Fjerne eller erstatte en ressurstildeling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Avhengig av behovene til prosjektet, kan du fjerne eller erstatte en ressurs er tildelt en aktivitet i prosjektet. For eksempel kan endre en ressurs tilordning hjelpe deg å ta hensyn til overallokering eller underallokering, kontrollere kostnader, øke effektiviteten eller øke kvalitet.

Hva du vil gjøre?

Fjerne en ressurstildeling

Fjerne en virksomhetsressurs

Erstatte en ressurstildeling

Fjerne en ressurstildeling

Å fjerne en ressurstildeling er ikke det samme som å fjerne en ressurs fra en prosjektplan. Fjerning av en ressurstildeling vil fjerne ressursens forpliktelse til å arbeide med en bestemt oppgave eller sett oppgaver, men ressursen kan fremdeles finnes i prosjektet.

Tips!: Hvis du vil fjerne en ressurs fra et prosjekt, klikk RessurslisteVis-menyen. Velg ressursen, og trykk deretter DELETE-tasten.

Gjør følgende for å fjerne en ressurs' forliktelse til å arbeide med en oppgave:

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Merk aktiviteten du vil fjerne en ressurs fra, i Aktivitetsnavn-feltet.

 3. Klikk Tilordne ressurser Tildel ressurser-knappen .

 4. Merk ressursen du vil fjerne, i Ressursnavn-feltet.

 5. Klikk Fjern.

  Obs!: 

  • Når du fjerner tildelte ressurser fra oppgaver, kan varigheter for aktiviteter som endres. Gjenstående arbeid omfordeles til de gjenstående tildelte ressursene. Hvis du ikke vil at varigheten du vil endre, deaktivere innsatsdrevet planlegging for aktiviteten.

  • Hvis du fjerner bare ressursen fra aktiviteten Faste enheter eller Fast varighet, forsvinner verdien for arbeid. Hvis du vil beholde arbeidsverdien, må du vurdere å erstatte ressursen med en plassholderressurs. Dette er spesielt viktig hvis du bruker arbeidsverdier til å bygge tidsplan.

  • Når du fjerner en ressurs fra en aktivitet, slettes også faktiske arbeidsverdier som er knyttet til den aktiviteten.

  • Når du fjerner en ressurs fra en aktivitet, blir eventuelle faktiske kostnader som er knyttet til ressursen, slettet. Hvis du vil beholde de faktiske kostnadene for aktiviteten, angir du gjenstående arbeid for ressursen som null før du fjerner ressursen.

Til toppen av siden

Fjerne en virksomhetsressurs

I Microsoft Office Project Professional 2007 kan du ikke slette virksomhetsressurser. I stedet deaktiverer du de ressursene du ikke trenger lenger. Dette sikrer at all informasjon og prosjekthistorikk knyttet til ressursen, blir beholdt.

Hvis du vil deaktivere en ressurs, bruker du Microsoft Office Project Web Access. Bare en serveradministrator kan deaktivere en ressurs.

Til toppen av siden

Erstatte en ressurstildeling

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Merk aktiviteten med den ressursen du vil erstatte, i Aktivitetsnavn-feltet.

 3. Klikk Tilordne ressurser Tildel ressurser-knappen .

 4. Merk ressursen du vil erstatte, i Ressursnavn-kolonnen.

 5. Klikk Erstatt.

 6. I dialogboksen Erstatt ressurs klikker du ressursen du vil erstatte, og deretter klikker du OK.

  Hvis du vil erstatte den valgte ressursen med flere ressurser, holder du nede CTRL og klikker ressursen du vil legge til.

  Obs!: Project fjerner ikke ressursen hvis faktisk arbeid er fullført på tildelingen. Den nye ressursen tildeles gjenstående arbeid fra den opprinnelige tildelingen. Du kan om nødvendig justere disse arbeid.

 7. I R/D-kolonnen velger du Forespørsel eller Etterspørsel.

 8. Hvis du vil angi hvor mye arbeid den nye ressursen skal utføre på en aktivitet, skriver du inn eller velger ett av følgende i Enheter-listen:

  • Hvis du vil tildele en enkelt arbeidsressurs på heltid til aktiviteten, skriver du inn 100 %.

  • Hvis du vil tildele en ressursgruppe til en aktivitet på heltid, skriver du inn en prosent som er større enn 100 prosent. Hvis du for eksempel vil at en gruppe på tre operatører skal arbeide heltid på aktiviteten, skriver du inn eller velger 300 %.

  • Hvis du vil angi forbrukssatsen for en materialressurs, skriver du inn et tall som angir materialmengden som skal brukes på denne tildelingen.

   Hvis materialmengden er avhengig av varighet for aktiviteten, angir du brukssatsen ved å legge til en skråstrek (/) og en varighet. Hvis det for eksempel brukes 20 meter tømmer hver uke, skriver du 20/uke eller 20/u.

   Obs!: Kostnadsinformasjon om varigheten til ressursens tid i aktiviteten beregnes automatisk og vises i Kostnad-kolonnen. Dobbeltklikk Kostnad-kolonnen for å registrere annen kostnadssatsinformasjon for ressursen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×