Firmainformasjon, Utformingskontroll og Innstillinger for trykking

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Backstage-visning av Microsoft Publisher 2010 inneholder informasjon om Firmainformasjon, Utformingskontroll og Kommersielle utskriftsinnstillinger for publikasjonen. Du kan opprette, vise og redigere firmainformasjonssett for publikasjonen. Du kan kjøre Utformingskontroll for å se potensielle problemer og løsninger for publikasjonen. Du kan vise og angi fargemodell, innebygging av skrift og erstatning og fargeinnstillinger registrering for å ta publikasjonen til et trykkeri. Den gjeldende Business informasjon og farge modell for publikasjonen vises i kategorien informasjon i Backstage-visning.

I denne artikkelen

Firmainformasjon

Opprette et sett med firmainformasjon

Redigere eller slette et sett med firmainformasjon

Utformingskontroll

Innstillinger for trykking

Fargemodeller

Hvilken som helst farge (RGB)

Enkelt farge

Spotfarger

Prosessfarger

Prosessfarger pluss spotfarger

Velg en fargemodell

Behandle innebygde skrifter

Bygge inn alle TrueType-skrifter

Registreringsinnstillinger for

Firmainformasjon

Firmainformasjonssett er tilpassede grupper med opplysninger om en enkeltperson eller en organisasjon som du kan bruke til raskt å fylle ut aktuelle områder i en publikasjon, for eksempel visittkort og flygeblader.

Firmainformasjonssettet kan inneholde komponenter som en persons navn, stilling eller tittel, organisasjonsnavn, adresse, telefon- og telefaksnumre, e-postadresse, slagord eller motto og logo. Du kan opprette så mange forskjellige firmainformasjonssett som du vil.

Når du oppretter en publikasjon, brukes firmainformasjonssett som du brukte sist til å fylle ut den nye publikasjonen. Gjeldende firmainformasjon for publikasjonen vises i kategorien informasjon i Backstage-visning.

Firmainformasjon i Backstage-visning i Publisher 2010

Opprette et firmainformasjonssett

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Informasjon, og velg deretter Rediger firmainformasjon.

  Merknad: Hvis du ikke allerede har et firmainformasjonssett går direkte til trinn 4.

 3. Klikk Ny i dialogboksen Informasjon om virksomheten.
  Redigere et firmainformasjonssett i Publisher 2010

 4. Skriv inn informasjonen du vil bruke, Skriv inn et navn i tekstboksen navn på firmainformasjonssett, og klikk Lagre i dialogboksen Opprett nytt firmainformasjonssett.
  Opprette et nytt firmainformasjonssett i Publisher 2010

 5. Hvis du vil bruke den nye informasjonen som er angitt i publikasjonen umiddelbart, klikker du Oppdater publikasjon i dialogboksen Informasjon om virksomheten som kommer opp til høyre når du klikker Lagre-knappen.

Redigere eller slette et firmainformasjonssett

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Informasjon, og velg deretter Rediger firmainformasjon.

 3. Velg informasjonen du vil redigere eller slette, i dialogboksen Firmainformasjon.

 4. Hvis du vil redigere informasjonssettet, klikker du Rediger og redigerer du feltene du vil endre, i dialogboksen Rediger firmainformasjonssett, og deretter klikker du Lagre.

 5. Vil du slette informasjonssettet, klikker du Slett, og deretter klikker du Ja.

Til toppen av siden

Utformingskontroll

Oppgaveruten Utformingskontroll viser en liste over alle utformingsproblemene som finnes i publikasjonen, som for eksempel utformingselementer som delvis faller utenfor siden, overflyt i en historie eller et bilde som er uproporsjonalt skalert. I noen tilfeller kan du velge en automatisk reparasjon av disse problemene. I andre tilfeller må du rette opp problemene manuelt.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Informasjon, og velg deretter Kjør Utformingskontroll.

Hvis du vil ha mer informasjon om Utformingskontroll leser: Utformingskontroll.

Innstillinger for trykking

Trykking krever at en profesjonell Trykk operator definere og kjøre utskriftsjobben. Vanligvis hver håndskrift som trengs for å skrive ut publikasjonen krever mer konfigurasjon for operator, og øker kostnadene. Hvor mange farger du trenger, avhenger av fargemodell du velger. Gjeldende farge modellen informasjonen for publikasjonen vises i kategorien informasjon i Backstage-visning

Innstillinger for trykking i Publisher 2010

Fargemodeller

Når du konfigurerer fargetrykking for publikasjonen, kan du velge mellom følgende fargemodeller. Kontakt trykkeriet for å finne ut hvilken fargemodell de foretrekker.

 • Hvilken som helst farge (RGB)

 • Én farge

 • Spotfarger

 • Prosessfarger (CMYK)

 • Prosessfarger pluss spotfarger

Hvilken som helst farge (RGB)

Hvis du skriver ut ved hjelp av en digital fargeskriver (for eksempel en fargebordskriver), bruker du fargemodellen RGB (Red, Green, Blue). Når du skriver ut noen få eksemplarer, er dette den rimeligste fargemodellen du kan bruke. RGB-farger er imidlertid den mest ustabile av alle fargemodeller, noe som gjør at det er vanskelig å oppnå samme farger for ulike utskriftsjobber.

Én farge

Hvis du skriver ut i én farge, skrives alt innholdet i publikasjonen ut som en fargetone av en enkelt blekkfarge, vanligvis svart. Dette er den fargemodellen som er rimeligst å trykke på en trykkpresse, fordi den bare krever én blekkfarge.

Spotfarger

Hvis du skriver ut ved hjelp av en spotfarge, alt i publikasjonen skrives ut som en fargetone av en enkelt håndskrift, vanligvis svart, og en fargetone av én mer farge, spotfarge, som vanligvis brukes som en uthevingsfarge. Publisher tilbyr muligheten til å bruke Pantone ® farger for spotfargejobber.

Denne fargemodellen krever minst to blekkfarger, og trykkekostnadene kan øke for hver blekkfarge du legger til.

Merknad: I noen tilfeller kan det være mer kostbart å trykke med spotfarger enn prosessfarger. Det er vanligvis tilfelle for jobber som skal trykkes i få eksemplarer.

Prosessfarger

Hvis du bruker denne fargemodellen, vil publikasjonen bli trykt i fullstendige farger ved hjelp av en kombinasjon av ulike prosentdeler av prosessfargene cyan, magenta, gul og svart, som vanligvis forkortes til CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key). Selv om du kan kombinere disse fire blekkfargene for å få et nesten fullstendig fargespekter, er det noen farger du ikke kan oppnå, for eksempel kan ikke CMYK-fargemodellen brukes til å produsere metalliske farger eller farger med høy metning.

Trykking med prosessfarger innebærer alltid at trykkpressen må settes opp med de fire CMYK-blekkfargene. Trykkpresseoperatøren må også ha kunnskaper om hvordan trykkene av de ulike blekkfargene skal stilles opp i forhold til hverandre. Dette kalles registrering. Disse kravene gjør at trykking med prosessfarger er mer kostbart enn trykking med spotfarger.

Prosessfarger pluss spotfarger

Dette er den mest kostbare fargemodellen å trykke fordi den kombinerer trykking med prosessfarger (fire blekkfarger) med én eller flere spotfarger. Du bruker bare denne fargemodellen hvis du vil ha både fullstendige farger og en farge med høy metning eller en metallisk farge som ikke kan produseres med CMYK.

Velge en fargemodell

Når du velger en fargemodell i Publisher, viser fargevelgeren bare fargene som er tilgjengelige i fargemodellen du velger. Hvis du for eksempel velger fargemodellen Én farge, kan du bare velge linje-, fyll- og tekstfarger som kan lages med den ene blekkfargen. Hvis du velger fargemodellen Spotfarger, kan du bare velge linje-, fyll- og tekstfarger som kan oppnås med spotfargene.

Slik velger du fargemodell for publikasjonen:

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Info, velg Kommersielle utskriftsinnstillinger, og klikk deretter Velg fargemodell.

 3. Klikk fargemodellen du vil bruke under Definer alle farger som i dialogboksen Fargemodell.
  Velge en utskriftsfargemodell i Publisher 2010

 4. Hvis du velger Spotfarger eller Prosessfarger pluss spotfarger, kan du klikke Ny blekkfarge for å velge flere spotfarger.

 5. Klikk OK.

Behandle innebygde skrifter

En av de beste måtene å forsikre seg om at skriftene alltid er tilgjengelige på, er å bygge dem inn i publikasjonen. Dermed er de også tilgjengelige hvis du flytter publikasjonen til en annen datamaskin eller leverer den til et trykkeri.

Du kan bygge inn bare TrueType-skrifter, og deretter bare hvis innebygging. Alle TrueType-skrifter som er inkludert i Publisher tillatelse for innebygging.

Innebygde skrifter øker publikasjonens filstørrelse, og det kan derfor være lurt å begrense antall innebygde skrifter. Du kan velge å bygge inn alle skrifter (med eller uten systemskrifter), bare noen bestemte skrifter, eller undersett av bestemte skrifter.

Merknad: TrueType-skrifter innebygges som standard i Publisher når du klargjør publikasjonen for levering til trykkeri ved hjelp av pakkeveiviseren. Du trenger ikke velge dette i dialogboksen Skrifter før du bruker veiviseren.

Bygge inn alle TrueType-skrifter

Når du bygger inn skriftene i publikasjonen, bygges ikke vanlige systemskrifter inn, fordi de sannsynligvis er installert på de fleste datamaskiner. Du kan angi at du vil bygge inn systemskriftene. (Du kan for eksempel velge å bygge dem inn når du vet at noen som skal arbeide med publikasjonen, ikke har tilgang til dem.)

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Velg Info, velg Kommersielle utskriftsinnstillinger, , og klikk deretterBehandle innebygde skrifter.

 3. Merk av for Bygg inn TrueType-skrifter under lagring av publikasjoner i dialogboksen Skrifter.

 4. Hvis du vil bygge inn systemskrifter, Fjern merket for ikke Bygg inn vanlige systemskrifter.
  Behandle innebygde skrifter i Publisher 2010

  Merknad: Hvis du får beskjed om at du har brukt skrifter som ikke kan bygges inn, klikker du OK. Ta kontakt med trykkeriet for å sikre at tjenesten har tilgang til skrifter som ikke er innebygd. Hvis trykkeriet ikke har tilgang til disse skriftene, må du å diskutere ved hjelp av erstatningsskrifter i publikasjonen.

Registreringsinnstillinger

Registrering er prosessen med å trykke overlappende farger på ett enkelt bilde. Denne prosessen kan føre til mellomrom mellom fargene. Overtrykk er en måte å overlappe tilstøtende farger for å unngå mellomrom under trykking på grunn av dårlig fargeregistrering. Snakk med trykkeriet om bruk av registreringsinnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon om overlapping, kan du se Om overlapping for Skriv ut.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×