaet, og klikk deretter OK.

  Obs!: Enkelte typer data ikke kan konverteres når du endrer en kolonnetype. Hvis du for eksempel hvis du endrer en kolonne med flere linjer med tekst til en tallkolonne, den eksisterende tekstdata går tapt.

 • Slette en kolonne

  Hvordan?

  1. Klikk Endre innstillinger og kolonner på siden som viser listen, dokumentbiblioteket eller diskusjonstavlen.

  2. Klikk navnet på kolonnen du vil slette, i kolonner-delen i kolonne (Klikk for å redigere)-listen.

  3. Klikk Slett nederst på siden.

  Det finnes enkelte innebygde kolonner, for eksempel tittel, som du ikke kan slette.

 • Endre standardvisningen for å ta med en ny kolonne

  Hvordan?

  1. Klikk Endre innstillinger og kolonner på siden som viser listen.

  2. Klikk visningsnavnet i avsnittet visninger (for eksempel på kontaktlisten, standardvisningen er alle kontakter) i kolonnen visning (Klikk for å redigere) .

  3. Velg avmerkingsboksen Vis ved siden av det nye kolonnenavnet i kolonner-delen.

  4. Klikk OK nederst på siden.

 • Opprette en kalendervisning for en liste

  Som standard har listen hendelser kalendervisning, slik at du ikke trenger å opprette en kalendervisning for listen. Hvis du vil opprette en kalendervisning for alle andre lister som inneholder datoen og klokkeslettet, kan du gjøre det enkelt.

  Kalendervisning ser slik ut:

  Kalendervisning

  Hvordan?

  1. Klikk Endre innstillinger og kolonner på siden som viser listen.

  2. Klikk Opprett en ny visning i visninger-delen.

  3. På navnet på: Opprett visning-siden, klikk Kalender-visningen.

  4. Fyll ut skjemaet, som angir hvilke kolonner hvis du vil basere kalenderen på, og om dataene skal vises i daglig, ukentlig eller månedlig visning, og klikk deretter OK.

   Listene basiskalender på og basiskalender på følgende intervall genereres ved å hente alle kolonner som inneholder dato/klokkeslett-informasjon. Som standard inneholder for eksempel kontaktlisten to kolonner som inneholder datoinformasjon: endret og opprettet. Du kan basere kalenderen på én av disse kolonnene, eller vise et intervall mellom verdiene i kolonnen.

Opprette det!

Hvis standardelementene ikke er nok, kan du opprette andre ting du bør alltid. Opprette egendefinerte lister, flere dokumentbiblioteker, sekundære områder for spesialprosjekter og så videre. Eksempel:

 • Trenger du mer enn én kalender? Opprette en annen! Du kan opprette nye forekomster av noen av de standard lister eller biblioteker på området.

  Hvordan?

  1. På den øverste koblingslinjen på området, klikker du Opprett.

  2. Klikk navnet på listen du vil opprette.

  3. Fyll ut skjemaet, og klikk deretter Opprett.

 • Trenger du å vise data som ikke passer i en standard liste? Opprette en egendefinert liste.

  Hvordan?

  1. På den øverste koblingslinjen på området, klikker du Opprett.

  2. Klikk Egendefinert liste i delen Egendefinerte lister.

  3. Fyll ut skjemaet, og klikk deretter Opprett.

  4. Klikk Endre innstillinger og kolonner på siden navn på liste i Handlinger-delen.

  5. Bruk Legg til en ny kolonne til å opprette kolonner du trenger i listen, og deretter i visninger-listen, klikk Alle elementer og legge til kolonnene i visningen i kolonner-delen.

 • Trenger du en hel side? Opprette en webdel-side for å inneholde egendefinerte HTML-kode og listen data.

  Det finnes flere webdel-side-oppsett til å velge fra. Hvis du for eksempel kolonne til høyre, topptekst, bunntekst, øverste rad 3 kolonner oppsett gir deg en side med soner som ser slik ut:

  Oppsett for nettdelside

  Hvordan?

  1. På den øverste koblingslinjen på området, klikker du Opprett.

  2. Klikk Webdel-side i delen nettsider.

  3. Fyll ut skjemaet, og klikk deretter Opprett.

   Obs!: Webdel-sider opprettes i dokumentbiblioteker. Men du kan koble til webdel-side fra hvor som helst, inkludert fra hurtigstartlinjen Hvis du tilpasser hurtigstartlinjen i et redigeringsprogram som er kompatibelt med Windows SharePoint Services-teknologi, for eksempel Microsoft Office FrontPage 2003. For mer informasjon, kan du se "Tilpasse verktøylinjen for Hurtigstart" senere i denne artikkelen.

 • Trenger du å organisere dokumentene dine? Opprette mapper i dokumentbiblioteket til å holde relaterte dokumenter sammen.

  Mapper i dokumentbiblioteker ut mye mapper i filsystemet:

  Mapper i et dokumentbibliotek

  Hvordan?

  1. Klikk Ny mappe på dokumentbiblioteket som du vil endre, på verktøylinjen.

  2. Skriv inn et navn for mappen i navn-boksen, og klikk deretter Lagre og lukk.

 • Har du side-prosjekter? Opprette sekundære områder for dem.

  Hvordan?

  1. På den øverste koblingslinjen på området, klikker du Opprett.

  2. Klikk områder og arbeidsområder i delen nettsider.

  3. Fyll ut skjemaet, og klikk deretter Opprett.

Omorganisere det!

Du kan tilpasse startsiden for å vise akkurat informasjonen du vil bruke. Du trenger ikke å beholde hva det er som standard – eksponere gruppens viktigste informasjonen! Hjemmesiden er bare en annen webdel-side, kan du legge til, fjerne og ordne webdeler for å endre det som vises på siden enkelt.

 • Legge til en webdel på hjemmesiden

  Hvordan?

  1. Klikk Innstillinger for område på området.

  2. Klikk Tilpass hjemmesiden på Områdeinnstillinger-siden, i delen tilpassing.

  3. Bla gjennom for å finne webdelen for listen, dokumentbiblioteket eller andre elementer du vil legge til i ruten Legg til webdeler.

  4. Klikk navnet på webdelen du vil legge til, og dra den dit du vil det skal vises på hjemmesiden.

   Du kan også klikke navnet på webdelen, og velg deretter sonen webdelen skal vises i ønsket i ruten Legg til webdeler, i boksen Legg til i, og klikk deretter OK.

  5. Når du er ferdig med å legge til webdeler, klikker du Lukk-knappen lukkeknappe i ruten Legg til webdeler.

 • Flytte webdeler på hjemmesiden

  Hvordan?

  1. Klikk Endre delt side på Hjem-siden, og klikk deretter Utform denne siden Hvis du vil angi redigeringsmodus.

   Hvis du ser Rediger min side i stedet for å Endre delt side, må du bytte til delt visning. Klikk Rediger min side, og klikk deretter Delt visning. Deretter fortsetter du med denne fremgangsmåten.

  2. Klikk tittellinjen i en webdel som du vil flytte, og dra nettdelen til den nye plasseringen.

  3. Når du er ferdig omordne, klikk Endre delt side, og klikk deretter Utform denne siden på nytt for å gå tilbake til visningsmodus.

 • Fjerne en webdel på hjemmesiden

  Hvordan?

  1. Klikk Endre delt side på Hjem-siden, og klikk deretter Utform denne siden Hvis du vil angi redigeringsmodus.

   Hvis du ser Rediger min side i stedet for å Endre delt side, må du bytte til delt visning. Klikk Rediger min side, og klikk deretter Delt visning. Deretter fortsetter du med denne fremgangsmåten.

  2. Klikk Webdel-meny-knappen Menyknapp for nettdel på tittellinjen for webdelen du vil fjerne, og klikk deretter Lukk.

   Obs!: Pass på at du klikker Lukk i stedet for Slett.

  3. Når du er ferdig omordne, klikk Endre delt side, og klikk deretter Utform denne siden på nytt for å gå tilbake til visningsmodus.

 • Tilpasse hurtigstartlinjen

  Du kan tilpasse hurtigstartlinjen ved hjelp av Microsoft Office FrontPage 2003 eller et annet SharePoint-kompatibelt redigeringsprogram. Åpne startsiden (default.aspx) for nettstedet i FrontPage, og klikk deretter under en av kategoriene (dokumenter, bilder, lister, diskusjoner, undersøkelser) legge til en kobling. For mer informasjon, kan du se emnet "endre Windows SharePoint Services hurtigstartlinjen ved hjelp av FrontPage 2003-i hjelpesystemet for FrontPage.

Slette det!

Gå fremover og Slett standardelementer som du ikke trenger. Ingen behov for kunngjøringer? Bli kvitt den! Du kan alltid opprette en annen kunngjøringsliste senere hvis du ombestemmer deg.

Standardlistene som kan alle opprettes på nytt enkelt fra Opprett-siden. Slik kan du slette noen av standardlistene som du ikke trenger, uten å bekymre deg for om du trenger dem senere. Husk at dette gjelder bare for standardlistene (koblinger, kunngjøringer, kontakter, hendelser, oppgaver og problemer). Alle lister som inneholder informasjon om allerede, eller som er tilpasset eller er helt egendefinerte kan ikke opprettes på nytt enkelt så Øvelse forsiktig – dobbeltsjekke at de skal aldri være nødvendig på nytt før du sletter dem.

Obs!: Hvis du sletter en standardliste som inneholder ett eller flere elementer, er det lurt å sikkerhetskopiere listen først. Hvis du vil sikkerhetskopiere listen, kan du enten eksportere listen til et regneark, eller lagre listen som en listemal og inkludere innholdet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer en liste som en mal, kan du se emnet "Administrere listemaler" i hjelpesystemet for Windows SharePoint Services.

 • Slette en standardliste

  Hvordan?

  1. Klikk standardlisten du vil slette startsiden eller på siden dokumenter og lister.

  2. Kontroller at listen ikke inneholder data.

   Obs!: Standardlistene ofte inneholder ett element, akkurat som et eksempel, eller Plasser for å starte. For eksempel inneholder Kunngjøringer-listen et element med tittelen "Komme i gang med Windows SharePoint Services." Det er trygt å slette dette elementet sammen med listen fordi det kan være opprettet på nytt Hvis du oppretter listen på nytt. Det er ikke orden å slette kunngjøringer-listen og alle kunngjøringer hvis de første som gruppemedlemmene har opprettet.

  3. Klikk Endre innstillinger og kolonner i Handlinger-listen.

  4. Klikk Slett denne listen på siden Tilpass liste navn, i delen Generelle innstillinger.

  5. I meldingsboksen vises som spør om du er sikker på at du vil slette listen, og klikk OK for å slette listen eller Avbryt for å la den være på området ditt.

  Windows SharePoint Services inkluderer ikke en funksjon for å angre sletting. Hvis du sletter en egendefinert liste, eller data, elementer eller dokumenter fra en liste eller et dokumentbibliotek, er listen eller data egentlig borte, med mindre du har en sikkerhetskopi på serveren som du kan gjenopprette fra.

Sikre den!

Hvis du er administrator for området, er du ansvarlig for å bestemme hvem som har tilgang til området. Du styre hvem som kan lese, legge til og endre dataene i området. Du kan kontrollere personers tilgang til nettstedet ved å legge dem som medlemmer av området og ved å tilordne rettigheter, enten gjennom grupper (som brukes til å gi tilgang på tvers av området) eller ved å gi dem individuelle rettigheter til en bestemt liste.

Noen ting du bør huske på når du vurdere område sikkerhet:

 • Hvilke rettigheter trenger personer på området?

  Er det best å tildele personer til laveste tilgangsnivået (for eksempel lesergruppen) til å starte, og gi mer avanserte rettigheter (for eksempel bidragsyter eller webutviklere områdegruppene) til dem som virkelig trenger dem. Legge til brukerne og gi dem rettigheter gjennom grupper.

  Hvordan?

  1. Klikk Innstillinger for område på området.

  2. Klikk Behandle brukere i delen Administrasjon.

  3. Klikk Legg til brukere på siden Behandle brukere.

  4. Følg trinnene i veiviseren for å legge til brukere og tilordne dem til en områdegruppe.

 • Alle brukere må ha samme tilgangsnivå til alle lister? Pass på å sikre sensitive eller begrenset informasjon.

  Hvis du har en liste som bare enkelte personer skal få tilgang til, kan du bruke listetillatelser for å begrense hvem som kan lese eller skrive til listen.

  Hvordan?

  1. Klikk Endre innstillinger og kolonner på listesiden i Handlinger-listen.

  2. Klikk Endre tillatelser for denne listen på siden Tilpass navn på liste.

  3. På siden Endre tillatelser: navn på liste-siden gjør ett av følgende:

   • Følg trinnene i veiviseren for å legge til brukere og tilordne tillatelser til dem for å legge til brukere med bestemte tillatelser for listen, klikk Legg til brukere.

   • Hvis du vil fjerne en bruker, Merk av ved siden av navnet, og klikk deretter Fjern merkede brukere.

   • Hvis du vil endre tillatelser for en bruker, Merk av ved siden av navnet, og klikk deretter Rediger tillatelser for merkede brukere.

 • Finnes det dokumentbiblioteker som skal krever at nytt innhold godkjennes før den er lagt til?

  Hvis dette er tilfelle, kan du bruke funksjonen innholdsgodkjenning til regulerer hva legges til i dokumentbiblioteket.

  Hvordan?

  1. Klikk Endre innstillinger og kolonner på siden dokument biblioteket, i Handlinger-listen.

  2. Klikk Endre generelle innstillinger på siden Tilpass navn på liste.

  3. På innstillingene for dokumentbibliotek: bibliotek navnet, i delen Innholdsgodkjenning under kreve innholdsgodkjenning for innsendte elementer?, klikker du Ja.

  4. Klikk OK.

Målet er å vite og styre hvem som har tilgang til området ditt, før du ruller det, må du derfor kontrollere at du har lagt til de riktige personene og gi dem riktige rettigheter på området.

Trinn 4: Prøv det

Når du har bygge den, kontroller at det fungerer slik du ønsker. Legge til litt informasjon om reelle eller midlertidige listene. Laste opp et dokument eller to. Se hvis informasjonen du trenger viser hvordan du vil det skal. Bli kvitt informasjonen du ikke vil bruke, og legge til informasjon som mangler. Flytte elementer på hjemmesiden. Spille av med visninger. Hvis du trenger hjelp med alle disse aktivitetene, kan du se trinn 3: bygge den, og de kommer og hjelpesystemet for Windows SharePoint Services.

Når du er fornøyd at webområdet fungerer slik du ønsker, kan du få andre personer involvert.

Trinn 5: Koble det til personer

Det er tid for stor utrullingen. På dette trinnet kan du har lagt til alle fremdriften til området og gi dem de riktige rettighetene. Når du er klar, sender du en e-postmelding til brukerne (Hvis du ikke allerede har lagt til brukere, kan du bruke veiviseren Legg til brukere til å sende e-postmeldingen) til å gi nettstedet. Fortelle dem hvor det nye området er i meldingen, og hva de kan forvente å se. Hjemmesiden for tilpasset bør være et bra sted for at de skal begynne, og den inkluderes som standard i Legg til brukere e-postmelding.

Du kan også begynne å samle inn tilbakemelding: Dette er de forventet? Nødvendig? Det er lurt å gi personer mulighet til å gi tilbakemelding om området og fortelle deg hva de trenger. Noen måter å opprette en Tilbakemeldingsløkke omfatter følgende:

 • Opprette et forslag-boksen i form av en liste.

  Tips!: Opprette en egendefinert liste og ta med felt for foreslåtte med forslaget, og Følg opp (eller Status). Ringe listen "Forslag boksen", og kontroller at det vises på hurtigstartlinjen.

 • Bruke skjemawebdelen til å opprette et skjema for tilbakemeldinger på hjemmesiden.

  Hvis du vet frem HTML og JavaScript, kan du programmere skjemaet til å varsle deg automatisk, eller til å logge forslag i en liste.

 • Legge til en e-postadresse for tilbakemelding til hjemmesiden.

  Bruke webdelen for innholdsredigering til å legge til tekst som sier at "Kontakt oss:" og inkludere en hyperkobling til e-postadressen.

 • Du kan sende ut en undersøkelse

  Bruke Opprett-siden for å opprette en undersøkelse som ber om personers meninger. Navn på de undersøkelser "Tilbakemeldinger" og inkluderer den på hurtigstartlinjen liggende så personer kan se det når de viser hjemmesiden.

Du kan ikke få mange tilbakemelding, men du kan bli overrasket. Og du vil vite hvis noe av innholdet flyttes og en kobling til den ikke virker lenger, eller hvis noen ikke er finner et dokument du lagt inn bare i går.

Trinn 6: Holde det oppdatert

Etter utrullingen, du kan slapp av litt. Men husk at hvert område må litt vedlikehold. Her er noen forslag for å beholde nettstedet nytt:

 • Sjekke inn på området med jevne mellomrom, kontroller at du har fremdeles viktige ting på hjemmesiden. Hvis gruppen er endret (i medlemskap eller i formål), må du kontrollere som gjenspeiles på området.

 • Bruk din Tilbakemeldingsløkke til å avgjøre hva som må oppdateres eller fornyet. Hvis personer Hold be hvem er ansvarlig for snacks for neste tirsdag møtet, kanskje er det på tide å legge til en "behandle tidsplan".

 • Se på data om bruksanalyse å se hva som mottar mest og hva som mottar minst. Hvis den ikke har brukt i 6 måneder, trenger du å beholde den, eller du kan arkivere det?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×