Fjerne skjulte data og personlige opplysninger ved å undersøke arbeidsbøker

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du skal dele en elektronisk kopi av en Microsoft Excel-arbeidsbok, er det lurt å kontrollere om arbeidsboken inneholder skjulte data eller personlige opplysninger som kan være lagret i selve arbeidsboken eller i dokumentegenskapene (metadata). Siden slik skjult informasjon kan røpe detaljer om organisasjonen eller selve arbeidsboken som du kanskje ikke vil offentliggjøre, kan det hende du vil fjerne informasjonen før du deler arbeidsboken med andre.

Dokumentinspeksjon i Excel kan brukes til å søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i arbeidsbøker.

Merknad: Du kan fjerne skjulte data og personlige opplysninger i arbeidsbøker du har sendt til andre personer. Hvis arbeidsboken er lagret som en Delt arbeidsbok, kan du imidlertid fjerne kommentarer, merknader, dokumentegenskaper og personlige opplysninger. For å fjerne informasjonen fra en delt arbeidsbok, første kopien og deaktivere funksjonen delt arbeidsbok.

I denne artikkelen

Finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger

Typer skjulte data og personlige opplysninger

Informasjon dokumentinspeksjon finner og fjerner

Informasjon som dokumentinspeksjon finner, men ikke kan fjerne

Finne og fjerne skjulte data og personlige opplysninger

Du kan bruke dokumentinspeksjon til å søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i arbeidsbøker. Det er lurt å bruke dokumentinspeksjon før du deler en elektronisk kopi av arbeidsboken, for eksempel som et e-postvedlegg.

 1. Åpne arbeidsboken du vil undersøke om det finnes skjulte data og personlige opplysninger i.

 2. Klikk Fil > Lagre som, og skriv deretter et annet navn i Filnavn-boksen for å lagre en kopi av den opprinnelige arbeidsboken.

  Viktig: Det er lurt å bruke funksjonen dokumentinspeksjon på en kopi av den opprinnelige arbeidsboken, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette data som fjernes når du kjører denne funksjonen.

 3. Klikk Fil > Informasjon i kopien av den opprinnelige arbeidsboken.

 4. Klikk Kontroller for problemer, og klikk deretter Undersøk dokument.

 5. I dialogboksen Dokumentinspeksjon merker du av for typene skjult innhold du vil undersøke. Hvis du vil ha mer informasjon om hver enkelt inspeksjon, se informasjon Dokumentinspeksjon finner og fjerner

 6. Klikk Undersøk.

 7. Se gjennom resultatet av inspeksjonen i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 8. Klikk Fjern alle ved siden av inspeksjonsresultatene for de typene skjult innhold du vil fjerne fra dokumentet.

  Viktig: 

  • Hvis du fjerner skjult innhold fra arbeidsboken, kan det hende du ikke kan gjenopprette det ved å klikke Angre.

  • Hvis du fjerner skjulte rader, kolonner eller regneark som inneholder data, kan det hende resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken endres. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte radene, kolonnene eller regnearkene inneholder, bør du lukke dokumentinspeksjon, vise de skjulte radene, kolonnene eller regnearkene og deretter se gjennom innholdet i dem.

  • Inspeksjonsfunksjonene for Kommentarer og merknader, Dokumentegenskaper og personlige opplysninger og Topptekst og bunntekst kan ikke brukes i en arbeidsbok som har blitt lagret som en delt arbeidsbok (Se gjennom > Del arbeidsbok). Grunnen til dette er at delte arbeidsbøker bruker personlige opplysninger for å gjøre det mulig for forskjellige personer å samarbeide om den samme arbeidsboken. Hvis du vil fjerne denne informasjonen fra en delt arbeidsbok, kan du kopiere arbeidsboken og deretter oppheve delingen. Når du skal oppheve delingen av en arbeidsbok, klikker du Se gjennom > Del arbeidsbok og fjerner merket for Tillat flere brukere å redigere.

   Merknad: Oppheving av deling er ikke tilgjengelig i Microsoft Excel Starter 2010. Hvis du vil oppheve deling, må du bruke den fullstendige versjonen av Excel.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra regneark du lagrer i ODS-format (OpenDocument Spreadsheet), må du kjøre dokumentinspeksjon hver gang du lagrer regnearket i dette formatet.

Til toppen av siden

Typer skjulte data og personlige opplysninger

Det kan være lagret flere typer skjulte data og personlige opplysninger i en Excel-arbeidsbok. Det er ikke sikkert at denne informasjonen er umiddelbart synlig når du har arbeidsboken åpen i Excel, men det kan hende at andre kan se eller hente frem informasjonen.

Skjult informasjon kan for eksempel være data som legges til automatisk i en Excel-arbeidsbok, slik at du skal kunne samarbeide med andre om den. Det kan også være informasjon du selv har valgt å skjule.

Her er noen av elementene som kan være kilden til skjulte data og personlige opplysninger i arbeidsbøker:

 • Merknader og håndskriftmerknader     Hvis du samarbeidet med andre om å opprette arbeidsboken, inneholder kanskje arbeidsboken merknader eller håndskriftmerknader. Denne informasjonen kan gi andre mulighet til å se navnene på personer som har arbeidet med arbeidsboken, merknader fra korrekturlesere og endringer som ble gjort i arbeidsboken.

 • Dokumentegenskaper og personlige opplysninger     Dokumentegenskaper, også kalt metadata, inneholder detaljer om arbeidsboken, for eksempel forfatter, emne og tittel. Dokumentegenskaper også inneholde informasjon som håndteres automatisk i Office-programmer, for eksempel navnet på personen som sist lagret en arbeidsbok, datoen da en dokumentet ble opprettet, og dokument plassering (Excel 2013 eller nyere). Hvis du har brukt bestemte funksjoner, kan dokumentet også inneholde flere typer personlig identifiserbar informasjon (PII), for eksempel e-posthoder, informasjon for send for gjennomgang, distribusjonslister, skriveregenskaper (for eksempel skriverbane og sikker utskrift) og informasjon om fil banen for publisering av nettsider.

 • Topptekst og bunntekst    Arbeidsbøker kan inneholde informasjon i toppteksten og bunnteksten.

 • Skjulte rader, kolonner og regneark    Rader, kolonner og hele regneark kan være skjult i arbeidsbøker. Hvis du distribuerer en kopi av en arbeidsbok som inneholder skjulte rader, kolonner eller regneark, kan det hende at andre kan vise dataene som er skjult.

 • Egenskaper for dokumentserver    Hvis dokumentet ble lagret på en plassering på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et nettsted for dokumentarbeidsområde eller et bibliotek som er basert på Microsoft Windows SharePoint Services, kan dokumentet inneholde flere dokumentegenskaper eller informasjon som er relatert til denne serverplasseringen.

 • Egendefinerte XML-data    Arbeidsbøker kan inneholde egendefinerte XML-data som ikke er synlige i selve dokumentet. Du kan søke etter og fjerne slike XML-data ved hjelp av dokumentinspeksjon.

 • Usynlig innhold    En arbeidsbok kan inneholde objekter som ikke er synlige fordi de er formatert som usynlige elementer.

 • Eksterne koblinger    Arbeidsbøker kan ha koblinger til data i andre arbeidsbøker (eksterne koblinger). Navnene på regneark som inneholder de dataene, blir deretter lagret sammen med arbeidsbøkene, men kan være usynlige.

 • Innebygde filer eller objekter    Arbeidsbøker kan inneholde innebygde filer (for eksempel et Office- eller tekstdokument) eller objekter (for eksempel et diagram eller en formel) som har data som ikke er synlige.

 • Makroer eller VBA-kode    Arbeidsbøker kan inneholde makroer, VBA-moduler, COM- eller ActiveX-kontroller, brukerskjemaer eller brukerdefinerte funksjoner (UDF-er) som kan inneholde skjulte data.

 • Elementer som kan ha bufrede data    Arbeidsbøker kan inneholde bufrede data for pivottabeller, pivotdiagrammer, slicere, tidslinjer og kubeformler som kanskje ikke er synlige.

 • Excel-undersøkelser    Arbeidsbøker kan inneholde skjulte spørsmål fra Excel-undersøkelser som ble registrert i Excel Online og lagret sammen med arbeidsboken, men som ikke er synlige der.

 • Scenarioer i Scenariobehandling    Arbeidsbøker kan inneholde scenarioer som er blitt definert ved hjelp av Scenariobehandling. Disse scenarioene kan inneholde bufrede eller skjulte data.

 • Filtre    Arbeidsbøker kan ha aktive autofiltre eller tabellfiltre som kan føre til at bufrede eller skjulte data lagres sammen med arbeidsboken.

 • Skjulte navn    Arbeidsbøker kan inneholde skjulte navn som kan være kilden til skjulte data.

Informasjon dokumentinspeksjon finner og fjerner

Funksjonen dokumentinspeksjon i Excel viser elementer som den finner, for å hjelpe deg med å søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger som bare gjelder for Excel-arbeidsbøker. Tabellen nedenfor viser hvilke typer skjulte data og personlige opplysninger dokumentinspeksjon kan søke etter og fjerne i arbeidsbøker.

Kommentarer: 

 • Ikke alle Excel-funksjonene som er oppført i tabellen, støttes i Microsoft Excel Starter 2010. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som er tilgjengelige i Excel Starter, kan du se Funksjoner som støttes i Excel Starter.

 • Hvis organisasjonen har lagt til egendefinerte inspeksjonsmoduler i dokumentinspeksjon, kan det hende du ser flere typer informasjon.

For disse elementene:

Finner og fjerner dokumentinspeksjon:

Kommentarer og merknader

 • Merknader

 • Håndskriftmerknader

Merknad: I Excel Starter 2010 fjernes bare merknader av dokumentinspeksjon.

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • (Excel 2013 eller nyere) Dokumentplassering, når du klikker Fjern alle eksisterende dokumentplassering vil bli ryddet opp fra filen. Hvor dokumentet ikke bli lagt til tilbake til filen under lagring før du lukker Excel 2013 eller nyere og åpne filen på nytt.

 • E-postoverskrifter

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Brukernavn

 • Informasjon om skriverbane

 • Scenariekommentarer

 • Filbane for publisering av nettsider

 • Kommentarer for definerte navn og tabellnavn

 • Inaktive eksterne datatilkoblinger

Topptekst og bunntekst

 • Informasjon i topptekst i regneark

 • Informasjon i bunntekst i regneark

Skjulte rader og kolonner

 • Skjulte rader

 • Skjulte kolonner som inneholder data

  Kommentarer: 

  • Hvis arbeidsboken inneholder skjulte kolonner som ikke inneholder data, og som er plassert mellom kolonner som inneholder data, oppdages og fjernes også disse tomme, skjulte kolonnene.

  • Hvis de skjulte radene eller kolonnene i arbeidsboken inneholder data, kan det hende resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken endres når du fjerner dem. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte radene eller kolonnene inneholder, bør du lukke dokumentinspeksjon, vise de skjulte radene eller kolonnene og deretter se gjennom innholdet i dem.

  • Dokumentinspeksjon finner ikke figurer, diagrammer, kontroller, Microsoft ActiveX-objekter og -kontroller, bilder eller SmartArt-grafikk som kanskje befinner seg i skjulte kolonner.

  • Skjulte rader eller skjulte kolonner, fjernes ikke hvis de er en del av en tabelloverskrift, liste topptekst eller en pivottabell. Disse radene og kolonnene er tatt frem.

Skjulte regneark

 • Skjulte regneark

  Merknad: Hvis de skjulte regnearkene i arbeidsboken inneholder data, kan det hende resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken endres når du fjerner dem. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte regnearkene inneholder, bør du lukke dokumentinspeksjon, vise de skjulte regnearkene og deretter se gjennom innholdet i dem.

Egendefinerte XML-data

 • Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i en arbeidsbok

Usynlig innhold

 • Objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige elementer

  Merknad: Dokumentinspeksjon oppdager ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Informasjon som dokumentinspeksjon finner, men ikke kan fjerne

Dokumentinspeksjon oppdager følgende elementer som kan inneholde data som ikke er synlige i arbeidsboken. Den kan ikke fjerne disse elementene for deg, fordi det kan føre til at arbeidsboken ikke fungerer som den skal. Du kan undersøke hvert element som er oppdages og avgjøre om du vil fjerne det manuelt eller erstatte det med et element som ikke inneholder skjulte data, for eksempel et statisk bilde.

For disse elementene:

Dokumentinspeksjon finner:

Eksterne koblinger

Koblinger til data i andre arbeidsbøker. Navnene på regneark som inneholder dataene som lagres med arbeidsboken, men ikke er synlige der. Eksterne koblinger inkluderer eksterne referanser som brukes i:

 • Regnearkceller

 • Navn

 • Objekter, for eksempel tekstbokser eller figurer

 • Diagramtitler

 • Dataserier i diagrammer

Innebygde filer eller objekter

Innebygde filer (for eksempel et Office- eller tekstdokument) eller objekter (for eksempel et diagram eller en formel) som har data som ikke er synlige i arbeidsboken. Her er eksempler på noen objekttyper:

 • Objekter i punktgrafikkbilder

 • Microsoft Equation 3.0-objekter

 • Objekter i Microsoft Graph-diagrammer

 • Objekter i Microsoft PowerPoint-presentasjoner

 • Objekter i Microsoft Visio-tegninger

 • Objekter i Microsoft Word-dokumenter

 • Objekter i OpenDocument-tekst

Makroer i VBA-kode

Makro- eller VBA-elementer som kan ha skjulte data i arbeidsboken. Dette inkluderer:

 • Makroer, inkludert Excel 4.0-makroark (XLM)

 • VBA-moduler

 • COM- eller ActiveX-kontroller

 • Brukerskjemaer, inkludert Excel 5.0-skjemaer

 • Brukerdefinerte funksjoner (UDF-er)

BI-funksjoner med bufrede data

BI-funksjoner som kan ha bufrede data som er lagret i arbeidsboken og muligens inneholder data som ikke er synlige. Dokumentinspeksjon søker etter følgende elementer som kan inneholde hurtigbufferne PivotCache, SlicerCache eller kubeformel:

 • Pivottabeller og pivotdiagrammer

 • Slicere og tidslinjer

 • Kubeformler

Excel-undersøkelser

Spørsmål fra Excel-undersøkelser som er opprettet i Excel Online og lagret med arbeidsboken uten å være synlige der.

Scenarioer i Scenariobehandling

Scenarioer som er definert med Scenariobehandling, og som kan føre til at bufrede eller skjulte data lagres sammen med arbeidsboken.

Filtre

Filtre som kan være årsaken til bufrede eller skjulte data i arbeidsboken. Dokumentinspeksjon søker etter autofiltre og tabellfiltre som er brukt på dataene.

Skjulte navn

Skjulte navn som kan lagre skjulte data i arbeidsboken.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×