Flere funksjonalitetsscenarioer for Office 365 PowerShell

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bruk disse PowerShell-scenarioene til å angi policy for Skype for Business Online, samt administrere områdesamlinger i SharePoint Online.

Konfigurere policy for Skype for Business Online

Policyen for Skype for Business Online styrer globale innstillinger og er et eksempel på Office 365-innstillinger som bare kan konfigureres med PowerShell.

Hvis organisasjonen regelmessig inviterer eksterne brukere til et møte (også kalt konferanser), kan du endre konfigurasjonsinnstillinger for møter til å tillate at brukere utenfor organisasjonen (anonyme brukere) kan bli med i en konferanseøkt.

Først må du koble deg til Skype for Business Online med et kontonavn og passord, eller godkjenning med flere faktorer (MFA). Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Koble til Skype for Business Online.

Følgende kommandoer oppdaterer policyen for Skype for Business Online til å TILLATE brukere utenfor organisasjonen å bli med i organisasjonens konferanseøkter:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Følgende kommandoer oppdaterer policyen for Skype for Business Online til å NEKTE brukere utenfor organisasjonen å bli med i organisasjonens konferanseøkter:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Med Skype for Business Online kan du spille inn både lyd og bilde, slik at det kan lagres til fremtidig bruk eller deles med de som ikke deltok i møtet. Du kan konfigurere policyen for Skype for Business Online til å forhindre eller tillate at brukere i organisasjonen kan spille inn et Skype for Business-møte. Som standard får brukere muligheten til å spille inn møter.

Denne kommandoen TILLATER deltakerne å spille inn Skype for Business Online-møter:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Denne kommandoen NEKTER deltakerne å spille inn Skype for Business Online-møter:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Det er viktig å tenke gjennom hvem som kan være presentatør under dine Skype for Business Online-møter. Hvis du tillater deltakerne å dele innhold under møtet, blir samarbeidet enklere. I dette scenarioet kan du konfigurere policyen for Skype for Business Online, slik at alle brukerne i organisasjonen kan være angitt som presentatør når de blir med i et møte.

Denne kommandoen utpeker ALLE deltagere som presentatører:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Denne kommandoen utpeker KUN ORGANISASJONENS DELTAKERE som presentatører:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Denne kommandoen DEAKTIVERER automatisk angivelse av deltakerne som presentatører:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Slette en SharePoint Online-områdesamling og dens sekundære områder

Når du sletter en SharePoint Online-områdesamling i administrasjonssenteret for Office 365 , flyttes den til papirkurven for SharePoint-områdesamlinger. Her kan den gjenopprettes innen 30 dager. Hvis du vil slette en SharePoint Online-områdesamling og alle sekundære områder permanent uten å bruke papirkurven, må du bruke PowerShell. Dette scenarioet viser deg hvordan du sletter en SharePoint Online-områdesamling umiddelbart og permanent.

Først må du koble til SharePoint Online. Se Koble til SharePoint Online PowerShell for nærmere instruksjoner.

Hvis du vil slette en områdesamling umiddelbart og permanent, må du fylle inn nettadressen for den aktuelle områdesamlingen mellom de doble anførselstegnene, og fjerne instruksjonsteksten og tegnene < og >.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Kjør blokken med kommandoer i ledeteksten på administrasjonskonsollen for SharePoint.

Opprette SharePoint-områdesamlinger

Med PowerShell kan du raskt lage områdesamlinger i SharePoint Online. Du kan også tilordne tillatelser til brukerkontoer gjennom standard SharePoint-grupper opprettet for SharePoint Online-områdesamling, noe som gjør hele prosessen enkel og effektiv.

I dette scenarioet oppretter du ett enkelt område med én definert eier. Deretter legger du til flere SharePoint-områder samlet ved hjelp av en CSV-fil. Til slutt legger du til flere tillatelser samlet for et SharePoint-område.

Hvis du vil opprette en ny områdesamling ved å bruke bare de verdiene som er påkrevd som et minimum, fyller du ut områdesamlingens nettadresse, universelt brukerhovednavn (UPN) på eieren samt lagringskvoten. Kjør deretter kommandoene:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Hvis du vil opprette én enkelt ny områdesamling med flere egenskaper, fyller du ut variablene og kjører deretter kommandoene.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Hvis du må opprette flere områdesamlinger, kan du automatisere opprettelsen ved hjelp av en CSV-fil med følgende felter:

  • Name,URL,Owner,StorageQuota,ResourceQuota,Template

Når CSV-filen er fullført, fyller du inn banen til og navnet på CSV-filen og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Hvert område som er opprettet fra en standardmal, slik som for eksempel for et gruppeområde (STS #0), tilordnes tillatelser ved hjelp av tre SharePoint-grupper: Eiere (full kontroll), Medlemmer (bidra) og Besøkende (skrivebeskyttet). Hvis du vil tilordne tillatelser til en brukerkonto for tilgang til en SharePoint Online-områdesamling, legger du kontoen til i SharePoint-gruppen med det aktuelle tilgangsnivået.

Du tilordner tillatelser til en brukerkonto for en SharePoint Online-områdesamling ved å fylle inn nettadressen, SharePoint-gruppenavnet og UPN-info for kontoen. Kjør deretter kommandoene.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Hvis du vil legge til flere brukerkontotillatelser samlet i SharePoint Online-områdesamlinger, oppretter du en CSV-fil med følgende felt:

  • SiteURL,GroupName,AccountUPN

Når CSV-filen er fullført, fyller du inn banen til og navnet på CSV-filen og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

PowerShell for Office 365-administratorer

Scenarioer for Office 365 PowerShell

Konfigurasjonsscenarioer for Office 365 PowerShell

Scenarioer for brukeradministrasjon for Office 365 PowerShell

Raporteringssscenarioer for Office 365 PowerShell

Flere funksjonalitetsscenarioer for Office 365 PowerShell

Fellesskapsressurser for Office 365 PowerShell

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×