Finne poster med siste eller eldste dato

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker en spørring for øverste verdien til å finne de siste eller første datoene i et postsett. Du kan bruke informasjonen som denne spørringstypen returnerer for å svare på forskjellige forretningsmessige spørsmål, for eksempel når en kunde sist plasserte en ordre.

Hva du vil gjøre?

Forstå hvordan øverste verdien spørringer arbeide med datoer

Finne de siste eller første datoen

Finne de siste eller første datoene for poster i kategorier eller grupper

Finne de siste og første datoene

Forstå hvordan øverste verdien spørringer arbeide med datoer

Du bruker en spørring for øverste verdier når du skal søke etter poster som inneholder de nyeste eller første datoene i en tabell eller en gruppe med poster. Du kan deretter bruke dataene til å svare flere typer forretningsmessige spørsmål, som:

 • Når gjorde sist en ansatt et salg? Svaret kan hjelpe deg med å identifisere en de mest og minste produktiv ansatt.

 • Når en kunde sist bestille? Hvis en kunde ikke har plassert en ordre for en gitt periode, kan du vil flytte kunden til en inaktiv liste.

 • Hvem har neste fødselsdag eller neste n fødselsdager?

Regler for å opprette og bruke spørringer etter øverste verdier

Du oppretter en spørring for øverste verdier ved å opprette en utvalgsspørring. Du bruker en sorteringsrekkefølge i spørringen, avhengig av resultatene du vil bruke, eller du konverterer spørringen til en totalverdispørring. Hvis du konverterer spørringen, bruker du en mengdefunksjon, for eksempel Maks eller Min til å returnere de høyeste eller laveste verdi, eller første eller siste til å returnere den første eller siste datoen. Du bruker summer-spørringer og mengdefunksjoner bare når du trenger å finne data som kommer inn et sett med grupper eller kategorier. Anta for eksempel at du må finne salgssummer for en gitt dato for hver by der firmaet fungerer. I dette tilfellet blir byene kategorier (du må først finne dataene per poststed), slik at du bruker en totalverdispørring.

Når du fortsetter, Husk at, uavhengig av spørringstype, må spørringene bruke felt som inneholder beskrivende data, for eksempel kundenavn, og et felt som inneholder datoverdiene som du vil finne. I tillegg til datoen verdier må ligge i et felt som er angitt til datatypen Dato/klokkeslett-datatype. Spørringer som beskrives i denne artikkelen mislykkes hvis du prøver å kjøre dem mot datoverdier i et tekstfelt. Hvis du vil bruke en totalverdispørring, må datafeltene i tillegg inkludere kategoriinformasjon, for eksempel poststed eller land/område-feltet.

Velge mellom en spørring for øverste verdier og et filter

Hvis du vil finne ut om du skal opprette en spørring øverste verdier eller bruke et filter, velger du ett av følgende:

 • Hvis du vil returnere poster med siste eller siste dato i et felt, og du ikke vet nøyaktig datoverdiene, eller de ikke har noen betydning, oppretter du en spørring for øverste verdier.

 • Hvis du vil returnere alle poster der datoen samsvarer med, er før eller senere enn en bestemt dato, kan du bruke et filter. Hvis du for eksempel vil se datoene for salg mellom April og juli, bruker du et filter. En fullstendig beskrivelse av filtre er utover dette emnet.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og bruker dem, kan du se artikkelen Filter: begrense antall poster i en visning.

Til toppen av siden

Finne de siste eller første datoen

Trinnene i denne delen forklarer hvordan du oppretter en grunnleggende øverste verdier-spørring som bruker en sorteringsrekkefølge, og en mer avansert spørring som bruker uttrykk og andre vilkår. Den første delen viser de grunnleggende trinnene for å opprette en spørring for øverste verdier, og den andre delen forklarer hvordan du finner de neste noen ansattes fødselsdagene ved å legge til kriterier. Trinnene bruker dataene i følgende eksempeltabellen.

Etternavn

Fornavn

Adresse

Poststed

Land/område

Fødselsdato

Leie dato

Barnhill

Josh

1 Main St.

New York

USA

05.02.1968

10.06.1994

Heloo

Waleed

52 1st St.

Boston

USA

22.05.1957

22.11.1996

Pica

Guido

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11.11.1960

11.03.2000

Bagel

Jean Philippe

1 Contoso Blvd.

London

UK

22.03.1964

22.06.1998

Price

Julian

Calle Smith 2

Mexico City

Mexico

05.06.1972

05.01.2002

Hughes

Christine

3122 75th St. S.

Seattle

USA

23.01.1970

23.04.1999

Riley

Steve

67 Big St.

Tampa

USA

14.04.1964

14.10.2004

Birkby

Dana

2 Nosey Pkwy

Portland

USA

29.10.1959

29.03.1997

Hvis du vil, kan du angi disse eksempeldataene til en ny tabell manuelt, eller du kan kopiere denne eksempeltabellen til et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Office Excel 2007, og deretter bruke Access til å importere det resulterende regnearket i en tabell.

Vis meg hvordan

Skriv inn eksempeldata manuelt

 1. Klikk på Tabell i Tabeller-gruppen på Opprett-fanen.

  Access legger til en ny, tom tabell i databasen.

  Obs!: Du trenger ikke å følge dette trinnet hvis du åpner en ny, tom database, men du må følge det når du trenger å legge til en tabell i databasen.

 2. Dobbeltklikk den første cellen i overskriftsraden, og Skriv inn navnet på feltet i eksempeltabellen.

  Som standard angir Access tomme felt i overskriftsraden med teksten Legg til nytt felt, slik som dette:

  Et nytt felt i et dataark

 3. Bruk piltastene til å flytte til neste tomme overskriftscellen, og skriv deretter inn det andre feltnavnet (du kan også trykke TAB eller dobbeltklikker du den nye cellen). Gjenta dette trinnet til du har skrevet inn alle feltnavnene.

 4. Skriv inn data i eksempeltabellen.

  Når du skriver inn dataene, datatypen Access en for hvert felt. Hvis du har erfaring med relasjonsdatabaser, bør du angi en bestemt datatype, for eksempel tall, tekst eller dato/klokkeslett for hvert felt i tabellen. Angi datatyper bidrar til å sikre presis dataregistrering og bidrar til å forhindre feil, for eksempel bruke et telefonnummer i en beregning. For disse Eksempeltabeller, bør du la Access utlede datatypen.

 5. Når du er ferdig med å skrive inn dataene, klikker du Lagre

  Hurtigtast Trykk CTRL + S.

  Dialogboksen Lagre som vises.

 6. I Tabellnavn-boksen skriver du inn navnet på eksempeltabellen, og klikker deretter OK.

  Du bruker navnet på hver eksempeltabell fordi spørringene i fremgangsmåtene bruker disse navnene.

 7. Gjenta disse trinnene før du oppretter hver av de eksempeltabellene som er oppført i begynnelsen av denne inndelingen.

Kopier tabellen til din regnearkprogram

 1. Start din regnearkprogram og Opprett en ny, tom fil. Hvis du bruker Excel, opprettes en ny, tom arbeidsbok som standard.

 2. Kopier eksempeltabellen i forrige del, og lim den inn i det første regnearket, regnet fra den første cellen.

 3. Høyreklikk arkfanen, klikk Gi nytt navn, og gi regnearket ansattenavnet.

 4. Lagre regnearkfilen til en praktisk plassering, og gå til de neste trinnene.

Importere tabellen i Access

 1. I en ny eller eksisterende database:

  Klikk Excel i Import-gruppen på Eksterne data-fanen.

  -eller-

  Klikk Mer, og velg deretter et regnearkprogram fra listen.

  Dialogboksen Hent eksterne data – Navn på regnearkprogram vises.

 2. Klikk Bla gjennom, åpne regnearkfil som du opprettet i forrige trinn, og klikk deretter OK.

  Veiviseren for regnearkimport starter.

 3. Som standard veiviseren velger det første regnearket i arbeidsboken (ansatte, hvis du fulgte fremgangsmåten i den forrige delen) og data fra regnearket vises i den nedre delen av skjermen. Klikk Neste.

 4. Klikk Første rad inneholder kolonneoverskrifter, og klikk deretter Neste.

 5. Du kan også bruke tekstbokser og lister under Alternativer for å endre feltnavn og datatyper eller utelate felt fra importen. Ellers klikker du Neste.

  Hvis du bruker eksempeltabellen ovenfor, trenger du ikke å gjøre noen endringer på dette tidspunktet.

 6. La alternativet La Access legge til primærnøkkelen valgt, og klikk Neste.

 7. Som standard bruker Access navnet på regnearket til den nye tabellen. Godta navnet eller angi et annet navn, og klikk deretter Fullfør.

Obs!: Hvis du ikke har et regnearkprogram, kan du kopiere eksempeldataene til et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer tekstdata, kan du se artikkelen importere eller koble til data i en tekstfil.

Opprette en grunnleggende øverste verdier-spørring

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

  Dialogboksen Vis tabell vises.

 2. Klikk tabellen du vil bruke i spørringen, klikk Legg til for å plassere tabellen i den øvre delen av designer, og klikk deretter Lukk i dialogboksen.

  – eller –

  Dobbeltklikk tabellen, og klikk deretter Lukk.

  Hvis du bruker eksempeldataene, kan du legge til ansatte-tabellen i spørringen.

 3. Legg til feltene du vil bruke i spørringen i utformingsrutenettet. Du kan dobbeltklikke hvert felt, eller dra og slippe hvert felt i en tom celle i felt-raden.

  Hvis du bruker eksempeltabellen, legger du til feltene Fornavn, Etternavn og fødselsdato.

 4. Klikk Sorter-raden i feltet som inneholder de høyeste eller laveste verdiene (feltet Fødselsdato, hvis du bruker eksempeltabellen), og velg Stigende eller synkende.

  Synkende rekkefølge returnerer den nyeste datoen, og stigende rekkefølge returnerer den tidligste datoen.

  Viktig!: Du må angi en verdi i Sorter-raden bare for felt som inneholder datoene. Hvis du angir en sorteringsrekkefølge for et annet felt, returnerer spørringen ikke ønskede resultater.

 5. I kategorien Utforming i Verktøy-gruppen, klikk pil ned ved siden av alle (listen Øverste verdier ) og enten angi antall poster som du vil se, eller velg et alternativ fra listen.

 6. Klikk Kjør Knappesymbol for å kjøre spørringen og vise resultatene i dataarkvisning.

 7. Lagre spørringen, og hold den åpen for bruk i de neste trinnene.

Du kan se at denne spørringstypen øverste verdier kan svare på grunnleggende spørsmål, for eksempel hvem som er den eldste eller yngste personen i firmaet. De neste trinnene forklarer hvordan du bruker uttrykk og andre vilkår til å legge til power og fleksibilitet i spørringen. Vilkårene som vises i det neste trinnet returnere neste tre ansattes fødselsdager.

Legge til kriterier i spørringen

Obs!: Denne fremgangsmåten forutsetter at du skal bruke spørringen som er beskrevet i forrige del.

 1. Bytte spørringen som du opprettet i forrige trinn til utformingsvisning.

 2. I utformingsrutenettet for spørringen, i kolonnen til høyre for kolonnen Fødselsdato, kopiere og lime inn eller skrive inn dette uttrykket: Uttrykk1: DatePart ("m"; [Fødselsdato]). Klikk deretter Kjør.

  Funksjonen DatePart trekker ut månedsdelen av feltet Fødselsdato.

 3. Bytt til utformingsvisning.

 4. Lim inn til høyre for det første uttrykket, eller Skriv inn dette uttrykket: Uttrykk2: DatePart ("d", [Fødselsdato]). Klikk deretter Kjør.

  I dette tilfellet funksjonen DatePart trekker ut datodelen av Fødselsdato-feltet.

 5. Bytt til utformingsvisning.

 6. Fjern merket i Vis-raden for hvert to uttrykk du nettopp skrev inn, klikk Sorter-raden for hvert uttrykk, og velg deretter Stigende.

 7. Klikk Kjør.

 8. Hvis du vil, kan du angi et vilkår for å begrense omfanget av spørringen. Når du angir vilkår, sorterer spørringen bare poster som oppfyller vilkårene, og den identifiserer øverste eller nederste feltverdiene fra den sorterte listen.

  Hvis du vil fortsette med eksempeldataene, Bytt til utformingsvisning. Skriv inn følgende uttrykk i vilkår-raden i kolonnen Fødselsdato:

  Måned ([Fødselsdato]) > Month(Date()) eller måned ([Fødselsdato]) = Month(Date()) og dag ([Fødselsdato]) > Day(Date())

  Dette uttrykket gjør følgende: den måned ([Fødselsdato]) > Month(Date()) kontrollerer fødselsdatoen for hver ansatt for å se om det faller i en fremtidig måned, og hvis SANN, inkluderer disse postene i spørringen. Den måned ([Fødselsdato]) = Month(Date()) And Day([Birth Date]) > Day(Date()) av uttrykket kontrollerer Fødselsdato som kan oppstå i gjeldende måned til å se om fødselsdatoen faller på eller etter gjeldende dag. Hvis denne betingelse er SANN, inkluderer funksjonen disse postene i spørringen. Oppsummering: Dette uttrykket ignorerer alle poster der fødselsdagen faller mellom 1 og datoen da du kjører spørringen.

  Hvis du vil se flere eksempler på uttrykk for spørringen vilkår, kan du se artikkelen eksempler på spørringsvilkår.

 9. I kategorien Utforming i Verktøy-gruppen, klikk pil ned ved siden av alle (listen Øverste verdier ) og enten angi antall poster som du vil se, eller velg et alternativ fra listen.

  Hvis du vil vise de neste tre fødselsdagene, skriver du inn 3.

 10. Klikk Kjør Knappesymbol for å kjøre spørringen og vise resultatene i dataarkvisning.

Hvis du ser flere poster enn du angir

Hvis dataene inneholder flere poster som deler en datoverdi, kan den øverste verdier spørringen returnerer flere data enn du angir. Hvis du for eksempel du kan utforme en spørring for øverste verdier til å hente tre poster, men spørringen returnerer fire poster fordi "Wilson" og "Edwards" deler en fødselsdag, som vist i tabellen nedenfor.

Etternavn

Fødselsdato

Berka

9/26/1968 med det formål

Jackson

10/2/1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

Hvis du ser færre poster enn du angir

Anta at du utformer en spørring til å returnere de øverste eller nederste fem postene i et felt, men spørringen returnerer bare tre poster. Som en regel løser du denne typen problemet ved å åpne spørringen i utformingsvisning og se gjennom vilkår-raden i kolonnene i utformingsrutenettet.

Hvis du vil ha mer informasjon om vilkår, kan du se artikkelen eksempler på spørringsvilkår.

Hvis du ser like poster

Hvis en spørring for øverste verdier returnerer duplikater, enten de underliggende tabellene like poster eller poster vises er like fordi spørringen ikke inneholder feltene som kan skille mellom postene. Tabellen nedenfor viser for eksempel resultatene av en spørring som returnerer de fem ordrene som ble sendt sist, sammen med navnet på selgeren som behandlet transaksjonen.

ShippedDate

Selger

11/12/2004

Freitag

11/12/2004

Cajhen hele

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Freitag

Den tredje og fjerde posten fremstår som like, men det er mulig at selgeren Delgado behandlet to forskjellige ordrer som ble sendt samme dag.

Avhengig av dine behov, kan du gjøre ett av to ting for å unngå å returnere like poster. Du kan endre utformingen av spørringen for å legge til felt som bidrar til å skille postene, for eksempel feltene OrdreID og KundeID. Eller, hvis det er god nok til å se bare én av de like postene, kan du vise bare forskjellige poster ved hjelp av spørringens Unike verdier egenskapen til Ja. Hvis du vil angi denne egenskapen, i spørringens utformingsvisning, høyreklikker du i det tomme området i den øverste delen av Spørringsutforming, og klikk deretter Egenskaper på hurtigmenyen. Finn egenskapen Entydige verdier i egenskapssiden for spørringen, og setter den til Ja.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du håndterer like poster, kan du se artikkelen finne, skjule, eller fjerne like data.

Til toppen av siden

Finne de siste eller første datoene for poster i kategorier eller grupper

Du bruker en totalverdispørring til å finne de første eller siste datoene for poster som finnes i grupper eller kategorier. En totalverdispørring er en utvalgsspørring som bruker mengdefunksjoner, for eksempel Min, Maks, Sum, førsteog siste til å beregne verdier for et gitt felt.

Trinnene i denne delen forutsetter at du kjører en hendelsesbehandling business – du tar deg til sette opp lysforhold, catering og de andre deler av store funksjoner. I tillegg havner hendelser som du administrerer i flere kategorier, for eksempel produktet starter, messer og konserter. Trinnene i denne delen forklarer hvordan du svar på vanlige spørsmål: Når er neste arrangement, etter kategori? Når er altså neste produktlansering, neste sammen og så videre.

Når du fortsetter, må du huske følgende: som standard kan typen totalverdispørring som du oppretter her inkludere bare feltet som inneholder dataene gruppe eller kategori og feltet som inneholder datoene. Du kan ikke inneholde andre felt som beskriver elementene i en kategori, for eksempel kunde-eller Leverandørnavn. Du kan imidlertid opprette en annen spørring som kombinerer din totalverdispørring med feltene som inneholder beskrivende data. Trinnene senere i dette avsnittet forklarer hvordan du gjør denne oppgaven.

Trinnene i denne delen forutsetter at du bruker følgende tre tabeller:

Tabellen hendelsestype   

Type-ID

Hendelsestype

1

Produktlansering

2

Bedriftens (funksjon)

3

Privat-funksjonen

4

Innsamling

5

Messe

6

Forelesning

7

Sammen

8

Oppføre seg

9

Messe

Kunder-tabellen   

CustomerID

Firma

Kontakt

1

Contoso, Ltd.-grafikk

Jonathan Haas

2

Tailspin Toys

Ellen Adams

3

Fabrikam

PIA Lund

4

Wingtip leker

Lucio Iallo

5

A. dato

Mandar Samant

6

Adventure Works

Brian Burke

7

Utforming PMI

Jaka Stele

8

Skolen fin utklipp

Milena Duomanova

Arrangementer-tabellen   

Hendelses-ID

Hendelsestype

Kunde

Arrangementsdato

Pris

1

Produktlansering

Contoso, Ltd.

4/14/2003

$10 000

2

Bedriftens (funksjon)

Tailspin Toys

4/21/2003

kr 8 000

3

Messe

Tailspin Toys

1/5/2003

$ 25 000

4

Oppføre seg

Graphic Design Institute

13/5/2003

kr4 500

5

Messe

Contoso, Ltd.

5/14/2003

$55,000

6

Sammen

Skolen fin utklipp

5/23/2003

kr 12 000

7

Produktlansering

A. dato

1/6/2003

kr 15 000

8

Produktlansering

Wingtip leker

18/6/2003

kr 21 000

9

Innsamling

Adventure Works

22/6/2003

$1,300

10

Forelesning

Graphic Design Institute

6/25/2003

$2,450

11

Forelesning

Contoso, Ltd.

4/7/2003

$3,800

12

Messe

Graphic Design Institute

4/7/2003

kr 5 500

Obs!: Trinnene i denne delen forutsetter at kunder og hendelsestype tabellene befinner seg på "én"-siden av én-til-mange-relasjoner med tabellen arrangementer. I dette tilfellet deler Arrangementer-tabellen feltene KundeID og type. Totalene spørringer som er beskrevet i neste avsnitt ikke fungerer uten disse relasjonene.

Hvordan legger jeg til disse dataene i en database?

Hvis du vil legge til disse eksempeltabellene en database, kan du følge fremgangsmåten i delen tidligere, søke etter poster med høyeste eller laveste verdiene, men med noen få unntak:

 • Når du kopierer og kunder-tabeller til Excel, Kopier ikke kolonnene type-ID og KundeID. Access legger til en primærnøkkelverdiene for deg når du importerer regneark. som sparer deg litt tid.

 • Når du importerer tabellene, må du åpne Arrangementer-tabellen i utformingsvisning og konvertere kolonnene hendelsestype og kunde til oppslagsfelt. Dette er tilfelle, klikk Datatype-kolonnen for hvert felt, og klikk deretter Oppslagsveiviseren.

  Som en del av hvordan du oppretter oppslagsfeltene, erstattes tekstverdiene i kolonnene hendelsestype og kunde med numeriske verdier fra kildetabellene.

  Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og bruke oppslagsfelt, kan du se artiklene Bruk en liste som lagrer flere verdier og Innføring i flerverdifelt. Begge artikler forklarer hvordan du oppretter en type oppslagsfelt som lar deg velge flere verdier for et gitt felt og også forklarer hvordan du oppretter oppslagsfelt lister.

Opprette totalverdispørringen

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

  Dialogboksen Vis tabell vises.

 2. Velg tabellene du vil arbeide med, klikker du Legg til, og klikk deretter Lukk når du er ferdig med å legge til tabellene i dialogboksen.

  – eller –

  Dobbeltklikk tabellene som du vil bruke, og klikk deretter Lukk. Hver tabell vises i den øvre delen av spørringsutformingen.

  Hvis du bruker eksempeltabellene som er oppført ovenfor, kan du legge til hendelser og typene tabellene.

 3. Dobbeltklikk tabellfeltene som du vil bruke i spørringen. Kontroller at du legger til bare feltene gruppe eller kategori og verdifeltet i spørringen på dette tidspunktet.

  Hvis du bruker eksempeldataene i de tre foregående tabellene, legger du feltet hendelsestype fra tabellen hendelsestype eller feltet Arrangementsdato fra tabellen arrangementer.

 4. Hvis du vil, kan du angi et vilkår som begrenser omfanget av spørringen. Bare poster som oppfyller vilkårene sorteres, og øvre og nedre feltverdier identifiseres i denne sorterte listen.

  Hvis du for eksempel hvis du vil returnere arrangementer i kategorien privat arrangement, du skriver inn dette uttrykket i vilkår-raden i kolonnen Hendelsestype: <> "privat arrangement".

  Hvis du vil se flere eksempler på uttrykk for spørringen vilkår, kan du se artikkelen eksempler på spørringsvilkår.

 5. Konverter spørringen til en totalverdispørring ved å gjøre følgende:

  Klikk Totaler i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

  Det vises en Totaler-raden i utformingsrutenettet.

 6. Kontroller at Totaler-raden for hver gruppe eller kategori-feltet er satt til Grupper etter, og angi deretter Totaler-rad på verdifeltet (feltet med de høyeste eller laveste verdiene) til størst eller Min.

  Maks returnerer den største verdien i et numerisk felt og den siste dato eller klokkeslettet verdien i et dato/klokkeslett-felt. Min returnerer den minste verdien i et numerisk felt og den tidligste dato eller klokkeslettet verdien i et dato/klokkeslett-felt.

 7. I kategorien Utforming i Verktøy-gruppen, klikk pil ned ved siden av alle (listen Øverste verdier ) og enten angi antall poster som du vil se, eller velg et alternativ fra listen.

  I dette tilfellet velger du alle, og klikk deretter Kjør for å vise resultatene i dataarkvisning.

  Obs!: Avhengig av funksjonen som du valgte i trinn 6, endres navnet på verdifeltet i spørringen til MaksAvfeltnavn eller MinAvfeltnavn. Hvis du bruker Eksempeltabeller, endrer Access navnet på feltet MaxOfEvent dato - eller MinOfEvent dato.

 8. Lagre spørringen, og gå til de neste trinnene.

Ikke Vis spørringsresultatene produktnavn eller annen informasjon om produktene. Hvis du vil se flere data, må du opprette en annen spørring som inneholder spørringen du nettopp opprettet. De neste trinnene forklarer hvordan du gjør dette.

Opprette en annen spørring for å legge til flere data

 1. Klikk på Spørringsutforming i Annet-gruppen på Opprett-fanen.

 2. Klikk kategorien spørringer i dialogboksen Vis tabell, og dobbeltklikk deretter totalverdispørring som du opprettet i forrige del.

 3. Klikk kategorien tabeller og legge til tabellene som du brukte i totalverdispørringen, og også legge til tabeller som inneholder andre relaterte data. Hvis du bruker foregående tre eksempeltabellene, legger du til tabellene hendelsestype, arrangement og kunder i den nye spørringen.

 4. Bli med i feltene i totalverdispørringen til de tilsvarende feltene i de overordnede tabellene. Du gjør dette ved å dra hvert felt i totalverdispørringen til tilsvarende felt i tabellen.

  Hvis du bruker eksempeldataene fra de tre tabellene, kan du dra hendelsestype-kolonnen i totalverdispørringen til hendelsestype-feltet i tabellen hendelsestype. Deretter drar du kolonnen MaksAvArrangementsdato i totalverdispørringen til feltet Arrangementsdato i tabellen arrangementer. Opprette disse sammenføyningene gjør det mulig for den nye utvalgsspørringen føye sammen dataene i totalverdispørringen og dataene i andre tabeller.

 5. Legge til de andre beskrivende feltene fra de andre tabellene i spørringen.

  Hvis du bruker eksempeldataene fra de tre tabellene, kan du legge til feltene firma og kontakt fra Kunder-tabellen.

 6. Du kan også angi en sorteringsrekkefølge for én eller flere kolonner. Hvis du for eksempel vil føre opp kategoriene i alfabetisk rekkefølge, setter du Sorter-raden i kolonnen Hendelsestype til Stigende.

 7. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Resultatene av spørringen, vises i dataarkvisning.

Tips!    Hvis du ikke vil overskriften for kolonnen Pris skal vises som MaksAvPris eller MinAvPris, åpne spørringen i utformingsvisning, og i Pris-kolonnen i rutenettet, skriver du inn Pris: MaksAvPris eller Pris: MinAvPris. Rabatt vises som overskrift for kolonnen i dataarkvisning.

Til toppen av siden

Finne de siste og første datoene

Spørringer som du opprettet tidligere i denne artikkelen kan returnere øverste eller nederste verdiene, men ikke begge deler. Hvis du vil se begge sett med verdier i én enkelt visning, må du opprette to spørringer – én som henter de høyeste verdiene og en annen som henter de nederste verdiene, og deretter slå sammen og lagre resultatene i én enkelt tabell.

Prosessen med å finne øvre og nedre verdier og vise data i en tabell følger disse grunnleggende trinnene:

 • Opprett en øverste verdier og nedre verdier spørringer eller, hvis du trenger å gruppere dataene, kan du opprette totalsumspørringer som bruker funksjonene Min og Maks .

 • Konverter øvre verdier spørring (eller Max-totalverdispørring) til en lag tabell-spørring, og Opprett en ny tabell.

 • Konverter spørringen etter nedre verdier (eller minimumsverdier) til en tilføyingsspørring og tilføye postene i tabellen over øverste verdier.

  Trinnene i disse avsnittene forklarer hvordan du gjør dette.

  Opprette spørringer

  1. Opprette spørringer øverste og nederste verdiene.

   Trinnene for å opprette en spørring for øverste eller nederste verdiene, kan du se finne siste eller første datoen, tidligere i denne artikkelen. Hvis du trenger å gruppere postene etter kategori, kan du se finne siste eller første datoen for poster i kategorier eller grupper, tidligere i denne artikkelen.

   Hvis du bruker eksempeltabellene fra den forrige delen, bruker du bare dataene i tabellen arrangementer. Bruk hendelsestype, kunde og Arrangementsdato feltene fra tabellen arrangementer i begge spørringene.

  2. Lagre hver spørring med et meningsfullt navn, for eksempel øverste verdi og nederste verdi, og la dem være åpen for bruk i de neste trinnene.

Opprette lag tabell-spørring

 1. Med øvre verdier åpne spørringen i utformingsvisning:

  Klikk Lag tabell i Spørringstype-gruppen på fanen Utforming.

  Dialogboksen Lag tabell vises.

 2. Skriv inn et navn for tabellen som skal lagre postene øverst og nederst i Tabellnavn-boksen. For eksempel skriver inn øvre og nedre poster, og klikk deretter OK.

  Hver gang du kjører spørringen, i stedet for å vise resultatene i dataarkvisning, spørringen oppretter en tabell og erstatter den øverste verdien med gjeldende data.

 3. Lagre og lukk spørringen.

Opprette en tilføyingsspørring

 1. Med spørringen etter nedre verdier i utformingsvisning:

  Klikk kategorien Utforming, velg Vis/skjul-gruppen og klikk Tilføying.

 2. Dialogboksen Tilføy vises.

 3. Skriv inn det samme navnet som du skrev inn i dialogboksen Lag tabell.

  For eksempel skriver inn øvre og nedre poster, og klikk deretter OK. Hver gang du kjører spørringen, i stedet for å vise resultatene i dataarkvisning, tilføyer spørringen du poster til tabellen øvre og nedre poster.

 4. Lagre og lukk spørringen.

Kjøre spørringene

 • Nå er du klar til å kjøre to spørringene. Dobbeltklikk spørringen etter øverste verdien i navigasjonsruten, og klikk Ja når du blir bedt om. Dobbeltklikk spørringen etter nedre verdier, og klikk Ja når du blir bedt om.

 • Åpne tabellen øvre og nedre poster i dataarkvisning.

Viktig!: Hvis du prøver å kjøre lag tabell- eller tilføyingsspørringer, og det virker som ingen ting skjer, kontrollerer du statuslinjen i Access for følgende melding:

Handlingen eller hendelsen ble blokkert av deaktivert modus.

Hvis du ser denne meldingen, gjør du følgende:

 • Hvis det ikke allerede vises, vises meldingsfeltet. Klikk Meldingsfelt for å gjøre det, i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Databaseverktøy.

 • Klikk Alternativer i meldingsfeltet.

  Dialogboksen Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office vises.

 • Velg Aktiver dette innholdet, og klikk deretter OK.

 • Kjør spørringen på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon om deaktivert modus og sikkerhet for Access, kan du se artikkelen sikker en Access 2007-database.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×