Fjerne skjulte data og personlige opplysninger fra Office-dokumenter

Obs! Office 2007 når slutten av kundestøttesyklusen i 2017.

Før du deler et viktig dokument med kollegaer eller kunder, passer du sannsynligvis på å korrekturlese eller se gjennom innholdet i dokumentet for å forsikre deg om at alt er riktig, og at dokumentet ikke innholder noe du ikke vil dele med andre. Hvis du skal dele en elektronisk kopi av et Microsoft Office-dokument, er det lurt å bruke litt ekstra tid på å kontrollere om dokumentet inneholder skjulte data eller personlige opplysninger som kan være lagret i selve dokumentet eller i dokumentegenskapene (metadata). Fordi slik skjult informasjon kan røpe detaljer om organisasjonen eller selve dokumentet som du kanskje ikke vil offentliggjøre, kan det være du vil fjerne skjult informasjon før du deler dokumentet med andre.

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan funksjonen Dokumentinspeksjon i Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 og Microsoft Office PowerPoint 2007 kan brukes til å søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i Office-dokumenter.

I denne artikkelen

Hvilke typer skjulte data og personlige opplysninger lagres i Office-dokumenter?

Hvilken informasjon kan jeg søke etter og fjerne ved hjelp av dokumentinspeksjon?

Hvordan kan jeg søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i Office-dokumenter?

Hvilke typer skjulte data og personlige opplysninger lagres i Office-dokumenter?

Det kan være lagret flere typer skjulte data og personlige opplysninger i et Office-dokument. Det er ikke sikkert at denne informasjonen er umiddelbart synlig når du viser dokumentet i et Office-program, men det kan være at andre kan vise eller hente frem informasjonen.

Skjult informasjon kan for eksempel være data som legges til automatisk i en fil i Office-programmer for at du skal kunne samarbeide med andre om å skrive og redigere et dokument. Det kan også være informasjon som du selv har valgt å skjule.

Office-dokumenter kan inneholde følgende typer skjulte data og personlige opplysninger:

 • Merknader, korrekturmerker fra sporede endringer, versjoner og håndskriftmerknader    Hvis du samarbeidet med andre om å opprette dokumentet, kan det være at dokumentet inneholder elementer som korrekturmerker fra sporede endringer, merknader, håndskriftmerknader eller versjoner. Denne informasjonen kan gi andre mulighet til å se navnene på personer som har arbeidet med dokumentet, merknader fra korrekturlesere og endringer som ble gjort i dokumentet.

 • Dokumentegenskaper og personlige opplysninger    Dokumentegenskaper, som også kalles metadata, inneholder detaljer om dokumentet, for eksempel forfatter, emne og tittel. Dokumentegenskaper inneholder også informasjon som håndteres automatisk i Office-programmene, for eksempel navnet på vedkommende som sist lagret et dokument, og datoen et dokument ble opprettet. Hvis du har brukt bestemte funksjoner, kan dokumentet også inneholde flere typer personlig identifiserbar informasjon (PII), for eksempel e-posthoder, informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang, distribusjonslister, skriverbaner og informasjon om filbaner for publisering av nettsider.

 • Topptekst, bunntekst og vannmerker    Word-dokumenter og Excel-arbeidsbøker kan inneholde informasjon i topptekst og bunntekst. Det kan også være at du har lagt til et vannmerke i et Word-dokument.

 • Skjult tekst    Word-dokumenter kan inneholde tekst som er formatert som skjult tekst. Hvis du ikke vet om et dokument inneholder skjult tekst, kan du bruker dokumentinspeksjon til å søke etter slik tekst.

 • Skjulte rader, kolonner og regneark    Rader, kolonner og hele regneark kan være skjult i en Excel-arbeidsbok. Hvis du distribuerer en kopi av en arbeidsbok som inneholder skjulte rader, kolonner eller regneark, kan det være at andre viser disse radene, kolonnene eller regnearkene og dataene de inneholder.

 • Usynlig innhold    PowerPoint-presentasjoner og Excel-arbeidsbøker kan inneholde objekter som ikke er synlige fordi de er formatert som usynlige elementer.

 • Innhold utenfor lysbilde    PowerPoint-presentasjoner kan inneholde objekter som ikke er umiddelbart synlige fordi de ble dratt bort fra lysbildet til området utenfor lysbildet. Innhold utenfor lysbildet kan for eksempel være tekstbokser, utklipp, grafikk og tabeller.

 • Presentasjonsnotater    Notater-delen i en PowerPoint-presentasjon kan inneholde tekst som du kanskje ikke vil offentliggjøre, særlig hvis notatene bare ble skrevet som en hjelp til vedkommende som holder presentasjonen.

 • Egenskaper for dokumentserver    Hvis dokumentet ble lagret i en mappe på en dokumentbehandlingsserver, for eksempel et område på et dokumentarbeidsområde eller et bibliotek som er basert på Microsoft Windows SharePoint Services, kan dokumentet inneholde flere dokumentegenskaper eller informasjon som er relatert til denne serverplasseringen.

 • Egendefinerte XML-data    Dokumenter kan inneholde egendefinerte XML-data som ikke er synlige i selve dokumentet. Du kan søke etter og fjerne slike XML-data ved hjelp av dokumentinspeksjon.

Til toppen av siden

Hvilken informasjon kan jeg søke etter og fjerne ved hjelp av dokumentinspeksjon?

Funksjonen Dokumentinspeksjon inneholder flere ulike inspeksjoner som du kan bruke til å søke etter og fjerne ulike typer skjulte data og personlige opplysninger. Noen av disse inspeksjonene gjelder bare for et bestemt Office-program. Det vises ulike inspeksjonssett for funksjonen Dokumentinspeksjon i Office Word 2007, Office Excel 2007 og Office PowerPoint 2007, slik at du kan søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger som gjelder for hvert enkelt program.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke typer skjulte data og personlige opplysninger du kan søke etter og fjerne i et bestemt Microsoft Office-program ved hjelp av dokumentinspeksjon, kan du se gjennom tabellene nedenfor.

Merknad: Hvis organisasjonen har tilpasset funksjonen Dokumentinspeksjon ved å legge til inspeksjonsmoduler, kan det være at du også kan kontrollere om det finnes andre typer informasjon i dokumentet.

Office Word 2007

Inspeksjonsnavn

Brukes til å søke etter og fjerne

Kommentarer, korrektur, versjoner og merknader

 • Merknader

 • Korrekturmerker fra sporede endringer

 • Informasjon om dokumentversjon

 • Håndskriftmerknader

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • E-posthoder

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Informasjon om databindingskobling for databindingsfelt (siste verdi konverteres til tekst)

 • Brukernavn

 • Navn på mal

Topptekst og bunntekst

 • Informasjon i topptekst

 • Informasjon i bunntekst

 • Vannmerker

Skjult tekst

 • Tekst som er formatert som skjult tekst (en skrifteffekt som er tilgjengelig i dialogboksen Skrift)

  Merknad: Når du bruker denne inspeksjonen, oppdages ikke tekst som ble skjult på andre måter (for eksempel hvit tekst på hvit bakgrunn).

Egendefinerte XML-data

 • Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i et dokument

Office Excel 2007

Inspeksjonsnavn

Brukes til å søke etter og fjerne

Kommentarer og merknader

 • Merknader

 • Håndskriftmerknader

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • E-posthoder

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Brukernavn

 • Informasjon om skriverbane

 • Scenariekommentarer

 • Filbane for publisering av websider

 • Kommentarer for definerte navn og tabellnavn

 • Inaktive eksterne datatilkoblinger

Topptekst og bunntekst

 • Informasjon i topptekst i regneark

 • Informasjon i bunntekst i regneark

Skjulte rader og kolonner

 • Skjulte rader

 • Skjulte kolonner som inneholder data

  Kommentarer: 

  • Hvis arbeidsboken inneholder skjulte kolonner som ikke inneholder data, og som er plassert mellom kolonner som inneholder data, oppdages og fjernes også disse tomme, skjulte kolonnene.

  • Hvis de skjulte radene eller kolonnene i arbeidsboken inneholder data, kan det være at resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken endres når du fjerner dem. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte radene eller kolonnene inneholder, bør du lukke dokumentinspeksjon, vise de skjulte radene eller kolonnene og deretter se gjennom innholdet i dem.

  • Denne inspeksjonen finner ikke figurer, diagrammer, kontroller, Microsoft ActiveX-objekter og -kontroller, bilder eller SmartArt-grafikk som kanskje befinner seg i skjulte kolonner.

Skjulte regneark

 • Skjulte regneark

  Merknad: Hvis de skjulte regnearkene i arbeidsboken inneholder data, kan det være at resultatene av beregninger eller formler i arbeidsboken endres når du fjerner dem. Hvis du ikke vet hvilken informasjon de skjulte regnearkene inneholder, bør du lukke dokumentinspeksjon, vise de skjulte regnearkene og deretter se gjennom innholdet i dem.

Egendefinerte XML-data

 • Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i en arbeidsbok

Usynlig innhold

 • Objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige elementer

  Merknad: Når du bruker denne inspeksjonen, oppdages ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Office PowerPoint 2007

Inspeksjonsnavn

Brukes til å søke etter og fjerne

Kommentarer og merknader

 • Merknader

 • Håndskriftmerknader

Dokumentegenskaper og personlige opplysninger

 • Dokumentegenskaper, blant annet informasjon fra kategoriene Sammendrag, Statistikk og Egendefinert i dialogboksen Dokumentegenskaper

 • E-posthoder

 • Distribusjonslister

 • Informasjon som er lagret fordi dokumentet er sendt til gjennomgang

 • Egenskaper for dokumentserver

 • Informasjon om policy for dokumentbehandling

 • Informasjon om innholdstype

 • Filbane for publisering av websider

Usynlig innhold på lysbildet

 • Objekter som ikke er synlige, fordi de er formatert som usynlige elementer

  Merknad: Når du bruker denne inspeksjonen, oppdages ikke objekter som dekkes av andre objekter.

Innhold utenfor lysbilde

 • Innhold eller objekter som ikke er umiddelbart synlige i en presentasjon, fordi de er plassert utenfor lysbildeområdet, for eksempel:

  • Utklipp

  • Tekstbokser

  • Grafikk

  • Tabeller

   Merknad: Når du bruker dokumentinspeksjon, oppdages og fjernes ikke objekter med animasjonseffekter som er plassert utenfor lysbildet.

Presentasjonsnotater

 • Tekst som ble lagt til i Notater-delen i en presentasjon

Merknad: Dokumentinspeksjon kan ikke fjerne bilder som er lagt til i Notater-delen i en presentasjon.

Egendefinerte XML-data

 • Egendefinerte XML-data som kan være lagret inne i en presentasjon

Til toppen av siden

Hvordan kan jeg søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i Office-dokumenter?

Du kan bruke funksjonen Dokumentinspeksjon til å søke etter og fjerne skjulte data og personlige opplysninger i Office-dokumenter som ble opprettet i Office Word 2007, Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007 og tidligere versjoner av disse Office-programmene. Det er lurt å bruke dokumentinspeksjon før du deler en elektronisk kopi av et Office-dokument, for eksempel i et vedlegg til e-post.

 1. Åpne Office-dokumentet du vil undersøke om det finnes skjulte data eller personlige opplysninger i.

 2. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk på Lagre som, og skriv deretter inn et navn i Filnavn-boksen for å lagre en kopi av det opprinnelige dokumentet.

  Det er lurt å bruke funksjonen Dokumentinspeksjon på en kopi av det opprinnelige dokumentet, fordi det ikke alltid er mulig å gjenopprette data som fjernes når du kjører denne funksjonen.

 3. Klikk på Microsoft Office-knappen Office-knappen ,i kopien av det opprinnelige dokumentet, og pek på Forbered, og klikk deretter på Undersøk dokument.

 4. Merk av i avmerkingsboksene for å angi hvilke typer skjult innhold du vil undersøke, i dialogboksen Dokumentinspeksjon. Hvis du vil ha mer informasjon om hver enkelt inspeksjon, se Hvilken informasjon kan jeg søke etter og fjerne ved hjelp av dokumentinspeksjon?

 5. Klikk Undersøk.

 6. Se gjennom resultatet av inspeksjonen i dialogboksen Dokumentinspeksjon.

 7. Klikk Fjern alle ved siden av inspeksjonsresultatene for de typer skjult innhold du vil fjerne fra dokumentet.

  Viktig: 

  • Hvis du fjerner skjult innhold fra dokumentet, kan det være at du ikke kan gjenopprette det ved å klikke Angre.

  • Inspeksjonsfunksjonene for Kommentarer og merknader, Dokumentegenskaper og personlige opplysninger og Topptekst og bunntekst kan ikke brukes i en arbeidsbok som har blitt lagret som en delt arbeidsbok (Se gjennom-fanen, kommandoen Delt arbeidsbok). Grunnen til dette er at delte arbeidsbøker bruker personlige opplysninger til å gjøre det mulig for forskjellige personer å samarbeide om den samme arbeidsboken. Hvis du vil fjerne denne informasjonen fra en delt arbeidsbok, kan du kopiere arbeidsboken og deretter oppheve delingen. Når du skal oppheve delingen av en arbeidsbok, klikker du på Delt arbeidsbokSe gjennom-fanen. Fjern merket for Tillat endringer av mer enn én bruker samtidigRedigering-fanen.

  • Hvis du vil fjerne skjulte data og personlig informasjon fra dokumenter du lagrer i OpenDocument-format (.ODT, .ODS, .ODP), må du kjøre Dokumentinspeksjon hver gang du lagrer dokumentet i ett av disse formatene.

Til toppen av siden

Prøv den nyeste versjonen av Office

Den nyeste versjonen av Microsoft Office har bedre verktøy for å kontrollere metadata og personlig informasjon i Office-dokumenter og -filer.

Prøv den nyeste versjonen av Outlook
Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×