Fjerne skjulte data og personlige opplysninger ved å undersøke dokumenter

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du deler en elektronisk kopi av bestemte apper for Office dokumenter med klienter eller kolleger, er det lurt å kontrollere om dokumentet inneholder skjulte data eller personlige opplysninger. Dette er informasjon som kan lagres i selve dokumentet eller i dokumentegenskaper eller metadata. Fordi skjult informasjon kan vise detaljer om organisasjonen eller selve dokumentet som du ikke kanskje vil dele offentlig, kan du fjerne skjult informasjon før du deler dokumentet med andre.

Denne artikkelen beskriver skjulte data og personlige opplysninger som kan lagres i apper for Office dokumenter. Denne informasjonen kanskje ikke er umiddelbart synlige når du viser dokumentet, selv om andre personer kan vise eller hente informasjonen.

Lær hvordan funksjonen Dokumentinspeksjon i Word, Excel, PowerPoint eller Visio kan hjelpe deg med å finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i dokumenter som du har tenkt å dele. Også forklarer vi hva slags informasjon som vanligvis er lagret i Office dokumenter slik at du kan bestemme hva du bør og hva du skal fjerne i dokumentet eller metadata. Det er noen informasjon som ikke kan fjerne Dokumentinspeksjon, forklart i tabellene som følger med flere detaljer om Word, Excel og PowerPoint.

Skjult informasjon kan inkludere:

 • skjulte data eller personlige opplysninger som du ikke kanskje vil dele i Word dokumenter.

 • data Excel legger til en arbeidsbok slik at du kan samarbeide med andre data som kan inneholde informasjon som du angir at bevisst er skjult.

 • skjulte data eller personlige opplysninger i PowerPoint som kan være lagret i presentasjonen eller sin metadata

 • informasjon og fil dokumentegenskaper i Visio dokumenter.

En delt elektronisk kopi av et Word dokument med kunder eller kollegaer inneholder ofte skjulte data eller personlige opplysninger som er lagret i selve dokumentet eller i dokumentegenskaper eller metadata..

Finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger med Dokumentinspeksjon

Du kan bruke Dokumentinspeksjon til å finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i Word dokumenter. Det er lurt å bruke Dokumentinspeksjon før du deler en elektronisk kopi av dokumentet Word, for eksempel i e-postvedlegg.

 1. Åpne Word dokumentet du vil undersøke om skjulte data og personlige opplysninger.

 2. Klikk Fil-fanen, klikk Lagre som, og skriv deretter et navn i Filnavn-boksen for å lagre en kopi av det opprinnelige dokumentet.

  Viktig: Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker Dokumentinspeksjon på en kopi av det opprinnelige dokumentet, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette data som fjernes når Dokumentinspeksjon.

  I Word 2007: Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk på Lagre som, og skriv deretter inn et navn i Filnavn-boksen for å lagre en kopi av det opprinnelige dokumentet.

 3. Kikk kategorien Fil i kopien av det opprinnelige dokumentet, og klikk deretter Informasjon.

  I Word 2007: Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen i kopien av det opprinnelige dokumentet, og pek til Forbered. Deretter kan du klikke på Undersøk dokument. Hopp over trinn 4, og fortsett til trinn 5.

 4. Klikk Kontroller for problemer, og klikk deretter Undersøk dokument.

 5. Merk av for å angi hvilke typer skjult innhold du vil undersøke, i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 6. Klikk Undersøk.

 7. Se gjennom resultatet av inspeksjonen i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 8. Klikk Fjern alle ved siden av inspeksjonsresultatene for de typer skjult innhold du vil fjerne fra dokumentet.

  Viktig: 

  • Hvis du fjerner skjult innhold fra dokumentet, kan det være at du ikke kan gjenopprette det ved å klikke Angre.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra dokumenter du lagrer i OpenDocument-tekstformatet (ODT), må du kjøre Dokumentinspeksjon hver gang du lagrer dokumentet i dette formatet.

Typer skjulte data og personlige opplysninger

Word dokumenter kan inneholde følgende typer skjulte data og personlige opplysninger:

 • Merknader, korrekturmerker fra sporede endringer, versjoner og håndskriftmerknader     Hvis du samarbeidet med andre om å opprette dokumentet, kan det være at dokumentet inneholder elementer som korrekturmerker fra sporede endringer, merknader, håndskriftmerknader eller versjoner. Denne informasjonen kan gi andre mulighet til å se navnene på personer som har arbeidet med dokumentet, merknader fra korrekturlesere og endringer som ble gjort i dokumentet.

 • Dokumentegenskaper og personlige opplysninger     Dokumentegenskaper, også kalt metadata, inneholder informasjon om dokumentet for eksempel forfatter, emne og tittel. Dokumentegenskaper inneholder også informasjon som vedlikeholdes automatisk av Office programmer, for eksempel navnet på personen som sist lagret et dokument og datoen da en dokumentet ble opprettet. Hvis du har brukt bestemte funksjoner, kan dokumentet også inneholde flere typer personlig identifiserbar informasjon (PII), for eksempel e-posthoder, informasjon for send for gjennomgang, distribusjonslister og malnavn.

 • Topptekst, bunntekst og vannmerker   Word dokumenter kan inneholde informasjon i topptekst og bunntekst. I tillegg du kan ha lagt til et vannmerke i Word-dokumentet. 

 • Skjult tekst     Word-dokumenter kan inneholde tekst som er formatert som skjult tekst. Hvis du ikke vet om dokumentet inneholder skjult tekst, kan du bruke Dokumentinspeksjon til å søke etter den.

 • Dokumentserver     Hvis dokumentet ble lagret i en plassering på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek som er basert på Windows SharePoint Services, kan dokumentet inneholde flere dokumentegenskaper eller informasjon som er knyttet til denne serverplasseringen.

 • Egendefinert XML-data     Dokumenter kan inneholde egendefinerte XML-data som ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspeksjon kan søke etter og fjerne denne XML-data.

Informasjon dokumentinspeksjon finner og fjerner

I Word viser Dokumentinspeksjon flere forskjellige inspeksjon som gjør det mulig å finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger som er spesifikk for Word dokumenter. Hvis en liste over de forskjellige typene skjulte data og personlige opplysninger Dokumentinspeksjon kan søke etter og fjerne fra Word dokumenter, kan du se tabellen nedenfor.

Kommentarer: 

 • Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinspeksjon ved å legge til inspeksjonsmoduler, kan det være at du kan kontrollere om det finnes andre typer informasjon.

 • Hvis du bruker Microsoft Word Starter 2010, støttes ikke alle funksjonene som er oppført for Word i Word Starter. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Word Starter, kan du se Word Starter funksjonen støtter.

Inspeksjonsnavn

Brukes til å søke etter og fjerne

Kommentarer, korrektur, versjoner og merknader

Merknad: I Word Starter 2010 fjernes Dokumentinspeksjon bare versjoner og merknader.

 • Merknader

 • Korrekturmerker fra sporede endringer

 • Informasjon om dokumentversjon

 • Håndskriftmerknader

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • E-posthoder

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Informasjon om databindingskobling for databindingsfelt (siste verdi vil bli konvertert til tekst)

 • Brukernavn

 • Navn på mal

Topptekst, bunntekst og vannmerker

 • Informasjon i topptekst

 • Informasjon i bunntekst

 • Vannmerker

Skjult tekst

Tekst som er formatert som skjult tekst (en skrifteffekt som er tilgjengelig i dialogboksen Skrift)

Merknad: Når du bruker denne inspeksjonen, oppdages ikke tekst som ble skjult på andre måter (for eksempel hvit tekst på hvit bakgrunn).

Egendefinerte XML-data

 • Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i et dokument

Usynlig innhold

Objekter som ikke er synlige fordi de er formatert som usynlige elementer

Merknad: Denne inspeksjonen oppdager ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Når du deler en elektronisk kopi av en Excel-arbeidsbok, må du kontrollere at du går gjennom arbeidsboken inneholder skjulte data eller personlige opplysninger som kan lagres i selve arbeidsboken eller i dokumentegenskapene (metadata ).

Dokumentinspeksjon i Excel kan hjelpe deg med å finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i arbeidsbøker.

Merknad: Selv om du kan fjerne skjulte data og personlige opplysninger i arbeidsbøker du har sendt til andre personer, hvis Excel arbeidsboken er lagret som en Delt arbeidsbok, kan du fjerne kommentarer, merknader, dokumentegenskaper og personlige informasjon. For å fjerne informasjonen fra en delt arbeidsbok, første kopien og deaktivere funksjonen delt arbeidsbok.

Finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger

Dokumentinspeksjon bidrar til går søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i arbeidsbøker Excel. Det er lurt å bruke Dokumentinspeksjon før du deler en elektronisk kopi av arbeidsboken, for eksempel i et e-postvedlegg.

 1. Åpne arbeidsboken du vil undersøke om det finnes skjulte data og personlige opplysninger i.

 2. Klikk Fil > Lagre som, og skriv deretter et annet navn i Filnavn-boksen for å lagre en kopi av den opprinnelige arbeidsboken.

  Viktig: Det er lurt å brukeDokumentinspeksjon på en kopi av den opprinnelige Excel arbeidsboken, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette data Dokumentinspeksjon fjerner.

 3. Klikk Fil > Informasjon i kopien av den opprinnelige arbeidsboken.

 4. Klikk Kontroller for problemer, og klikk deretter Undersøk dokument.

 5. I dialogboksen Dokumentinspeksjon merker du av for typene skjult innhold du vil undersøke. Hvis du vil ha mer informasjon om hver enkelt inspeksjon, se informasjon Dokumentinspeksjon finner og fjerner

 6. Klikk Undersøk.

 7. Se gjennom resultatet av inspeksjonen i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 8. Klikk Fjern alle ved siden av inspeksjonsresultatene for de typene skjult innhold du vil fjerne fra dokumentet.

  Viktig: 

  • Hvis du fjerner skjult innhold fra arbeidsboken, kan det hende du ikke kan gjenopprette det ved å klikke Angre.

  • Hvis du fjerner skjulte rader, kolonner eller regneark som inneholder data, kan du endre resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte radene, kolonnene eller regnearkene inneholder, Lukk Dokumentinspeksjon, vise skjulte rader, kolonner eller regneark, og se gjennom innholdet.

  • Inspeksjonsfunksjonene for Kommentarer og merknader, Dokumentegenskaper og personlige opplysninger og Topptekst og bunntekst kan ikke brukes i en arbeidsbok som har blitt lagret som en delt arbeidsbok (Se gjennom > Del arbeidsbok). Grunnen til dette er at delte arbeidsbøker bruker personlige opplysninger for å gjøre det mulig for forskjellige personer å samarbeide om den samme arbeidsboken. Hvis du vil fjerne denne informasjonen fra en delt arbeidsbok, kan du kopiere arbeidsboken og deretter oppheve delingen. Når du skal oppheve delingen av en arbeidsbok, klikker du Se gjennom > Del arbeidsbok og fjerner merket for Tillat flere brukere å redigere.

   Merknad: Oppheving av deling er ikke tilgjengelig i Microsoft Excel Starter 2010. Hvis du vil oppheve deling, må du bruke den fullstendige versjonen av Excel.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra regneark du lagrer i OpenDocument-regnearkformatet (ods), må du kjøre Dokumentinspeksjon hver gang du lagrer regnearket i dette formatet.

Typer skjulte data og personlige opplysninger i Excel

Dette er noen av elementene som kan være kilden til skjulte data og personlige opplysninger i arbeidsbøker Excel:

 • Merknader og håndskriftmerknader     Arbeidsboken kan inneholde elementer som merknader eller håndskriftmerknader Hvis du har samarbeidet med andre om å opprette arbeidsboken. Denne informasjonen kan la andre se navnene på personer som har arbeidet med arbeidsboken, merknader fra korrekturlesere og endringer som ble gjort i arbeidsboken.

 • Dokumentegenskaper og personlige opplysninger     Dokumentegenskaper, også kalt metadata, inneholder detaljer om arbeidsboken, for eksempel forfatter, emne og tittel. Dokumentegenskaper også inneholde informasjon som håndteres automatisk iOffice programmer, for eksempel navnet på personen som sist lagret en arbeidsbok, datoen da en dokumentet ble opprettet, og dokument plassering (Excel 2013 eller senere versjoner). Hvis du har brukt bestemte funksjoner, kan dokumentet også inneholde flere typer personlig identifiserbar informasjon (PII), for eksempel e-posthoder send til gjennomgang informasjon, distribusjonslister, skriveregenskaper (for eksempel skriverbane og sikker Skriv ut passord), og lagre informasjon om skriverbane for publisering av nettsider.

 • Topptekst og bunntekst    Arbeidsbøker kan inneholde informasjon i toppteksten og bunnteksten.

 • Skjulte rader, kolonner og regneark    Rader, kolonner og hele regneark kan være skjult i arbeidsbøker. Hvis du distribuerer en kopi av en arbeidsbok som inneholder skjulte rader, kolonner eller regneark, kan det hende at andre kan vise dataene som er skjult.

 • Dokumentserver     Arbeidsbøker som er lagret på en plassering på en dokumentbehandlingsserver, som et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek som er basert på Windows SharePoint Services, kan inneholde flere dokumentegenskaper eller informasjon relatert til denne serverplasseringen.

 • Egendefinert XML-data     Arbeidsbøker kan ha egendefinerte XML-data som ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspeksjon kan søke etter og fjerne denne XML-data.

 • Usynlig innhold    En arbeidsbok kan inneholde objekter som ikke er synlige fordi de er formatert som usynlige elementer.

 • Eksterne koblinger    Arbeidsbøker kan ha koblinger til data i andre arbeidsbøker (eksterne koblinger). Navnene på regneark som inneholder de dataene, blir deretter lagret sammen med arbeidsbøkene, men kan være usynlige.

 • Innebygde filer eller objekter    Arbeidsbøker kan inneholde innebygde filer (for eksempel et Office- eller tekstdokument) eller objekter (for eksempel et diagram eller en formel) som har data som ikke er synlige.

 • Makroer eller VBA-kode    Arbeidsbøker kan inneholde makroer, VBA-moduler, COM- eller ActiveX-kontroller, brukerskjemaer eller brukerdefinerte funksjoner (UDF-er) som kan inneholde skjulte data.

 • Elementer som kan ha bufrede data    Arbeidsbøker kan inneholde bufrede data for pivottabeller, pivotdiagrammer, slicere, tidslinjer og kubeformler som kanskje ikke er synlige.

 • Excel-undersøkelser    Arbeidsbøker kan inneholde skjulte Excel undersøkelsesspørsmål som er angitt i Excel Online og lagret med arbeidsboken, men er ikke synlige der.

 • Scenarioer i Scenariobehandling    Arbeidsbøker kan inneholde scenarioer som er blitt definert ved hjelp av Scenariobehandling. Disse scenarioene kan inneholde bufrede eller skjulte data.

 • Filtre    Arbeidsbøker kan ha aktive autofiltre eller tabellfiltre som kan føre til at bufrede eller skjulte data lagres sammen med arbeidsboken.

 • Skjulte navn    Arbeidsbøker kan inneholde skjulte navn som kan være kilden til skjulte data.

Informasjon dokumentinspeksjon finner og fjerner

Dokumentinspeksjon viser elementer som det oppdager som hjelper deg med å finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger som er spesifikk for Excel arbeidsbøker. Tabellen nedenfor viser hvilke typer skjulte data og personlige opplysninger Dokumentinspeksjon kan finne og fjerne fra arbeidsboken.

Kommentarer: 

 • Ikke alle Excel l-funksjonene som er oppført i tabellen støttes i Microsoft Excel Starter 2010. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Excel Starter, kan du se Excel Starter funksjonen støtter.

 • Hvis organisasjonen har lagt til egendefinerte inspeksjonsmoduler Dokumentinspeksjon, kan du se andre typer informasjon.

For disse elementene:

Dokumentinspeksjon finner og fjerner:

Kommentarer og merknader

 • Merknader

 • Håndskriftmerknader

Merknad: I Excel Starter 2010 fjernes bare merknader av Dokumentinspeksjon.

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • (Excel 2013 eller nyere versjoner) Dokumentplassering, når du klikker Fjern alle eksisterende dokumentplassering vil bli ryddet opp fra filen. Hvor dokumentet ikke lagt til tilbake til filen under lagring før du lukker Excel 2013 eller senere og åpne filen på nytt.

 • E-postoverskrifter

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Brukernavn

 • Informasjon om skriverbane

 • Scenariekommentarer

 • Filbane for publisering av nettsider

 • Kommentarer for definerte navn og tabellnavn

 • Inaktive eksterne datatilkoblinger

Topptekst og bunntekst

 • Informasjon i topptekst i regneark

 • Informasjon i bunntekst i regneark

Skjulte rader og kolonner

 • Skjulte rader

 • Skjulte kolonner som inneholder data

  Kommentarer: 

  • Hvis arbeidsboken inneholder skjulte kolonner som ikke inneholder data, og som er plassert mellom kolonner som inneholder data, oppdages og fjernes også disse tomme, skjulte kolonnene.

  • Hvis de skjulte radene eller kolonnene i arbeidsboken inneholder data, kan du endre resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken ved å fjerne dem. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte radene eller kolonnene inneholder, Lukk Dokumentinspeksjon, vise skjulte rader eller kolonner, og se gjennom innholdet.

  • Dokumentinspeksjon finner ikke figurer, diagrammer, kontroller, Microsoft ActiveX-objekter og kontroller, bilder eller SmartArt-grafikk som kanskje befinner seg i skjulte kolonner.

  • Skjulte rader eller skjulte kolonner, fjernes ikke hvis de er en del av en tabelloverskrift, liste topptekst eller en pivottabell. Disse radene og kolonnene er tatt frem.

Skjulte regneark

Skjulte regneark

Merknad: Hvis du skjulte regneark i arbeidsboken inneholder data, kan du endre resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken ved å fjerne dem. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte regnearkene inneholder, Lukk Dokumentinspeksjon, Vis skjulte regneark, og se gjennom innholdet.

Egendefinerte XML-data

Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i en arbeidsbok

Usynlig innhold

Objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige elementer

Merknad: Dokumentinspeksjon oppdager ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Informasjon som dokumentinspeksjon finner, men ikke kan fjerne

Dokumentinspeksjon oppdager følgende elementer som kan inneholde data som ikke er synlige i arbeidsboken. Det kan ikke fjerne disse elementene for deg, fordi det kan føre til at arbeidsboken fungerer ikke. Du kan undersøke hvert element som blir funnet, og bestemme om du vil fjerne den manuelt eller erstatte den med et element som ikke har skjulte data, for eksempel et statisk bilde.

For disse elementene:

Dokumentinspeksjon-finner:

Eksterne koblinger

Koblinger til data i andre arbeidsbøker. Navnene på regneark som inneholder dataene som lagres med arbeidsboken, men ikke er synlige der. Eksterne koblinger inkluderer eksterne referanser som brukes i:

 • Regnearkceller

 • Navn

 • Objekter, for eksempel tekstbokser eller figurer

 • Diagramtitler

 • Dataserier i diagrammer

Innebygde filer eller objekter

Innebygde filer (for eksempel en Office eller tekstdokument) eller innebygde objekter (for eksempel et diagram eller en formel) som har data som ikke er synlige i arbeidsboken. Her er eksempler på noen objekttyper:

 • Objekter i punktgrafikkbilder

 • Microsoft 3.0-formelobjekter

 • Microsoft Objekter i Graph-diagrammer

 • PowerPoint Objekter i presentasjoner

 • Visio Tegnede objekter

 • Word Dokumentobjekter

 • Objekter i OpenDocument-tekst

Makroer i VBA-kode

Makro- eller VBA-elementer som kan ha skjulte data i arbeidsboken. Dette inkluderer:

 • Makroer, inkludert Excel 4.0-makroark (XLM)

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-kontroller

 • Brukerskjemaer, inkludert Excel 5.0-skjemaer

 • Brukerdefinerte funksjoner (UDF-er)

BI-funksjoner med bufrede data

Funksjoner for FORRETNINGSINTELLIGENS som kan ha bufrede data som er lagret med arbeidsboken, muligens som inneholder data som ikke er synlige. Dokumentinspeksjon kontrollene for følgende elementer som er PivotCache, SlicerCache, eller kube formel hurtigbufferen:

 • Pivottabeller og pivotdiagrammer

 • Slicere og tidslinjer

 • Kubeformler

Excel-undersøkelser

Excel Undersøkelsesspørsmål som ble opprettet i Excel Online og lagret med arbeidsboken uten å være synlige der.

Scenarioer i Scenariobehandling

Scenarioer som er definert med Scenariobehandling, og som kan føre til at bufrede eller skjulte data lagres sammen med arbeidsboken.

Filtre

Filtre som kan være årsaken til bufrede eller skjulte data i arbeidsboken. Dokumentinspeksjon kontrollerer om autofiltre og tabellfiltre som er brukt på dataene.

Skjulte navn

Skjulte navn som kan lagre skjulte data i arbeidsboken.

Fjerne skjulte data i PowerPoint-dokumenter

En av måtene du kan se etter og fjerne skjulte data i en presentasjon er ved hjelp av funksjonen Dokumentinspeksjon i PowerPoint.

Finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger

 1. Åpne presentasjonen du vil undersøke om det finnes skjulte data og personlige opplysninger i.

 2. Velg Lagre somfil-fanen, og skriv deretter inn et navn i filnavn-boksen for å lagre en kopi av den opprinnelige presentasjonen.

  Viktig:    Det er lurt å bruke Dokumentinspeksjon på en kopi av den opprinnelige presentasjonen, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette data som fjernes når Dokumentinspeksjon.

 3. Velg informasjon i kopien av den opprinnelige presentasjonen, i kategorien fil.

 4. Klikk Kontroller for problemer, og deretter Undersøk dokument.

 5. Merk til å angi hvilke typer skjult innhold du vil undersøke, i dialogboksen Dokumentinspeksjon. Hvis du vil ha mer informasjon om hver enkelt inspeksjon, se informasjon Dokumentinspeksjon finner og fjerner.

 6. Klikk Undersøk.

 7. Se gjennom resultatet av inspeksjonen i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 8. Klikk Fjern alle ved siden av inspeksjonsresultatene for de typer skjult innhold du vil fjerne fra dokumentet.

  • Hvis du fjerner skjult innhold fra presentasjonen, kan det være at du ikke kan gjenopprette det ved å klikke Angre.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra presentasjoner du lagrer i OpenDocument-presentasjonsformatet (odp), må du kjøre Dokumentinspeksjon hver gang du lagrer presentasjonen i dette formatet.

Typer skjulte data og personlige opplysninger

Flere typer skjulte data og personlige opplysninger kan lagres i en PowerPoint presentasjon. Selv om denne informasjonen er kanskje ikke umiddelbart synlige, være det fortsatt der og er mulig å hente fra presentasjonen.

Skjult informasjon kan inkludere data som PowerPoint legger til en presentasjon slik at du kan samarbeide om hvordan du oppretter presentasjonen med andre. Det kan også inneholde informasjon som du angir at bevisst er skjult.

PowerPoint presentasjoner kan inneholde følgende typer skjulte data og personlige opplysninger:

 • Merknader og håndskriftmerknader    Hvis du samarbeider med andre om å opprette en presentasjon, inneholder kanskje presentasjonen merknader eller håndskriftmerknader. Denne informasjonen kan gi andre kan se navnene på personer som har arbeidet med presentasjonen, kommentarer fra korrekturlesere og endringer som ble gjort i presentasjonen.

 • Data for sporing    Når du samarbeider på et delt dokument som er lagret i skyen, lagrer PowerPoint 2016 for Office 365 data om som har gjort endringer i dokumentet, og når endringene ble gjort.

 • Dokumentegenskaper og personlige opplysninger     Dokumentegenskaper, også kalt metadata, inneholder detaljer om en presentasjon som forfatter, emne og tittel. Dokumentegenskaper inneholder også informasjon som vedlikeholdes automatisk av Office programmer, for eksempel navnet på personen som sist lagret et dokument og datoen da en dokumentet ble opprettet. Hvis du har brukt bestemte funksjoner, kan dokumentet også inneholde flere typer personlig identifiserbar informasjon (PII), for eksempel e-posthoder, informasjon for send for gjennomgang, distribusjonslister og informasjon om fil banen for publisering av websider.

 • Usynlig innhold på lysbildet     Presentasjonen kan inneholde objekter som ikke er synlige fordi de er formatert som usynlige elementer.

 • Innhold utenfor lysbilde   PowerPoint presentasjoner kan inneholde objekter som ikke er umiddelbart synlige fordi de ble dratt bort fra lysbildet i området utenfor lysbildet. Denne innhold utenfor lysbilde kan ta med tekstbokser, utklipp, grafikk og tabeller. 

 • Presentasjonsnotater     I Notater-delen av en PowerPoint-presentasjon kan inneholde tekst som du ikke kan vil dele offentlig, spesielt hvis notatene bare ble skrevet bruken av personen som holder presentasjonen.

 • Dokumentserver     Hvis presentasjonen ble lagret i en plassering på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek som er basert på Windows SharePoint Services kan presentasjonen inneholde flere dokumentegenskaper eller informasjon som er knyttet til denne serverplasseringen.

 • Egendefinert XML-data    Presentasjoner kan inneholde egendefinerte XML-data som ikke er synlige i selve dokumentet. Dokumentinspeksjon kan søke etter og fjerne denne XML-data.

Informasjon dokumentinspeksjon finner og fjerner

I PowerPoint viser Dokumentinspeksjon flere forskjellige inspeksjon som gjør det mulig å søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger som er spesifikk for PowerPoint-presentasjoner. Hvis en liste over de forskjellige typene skjulte data og personlige opplysninger Dokumentinspeksjon kan søke etter og fjerne i presentasjoner, kan du se tabellen nedenfor.

Hvis organisasjonen har tilpasset Dokumentinspeksjon ved å legge til inspeksjonsmoduler, kan du ikke kunne kontrollere om finnes andre typer informasjon.

Inspeksjonsnavn

Brukes til å søke etter og fjerne

Kommentarer og merknader

 • Merknader

 • Håndskriftmerknader

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • E-postoverskrifter

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Filbane for publisering av nettsider

Revisjon sporing Data

Data om hvem som har redigert filen, og når den ble redigert.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Office 365-abonnenter som har blitt med i Office Insider-programmet. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

Usynlig innhold på lysbildet

Objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige elementer

Når du bruker denne inspeksjonen, oppdages ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Innhold utenfor lysbilde

 • Innhold eller objekter som ikke er umiddelbart synlige i en presentasjon, fordi de er plassert utenfor lysbildeområdet, for eksempel:

  • Utklipp

  • Tekstbokser

  • Grafikk

  • Tabeller

   Dokumentinspeksjon ikke finne eller fjerne objekter med animasjonseffekter av lysbildet.

Presentasjonsnotater

Tekst som ble lagt til i Notater-delen i en presentasjon

Dokumentinspeksjon kan ikke fjerne bilder som er lagt til i Notater-delen av en presentasjon.

Egendefinerte XML-data

Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i en presentasjon

Informasjon som dokumentinspeksjon finner, men ikke kan fjerne

Dokumentinspeksjon oppdager følgende elementer som kan inneholde data som ikke er synlige i presentasjonen. Dokumentinspeksjon kan ikke fjerne disse elementene fordi det kan føre til at presentasjonen ikke fungere. Du kan undersøke hvert element som blir funnet, og bestemme om du vil fjerne den manuelt eller erstatte den med et element som ikke har skjulte data, for eksempel et statisk bilde.

For disse elementene:

Dokumentinspeksjon-finner:

Innebygde filer eller objekter

Innebygde filer (for eksempel en Office eller tekstdokument) eller innebygde objekter (for eksempel et diagram eller en formel) som har data som ikke er synlige i arbeidsboken. Her er eksempler på noen objekttyper:

 • Objekter i punktgrafikkbilder

 • Microsoft 3.0-formelobjekter

 • Microsoft Objekter i Graph-diagrammer

 • PowerPoint Objekter i presentasjoner

 • Visio Tegnede objekter

 • Word Dokumentobjekter

 • Objekter i OpenDocument-tekst

Makroer eller VBA-kode

Makro eller VBA elementer som kan inneholde skjulte data i presentasjoner. Dette omfatter:

 • Makroer

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-kontroller

Dokumentinspeksjon og personlige opplysninger

Sporing av data, innført i PowerPoint 2016 build 8403 for Office 365 Insiders, illustrerer en begrensning av Dokumentinspeksjon. Hvis du for eksempel la oss si at Kelly og Linda samarbeide med presentasjon A i Office 365. Sporing dataene (det vil si brukernavnene og ganger når de har gjort endringer) legges til i presentasjonen. Hvis Mohammed senere åpner presentasjonen A i PowerPoint 2013 og kjører Dokumentinspeksjon på filen du vil fjerne personlige data, Dokumentinspeksjon i denne versjonen av PowerPoint kan ikke finne og fjerne sporing data som er lagt til den presentasjon av den nyere Office 365 versjon av PowerPoint brukes av Kelly og Linda. Mohammed kan ikke fjerne data for sporing uten å oppgradere til den nyeste versjonen av PowerPoint og kjører deretter Dokumentinspeksjon

Du kan fjerne skjult informasjon i Visio, akkurat som du kan fra andre apper for Office. Før du gir andre en kopi av et Visio dokument, kan det hende informatioin du vil fjerne fra dokumentet og fra filegenskapene til dokumentet.

Merknad: Med mindre du sender dokumentet til Microsoft, har Microsoft ikke tilgang til all informasjon fra dokumentet.

Personlige opplysninger kan enkelt fjernes fra følgende funksjonsområder i Visio:

 • Kommentarer som settes inn på sidene i dokumentet

 • Filegenskaper (Forfatter, overordnet og firma )

 • Korrekturlesere, Initialer og markering

 • Sjablong filbaner

 • Malen filbanen og navnet

 • Klikk Fjern skjulte opplysningerfil-menyen.

  Hvis du bruker Visio Premium 2010 eller nyere versjoner, finner du ut under fil > informasjon > Fjern personlige opplysninger.

 • Klikk kategorien Personlige opplysninger.

 • Merk av for Fjern disse elementene fra dokumentet.

  Tips!: Merk av Varsle meg hvis jeg prøver å sette inn denne informasjonen på nytt Hvis du vil ha en advarsel når du prøver å sette inn personlige opplysninger.

 • Merk av for Fjern data fra eksterne datakilder som er lagret i dokumentet for å fjerne potensielt sensitive data fra eksterne datakilder.

  Merknad: Denne avmerkingsboksen, støtter ikke fjerne data som er koblet til en figur. Datakilden fjernes fra diagrammet, men hvis det er noen data fra datakilden i diagrammet, må du fjerne den manuelt.

Merknad: Hvis et dokument er tilgjengelig for andre på en delt server, når noen åpner dokumentet, informasjon vises om navnet på brukeren som har filen åpne og navnet på datamaskinen der filen er lagret. Hvis du vil beskytte opplysningene, må du kontrollere at bare klarerte brukere har tilgang til delte dokumenter.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×